De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1C. Bossen. 1C.1 Bossen in de wereld 16 Wat stel je vast? Veel van de oorspronkelijke bossen zijn verdwenen of worden bedreigd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1C. Bossen. 1C.1 Bossen in de wereld 16 Wat stel je vast? Veel van de oorspronkelijke bossen zijn verdwenen of worden bedreigd."— Transcript van de presentatie:

1 1C. Bossen

2 1C.1 Bossen in de wereld 16 Wat stel je vast? Veel van de oorspronkelijke bossen zijn verdwenen of worden bedreigd.

3 F.A.O: Food And Agriculture Organization  Jaarlijks 20 miljoen ha (opp. België: 3 miljoen ha) bos gekapt 16 1C.1 Bossen in de wereld

4 RegioEuropaAfrikaN.-AmerikaZ.-AmerikaAziëOceaniëWERELD Verbruik (m³ /inw.) 1,661,813,382,340,702,401,37 Brandhout (m³ /inw.) 0,110,810,380,810,260,340,35 Grootste verbruik: 16 1C.1 Bossen in de wereld

5 Regio Europa Afrika N.-Amerika Z.-Amerika Azië Oceanië WERELD Regio Europa Afrika N.-Amerika Z.-Amerika Azië Oceanië WERELD Verbruik (m³ /inw.) 1,66 1,81 3,38 2,34 0,70 2,40 1,37 Verbruik (m³ /inw.) 1,66 1,81 3,38 2,34 0,70 2,40 1,37 Brandhout (m³ /inw.) 0,11 0,81 0,38 0,81 0,26 0,34 0,35 Brandhout (m³ /inw.) 0,11 0,81 0,38 0,81 0,26 0,34 0,35 Afrika? Geïndustrialiseerde landen: 1/3 van hout  Papier en karton 16 1C.1 Bossen in de wereld

6 Gevolgen voor fauna en flora: Veel van deze planten en dieren sterven of worden bedreigd. 16 1C.1 Bossen in de wereld

7 Europees hardhout: Europees hardhout: eik, beuk Hardhout Gebruikt voor Meranti Merbau Teak Mahonie Afzelia Binnen- en buitendeuren, ramen Buitendeuren, parketvloeren Meubelen Meubelen, boten Buitendeuren, ramen, trappen 17 1C.2 Tropisch hardhout

8 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1C.3 Klimaatzone: Warm altijd nat Verklaring: Tropisch hardhout groeit in het warme altijd natte klimaat. 17 1C.3 Plantages met tropisch hardhout

9 1C.3  Illegale houtkap  jaarlijks ongeveer 15 miljard dollar (= 10 % van de wereldhandel). 1C.3 17 1C.3 Plantages met tropisch hardhout

10 1C.4 Het bos in België 18 1C.4 Bossen in België Totale oppervlakte: 30 528 km 2 Bebost: 7 008 km 2 = ……………………………… % Norm = 30 % 23

11 In de noordelijke / zuidelijke landshelft zijn er opmerkelijk meer bossen 1C.4 Het bos in België 18 1C.4 Bossen in België

12 Oorzaken: in het zuiden: Reliëf: sterker reliëf sterker reliëf 1C.4 Het bos in België 18 1C.4 Bossen in België

13 1C.4 Het bos in België Oorzaken: in het zuiden: Reliëf:Bodem: sterker reliëf sterker reliëf dunne, stenige bodems dunne, stenige bodems 18 1C.4 Bossen in België

14 Oorzaken: in het zuiden: Reliëf:Bodem:Bevolking: sterker reliëf sterker reliëf dunne, stenige bodems dunne, stenige bodems minder bevolking 1C.4 Het bos in België 18 1C.4 Bossen in België

15 1C.4 Het bos in België E-wegen minder Oorzaken: in het zuiden: Reliëf:Bodem:Bevolking: Industrie en verkeerswegen: sterker reliëf sterker reliëf dunne, stenige bodems dunne, stenige bodems minder bevolking 18 1C.4 Bossen in België

16 Provincie Tot. bosopp. (ha) BosindexAntwerpen 46 533 16,2 Limburg 50 088 20,6 W.-Vlaanderen 7 322 2,3 O.-Vlaanderen 16 969 5,6 Vlaams Brabant 25 468 12,0 Vlaanderen 146 381 10,8 Wallonië 544 800 32,3 België 692 916 22,7 Europa 1 039 251 30,0 Wereld 3 869 000 000 28,2 1C.5 Bossen in Vlaanderen 18 Besluit: Vlaanderen is weinig bebost.

