De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strúne yn It Houtwiel Pyke kroes. Klooster Klaarkamp Goddeloze singel Middeleeuws kloosterpad van Dokkum naar Drachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strúne yn It Houtwiel Pyke kroes. Klooster Klaarkamp Goddeloze singel Middeleeuws kloosterpad van Dokkum naar Drachten."— Transcript van de presentatie:

1 Strúne yn It Houtwiel Pyke kroes

2 Klooster Klaarkamp Goddeloze singel Middeleeuws kloosterpad van Dokkum naar Drachten

3 Kaart 1718 Bron: Gemeente Dantumadiel It Houtwiel Laage Veenen

4 Goddeleas Tolhús Tekening Ids Wiersma

5 Tekeningen Tsjisse Talsma

6 Pelgrimstochten

7 It Houtwiel 220 ha moerasgebied

8 Strúne Pyke kroes

9 Het gemaal Het gemaal pompt het water uit de landbouw- polder in de vaart. Dit water gaat naar de Lauwerszee Pyke kroes

10 Moeras Het water in it houtwiel wordt niet weggepomp Pyke kroes

11 Ontstaanswijze laagveen

12 Krabbescheer = ielstikel Pyke kroesMeino Zondervan

13 Wilgenbosjes/ witte waterlelie/moerasviooltje/rups van de zilveren maan Wilgenbosje Witte waterlelie Zilveren maan Saxifraga- Jan van der Straaten Saxifraga -Henk Bosma Pyke Kroes

14 Schotse hooglanders Saxifraga -Hans Dekker Pyke Kroes

15 Exmoor paarden met sporen Pyke Kroes Saxifraga - Peter Meineger

16 Moerasvogels Saxifraga porseleinhoen

17 Weidevogels en steltlopers kievittureluur slobeend Betty Kooistra

18 grauwe gans rietzanger roerdomp Broedvogels Betty Kooistra Saxifraga-Luc Hoogenstein


Download ppt "Strúne yn It Houtwiel Pyke kroes. Klooster Klaarkamp Goddeloze singel Middeleeuws kloosterpad van Dokkum naar Drachten."

Verwante presentaties


Ads door Google