De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis delen is samen werken Of waarom Leiedal nooit de webcam zou uitvinden. Kennisdag: Het nieuwe{samen}werken 14 06 2012 Congrescentrum Living Tomorrow.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis delen is samen werken Of waarom Leiedal nooit de webcam zou uitvinden. Kennisdag: Het nieuwe{samen}werken 14 06 2012 Congrescentrum Living Tomorrow."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kennis delen is samen werken Of waarom Leiedal nooit de webcam zou uitvinden. Kennisdag: Het nieuwe{samen}werken 14 06 2012 Congrescentrum Living Tomorrow

3 AGENDA Wat is kennis voor Leiedal? Waarom is kennis(deling) nodig? Wie doet aan kennisdeling? Hoe kennisdeling aanpakken? Kennisdag: Het nieuwe{samen}werken 14 06 2012 Congrescentrum Living Tomorrow

4 Who Am I ? Frederik Seyns Frederik.Seyns@leiedal.be Systeem- en informatiebeheerder

5 Kennis delen is samen werken Of waarom Leiedal nooit de webcam zou uitvinden.

6 Wat is kennis voor Leiedal? weten wat weten waarom weten wie weten hoe

7 Wat is kennis voor Leiedal? Info delen is makkelijk. Kennis delen niet. 1/ Informatie 2/ Kennis Kennis delen is je soms moeien… Vb. website kantooruitbreiding weten wat weten waarom weten wie weten hoe

8 Waarom is kennis(deling) nodig? Leiedal biedt dienstverlening samenwerking Leiedal kan maar bestaan bij de gratie van de lokale besturen. weten wat weten waarom weten wie weten hoe

9 Dienstverlening weten wat weten waarom weten wie weten hoe Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem 1.1Ruimte voor bedrijven: haalbaarheidsonderzoek voor ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 2.1Lokaal woonbeleid: gemeentelijke woonplannen 2.2Lokaal woonbeleid: haalbaarheidsonderzoek 2.3 Lokaal woonbeleid: projectregie 3.1Stedenbouw: GRS 3.2 Stedenbouw: gemeentelijke RUP’s 3.3Stedenbouw: inrichtingsstudies 3.4Stedenbouw: gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen 3.5Stedenbouw: haalbaarheidsonderzoek van herbestemming (verlaten) bedrijfspanden en sites 3.6 Stedenbouw: projectregie van herbestemming (verlaten) bedrijfspanden en sites 4.1 Mobiliteit: gemeentelijke mobiliteitsplannen 5.1 Publieke ruimte: voorstudies herinrichting doortochten 6.1 Milieu, water en energie: samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 6.2 Milieu, water en energie: gemeentelijke saneringsplicht 6.3 Milieu, water en energie: ondersteuning gemeente in kader van waterschappen 7.1 Natuur, landschap en recreatie: projecten regionale groenstructuur 7.2 Natuur, landschap en recreatie: trage wegen 8.1 Lokaal e-government: gemeentelijk beleidsplan e-government 8.2 Lokaal e-government: Digitale Regio Kortrijk (http://www.drk.be) 9.1 Europese samenwerking: Europese projectontwikkeling: definiëring en redactie 9.2 financieel-administratieve opvolging van Europese projecten 21 takken 204 punten

10 Intergemeentelijke samenwerking weten wat weten waarom weten wie weten hoe Samenwerkings­verbandOnderwerpPartners Conferentie van Burgemeesters regio Kortrijkgemeentelijke en intergemeentelijke beleidsmateriesburgemeesters + 1 gedeputeerde Overleg van Gemeentesecretarissen regio Kortrijkafstemming en ont-wikkeling organisatie lokaal beleid en bestuur gemeente-secretarissen Intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening (IGORO)/ Atriumruimtelijke ordeningschepenen en steden-bouwkundige ambtenaren Intergemeentelijke werkgroep mobiliteitmobiliteitschepenen en ambtenaren mobiliteit Intergemeentelijke werkgroep milieu/water gemeentelijke milieu-technische aspectenschepenen en milieuambtenaren Intergemeentelijk overleg groenambtenaren afstemming en ervarings-uitwisseling groendiensten verantwoorde-lijken groen-diensten Intergemeentelijke werkgroep energie en publiek patrimoniumenergieschepenen en ambtenaren energie Ateliers lokale economielokale economische initiatievenschepenen en ambtenaren Netwerk bestuursjuristenervaringsuitwisseling en kennisdeling rond juridische thema’s Juristen gemeenten en politiezone MIRA en Grensleie Intergemeentelijke werkgroep GISGIS-ontwikkelinggemeentelijke GIS-verant-woordelijken Intergemeentelijke werkgroep ICTICTICT-verantwoor-delijken Intergemeentelijke werkgroep dienstverleningafstemmen en ervarings-uitwisselingGemeentelijke verantwoorde-lijken kwaliteit, klanen, e- government Intergemeentelijke werkgroep Digitale Regio Kortrijk gemeentelijke en regionale uitbouw internet­platform Digitale Regio Kortrijk gemeentelijke webmasters of informatie-ambtenaren

