De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdagingen aan te pakken? SRI Roadshow,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdagingen aan te pakken? SRI Roadshow,"— Transcript van de presentatie:

1 Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdagingen aan te pakken? SRI Roadshow, mei 2011

2 2 2011 SRI Roadshow Agenda I.Demografische trends – een beknopt overzicht II.Uitdagingen verbonden aan demografische trends  Impact op beroepsbevolking, consumenten en hulpbronnen III.Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen – beleggingen  Overzicht van zakelijke oplossingen voor demografische uitdagingen  Tekort aan geschoolde werknemers – Oplossing: opleidingen  Basis/voet van de piramide – Oplossing: betaalbare telecommunicatie  Producten gericht op de vergrijzing – Oplossing: gezonder leven en levenskwaliteit  Grondstoffenschaarste en milieuvervuiling – Oplossing: hygiëne en afvalverwerking IV.Aandelenselectie en marktopportuniteiten V.Conclusies

3 3 I. Demografische trends Definitie Demografie is de studie van de grootte, de groei en de leeftijdsstructuur van de bevolking, en van de factoren (vruchtbaarheid, sterftecijfer, migratie) die leiden tot verandering De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting aangroeien van het huidige niveau van bijna 7 miljard tot meer dan 9 miljard (VN) Wereldwijde bevolkingsgroei en prognoses Bron: UNDP

4 4 Demografische trends Demografische trends hebben een impact op verschillende maar onderling verbonden resultaten  Tegen 2050 zal 86% van de wereldbevolking (bijna acht miljard mensen) geconcentreerd zijn in de minder ontwikkelde regio’s van de wereld  Tegen 2050 zullen naar schatting twee miljard mensen 60 of ouder zijn  Tegen 2050 zullen naar verwachting 6,3 miljard mensen in stedelijke gebieden wonen Jaarlijkse bevolkingsgroei in belangrijkste regio’s, in miljoen Bron: SocGen, 2007 Bevolking van 60 jaar of ouder tussen 1950-2050, in miljoen Bron: VN, 2009 Inwoners van stedelijke gebieden, in % Geografische uitsplitsing Leeftijdsstructuur Verstedelijking Bron: VN, 2006

5 5 2011 SRI Roadshow Demografische trends Beknopt overzicht De wereldbevolking zal tegen 2050 naar verwachting aangroeien van het huidige niveau van bijna 7 miljard tot meer dan 9 miljard (VN) Bevolkingsaangroei Vergrijzing  Hogere bevolkings- en economische groei, wat resulteert in: Verhoogde internationale migratie, en Toenemende verstedelijking  Verhoogde levensverwachting, vooral bij vrouwen, en  Lagere vruchtbaarheidsgraad, wat resulteert in: Groter aandeel van oudere mensen

6 6 2011 SRI Roadshow Veranderingen in de beroepsbevolking II. Uitdagingen verbonden aan demografische veranderingen Drie grote uitdagingen als gevolg van demografische veranderingen hebben een invloed op…de beroepsbevolking Tekort aan geschoolde werknemers zal er vooral zijn in:  Ontwikkelingslanden, waar er een tekort aan opleidingen kan zijn  Ontwikkelde markten, waar een groot deel van de werkende bevolking de pensioenleeftijd nadert, met weinig vooruitzicht op vervanging Actieve bevolking tgo. totale bevolking, % Bron: UN Population Database & Bank of America/ML, 2011

7 7 2011 SRI Roadshow Uitdagingen verbonden aan demografische veranderingen …consumenten Toenemende behoeften aan producten en diensten voor:  Consumenten met een laag inkomen in ontwikkelingslanden  Consumenten met een hoger beschikbaar inkomen in alle landen  De ouder wordende bevolking in de ontwikkelde landen Veranderingen in het consumentenbestand NEEDS A GRAPHIC HERE Meer dan drie kwart van de wereldbevolking heeft een laag inkomen * PPP – Purchasing Power Parity (koopkrachtpariteit) Bron: AT Kearney

