De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SimForTree S1 regionale decision support: architectuur en gebruik Gebruikerscommissie 22 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SimForTree S1 regionale decision support: architectuur en gebruik Gebruikerscommissie 22 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 SimForTree S1 regionale decision support: architectuur en gebruik Gebruikerscommissie 22 juni 2009

2 Overzicht Basiskeuzes Architectuur Vraagstellingen Overzicht Gebruikerskeuzes Optimalisatie Demo Debat

3 Overzicht Basiskeuzes Architectuur Vraagstellingen Overzicht Gebruikerskeuzes Optimalisatie Demo Debat

4 Basiskeuzes S1 Focus op beleidsvragen Resolutie 1ha, 5 jaar Extensie Vlaanderen (of subniveaus), 50/200 jaar Vier boomsoorten (uitz. bosomvorming) Doelstellingen Projecties over 200 jaar van ecosysteemdiensten Onder klimaatverandering Met uiteenlopend beheer Voor virtueel bos OF voor Vlaamse bos

5 Overzicht Basiskeuzes Architectuur Vraagstellingen Overzicht Gebruikerskeuzes Optimalisatie Demo Debat

6 1 pixel 1 hectare Homogeen Gelijkjarig Alle bomen gelijk Grove den 70 jaar Normale dichtheid Sbg pH 4-5 Topografie vlak 30-40 kg/ha.j N-dep. Bodemdiepte 0.8m Subatlantisch klimaat (…) Een bosgebied

7 Databankstructuur S1 Inputklasse 1Beheer 1Klimaat 1 Klimaat 2 Klimaat 3 Beheer (…)Klimaat 1 Klimaat 2 Klimaat 3 Beheer kKlimaat 1 Klimaat 2 Klimaat 3 Inputklasse 2Beheer 1Klimaat 1 Klimaat 2 Klimaat 3 Beheer (…)Klimaat 1 Klimaat 2 Klimaat 3 Beheer kKlimaat 1 Klimaat 2 Klimaat 3 (…) Inputklasse NBeheer 1Klimaat 1 (…) t0t5t10(…)t200 Inputklassen: - Bosstructuur - Standplaats - Actueel klimaat Beheerscenario’s: - Jeugdfase - Dunningsfase Klimaatscenario’s: - Huidig - BaU - emissiereductie Databankwaarden: - Houtproductie - Diversiteit - Milieu Gebruiker definieert: - Startsituatie - Beheeropties 10% 31% X Y Output (t): Databankwaarde * weging (t)

8 52 beheerscenario’s Combinatie van: Opties jeugdfase Dichtheid verjonging: NV, 1x1, 2x2, 3x3, 5x5, 9x9 Zuivering op 15 jaar: geen, 30%, 50% Opties dunningsfase Tijdstip eerste dunning: vroeg, laat, tussenin Dunningssterkte: dunningsachterstand, dicht houden, sterk dunnen, zeer sterk dunnen Geleidelijk dunnen: ja/neen Omloop: 5 of 10 jaar

9 52 beheerscenario’s 4 types beheerscenario’s voor zE, gD, B: Van (zeer/normaal/matig) dicht naar (zeer) open Al dan niet geleidelijk, met of zonder zuivering Meest extreme scenario’s enkel voor beuk Van (zeer/normaal/matig) dicht naar dicht Met of zonder zuivering (Zeer/normaal/matig) dicht met dunningsachterstand Breed plantverband gD (3x3) en zE/B (5x5) Populier: 5x5 of 9x9 Ontbossing

10 CLIMATE SCENARIOS – IPCC B1 economy & technology: ecological friendly population (after 2050) ↓ global world (integration among nations) A2 economy ↑ population ↑ technology ↑ regional world (differences among nations) A1B: different energy sources B2 Klimaatscenario’s