11 Verzelfstandigde intergem. structuren weten wat weten waarom weten wie weten hoe Samenwerkings­verbandRechtsvormOnderwerpPartnersRol Leiedal Overleg Cultuur (°1994)IGS -projectvereniginglokale culturele samenwerking en promotie 13 gemeenten (schepenen en cultuurfunctionarissen) voorzitter adviesgroep VVV West-Vlaamse Scheldestreek (°1998)vzwtoeristisch-recreatieve ontwikkeling en promotie 5 gemeentenconsulent vzw Toerisme Leiestreek (°2000)vzwtoeristisch-recreatieve ontwikkeling en promotie 29 gemeenten uit Leiestreek tussen Wervik en Deinze lid adviescomité Psilon – Intergemeente-lijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen (°2005) IGS opdrachthoudende verenigingoprichting en beheer van crematoria 22 gemeenten (uit arr. Kortrijk, Ieper, Roeselare-Tielt) secretariaat, algemene coördinatie, projectregie Interlokale vereniging Sinergiek (°2009)IGS - projectverenigingondersteuning aan gemeenten voor werk en sociale economie 11 gemeenten, 12 OCMW’s, Kanaal 127, Welzijnsconsortium, RESOC, Mentor lid, juridische werkgever

12 Regionale samenwerking weten wat weten waarom weten wie weten hoe Samenwerkings­verbandOnderwerpPartners RESOC Zuid-West-VlaanderenBehartigen streekbelangen, afstemmen lokaal- en regionaal-economisch beleid Politieke en socio-economische beleidsverant­woordelijken, lokale besturen, Leiedal Huis van de StreekSamenwerking streekorganisatiesRESOC Z-W-Vl., gebieds­werking Provincie West-Vlaanderen, Leiedal Overlegplatform Parlementairen KortrijkAfstemming streekgerichte beleidsinitiatievenParlementairen en gedeputeerden uit regio Kortrijk Kortrijk Innovatie NetwerkPromotie innoverende streekinitiatieven100-tal individuen en beleidsmensen Intercommunale Vliegveld WIVBeheer en promotie regionale lucht­havenGemeenten, provincie, Leiedal BITLAR cvBeheer en promotie Transportcentrum LARStad Menen, stad Kortrijk, GOM, gevestigde bedrijven, Leiedal Welzijnsconsor­tium Zuid-West-Vlaanderen vzwOndersteuning lokaal welzijnsbeleid13 gemeenten en OCMW’s, Samenlevings­opbouw, Provincie, Leiedal, welzijnsdiensten, sociale partners Kanaal 127 cvSociale economieOCMW en stad Kortrijk, Leiedal, bedrijven, sociale partners Bedrijvencentrum Regio Kortrijk nvRuimte voor startende bedrijvenGOM, Barco, Bekaert, Electrabel, Fortis, Leiedal Beheerscomité ResearchparkParkmanagement en promotie researchparkGOM, KULAK, hogescholen, stadsbestuur Kortrijk Vzw MobielPromotie fiets­mobiliteitStad en OCMW Kortrijk, hogescholen, fietsersbond, diverse gemeentebesturen, Leiedal Kortrijk Xpo cvbaOrganisatie internationale beurzen en evenementenStad Kortrijk, diverse ondernemers, Leiedal XIM vzwUpgrade Xpo met meerwaarde voor regioProvincie, stad Kortrijk, Unizo, VOKA, Leiedal XOM vzwUitbouw infrastructuur XpoProvincie, SOK, Leiedal Transfo Zwevegem vzwProjectleiding herbestemming elektriciteits­centrale Zwevegem Gemeentebestuur Zwevegem, Provincie West-Vlaanderen, Leiedal, Elia Vzw Designregio KortrijkPromotie designdenken als onderstroom in de regioStad Kortrijk, VOKA, HOWEST-PIH, Leiedal, Stichting Interieur Vzw MyMachinePromotie Innovatief Ontwerpen bij kinderen en jongerenStreekfonds Koning Boudewijnstichting, Leiedal, HOWEST-PIH