8 8 2011 SRI Roadshow Uitdagingen verbonden aan demografische veranderingen … grondstoffenschaarste en de ruimere omgeving Het is van vitaal belang om producten en diensten te kunnen leveren die de impact op de uitputting van grondstoffen en de milieuschade verminderen Als de huidige consumptiecijfers aanhouden, is tegen 2050 voor een wereldbevolking van ruim negen miljard mensen de biologische capaciteit van twee aardbollen nodig Toenemende druk op grondstoffen en het milieu De bevolkingsgroei leidt tot stijgende consumptie en toenemende druk op de schaarse grondstoffen Bron: Goldman Sachs, 2010

9 9 2011 SRI Roadshow III. Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen Beleggingen Basis van de piramide Grondstoffen- schaarste en milieuvervuiling Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking Tekort aan geschoolde werknemers Veranderingen in het consumentenbestand Uitdagingen Business- opportuni- teiten Meer begoede consumenten Veranderingen in de actieve bevolking Druk op grondstoffen en het milieu Drie hoofduitdagingen als gevolg van demografische verschuivingen scheppen tal van zakelijke opportuniteiten voor bedrijven

10 10 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen Veranderingen in de beroepsbevolking – personeelstekort Basis/voet van de piramide Grondstoffen- schaarste en milieuvervuiling Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking Tekort aan geschoolde werknemers Betaalbare gezondheidszorg Betaalbare voeding Toegang tot vervoer Toegang tot telecom Betaalbare financiën Toegang tot energie Fairtrade-systemen Voedsel- productiviteit Gezonder leven en levenskwaliteit Onderwijsdiensten Hygiëne & afvalverwerking Financiële zekerheid Tewerkstellings- en outsourcing- diensten Beheer van grondstoffen Automatiserings- diensten Veranderingen in het consumentenbestand Uitdagingen Business- opportuni- teiten Oplossin- gen Meer begoede consumenten Aspirationele producten Veranderingen in de actieve bevolking Druk op grondstoffen en het milieu

11 11 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – tekort aan geschoolde werknemers Manieren vinden om productief te blijven, biedt oplossingen Wat is het probleem?  Veel werknemers naderen de pensioenleeftijd ► verlies van kennis en kunde  Gebrek aan onderwijs en gerichte opleiding ► tekort aan geschoolde nieuwkomers op de arbeidsmarkt  Zwak beleid en programma’s op het vlak van rekrutering en personeelsbehoud ► lagere productiviteit en hogere rotatiekosten Business-oplossingen OpleidingenAutomation Services Employment & Outsourcing Services Bron: Manpower, 2010; CEDEFOP, 2008 % werkgevers die moeilijk personeel vinden door tekort aan beschikbaar talent Prognoses van personeels- behoeften in de EU tot 2020

12 12 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – tekort aan geschoolde werknemers Voorbeeld van oplossing Groei- en ontwikkelingseconomieën:  Gebrek aan onderwijs is een belangrijke hinderpaal voor ontwikkeling  Nieuwe technologieën en verhoogde toegang tot internet kunnen mee een goedkoper alternatief bieden Ontwikkelde economieën:  Veelzijdige werknemers die zich kunnen aanpassen aan een nieuwe technische of culturele omgeving, zullen meer kansen krijgen De focus zal op bedrijven liggen die opleidingsmateriaal leveren voor opleidings- systemen met een grote klantenbasis in groei- en ontwikkelingslanden Bron: UN Human Development Report, 2010 Verwachte opleidingsjaren, 1970-2007 Opleidingen

13 13 2011 SRI Roadshow Tekort aan geschoolde werkkrachten – onderwijsdiensten Goed geplaatst bedrijf: Pearson Uitgever met 70+% inkomsten uit onderwijsgerelateerde diensten  Focus op het leveren van onderwijsdiensten ► opleidingsdivisie zal in de toekomst naar verwachting sterk groeien qua inkomsten en winsten  Opportuniteit in de overgang naar digitale onderwijsprogramma’s ► inkomstenmix uit digitaal onderwijs is gestegen van 30% tot 44% tijdens de periode 2005 - 2010  Meer dan 20% inkomsten uit Azië en andere delen van de wereld ► aanzienlijke groeikansen in onverzadigde mediamarkten Recente bedrijfsovernames * £228m betaald voor 70% met uitstaand bedrag te betalen in 2011 Bron: Pearson, 2011 Groei in opkomende markten, inkomsten in miljoen USD

