De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een eerste kennismaking met het schaderegelingstraject 28 november 2006 Berth Groot Assurantieclub Zwolle Georgette Kuntz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een eerste kennismaking met het schaderegelingstraject 28 november 2006 Berth Groot Assurantieclub Zwolle Georgette Kuntz."— Transcript van de presentatie:

1 1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een eerste kennismaking met het schaderegelingstraject 28 november 2006 Berth Groot Assurantieclub Zwolle Georgette Kuntz

2 2 Programma 18.30 uurDeel 1: Theorie Georgette Kuntz, Register-Expert 19.15 uurPauze 19.30 uurBuffet 20.15 uur Deel 2: Casuïstiek Berth Groot, Register-Expert 21.00 uur Afsluiting

3 3 Een ongeluk zit in een klein hoekje

4 4 Medische kunstfout Productaansprakelijkheid Verkeersongeval Bedrijfsongeval Beroepsziekte

5 5 Belangenbehartiger Slachtoffer Advocaat Notaris Expert verzekeraar Eigen medisch adviseur Gezinszorg Accountant Gemeente Huisarts Expertiserend specialist Bedrijfsarts Werkgever Fiscus Specialist Medisch adviseur verzekeraar

6 6 Slachtoffer Emoties  Ingrijpende gebeurtenis  Boos  Machteloos  Kwetsbaar  Toekomst: onzeker?

7 7 Behoefte slachtoffer  Professionele voortvarende behandeling  Luisterend oor / steun  Informatie en inzicht  Zekerheid

8 8 Belangenbehartiger  Advocaat  Letselschadebureau  Rechtsbijstandverzekeraar  Slachtofferhulp  Vakbond

9 9 Groot Expertisebureau b.v.  Onafhankelijk letselschadebureau  Komt uitsluitend op voor de belangen van (buitenlandse) slachtoffers en/of hun nabestaanden (belangenbehartiger)  12 letselschade-experts

10 10 Diensten  Integrale belangenbehartiging  Schadevaststelling in opdracht van derden  Schadeberekeningen (letsel en overlijden)  Schuldvraagonderzoek  Verhaal loonschade werkgevers  Second opinion  Mediation  (Reken)opleidingen, cursussen, lezingen  Arbeidsdeskundig werk

11 11 Aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek: Boek 6, artikel 162 en 163 Vereisten voor aansprakelijkheid: 1.Onrechtmatigheid 2.Toerekening 3.Causaal verband 4.Schade 5.Relativiteitsbeginsel

12 12 Aansprakelijkheid Letselschadepraktijk Schade ontstaan door:  Verkeersongeval  Bedrijfsongeval  Medische kunstfout  Productfout

13 13 Schaderegeling  Beoordelen aansprakelijkheid Toedrachts- / schuldvraagonderzoek Opvragen Proces-Verbaal Getuigenverklaringen  Aansprakelijk stellen aansprakelijke partij of verzekeraar

14 14  Contact met benadeelde(n)  Eerste inventarisatie gevolgen  Inwinnen medische informatie door medisch adviseur  Volgen genezingsproces  Verzorgen voorschotten  Begeleiden reïntegratietraject (arbeidsdeskundige) Schaderegeling

15 15  Vaststellen medische eindsituatie Medische expertise Bepaling percentage blijvende invaliditeit Resterende klachten en beperkingen  Bepalen uitgangspunten schaderegeling Schadeberekening (zo concreet mogelijk)  Bespreking eindregeling verzekeraar  Minnelijke regeling  Afwikkeling schade Schaderegeling

16 16 Letselschade  Concrete schadevaststelling, afhankelijk van: Soort letsel Persoon kind, oudere, student, werknemer, topsporter, huisvrouw/ -man

17 17 Schade Onderscheid: Materiële schade Immateriële schade

18 18 Materiële schade, o.a.  Voertuigschade  Schade aan persoonlijke eigendommen  Medische kosten  Reiskosten  Kosten tijdens ziekenhuisopname  Extra kosten vakanties  Extra porto-/ telefoonkosten  Verlies van arbeidsvermogen  Huishoudelijke hulp  Verzorgingskosten  Kosten aanpassingen woning/ werkplek  Verlies van zelfwerkzaamheid  Extra verzekeringspremies  Kosten reïntegratie/omscholing  Studievertraging  Smartengeld  Wettelijke rente  Deskundigenkosten  Etc.