13 Grensoverschrijdende samenwerking weten wat weten waarom weten wie weten hoe Samenwerkings­verbandOnderwerpPartners Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai EGTS voor grensoverschrijdende samenwerking 14 overheden Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk waaronder Leiedal Regionaal Overleg Metropool afstemming aan Vlaamse zijde omtrent het proces van metropoolvorming provinciale en Vlaamse overheden, centrumgemeenten uit het Vlaamse deel van de Eurometropool, experts, wvi en Leiedal

14 Europese samenwerking weten wat weten waarom weten wie weten hoe Naam projectBeknopte projectomschrijvingProgramma EPOS Opstellen van methodieken en best practices om groene open ruimtes niet enkel als kostenpost te zien, maar ze ook economische return te laten genereren. North West Europe i-Age Verbeteren van de dienstverlening aan oudere mensen, o.m. door het stimuleren van sociale e-inclusie, actieve participatie aan de arbeidsmarkt en inzet van ICT bij het uitwerken van diensten en faciliteiten voor thuiswonende bejaarden. North Sea Region LOWCAP Clusterproject voor bestaande NSR-projecten rond energie- efficiëntie, gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen rond energie- efficiëntie en reductie van CO2-uitstoot. North Sea Region DANS Een samenwerking van bestaande NSR-projecten (Smart Cities, CCC en E-Clic), met het oog op beleidsbeïnvloeding van de Digitale Agenda van de EU en ruimere verspreiding van de behaalde projectresultaten. North Sea Region Opening Up Introduceren van sociale media in overheden, en dit om de dienstverlening te versterken, databanken open te stellen en samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven te bevorderen. North Sea Region Value addedHet inzetten van groene infrastructuren in een verstedelijkte context; participatie, communicatie en businessmodellen voor Groene Sporen North West Europe

15 Wie doet aan kennisdeling? Door kennisdeling krijg je een netwerk. Door een netwerk krijg je kennisdeling. Kennisdeling gaat in tegen hiërarchie. weten wat weten waarom weten wie weten hoe

16 Hoe kennisdeling aanpakken? Onthaalbeleid rondgang, dienstverlening, introducties,… Café Leiedal vrijdag 16u-18u De Samenkomst iedereen uitgenodigd weten wat weten waarom weten wie weten hoe

17 Hoe kennisdeling aanpakken? Bedrijfscultuur: Leiedal = open bedrijfscultuur weten wat weten waarom weten wie weten hoe

18 Hoe kennisdeling aanpakken? Manier van organiseren: dossiernummer centraal slechts 3 deuren weten wat weten waarom weten wie weten hoe

19 Hoe kennisdeling aanpakken? Procedures: alles op server, no secrets bv. policy extern spreken weten wat weten waarom weten wie weten hoe

20 Hoe kennisdeling aanpakken? Tools: intranetARK uurregistratieLEA netwerk.drk.beklassement digitale en papieren opkuisdag weten wat weten waarom weten wie weten hoe

21 Hoe kennisdeling aanpakken? Allerbelangrijkste tool: weten wat weten waarom weten wie weten hoe

22 Hoe kennisdeling aanpakken? Frederik.Seyns@leiedal.be

23


Download ppt "Kennis delen is samen werken Of waarom Leiedal nooit de webcam zou uitvinden. Kennisdag: Het nieuwe{samen}werken 14 06 2012 Congrescentrum Living Tomorrow."

Verwante presentaties


Ads door Google