11 SCENARIO BELGIUM - Hadley model differences: today – 2070/2100 temperature (°C)precipitation (mm)

12 Output (basis) Houtproductie Staande voorraad per soort (m³) Houtoogst uit dunningen/kappingen per soort en per diameterklasse (m³) Houtkwaliteit per soort (gemiddelde takvrije stam, gemiddelde jaarringbreedte) Diversiteit Diameter- en leeftijdsklassenverdeling Milieu C-stock in biomassa en bodem GEMIDDELDEN: Tabel Kaart (overzicht) Grafiek f(t)

13 Overzicht Basiskeuzes Architectuur Vraagstellingen Overzicht Gebruikerskeuzes Optimalisatie Demo Debat

14 Vraagstellingen S1: overzicht Virtueel bos Vergelijkende studie van soorten en standplaatsen* Geografische evaluatie van één soort* Actueel bos Vlaanderen Soortgebonden beheerkeuzes* Geografische beheerkeuzes* Bosomvorming (*) enkel gD, zE, B, Po

15 Gebruikerskeuzes vraag 1 Virtueel bos Vergelijkende studie van soorten en standplaatsen* Geografische evaluatie van één soort* Actueel bos Vlaanderen Soortgebonden beheerkeuzes* Geografische beheerkeuzes* Bosomvorming (*) enkel gD, zE, B, Po

16 1. Vergelijkende studie “Wat is de impact van klimaatverandering op beuk op 3 standplaatsen en onder verschillend beheer?” Geen geografische link! Startsituatie Gebruiker definieert zelf de inputklassen (al dan niet met weging, bvb na eigen voorafgaande GIS-analyse) Gebruiker kiest beheer- en klimaatscenario’s Beheeropties: simulatieperiode

17 Gebruikerskeuzes vraag 2 Virtueel bos Vergelijkende studie van soorten en standplaatsen* Geografische evaluatie van één soort* Actueel bos Vlaanderen Soortgebonden beheerkeuzes* Geografische beheerkeuzes* Bosomvorming (*) enkel gD, zE, B, Po

18 2. Geografische evaluatie “Waar in Vlaanderen brengt klimaatverandering de grootste risico’s voor beuk bij een bepaald beheer?” Geografische link, los van het huidige landgebruik Initialisatie Gebruiker definieert zelf één bosstructuur (bvb dichte aanplanting beuk); hieruit X inputklassen mogelijk Weging uit standplaatsinformatie voor de regio Gebruiker kiest beheer- en klimaatscenario’s Beheeropties: simulatieperiode

19 Gebruikerskeuzes vraag 3 Virtueel bos Vergelijkende studie van soorten en standplaatsen* Geografische evaluatie van één soort* Actueel bos Vlaanderen Soortgebonden beheerkeuzes* Geografische beheerkeuzes* Bosomvorming (*) enkel gD, zE, B, Po

20 3. Soortgebonden beheerkeuzes “Welke invloed heeft een veranderende beheerkeuze op toekomstige houtbeschikbaarheid en -kwaliteit?” Startwaarden Selectie inputklassen uit boskartering 1990, 1 e Vlaamse bosinventaris en standplaatsinformatie Initieel beheerscenario wordt automatisch toegekend (elke inputklasse haakt in op bepaalde leeftijd) Standaard Vlaams beheer (jonge bestanden) en best passende beheer bij structuur (oudere bestanden) Gebruiker kiest klimaatscenario’s

21 3. Soortgebonden beheerkeuzes Beheeropties Simulatieperiode Bijsturing initieel beheer: eigen keuze startscenario per soort en per standplaats (optioneel) Eenmaal gekozen wordt een scenario afgewerkt tot op het einde van de bedrijfstijd Zonder verdere keuzes wordt scenario herhaald na standaard BT Keuzes per soort: Bedrijfstijd: eigen keuze, doeldiameter Keuzes per soort en per standplaats (of per statuut): Verdeelsleutel (%) van vervolgscenario’s

22 Gebruikerskeuzes vraag 4 Virtueel bos Vergelijkende studie van soorten en standplaatsen* Geografische evaluatie van één soort* Actueel bos Vlaanderen Soortgebonden beheerkeuzes* Geografische beheerkeuzes* Bosomvorming (*) enkel gD, zE, B, Po