14 14 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen Veranderingen in het consumentenbestand – basis/voet van de piramide Basis/voet van de piramide (BOP) Grondstoffen- schaarste en milieuvervuiling Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking Tekort aan geschoolde werknemers Betaalbare gezondheidszorg Betaalbare voeding Toegang tot vervoer Toegang tot telecom Betaalbare financiën Toegang tot energie Fairtrade-systemen Voedsel- productiviteit Gezonder leven en levenskwaliteit Onderwijsdiensten Hygiëne & afvalverwerking Financiële zekerheid Tewerkstellings- en outsourcing- diensten Beheer van grondstoffen Automatiserings- diensten Veranderingen in het consumentenbestand Uitdagingen Business- opportuni- teiten Oplossin- gen Meer begoede consumenten Aspirationele producten Veranderingen in de actieve bevolking Druk op grondstoffen en het milieu

15 15 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – basis/voet van de piramide Opkomende consumenten met lager inkomen bieden groeikansen Wat is het probleem?  Toegang tot essentiële goederen en diensten ► mensenrecht  Groeiende bevolking met laag inkomen ► ruim 4 miljard mensen met een marktopportuniteit van naar schatting bijna 5 biljoen USD  Leveren van de juiste producten ► betaalbaarheid, beschikbaarheid, aanvaardbaarheid, toegankelijkheid Business-oplossingen Betaalbare gezondheidszorg Betaalbare financiën Geraamde BOP markt per sector, 5 biljoen USD Bron: WRI/IFC, april 2007 Toegang tot telecom Toegang tot energie Toegang tot vervoer Fairtrade-systemen Betaalbare voeding

16 16 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – basis/voet van de piramide (BOP) Voorbeeld van oplossing Grootste kansen in mobiele technologie en internettoegang  Mobiele telefonie biedt nieuwe ICT- oplossingen aan regio’s die doorgaans geen toegang hadden  Onevenwicht in internettoegang BOP markt voor ICT heeft waarde van naar schatting 51 miljoen USD De focus ligt op bedrijven die ICT-diensten leveren in groei- en ontwikkelingslanden, vooral die landen met een lage ICT-penetratie, alsook op ICT-leveranciers met bedrijfsmodellen met lage kosten Index digitale inclusie 2011 Bron: Maplecroft, 2011 Toegang tot telecom

17 17 2011 SRI Roadshow Basis/voet van de piramide – toegang tot telecom Goed geplaatst bedrijf: Millicom International Cellular Biedt mobiele telefonie- en kabeldiensten in 13 groeilanden Marktaandeel in landen van vestiging Bron: Millicom International Cellular, 2011  Vestigingen in Latijns-Amerika en Afrika ► aantrekkelijke markten door vrij lage penetratie van telefoniediensten  Strategie van low-cost ICT-provider ► actief in landen met laag bbp/capita  Nadruk op ‘betaalbaarheid’ ► focus op prepaid-diensten met lage nominale kosten door middel van distributiediensten van massamarkt  Tijdens Q4 2010 steeg het aantal klanten met 14% en lag de interne inkomstengroei boven 10% ► de inkomstengroei zal naar verwachting boven 10% blijven

18 18 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen Veranderingen in het consumentenbestand – producten gericht op de vergrijzing Basis/voet van de piramide (BOP) Grondstoffen- schaarste en milieuvervuiling Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking Tekort aan geschoolde werknemers Betaalbare gezondheidszorg Betaalbare voeding Toegang tot vervoer Toegang tot telecom Betaalbare financiën Toegang tot energie Fairtrade-systemen Voedsel- productiviteit Gezonder leven en levenskwaliteit Onderwijsdiensten Hygiëne & afvalverwerking Financiële zekerheid Tewerkstellings- en outsourcing- diensten Beheer van grondstoffen Automatiserings- diensten Veranderingen in het consumentenbestand Uitdagingen Business- opportuni- teiten Oplossin- gen Meer begoede consumenten Aspirationele producten Veranderingen in de actieve bevolking Druk op grondstoffen en het milieu