17  habitat voor bepaalde planten en dieren Oorsponkelijke begroeiing?  Eiken en beuken (loofbomen) 18 1C.6 De functies van het bos 1C.6.1 Ecologische functie =

18  habitat voor bepaalde planten en dieren Welke boomsoorten bij heraanplanting?  Dennen en sparren ( naaldbomen ) 18 1C.6 De functies van het bos 1C.6.1 Ecologische functie

19 1C.6 De functies van het bos 1C.6.1 Ecologische functie 19  habitat voor bepaalde planten en dieren Rode eekhoorn Rode eekhoorn Vlaamse gaai Problemen voor?  zaadetende dieren: Wilde zwijn

20  habitat voor bepaalde planten en dieren Vlaanderen: versnipperd bosgebied. Probleem?  Te klein woongebied voor dieren 1C.6 De functies van het bos 1C.6.1 Ecologische functie 19

21 Lange termijnplanning is belangrijk:  Hout wordt gekapt en verkocht Bomen groeien traag = 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 19

22 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 19 Waarvoor gebruiken we hout?  Hout wordt gekapt en verkocht Brandhout Bouwmateriaal Meubelen Houtskool

23 Evolutie houtprijs?  Hout wordt gekapt en verkocht  Hout wordt duurder 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 19

24 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 1919 -1997 het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RVS)  tegen 2010: 12% van de Vlaamse oppervlakte bebost. Die doelstelling is gehaald / niet gehaald. RSV: 2100: 30% bebost. Provincie Tot. bosopp. (ha) BosindexAntwerpen 46 533 16,2 Limburg 50 088 20,6 W.-Vlaanderen 7 322 2,3 O.-Vlaanderen 16 969 5,6 Vlaams Brabant 25 468 12,0 Vlaanderen 146 381 10,8 Wallonië 544 800 32,3 België 692 916 22,7 Europa 1 039 251 30,0 Wereld 3 869 000 000 28,2

25 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 19 -Productiviteit kan variëren. Tegen 2100: consumptie van 6 500 000 m 3 of 1,3 m 3 per inwoner. 30% (1 950 000 m 3 ) zelf produceren  Er werd geopteerd voor een mengeling van 50% loofbos, 15% naaldbos, 20% gemengd bos en 15% populier.

26 Bosbouw is weinig rendabel. = veel / weinig winst Opbrengst = 0,7 – 2% Interest op spaarrekeningen = ………………………………...……. % Vergelijk:  De opbrengst is zelfs lager dan de rente op spaarrekeningen. Tot 2,7 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 1919Spaarrekening Deutsche Bank RabobankAxaEthias Totale rente (1/3/2011) 2,70 % 2,50 % 2,40 %

27 Overheidsteun?  Door te lage winsten: weinig geld om te investeren. 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 19

28 Houtprijs optrekken?  Er is te veel concurrentie van goedkoop buitenlands hout 1C.6 De functies van het bos 1C.6.2 Economische functie 19

29 1C.6 De functies van het bos 1C.6.3 Wetenschappelijke functie 20 Studie van natuurlijke processen, planten en dieren. Bosinventaris=  Opsomming van planten en dieren. = Oerbos: bijna volledig verdwenen

30 Publiek liever niet in bosreservaat?  Ze verstoren de natuurlijke processen Uitzondering?  Scholen / jeugd Waarom?  Om hen respect te leren opbrengen voor het bos. 1C.6 De functies van het bos 1C.6.3 Wetenschappelijke functie 20 Studie van natuurlijke processen, planten en dieren. =

31 1C.6 De functies van het bos 1C.6.4 Andere functies 20 Recreatie: fietsen, 1C.121C.13 Camperen. 1C.141C.14 Als buffer tussen landschappen: bewoning-industrie,bewoning-autoweg.

32 1C.6 De functies van het bos 1C.6.4 Andere functies 20 Waarom bomen naast autosnelweg?  Geluidsdemping Geluidsdemping 400 m breed bos = 2 km open ruimte

33 FOTOSYNTHESE of BLADGROEN- VERRICHTING water + koolstofdioxide zetmeel + zuurstofgas bladgroen licht Bossen en de CO 2 -problematiek  Bomen zetten bij de fotosynthese CO 2 om in zuurstofgas. 1C.6 De functies van het bos 1C.6.4 Andere functies 21

34 1C.6 De functies van het bos 1C.6.4 Andere functies 21 Rol van bossen bij waterhuishouding: - beperken verdamping - verminderen snelheid afstromend water - verhogen infiltratiecapaciteit bodem

35 Rol van bossen bij winderosie:  Ze breken de wind: minder winderosie. 1C.6 De functies van het bos 1C.6.4 Andere functies 21

36 1C.16 België: boseigenaars 1C.17 Boseigenaars > 10 ha 1C.7 Problemen 21 Probleem: De bossen zijn erg versnipperd: kleine oppervlakte, veel eigenaars.

