De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methode onderzoek Aardrijkskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methode onderzoek Aardrijkskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Methode onderzoek Aardrijkskunde

2 Kerndoelen Alle methodes geven aan dat zij aan alle kerndoelen voldoen in de leerlijn. kerndoel 47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.     kerndoel 48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.     kerndoel 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.      kerndoel 50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

3 Uitgangspunten Wijzer door de wereld:
In de kerndoelen staat aangegeven wat kinderen moeten kennen en kunnen. Voor aardrijkskunde zijn dit de volgende onderwerpen:ruimtelijke inrichting, geografisch perspectief, kaartbeeld en topografie. Leerprocessen van kinderen, veranderingen in het voortgezet onderwijs en de eisen die het huidige informatietijdperk aan ons stelt waren belangrijke didactische overwegingen voor het bepalen van de opzet van de leerstof.

4 Uitgangspunten Land in zicht
Voldoet aan kerndoelen en domeinbeschrijvingen Citogroep Regionaal-thematische opbouw Structurele aandacht voor kaartvaardigheden en topografie Veel mogelijkheden voor zelfstandig werken Eigen omgeving in ieder leerjaar Houdt rekening met minder taalvaardige leerlingen

5 Uitgangspunten Geobas voor jaargroep 1 t/m 8;
gedegen inhoud met veel achtergrondinformatie; leren met en van beeld; heldere structuur; duidelijke differentiatie- en keuzemogelijkheden; overzichtelijk en smaakvol vormgegeven; losse leerlijn topografie; werkboeken, antwoordenboeken en topografiewerkboeken geheel in kleur; veel mogelijkheden voor zelfstandig werken; aardrijkskundige begrippen in woord en beeld uitgelegd; leerlingenboek in handleiding ingeschoten; software, digibordsoftware en methodesite.

6 Uitgangspunten Alles in 1 Voor groep 5 t/m 8 van alle basisscholen.
Het gaat om integraal onderwijs; de leerstof van alle vakken komt in samenhang aan bod, rekenen en bewegingsonderwijs uitgezonderd. Er kan op 6 niveaus (A t/m F) gewerkt worden. Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep. Doe- en onderzoekopdrachten worden kant-en-klaar aangeleverd. De kinderen leren alle wettelijke kerndoelen die zij moeten leren. Dit onderwijs is adaptief en flexibel georganiseerd.

7 Werkwijze, opzet en opbouw
Wijzer door de wereld Geobas Land in zicht 6 blokken, 1 blok bestaat uit 5 lessen(laatste les onderzoek in eigen omgeving) Alles in 1

8 Werkwijze, opzet en opbouw
Alles in 1 De projecten duren 5 weken. Elke week wordt er een subthema behandeld, geïntroduceerd met een film. Dagelijkse afwisseling van gezamenlijke activiteiten en zelfstandig werken. Gelijkwaardige afwisseling in computer- en schriftelijke verwerking. Per (tafel)groep wordt een werkstuk gemaakt en een presentatie gedaan over een deelonderwerp. Er is een afsluiting passend bij het thema, dit kan zijn: musical, presentatie, toneelstuk, korte uitvoering of tentoonstelling. Aan het eind van het project is er een quiz en een toets.

9 Lesinhoud en uitwerking
Wijzer door de wereld Geobas Land in zicht Klassikaal, met differentiatie mogelijkheden. Verschillende creatieve suggesties in de methode.(eigen inbreng) Werkboek + werkschrift Alles in 1

10 Lesinhoud en uitwerking
Alles in 1 Elke week een inleiding met een film. Dagelijkse afwisseling van gezamenlijke activiteiten en zelfstandig werken. Opdrachten worden schriftelijk en met de computer verwerkt. Per (tafel)groep wordt een werkstuk gemaakt en een presentatie gedaan over een deelonderwerp . Er is een afsluiting passend bij het thema, dit kan zijn: musical, presentatie, toneelstuk, korte uitvoering of tentoonstelling. Aan het eind van het project is er een quiz en een toets.

11 Didactiek Wijzer door de wereld Geobas Land in zicht Alles in 1
Geografische vierslag waarnemen/beschrijven; toepassen; herkennen/verklaren; waarderen. Leren van en met beeld leerzame vragen in de bijschriften; beeld letterlijk centraal op de bladzijden. Land in zicht Na een korte instructie, direct zelfstandig aan de gang Interactieve bespreking achteraf Kaartvaardigheden Omgevingsonderwijs Geografische vierslag(waarnemen, herkennen, verklaren, waarderen) Alles in 1

12 Didactiek Alles in 1 De leraar heeft hier een grote inbreng in. Een klassikale of een individuele aanpak is mogelijk maar de methode is gemaakt op gedeeltelijk klassikaal, daarna in kleine groepjes, 2-tallen of individueel. De leraar kan kiezen voor een flexibele aanpak en houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen, waaronder de verschillende soorten intelligenties. Naast de gezamenlijke activiteiten, zoals het bekijken van films, het bespreken van teksten en het uitvoeren van expressieactiviteiten zoals zingen, dansen en drama kunt u zelf bepalen welke kinderen: Vooral met projectboekteksten bezig zijn; Vooral doe- en onderzoeksactiviteiten uitvoeren; Vooral (bepaalde) expressievakken uitvoeren; Vooral werken met de computer en de games Vooral eigen werkstukken uitwerken; Op welk niveau werken.

