De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MILITAIR ERFGOED Lisa Wouters 20 juni 2013, ROMA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MILITAIR ERFGOED Lisa Wouters 20 juni 2013, ROMA."— Transcript van de presentatie:

1 MILITAIR ERFGOED Lisa Wouters 20 juni 2013, ROMA

2 INHOUD PRESENTATIE Militair erfgoed als thema CHS Limes/UNESCO Fectio ROMA 20 juni 2013 MILITAIR ERFGOED 2

3 BELEIDSKADER Cultuurnota 2012-2015 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013- 2028 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2012 Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrecht (CHAT): ROMA 20 juni 2013 MILITAIR ERFGOED 3

4 CULTUURHISTORISCHE HOOFDSTRUCTUUR vier thema’s provinciaal belang Militair erfgoed Historische Buitenplaatsen Agrarisch Cultuurlandschap Archeologie ROMA 20 juni 2013 MILITAIR ERFGOED 4

5 ROMA 20 juni 20135

6 MILITAIR ERFGOED Stelling van Amsterdam Nieuwe Hollandse Waterlinie Grebbelinie Soesterberg en omgeving Limes (Archeologie) ROMA 20 juni 2013 MILITAIR ERFGOED 6

7 PROVINCIAAL BELANG Behouden en versterken van de kwaliteit van de CHS Cultuurhistorische waarden Archeologische waarden ROMA 20 juni 2013 MILITAIR ERFGOED 7

8 REGULEREN Gemeenten stellen bij planontwikkeling voorwaarden gericht op aansluiten bij of versterken van de karakteristieke waarden van het militair erfgoed (artikel 2.8) Gemeenten nemen in bestemmingsplannen regels op die het behoud van de aanwezige archeologische waarden waarborgen (artikel 2.8) ROMA 20 juni 2013 MILITAIR ERFGOED 8

9 PARTICIPEREN Voortzetting van programma’s voor Grebbelinie en Nieuwe Hollandse Waterlinie (AVP) Gebiedsontwikkeling (voormalig) castellum Fectio (Bunnik) tot archeologisch park (AVP) Visieontwikkeling voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de defensiestructuren rond Soesterberg Voorbereiden nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Limes als UNESCO Werelderfgoed ROMA 20 juni 2013 MILITAIR ERFGOED 9

10 NEDERLANDSE LIMES SAMENWERKING Vervolg RLA 2010 Samenwerkingsovereenkomst Behoud, beheer, kennisontwikkeling en bevordering van de publieksontsluiting van de Romeinse Limes Verschillende accenten, o.a. Unesco ROMA 20 juni 2013 LIMES 10

11 Publieksbereik, beleving & ondernemerschap Goede bescherming Unesco werelderfgoed KERS OP DE TAART

12 Voorlopige Lijst (apr 2011) Aanvulling op reeds bestaand WHS “Frontiers of the Roman Empire” Nominatie samen met Duitsland Afstemming met NHW traject ROMA 20 juni 2013 CONTEXT 12

13 Rivier als grens en transportader ‘Natte component’ ROMA 20 juni 2013 UNIEK & ENIG IN ZIJN SOORT 13

14 de grensrivier, incl. - scheepswrakken (in voormalige bedding) - waterwerken - archeologisch waardevolle geulopvullingen de Limesweg, op zuidelijke oevers Rijn ROMA 20 juni 2013 KERNWAARDEN LIMES IN UTRECHT 14

15 Forten (castella) + bijbehorende kampdorpen (vici) Grafvelden Wachttorens Noord-Zuid zone, op weg georiënteerd op korte afstand van rivier, incl. - (water)wegen - semi-militaire nederzettingen - religieuze centra - grafvelden en aanverwante monumenten ROMA 20 juni 2013 KERNWAARDEN LIMES IN UTRECHT 15

16 Bescherming geselecteerde terreinen Ontwikkeling onder voorwaarden Voorlichting/publieksbereik Draagkracht en draagvlak Goed onderbouwde nominatie ROMA 20 juni 2013 VOORWAARDEN UNESCO 16

17 Bescherming: - rapport Vestigia (terreinen die voor bescherming in aanmerking komen) - aanzet tot een database waarin deze terreinen zijn omschreven - Limes verankerd in provinciale ruimtelijke verordeningen (Barro) Draagvlak: - samen met gemeenten - intentie overeenkomst Voorlichting/publieksbereik: - Uitvoeringsagenda publieksbereik - LiMissie Nominatie traject: - concept Plan van Aanpak - budget t/m 2016 - voorleggen aan PS ROMA 20 juni 2013 TOT NU TOE 17

18 2013 Overeenstemming partners Instemmen PvA & SoOUV Selectie terreinen WHS 2014 Opstellen Comperative Analysis Start schrijven Nominatiedossier & Management Plan 2015 Vaststelling concept Nominatiedossier/Management Plan Vrijgeven voor consultatie Verwerken reacties en vaststellen definitief 2016 Indienen Nominatiedossier/Management Plan ROMA 20 juni 2013 VOORUITBLIK 18

19 2017/2018 ROMA 20 juni 2013 VOORUITBLIK 19

20 ROMA 20 juni 2013 KRUISPUNT VAN TWEE LINIES 20

21 LIGGING

22 Hulptroepen Ruiters Bij aftakking rivier Verschillende bouwfasen Overstroming en brand Oudste en grootste fort Lange onderzoeksgeschiedenis Enorme hoeveelheid sprekend materiaal ROMA 20 juni 2013 OVER FECTIO 22

23 ROMA 20 juni 2013 VONDSTMATERIAAL 23

24 ROMA 20 juni 2013 SCHRIJFPLANKJES 24

25 Waterlinie Museum Fort Vechten Castellum Fectio Knoop Utrecht ROMA 20 juni 2013 CONTEXT (PROJECTEN) 25

26 ROMA 20 juni 2013 LIMESCLUSTER WLM 26

27 ROMA 20 juni 2013 CASTELLUM FECTIO 27

28 ROMA 20 juni 2013 AFSLUITENDE GEDACHTE 28


Download ppt "MILITAIR ERFGOED Lisa Wouters 20 juni 2013, ROMA."

Verwante presentaties


Ads door Google