19 19 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – producten gericht op de vergrijzing Een groeiend aantal senioren heeft andere productnoden Wat is het probleem?  Stijgend aantal 65-plussers ► sterke groei voor bepaalde producten en diensten  Sociaal perspectief ► behoud van levenskwaliteit en toenemende behoefte aan gezondheids- diensten  Economisch perspectief ► impact op spaargeld, investeringen en pensioenen en nood aan financiële stabiliteit Business-oplossingen Source: UN, 2009 Percentage van de bevolking van 60 jaar of ouder, 2000-2025 Bron: United Nations 2008 Revision Gezonder leven en levenskwaliteit Financiële zekerheid

20 20 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – producten gericht op de vergrijzing Voorbeeld van oplossing De gezondheidskosten van 65-plussers liggen bijna 4 x hoger dan bij jongeren Functionele voeding biedt groeiende marktkansen Toenemende verschuiving naar beheerde gezondheidsdiensten voor oudere mensen Focus zal liggen op bedrijven die: gezondheidsdiensten en –oplossingen verstrekken voor ziekten die veel voorkomen bij oudere mensen specifieke producten aanbieden die consumenten moeten helpen om zo lang mogelijk een hoge levensstandaard aan te houden Gezonder leven & levenskwaliteit Diagnoses spierstelsel en skelet volgens leeftijd Bron: McIlhargey, 2008

21 21 2011 SRI Roadshow Producten voor de vergrijzing – gezonder leven en levenskwaliteit Goed geplaatst bedrijf: Smith & Nephew Gespecialiseerd in orthopedie, endoscopie en wondverzorging  Producten afgestemd op de noden van de vergrijzing ► orthopedie (vooral heup- en knieprotheses) vertegenwoordigt bijna 60% van de inkomsten van de groep  Nadruk op kwaliteitsproducten ► voortdurende margeverbetering in alle divisies  Groeikansen in opkomende markten ► verkoop in groeimarkten jaarlijks met 20% gestegen sinds 2006  Aanhoudende investering in groeimarkten ► opleidingscentra voor chirurgen en productievestigingen in China Inkomsten en groei opkomende markten Bron: Smith & Nephew, 2011 Inkomsten 2009 per regio

22 22 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteiten en oplossingen voor demografische uitdagingen Grondstoffen en milieu – grondstoffenschaarste en milieuvervuiling Basis/voet van de piramide (BOP) Grondstoffen- schaarste en milieuvervuiling Producten gericht op de vergrijzing van de bevolking Tekort aan geschoolde werknemers Betaalbare gezondheidszorg Betaalbare voeding Toegang tot vervoer Toegang tot telecom Betaalbare financiën Toegang tot energie Fairtrade-systemen Voedsel- productiviteit Gezonder leven en levenskwaliteit Onderwijsdiensten Hygiëne & afvalverwerking Financiële zekerheid Tewerkstellings- en outsourcing- diensten Beheer van grondstoffen Automatiserings- diensten Veranderingen in het consumentenbestand Uitdagingen Business- opportuni- teiten Oplossin- gen Meer begoede consumenten Aspirationele producten Veranderingen in de actieve bevolking Druk op grondstoffen en het milieu

23 23 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – grondst.schaarste en milieuvervuiling Druk van grondstoffenschaarste vergt vernieuwende oplossingen Wat is het probleem?  Als er tegen 2050 9,3 miljard mensen op aarde zijn, zal de wereldwijde graan- productie nog eens 2,5 miljard mensen meer moeten voeden, een stijging van 40%  Tegen 2025 zullen 1,8 miljard mensen in gebieden met absolute waterschaarste leven, waaronder de meeste landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika  Door de bevolkingsgroei stijgt de vraag naar, en het verbruik van, niet- hernieuwbare energiebronnen Business-oplossingen Voedselproductiviteit Beheer van grondstoffen Hygiëne & afvalverwerking Vraag naar voedsel is groter dan aangroei landbouwareaal Bron: Goldman Sachs, 2010; World Bank