19 19 Immateriële schade Vergoeding voor:  Pijn  Ongemak  Gederfde levensvreugde Afhankelijk van:  Aard, ernst, duur en omvang letsel  Mate van invaliditeit  Mate van bewustzijn  Predispositie

20 20 Afwikkeling schade  Vaststellingsovereenkomst Definitieve regeling Voorbehoud  Belastinggarantie

21 21 Voorbehoud  Toekomstige medische behandelingen Verwijderen plaatmateriaal Plastische chirurgie  Toekomstige arbeidsongeschiktheid  Verergering van klachten  Wijzigingen (sociale) wetgeving

22 22 Pauze

23 23 Casuïstiek  Cas Hendriks, 20 jaar oud Motorongeval op 1 februari 2004 Partiële dwarslaesie 60% invaliditeit Voor ongeval: timmerman (in opleiding) 40 uur p/w Na ongeval: maximaal 20 uur p/w inzetbaar als taxichauffeur

24 24 Schadeposten  Materiële schade, o.a.: Ziekenhuisopname Reiskosten Eigen bijdragen behandelingen Orthopedisch schoeisel Aangepaste auto Verzorgingskosten Verlies van zelfwerkzaamheid Verlies van arbeidsvermogen

25 25 Schadeposten  Immateriële schade 60% blijvende invaliditeit Incontinentieproblemen Potentieproblemen Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Vgl. o.a. uitspraken Smartengeldbundel

26 26 Verlies van arbeidsvermogen Schade die je lijdt als je, doordat je arbeidsongeschikt bent, tijdelijk of blijvend geen of minder inkomen hebt.

27 27 Simpel gezegd: Netto inkomen voor ongeval Netto inkomen na ongeval -/- = SCHADE Netto i.v.m. wet IB Verlies van arbeidsvermogen

28 28  Zonder ongeval Na ongeval } SCHADE Verlies van arbeidsvermogen Tijd Inkomen Ongeval

29 29  Vaststelling schade Werknemer in loondienst Ambtenaar Zelfstandig ondernemer Scholier/ student ‘Vrouw’ Verlies van arbeidsvermogen

30 30  Inkomensontwikkeling zonder ongeval: Loonstroken/ jaaropgaven voor ongeval CAO-ontwikkelingen Beoordelingen/ functioneringsgesprekken Verklaringen leidinggevende, collega’s Cijfers & Trends, Elsevier, Beloningsonderzoek Vooropleiding, carrière gezinsleden Verlies van arbeidsvermogen

31 31  Inkomensbestanddelen, o.a.: Basissalaris Vakantietoeslag 13 e maand Tantième/ winstdeling/ bonussen Verlies van arbeidsvermogen

32 32 Onkostenvergoedingen Onregelmatigheidstoeslagen Bijdragen pensioenpremie/ ziektekosten Overwerk Auto van de zaak Verlies van arbeidsvermogen

33 33  Inkomen na ongeval: Loondoorbetaling door werkgever: 104 weken, maximaal 170% Gemis inkomensbestanddelen eerste 2 jaar Reïntegratiemogelijkheden Sociale uitkeringen Verlies van arbeidsvermogen

34 34 Verlies van arbeidsvermogen Cas Hendriks:  Inkomen zonder ongeval: doorgroei naar uitvoerder  Inkomen na ongeval: WAO-uitkering plus een inkomen als taxichauffeur  Verschil in netto inkomen = schade  Berekenen tot pensioengerechtigde leeftijd, maar ook lager pensioen na ongeval: pensioenschade  Mogelijk nog vergoeding zwart werk, na bewijs

35 35  Methoden van schadeafwikkeling Periodieke afwikkeling Berekening som ineens, contante waarde, rekening houdend met inflatie en rendement (kapitalisatiefactor) Verlies van arbeidsvermogen

36 36 Contante waarde Bruto inkomen ZO Netto inkomen ZO Bruto inkomen NONetto inkomen NO -/- ------------------------- Netto jaarschade = JaarJaarschade/Contante waarde kapitalisatie 1 5.0005.000 2 5.000 x 1.03 ------------- x 0.99 4.810 1.06 3 5.000 x (1.03)² ------------- x 0.98 4.625 + (1.06)² 14.435

37 37 KapitaalOpnameRestantRente Belasting 14.435 5.000 9.435 377 113 Vervolg contante waarde

38 38 WIA en herkeuring Inkomen zonder ongeval€ 30.000,-- Inkomen na ongeval = WIA (IVA) 70%- 21.000,-- -/- Schade per jaar€ 9.000,-- = Stel: looptijd 25 jaar, factor: 16,9 Schade totaal: 16,9 x € 9.000,--€ 152.100,-- Stel: herkeuring geen baan geen uitkering, immers schade geregeld Feitelijke schade: 16,9 x € 30.000,--€ 507.000,-- VERSCHIL:- 354.900,--

39 39 Hartelijk dank voor uw aandacht! www.letselschade.com


Download ppt "1 ‘Letselschade is mensenwerk’ Een eerste kennismaking met het schaderegelingstraject 28 november 2006 Berth Groot Assurantieclub Zwolle Georgette Kuntz."

Verwante presentaties


Ads door Google