37 Art 18. De zorg voor het behoud, de ontwikkeling of het herstel van de ecologische functie van de bossen bestaat onder meer uit: 1.het bevorderen van de autochtone boom- of struiksoorten; 2. het stimuleren van uit zichzelf functionerende processen; 3. het bevorderen van een gevarieerde bosstructuur door onder meer ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid na te streven en te streven naar een voldoende aanwezigheid van oude bomen en dood hout; 4. een gepast beheer van alle natuurelementen en van alle landschapsecologisch en cultuurhistorisch waardevolle elementen; 5. het beheer ten behoeve van het behoud, de ontwikkeling of herstel van de biologische diversiteit, van populaties van zeldzame soorten of ondersoorten en ten behoeve van de instandhouding, de ontwikkeling of het herstel van [habitats of deels natuurlijke ecosystemen; (verv. decr. 19 juli 2002, art. 46, I: 10 september 2002)] Art 43, § 3. Voor elk privé-bos van tenminste vijf hectare wordt door de bosbeheerder een beheersplan opgesteld. Voor bossen kleiner dan vijf hectare kan eveneens een beheersplan worden opgesteld. 1C.8 Oplossingen 21 Bosdecreet 13 juni 1990: bescherming en duurzaam gebruik van het bos

38 Beheersplan= Precieze beschrijving van het bos: oppervlakte, bodem, landschapselementen (beken, wegen,…), boomsoorten (+ plantjaar), geplande werken,… 1C.8 Oplossingen 1C.8.1 Beheersplannen 22

39 1C.8 Oplossingen 1C.8.1 Beheersplannen 22 Controle door Agentschap Natuur en Bos van Vlaams Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie http://www.natuurenbos.be/

40 1C.8 Oplossingen 1C.8.1 Beheersplannen 22 Hoe beschermen beheersplannen bosgebieden?  Ze verhinderen dat de bossen ongecontroleerd gekapt worden.

41 1C.8 Oplossingen 1C.8.1 Beheersplannen 22 Verantwoord bosbeheer  FSC-label  Bosbeheer met respect voor de mens én de natuur, vandaag en voor komende generaties. Hoe kan je zelf bijdragen aan dit initiatief?  Door hout te kopen met het FSC-label.

42 1C.8 Oplossingen 1C.8.2 Subsidies 23 Subsidies aan privé-eigenaars:  850 – 3 700 euro: voor bebossing en herbebossing met inlandse boomsoorten, minimaal 0,5 ha en er mag de eerste 20 jaar niet worden gekapt. Voor bosgroepering:  wanneer verschillende eigenaars van aaneengesloten bosgebieden een gezamenlijk beheersplan opstellen.  Wanneer privébos wordt opengesteld voor publiek.

43 1C.8 Oplossingen 1C.8.3 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 23 DOEL: Dit plan legt het bodemgebruik en de evolutie ervan in Vlaanderen vast. 202520502100 Bebossingsgraad Vlaanderen 30% 20%15% ?

44 1C.8 Oplossingen 1C.8.4 Bosreservaten 23 Lijst natuur- gebieden Lijst natuur- gebieden

45 Bossen 1. De oorspronkelijke bossen (oerbossen) in de wereld zijn grotendeels verdwenen. Wat er nog rest wordt ernstig bedreigd. 2. Het meest beboste deel van België situeren we ten zuiden van Samber en Maas. 3. Vlaanderen heeft nog weinig bossen. Ze zijn erg versnipperd en vaak privé-eigendom. 1C1C

46 Bossen 4. Het bos heeft een ecologische, economische, wetenschappelijke, educatieve en recreatieve functie en kan als buffer tussen landschappen dienen (bv. industrie en wonen). 5. Bossen worden beschermd door beheersplannen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Eigenaars kunnen subsidies aanvragen. 6. In natuur- en bosreservaten is het natuurlijk milieu beschermd. Ze zijn toegankelijk onder bepaalde voorwaarden. 1C1C


Download ppt "1C. Bossen. 1C.1 Bossen in de wereld 16 Wat stel je vast? Veel van de oorspronkelijke bossen zijn verdwenen of worden bedreigd."

Verwante presentaties


Ads door Google