24 24 2011 SRI Roadshow Business-opportuniteit – grondstoffenschaarste en milieuvervuiling Voorbeeld van oplossing Tot 90% van al het afvalwater in de ontwikkelingslanden wordt zonder behandeling geloosd in de natuur Volgens de VN/WGO sterven elk jaar 2,2 miljoen mensen door diarree/ziekten als gevolg van vuil water De focus zal liggen op bedrijven die producten en diensten voor afvalverwerking en waterbehandeling aanbieden, maar ook producten voor persoonlijke hygiëne gericht op de consumenten, vooral in groei- en ontwikkelingslanden Ratio van afvalwaterbehandeling Bron: UN Habitat, 2010 Hygiëne & afvalverwerking

25 25 2011 SRI Roadshow Grondstoffenschaarste en milieuvervuiling – hygiëne en afvalverwerking Goed geplaatst bedrijf: Suez Environnement Verstrekker van globale milieudiensten (water en afval) Inkomensgroei per gebied in 2010 Bron: Suez Environnement  Voldoet aan behoeften inzake water- en afvalbeheer over heel de wereld ► leverde de laatste 15 jaar drinkwater aan meer dan 11 miljoen mensen en afvalwaterdiensten aan meer dan 5 miljoen mensen  Groei van milieudiensten onder impuls van nieuwe infrastructuurnoden in groeimarkten en aanpassing van installaties in ontwikkelde landen ► wereldwijd aanwezig in 25 landen  Doorlopende vernieuwing van productaanbod ► vernieuwende technologie in water en afval (bv. productie van groene energie) en bescherming van waterbronnen

26 26 2011 SRI Roadshow IV. Aandelenselectie en marktopportuniteiten Aandelenselectie van bedrijven die zakelijke oplossingen aanreiken Relevante oplossingen voor demografische uitdagingen verschillen afhankelijk van de graad van economische ontwikkeling

27 27 2011 SRI Roadshow Aandelenselectie en business-opportuniteiten Aandelenselectie van bedrijven die business-oplossingen aanreiken Aandelenselectie van meer dan 500 MSCI World, KMO’s en groeimarkt- bedrijven die de demografische uitdagingen aanpakken en tastbare oplossingen aanreiken Bron: Dexia AM, 2011

28 28 2011 SRI Roadshow Aandelenselectie en marktopportuniteiten Verschillende oplossingen vertonen wisselende opportuniteitsniveaus Demografische oplossingen bieden een reeks groeiprofielen tijdens de volgende twee jaar Huidige EV/EBITDA en EBITDA CAGR 2011-2013e van sectorgeselecteerde bedrijven Bron: Bloomberg en Dexia AM, 2011

29 29 2011 SRI Roadshow V. Conclusies Demografie is een ingewikkeld thema, maar biedt veel beleggingskansen Twee onderling verbonden demografische trends  Bevolkingsaangroei ► hogere bevolkings- en economische groeicijfers  Vergrijzing ► groter aandeel van oudere mensen Uitdagingen leiden tot veranderingen bij de actieve bevolking, de consumenten en zelfs de ruimere omgeving en het gebruik van grondstoffen Er bestaan business-opportuniteiten die zowel duurzame oplossingen als gezonde financiële returns opleveren  Aandelenselectie moet gevoelig zijn voor zowel de vraag naar producten als voor de geografische blootstelling  Kleine/middelgrote ondernemingen en groeimarktbedrijven bieden meestal meer onaangeboorde ‘pure-play’ kansen  De markt lijkt momenteel de demografische trends te verrekenen in bedrijfswaarderingen en groeivooruitzichten van goed geplaatste bedrijven  Toch bestaan er nog kansen voor beleggers Trends Uitdagingen Oplossingen en markt- kansen

30 30 2011 SRI Roadshow Meer informatie nodig? Surf naar www.dexia-am.comwww.dexia-am.com  Onze visie op het laatste marktnieuws  Recentste onderzoek gepubliceerd door onze deskundigen  Lees de analyses van onze managers Podcasts, video’s  Informatie over Dexia AM  Informatie over fondsen : Recentste lanceringen NIW Reportings Portefeuilles Prospectussen, jaarverslagen enz. Bezoek ook onze website voor Duurzaam en Verantwoord Investeren: http://sri.dexia-am.comhttp://sri.dexia-am.com

