De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatsverandering Prof. Stefaan De Neve. Situering: Klimaatsverandering als onderdeel van Global change Huidige invulling definitie “Global change”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatsverandering Prof. Stefaan De Neve. Situering: Klimaatsverandering als onderdeel van Global change Huidige invulling definitie “Global change”"— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatsverandering Prof. Stefaan De Neve

2 Situering: Klimaatsverandering als onderdeel van Global change Huidige invulling definitie “Global change” op FBW: interface tussen alle aspecten van huidige veranderingen in het milieu en biologische systemen “Global change” klimaatswijzigingen Toenemende concentraties broeikasgassen veranderingen in landgebruik verlies aan biodiversiteit eutrofiëring Global change ≈ werk van de hele faculteit Hier: focus op klimaatsverandering en broeikasgassen = climate change

3 Verband tussen globale temperatuurstijging, CO 2 concentraties in de atmosfeer, antropogene CO 2 emissies, antropogene reactieve N, en bevolkingsaangroei

4 Maatschappelijke impact

5 Maatschappelijke bewustwording dringt slechts langzaam door: gevolgen niet direct voelbaar/zichtbaar/niet eenduidig Mensen denken eerst aan meest voor de hand liggende (en voor hen voordeligste) gevolgen:  Warmer...... maar zien minder risico’s als:  Overstromingen/stormen  Drinkwatervoorziening  Globale voedselzekerheid  Ziektes (malaria, plantenparasieten,...)  Klimaatsvluchtelingen Vlaanderen anno 2050? Maatschappelijke implicaties van mogelijke maatregelen zijn zeer ingrijpend: vermindering energieverbruik, omspringen met water, in het algemeen veranderen van levensstijl

6 Onderzoeksvragen  Mitigatie én adaptatie  Maatschappelijke impact? Ingenieursaanpak van de problemen, niet enkel inventarisatie Welke richting gaat klimaatsverandering uit: hoe te voorspellen/in te schatten, bv.: globale opwarming  lokale afkoeling (golfstroom) vernatting  verdroging/verwoestijning Waterbeheer/watervoorziening Verschuivingen in landbouwzones/teeltgebieden: water, ziekte/plaagdruk, temperatuur Biodiversiteit Rol/bijdrage van ecosystemen in mitigatie (C-opslag)

7 Een aantal voorbeelden van multidisciplinaire onderzoeksthema’s op de FBW

8 Veranderingskaart van het Mount Kulal Forest (Kenya) Monitoren/modelleren van de actuele toestand Modelleren/voorspellen van de toekomstige evoluties  Monitoren van vegetatie Fluxen van CO 2 en water op plant- en ecosysteemniveau Begrijpen van plantprocessen Verandering in vegetatie door middel van teledetectie Ontwikkelen van change detection tools Fotosynthese en transpiratie op plantniveau CO 2 - en waterfluxen op ecosysteemniveau 1. Welke richting gaat klimaatsverandering uit?

9  Monitoren van hydrologische parameters Bodemvocht en overstromingen gebaseerd op radarteledetectie Ontwikkelen van karteringstools: kalibratie/validatie van modellen Bodemvochtkaart van een landbouwgebied te Demmin, Duitsland Scintillometers meten evapotranspiratie over grote afstand Overstroming van de alzette (Luxemburg) waargenomen door Envisat Evapotranspiratie gebaseerd op optische of microgolf links Meten van evapotranspiratie met zeer hoge tijdsresolutie op wereldschaal

10  Monitoren van historische variaties om toekomstige veranderingen te voorspellen Analyse, validatie en kalibratie van biomerkers voor klimaatverandering bv. Historische variaties in neerslag via D/H metingen in n-alkanen in sedimenten  Monitoren van broeikasgasconcentraties

11  Modelleren/voorspellen van de toekomstige evoluties Hydrologische modellering Beheer van overstromingen onder wijzigende klimaatscenario’s Broeikasgasmodellering Ecofysiologische modellering Omgevings-T Verhoogde T Omgevings-CO 2 (300 ppm) Verhoogde CO 2 (700 ppm) Omgevings-T Verhoogde T Eco(fysio)logische modellering Focus op impact van een wijzigend klimaat op plantprocessen Broeikasgasmodellering Focus op impact van wijzigende biologische processen in de waterkringloop op de emissie van broeikasgassen Impact van wijzigende hydraulische belasting op waterzuiveringsinstallaties Milieutechnische modellering

12 2. Waterbeheer/watervoorziening Risico-inschatting catastrofale neerslagevents: Neerslag – afvoer relatie: overstromingen Overstromingsgebieden Minimaliseren gevolgen: bodemerosie door water

13 “Water harvesting” Verminderde bodembewerking in semi-ariede gebieden infiltratiegreppels - Chili Verschuivingen in landbouwzones/teeltgebieden: water, temperatuur: screening voor droogte resistente gewassen door bepalen van de WUE via 13 C en 18 O analyses)

14 3. Kwantificeren van het belang van biodiversiteit voor het functioneren van ecosystemen in een veranderende wereld

15 4. De rol van ecosystemen in klimaatsverandering en hun mogelijke bijdrage tot mitigatie: Koolstofopslag in terrestrische ecosystemen: X-stralen nano CT CO 2 vrijstelling labo schaal  Regionaal niveau: potentieel voor koolstofopslag in landbouwecosystemen: analyse van toekomstige scenario’s Simulaties adhv DNDC model  Bescherming van organische koolstof in bodems: micro tot laboschaal

16  Koolstofopslag in bosecosystemen en korte-omloop plantages  Regionale inschatting N 2 O en CH 4 emissies uit landbouwbodems

17  Potentieel van organisch-biologische afvalstoffen voor koolstofopslag en impact op nutriëntendynamiek Composten Landbouwindustrieën Biochar Pilootinstallatie biomassa pyrolyse aanwezig op de faculteit

18 Conclusies analyse en monitoring bestaande situatie begrijpen processen en voorspelling via modellering – simulaties alle schalen van micro tot regionaal alle ecosysteemcompartimenten  aanreiken van monitoring-, rapportering- en voorspellingstools voor overheden  samenwerking met landbouw- en bedrijfswereld voor uitwerken specifieke oplossingen

19 UNEP OVAM

20


Download ppt "Klimaatsverandering Prof. Stefaan De Neve. Situering: Klimaatsverandering als onderdeel van Global change Huidige invulling definitie “Global change”"

Verwante presentaties


Ads door Google