De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal preventiebeleid autocriminaliteit Week van de Integrale Veiligheid 06/06/12 Sandra Rottiers – preventieambtenaar – Stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal preventiebeleid autocriminaliteit Week van de Integrale Veiligheid 06/06/12 Sandra Rottiers – preventieambtenaar – Stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal preventiebeleid autocriminaliteit Week van de Integrale Veiligheid 06/06/12 Sandra Rottiers – preventieambtenaar – Stad Gent

2 Situering Lokale Preventie en Veiligheid Dienst: Lokale Preventie en Veiligheid (Departement Strategie en Coördinatie) Politiek bevoegd: burgemeester (Daniël Termont) Leidinggevende : preventieambtenaar (Sandra Rottiers) Opdracht: ontwikkelen en regisseren van het Geïntegreerd Lokaal Criminaliteitspreventiebeleid: 1. Beleidsadviserend 2. Coördinatie Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en GAM-convenant 3. Geïntegreerde probleemaanpak

3 Lokale Preventie en Veiligheid (vervolg) 1. Beleidsadviserend lokaal integraal veiligheidsplan advies n.a.v. vragen/problemen/klachten/actualiteit netwerk: preventieraad / stuurgroep bestuurlijke criminaliteitspreventie / werkgroepen 2. Coördinatie Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en GAM-convenant Inhoudelijk: opmaak, opvolging projecten, evaluatie en bijsturing, onderhandelingen Administratief: financieel/personeel, lokaal/federaal 3. Geïntegreerde probleemaanpak Thematisch, buurtgebonden of doelgroepgericht Driesporenbeleid: preventie-curatie-repressie Aandacht voor (potentieel) slachtoffer-dader-situatie

4 Werkgroep Autocriminaliteit Start: 1995 Voorzitter: preventieambtenaar Kernleden: > Preventiecel Lokale Politie > LRD Autocriminaliteit (tot 2002 politie én rijkswacht) > Gemeenschapswacht > Directie Lokale Integrale Veiligheid Ad hoc leden: > Stedelijk Parkeerbedrijf > Stedenbouw en Groendienst Frequentie: > aanvankelijk: 8 à 10 /jaar > sinds 2005: 3/jaar Geïntegreerde aanpak: > door verschillende diensten, > preventief/curatief/repressief (driesporenbeleid!), > t.a.v. slachtoffer/dader/situatie

5 Typering autodiefstallen in Gent Streefcijfer start werkgroep 1995: max. 1,5/dag 2000: 1,09/dag (=397) > 2011: 0,43/dag (=158, incl. 31 pogingen) Modus operandi: vnl. ruitverbrijzeling + duisternis Type auto: vnl. oudere wagens; VW (1/5), Ford, Mercedes Pleegplaats: verspreid Aangiftebereidheid: ong. 95% Terugvind%: 80% in hetzelfde jaar; vnl. oudere wagens gebruiksdiefstal (nieuwe niet: onderdelencircuit) Geen probleem van car- of homejackings in Gent (wel garagediefstal)

6 Typering autokraken in Gent Streefcijfer start werkgroep 1995: max. 8/dag > 2000: 6,72/dag (= 2.453) > 2010: 4,16/dag (=1.518, incl 375 pogingen) > 2011: 6,17/dag (=2.251, incl 444 pogingen)! Buit: hifi > gsm/smartphone > laptop/tablets > GPS; boorddocu Modus operandi: ruitverbrijzeling + portierslotbraak; Slachtoffers: vnl. niet-Gentenaars die overdag kort parkeren Type auto: Volkswagen (1/4) + Franse merken (1/5) Daders/Pleegplaats: individuele daders: vrij verspreid; bendes: pieken in bepaalde buurten (o.a.zuid) Aangiftebereidheid: ong. 1/3

7 Globale aanpak Preventie: - sensibilisering van (potentiële) slachtoffers via flyers, gadgets, borden, pers, demostand,… algemeen (voltallige bevolking) of specifiek (gerichte doelgroep of plaats) - ontrading van (potentiële) daders door verhoogd toezicht - situationele preventie Repressie: LRD Autocriminaliteit

8 Praktijkvoorbeelden Vb. 1: Sensibiliseringsborden, stickers en flyers ‘Geen buit, geen dief’ Vb. 2: Geïntegreerde aanpak pleegplaats Okapiparking Vb. 3: Checklist ondergrondse parkeergarages met openbaar karakter

9 Praktijkvoorbeeld 1: sensibilisatie ‘Geen buit, geen dief’ Probleem: sensibiliseren enkel via flyers > niet-efficiënt Idee: gerichter sensibiliseren: afgestemd op plaats, tijdstip en doelgroep proefsituatie: 6 borden op hot-spot Kantienberg > effectief daling aantal feiten 200 borden, 70x70cm, 4-kleuren (opvallend groen), cartoon autodiefje, slogan ‘geen buit, geen dief’, 200 ex. Locaties: hot-spots > parkings > invalswegen; voortdurend evalueren en bijsturen (gewoontevorming; gewijzigde parkeer-/verkeersituatie; nieuwe pleegplaatsen; manifestaties met veel volk)