31 31 Adressen Luxemburg Dexia Asset Management Luxembourg SA 136, route d’Arlon 1150 Luxembourg Tel.: + 352 2797-1 België Dexia Asset Management Belgium Place Rogier 11 B-1210 Bruxelles Tel.: + 32 02 222 11 11 Frankrijk Dexia Asset Management SA 40, rue Washington 75408 Paris Cedex 08 Tel.: + 33 1 53 93 40 00 Zwitserland Dexia Asset Management Luxembourg SA succursale de Genève 2, rue de Jargonnant 1207 Genève Tel.: + 41 22 707 90 00 Nederland Dexia Asset Management Nederlands bijkantoor Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam Tel.: + 31 10 204 56 53 Duitsland Dexia Asset Management Luxembourg SA Zweigniederlassung Deutschland An der Welle 4 60422 Frankfurt Tel.: + 49 69 7593 8823 Australië Ausbil Dexia Ltd Veritas House – Level 23 207 Kent Street Sydney NSW 2000 Tel.: + 61 2 925 90 200 Italië Dexia Asset Management Luxembourg SA Succursale Italiana Corso Italia 1 20122 Milano Tel.: + 39 02 31 82 83 62 Spanje Dexia Asset Management Luxembourg SA Sucursal en España Calle Ortega y Gasset, 26 28006 Madrid Tel.: + 34 91 360 94 75 Bahrein Dexia Asset Management Luxembourg S.A., Middle East Representative Office Bahrain Financial Harbour, Financial Center, West Harbour Tower, Level 23 King Faisal Highway PO Box 75766 Manama Tel.: + 973 1750 99 00 Canada Dexia Asset Management Luxembourg SA Canadian Representative Office 155, Wellington Street West 6th floor Toronto, Ontario M5V 3L3 Tel.: + 1 416 974 9055

32 32 Disclaimer Money does not perform. People do. Dit document heeft een louter informatief karakter. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het vormt evenmin de bevestiging van enige transactie tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De informatie in dit document is afkomstig van verschillende bronnen. Dexia Asset Management legt de grootst mogelijke zorg aan de dag bij het kiezen van zijn informatiebronnen en het doorgeven van de informatie. Fouten of weglatingen in deze bronnen of processen kunnen echter niet van tevoren worden uitgesloten. Dexia Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De inhoud van dit document mag niet worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dexia Asset Management. De intellectuele eigendomsrechten van Dexia Asset Management moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Opgelet : Als dit document melding maakt van resultaten behaald in het verleden van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst, verwijst naar simulaties van zulke resultaten of gegevens bevat met betrekking tot toekomstige resultaten, is de cliënt zich ervan bewust dat de in het verleden behaalde resultaten en/of prognoses geen betrouwbare indicator vormen voor toekomstige resultaten. Meer nog, Dexia Asset Management preciseert dat: indien het gaat om brutoresultaten, het resultaat kan worden beïnvloed door provisies, bijdragen en andere lasten. indien het resultaat in een andere valuta luidt dan die van het land waar de cliënt verblijft, de vermelde winsten kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de valutaschommelingen. Indien dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is de belegger zich ervan bewust dat zulke informatie afhangt van de individuele omstandigheden van elke belegger en in de toekomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Dit document bevat geen onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 24 §1 van de richtlijn 2006/73/EG van 10 augustus 2006 tot uitvoering van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad. Indien deze informatie een publicitaire mededeling is, wenst Dexia AM te verduidelijken dat deze niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van het onderzoek op beleggingsgebied en niet onderworpen is aan een verbod om te handelen reeds vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Dexia AM nodigt de belegger uit om steeds het prospectus te raadplegen vooraleer in één van haar fondsen te beleggen. Het prospectus en andere informatiebronnen die betrekking hebben op fondsen zijn beschikbaar op www.dexia-am.com.


Download ppt "Demografische uitdagingen en beleggingskansen: welke ondernemingen zijn het best geplaatst om de demografische uitdagingen aan te pakken? SRI Roadshow,"

Verwante presentaties


Ads door Google