23 4. Geografische beheerkeuzes “Hoe beïnvloedt een grootschalige ontbossing de koolstofbalans in Vlaanderen?” Startsituatie (zoals bij vraag 3) Selectie en weging inputklassen uit boskartering 1990, 1 e Vlaamse bosinventaris en standplaatsinformatie Initieel beheerscenario wordt automatisch toegekend (elke inputklasse haakt in op bepaalde leeftijd) Standaard Vlaams beheer (jonge bestanden) en best passende beheer bij structuur (oudere bestanden) Gebruiker kiest klimaatscenario’s

24 4. Geografische beheerkeuzes Beheeropties Simulatieperiode Keuzes voor een welbepaalde geografische regio (vooraf bepaald; bvb omvorming gD naar heide binnen gewestelijke IHDs, kapping populier, bijkomend bos) Volledige ontbossing Volledige bebossing: verdeling over soorten en beheerscenario’s Tijdstip van ontbossing/bebossing Nog geen GIS-koppeling! GC beslist deze opties eerder onder te brengen in vraagstellingen 1 en/of 3

25 Gebruikerskeuzes vraag 5 Virtueel bos Vergelijkende studie van soorten en standplaatsen* Geografische evaluatie van één soort* Actueel bos Vlaanderen Soortgebonden beheerkeuzes* Geografische beheerkeuzes* Bosomvorming (*) enkel gD, zE, B, Po

26 5. Bosomvorming “Hoe beïnvloedt bosomvorming de toekomstige houtbeschikbaarheid in Vlaanderen?” Startwaarden (zoals bij vraag 3&4) Selectie en weging inputklassen uit boskartering 1990, 1 e Vlaamse bosinventaris en standplaatsinformatie Initieel beheerscenario wordt automatisch toegekend (elke inputklasse haakt in op bepaalde leeftijd) Standaard Vlaams beheer (jonge bestanden) en best passende beheer bij structuur (oudere bestanden) Gebruiker kiest klimaatscenario’s Bijkomend: empirische relaties voor aE, Be, cD, gEd?, L?, Dg?

27 5. Bosomvorming Beheeropties Simulatieperiode Keuzes per om te vormen soort: Omvormingsperiode: van … tot … Doelstelling (% van het startareaal omgevormd) Hieruit: jaarlijks om te vormen areaal Voorkeur min. en max. leeftijden, dichtheden voor omvorming* Keuzes per soort en per standplaats: Verhouding van soorten/beheer na omvorming (%X, %Y, %blijvend, %open ruimte) Voorkeur prioritaire standplaatsen voor omvorming* (*) Voorkeuren kunnen overruled worden door de realiteit

28 Overzicht Basiskeuzes Architectuur Vraagstellingen Overzicht Gebruikerskeuzes Optimalisatie Demo Debat

29 MODEL Initieel systeem -bosstructuur -kwaliteit -bodem -topografie -hist. landgebruik -klimaat Toekomstige systeem TijdScenario’s -beheer -klimaat Hoeveel? Alle vraagstellingen tot nu toe

30 MODEL Initieel systeem -bosstructuur -kwaliteit -bodem -topografie -hist. landgebruik -klimaat Toekomstige systeem TijdScenario’s -beheer -klimaat Hoe en hoelang? (vraagstellingen 1/2/3/5) Gebruiker definieert een vork van beheeropties (bij v1/v2 ook beheerscenario’s) MCA: gebruiker kiest tot 5 criteria en geeft een doelstelling op (+ aanvaardbare afwijking) Systeem geeft overzicht van opties die de doelstellingen halen + de tijd die daarvoor nodig is.

31 Overzicht Basiskeuzes Architectuur Vraagstellingen Overzicht Gebruikerskeuzes Optimalisatie Demo Debat


Download ppt "SimForTree S1 regionale decision support: architectuur en gebruik Gebruikerscommissie 22 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google