13 Differentiatie Wijzer door de wereld Geobas Land in zicht Alles in 1
Diverse soorten vragen: kijkvragen; reproductief en productief; extra vragen in het werkboek Leerstofvarianten: Basisprogramma; Uitgebreid programma 1; Uitgebreid programma 2. Land in zicht niveaudifferentiatie en tempodifferentiatie hoeveelheid aangeboden stof opdrachten in multimediale materialen veel beeld en audio voor taalzwakke leerlingen Alles in 1

14 Differentiatie Alles in 1
Alles in 1 heeft zes verschillende differentieatie niveaus. Niveau A is voor minder begaafde kinderen. Niveau B ligt op groep 5 niveau. C op 6 enz.. Niveau F is voor de begaafde kinderen die boven het groep 8 niveau uitkomen. Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep. Het is dus zelfs geen probleem om in een klas met 5 verschillende niveaus dezelfde methode te gebruiken. De differentiatie zie je terug door de grote van de tekst, de verschillen in vragen en het aantal vragen.

15 Materiaal voor leerkracht en leerlingen
Wijzer door de wereld Geobas Leerlingenboek Werkboek Werkboek topografie Handleiding Kopieerboek Antwoordenboek Software Internet Land in zicht Methodeboek Leerlingen: 2 werkboeken en 1 lesboek 1 handleiding 1 lesboek 2 werkboeken 2 antwoordenboeken 1 miniatlas voor groep 5/6 1 CD-rom Alles in 1

16 Materiaal voor leerkracht en leerlingen
Alles in 1 Projectboek niveau ABC incl. folder over Frankrijk    Projectboek niveau DEF incl. folder over Frankrijk    Antwoordenboek niveau ABC  Antwoordenboek niveau DEF Handboek voor de leerkracht, incl. expressie Bordplaten A3, set van 15 (ook digitaal beschikbaar)    Werkstukmap + inhoud    Weekfilms set van 2 stuks Audio-cd set van 3 CD-rom Engels Cd-rom de Junior Europa Map met 14 geplastificeerde topokaartenV Voor iedere groep van 12 leerlingen een leskist met doe-opdrachten. Deze bevat materialen voor de doe- en expressieopdrachten    Cd-rom met PDF bestanden (PDF bestanden van de projectboeken en de bordplaten als aanvulling voor gebruik digibord)

17 ICT-mogelijkheden Wijzer door de wereld Geobas Land in zicht
Topografie Spelletjes Digibordsoftware Internet actualiseren van de lessen; aanvullende lessuggesties; extra informatie voor de leerkracht; extra vragen bij de lessen; toetsen. Land in zicht Creatieve en verdiepende blokopdrachten, Alles in 1

18 ICT-mogelijkheden Alles in 1
Ongeveer de helft wordt met de computer gedaan. Alle computer materialen worden geleverd. Bordplaten kunnen ook digitaal geleverd worden. Niet afhankelijk van een digibord. Programma om digitaal de resultaten van kinderen bij te houden.

19 Kostenplaatje Wijzer door de wereld: Kosten over 10 jaar: € 8700,00
Geobas: Kosten over 10 jaar: € 9760,00 Land in zicht Kosten over 10 jaar: € 9240,00 Alles in 1: € = alles bij elkaar Los gekocht = €

20 Kostenplaatje Kostenvergelijking Alles-in-1 met methoden
Uitgaande van een gemiddelde school van 30 kinderen per leerjaar. Dat houdt dus in: 120 kinderen voor groep 5-8 en 240 kinderen voor de hele school. Inclusief: BTW Alle materialen voor alle 20 projecten, alle materialen voor Alles Apart, tijdens de projectloze weken, verbruiksmateriaal. totale kosten over 10 jaar gerekend, voor groep 5 t/m 8. Kosten Alles-in-1:  Kosten 20 projecten: 20 x  € =  €  Kosten Alles Apart  €   7.000 Totaal:  €

21 Totale kosten over 10 jaar gerekend, voor groep 5 t/m 8.
Kosten Alles in 1: Kosten methoden: Lezen (technisch, begrijpend, studerend) € Taal (o.a. spelling, grammatica, woordenschat, taalbeschouwing) € Schrijven € Engels € Aardrijkskunde € Geschiedenis € Natuuroriëntatie € Staatsinrichting € Alle expressievakken € Sociaal-emotionele ontwikkeling € Verkeer € Leskisten en werkmiddelen voor o.a. zelfstandig werken € Totaal: €  Kosten 20 projecten: 20 x  € =  €  Kosten Alles Apart:   €   7.000 Totaal:   €

22


Download ppt "Methode onderzoek Aardrijkskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google