10 Borden en flyers ‘Geen buit, geen dief’

11 Resultaat: - meting in 2002 van 8.000 voertuigen: - beveiligingsgedrag in straten mét bord 2% beter dan in straten zonder bord (gemiddeld 5,8% voertuigen met waardevolle voorwerpen) - automobilist beschouwt klein geld/sigaretten/kledij/ voedsel… niét als waardevol; dader wel. - 2006: slachtoffers vnl. niet-Gentenaars die kort parkeren - Veel belangstelling uit andere gemeenten Actualisering n.a.v. stijging autokraken met GPS-buit: ‘Voorkom diefstal, verwijder GPS’ (20 ex.) Her-Evaluatie 2010/2011: duidelijk effect gedurende enkele weken na plaatsing > daarna gewenning > vnl. zinvol voor occasionele parkeerders/bezoekers/niet-Gentenaars

12 ‘Geen buit, geen dief’ - 2012

13 Bestickering alle 1.000 parkeerautomaten

14 Flyers ‘Geen buit, geen dief’ Flyering : > massaal aan ingangswegen en parkings (10.000-en!) > gericht in hot-spot-buurten (nav gesignaleerde feiten) Regelmatig actualiseren: > start : ‘geen buit, geen dief’ > 2007 : ‘voorkom diefstal, verwijder GPS’ + info over car-pass > 2010: ‘verwijder waardevolle voorwerpen’ + info blue-tooth/wifi + gps-houder > 2012 : toename aantal autokraken > sensibilisatie versterken > nieuw ontwerp flyer + borden + bestickering parkeerautomaten Persbelangstelling > n.a.v. feiten met nieuwswaarde > ook preventietips meegeven aan pers

15 flyers

16

17 Flyers

18 Praktijkvoorbeeld 2 Geïntegreerde aanpak Okapiparking Probleem: Okapiparking is hot-spot autocriminaliteit (+ o.a. ook aanranding, dealen, druggebruik) Situering: 80-tal parkeerplaatsen; onder oprit autostrade (Zuid); hoge struiken; open loods zwervers/drug- gebruikers; tags; zwakke verlichting; afval; wildplassen; slordig parkeergedrag; hoog onveiligheidsgevoel omwonenden/ passanten/gebruikers Doel: daders ontraden door toename controle Verhoogd toezicht door politie (zowel wijkpolitie als recherche; ook ‘s nachts) en gemeenschapswacht (overdag) Sociale controle verhogen door herinrichting parking

19 Geïntegreerde aanpak Okapiparking (vervolg) Situationele preventie: herinrichting parking (veiligheidsgevoel parkeerders en passanten; zichtbaarheid omwonenden): o.a. - snoeien groen + kijkgaten - dichtmaken loods - afvalkorven + veegfrequentie - meer en heldere verlichting - verharden looppaden passanten (aansluiting tramhalte) - kunstzinnige graffiti (graffiti-jam) - verwijderen wildplak - sensibilisatieborden autokraak - toename afgelijnde parkeerplaatsen Partners: politie, gemeenschapswacht, stedenbouw, groendienst, technische dienst wegen, lokale preventie, IVAGO, Vlaams Gewest Vergt veel overleg, middelen en geduld: realisatietijd 3 jaar Resultaat: daling feiten; verhoging gebruik en veiligheidsgevoel; diensten ook bij andere bovengrondse parkings oog voor situationele preventie

20 Geïntegreerde aanpak Okapiparking (vervolg)

21

22

23 Praktijkvoorbeeld 3 Checklist ondergrondse parkeergarages Probleem: onveiligheidsgevoel (vrouwelijke) gebruikers vs. Beperkte feiten Doel: toename objectieve en subjectieve veiligheid dmv organisatorische, technische en bouwfysische ingrepen: advies a.d.h.v. checklist Checklist luik sociale veiligheid - verlichting: parkeerplaatsen, lift, betaalautomaat,… - constructie: belemmerd doorzicht dr zuilen, dode hoeken, deuren,… - verkeerscirculatie: autoverkeer, identificatie parkeerplaats, bewegwijzering voetgangers, grondplan… - veiligheidstoezicht: camera-observatie/-registratie, bereikbaar personeel, herkenbaarheid alarmeringsmogelijkheden,… - divers: muziek, netheid, mindervaliden, brandpreventie,…

24 Ondergrondse parkeergarages (vervolg) Checklist luik parkeercomfort: - parkeervakken: breedte, hinderlijke zuilen, plafondhoogte,… - toegankelijkheid: doorrijhoogte, trappen, liften,… - informatie: openingstijden, aantal vrije plaatsen,… - divers: betaalautomaten, toiletten,… Probleem: aanpassingen vergen grote investering Idee: motiveren door invoering kwaliteitslabel, maar… beloofde invoering kwaliteitslabel op federaal niveau werd niet gerealiseerd

25 Ondergrondse parkeergarages (vervolg) Resultaat: > onze checklist is inspiratiebron voor federaal ontwikkeld ‘draaiboek beveiliging parkings’ (2010) voor technopreventief adviseurs > meeste Gentse parkeergarages hebben adviezen opgevolgd en werken doorgevoerd na herhaaldelijk aandringen vanuit werkgroep o.b.v. geïnventariseerde tekorten (vb parking Vrijdagsmarkt)

26 Ondergrondse parking Vrijdagsmarkt (vervolg)

27

28

29

30 Sandra Rottiers – preventieambtenaar Lokale Preventie en Veiligheid Departement Strategie en Coördinatie postadres: Botermarkt 1 – 9000 Gent bezoekadresAC Portus: Keizer Karelstr. 1 - 9000 Gent (09)266 82 01 preventie@gent.be sandra.rottiers@gent.be preventie@gent.be sandra.rottiers@gent.be


Download ppt "Lokaal preventiebeleid autocriminaliteit Week van de Integrale Veiligheid 06/06/12 Sandra Rottiers – preventieambtenaar – Stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google