De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘The role of land cover in the water, energy and biogeochemical (C&N) cycles’ CCB thema invulling Bert Holtslag, Ronald Hutjes e.v.a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘The role of land cover in the water, energy and biogeochemical (C&N) cycles’ CCB thema invulling Bert Holtslag, Ronald Hutjes e.v.a."— Transcript van de presentatie:

1 ‘The role of land cover in the water, energy and biogeochemical (C&N) cycles’ CCB thema invulling Bert Holtslag, Ronald Hutjes e.v.a.

2

3 Interacties landgebruik vs klimaat Uitwisseling broeikasgassen: CO 2, CH 4, N 2 O –fotosynthese, respiratie, fermentatie, denitrificatie –(antropogene emissies) Uitwisseling water/energie –straling –waterdamp, voelbare warmte –beweging Uitwisseling aerosolen –biogeen, mineraal stof –(antropogeen stof)

4 Effecten (tropische) ontbossing Volledige ontbossing –sterke neerslag afname –sterke temperatuur toename Gedeeltelijke ontbossing –geringe neerslag toename RAMS simulatie Rondonia: Cumulatieve neerslag: Alles bos100% Huidige ontbossing105% Alles ontbost 61%

5 Interacties landgebruik vs klimaat Samenhang biologische, fysische en chemische processen Terugkoppelingsmechanismen Veerkracht Land degradation Precipitation

6

7 De rol van ‘land cover’ in water, energie en biogeochemische (C&N) cycli Speerpunten toekomstig Nederlands Global Change onderzoek (Nederlandse HDP/IGBP/WCRP commissie) Klimaatsysteem –oorzaken van klimaatverandering: relatieve bijdrage BKG, aerosolen, water/energiehuishouding –regionalisatie klimaatvoorspelling Interacties biosfeer, geosfeer en atmosfeer –wederzijdse invloed klimaatverandering op biogeochemische cycli van (terristrische) ecosystemen –invloed klimaatverandering op rivierregimes, cq water-, stof-, sedimentbalans stroomgebieden Duurzaam gebruik land en water –kwetsbaarheid van ecosytemen en grenswaarden, onder multipele stressoren Processtudies, monitoring (..fluxnet, RS..), data, hoge resolutie gekoppelde modellering (w.o. assimilatie land oppervlakte data)

8 Hoe Fluxen van Water en Energie bepalen?

9 CCB expertise nu en in de toekomst: Processtudies van Atmosfeer-Land interacties Observaties en Monitoringstechnieken Grenslaag- en Mesoschaalmodellering Voorstel voor CCB: Naar een volledig integraal model en waarnemingssysteem voor de water, energie en biogeochemische cycli op regionale schaal, inclusief validatie! De rol van ‘land cover’ in water, energie en biogeochemische (C&N) cycli

10 Speerpunten ICES/KIS “Ruimte voor Klimaat, Klimaat voor Ruimte” (Monitoring, Mitigatie, Adaptatie) data integratie, consolidatie, archivering en ontsluiting ontwikkeling integraal klimaat- en emissie monitoringsyteem –anchor station Cabauw –ontwikkeling multi-contraint meetnetwerk:methoden complementair in ruimte en tijd –ontwikkeling model-data assimilatietechnieken voor hydrologie, biogeochemie (continu in ruimte en tijd) ecosysteem beheer voor emissie/sink optimalisatie –water vs BGC/BKG klimaatvoorspellingen (seizoen tot decennia) tbv beslismodellen –hoge resolutie, gekoppeld

11 De rol van ‘land cover’ in water, energie en biogeochemische (C&N) cycli Speerpunten LNV Onderzoek Klimaatverandering monitoring fluxen en onderliggende processen tbv rapportage verplichtingen –convergentie diverse methoden –relaties bodem, waterhuishouding, management en BKG emissies effecten klimaatverandering (extremen, sprongen) –waterhuishouding en sinks –onderliggende processen

12 De rol van ‘land cover’ in water, energie en biogeochemische (C&N) cycli Speerpunten NWO-ALW 2002-2005) (6) Klimaatvariabiliteit (seizoenen - decennia) –dynamisch gedrag klimaatsysteem, ihb rol van trage componenten (…, biosfeer) (8) Water –effecten klimaatverandering op(kwalitatieve en kwantitatieve) rivierdynamiek (9) Bio- en Geoinformatica en Monitoring –systematische monitoring systeem aarde (in-situ en RS): hydrologie, atmosferische samenstelling

13 Effecten landgebruik weersvoorspelling Europa ECMWF simpele landprocessen –homogene vegetatie –homogene bodems –simpele parameterisatie verbetering door –heterogeniteit ruimte/tijd –realistischer processen

14 Effecten landgebruik weersvoorspelling Europa ECMWF verbetering weersvoorspellingen Klimaatmodellen - GCM’s vergelijkbare verbeteringen

15 Effecten (tropische) ontbossing Ongestoord regenwoud –hogere verdamping/koeler –lagere grenslaag Gekapt bos –lagere verdamping/warmer –hogere grenslaag


Download ppt "‘The role of land cover in the water, energy and biogeochemical (C&N) cycles’ CCB thema invulling Bert Holtslag, Ronald Hutjes e.v.a."

Verwante presentaties


Ads door Google