De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Letselschade is mensenwerk’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Letselschade is mensenwerk’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Letselschade is mensenwerk’
Een eerste kennismaking met het schaderegelingstraject 28 november Berth Groot Assurantieclub Zwolle Georgette Kuntz

2 Programma 18.30 uur Deel 1: Theorie Georgette Kuntz, Register-Expert
19.15 uur Pauze 19.30 uur Buffet 20.15 uur Deel 2: Casuïstiek Berth Groot, Register-Expert 21.00 uur Afsluiting

3 Een ongeluk zit in een klein hoekje

4 Bedrijfsongeval Medische kunstfout Verkeersongeval Beroepsziekte Productaansprakelijkheid

5 Slachtoffer Belangenbehartiger Advocaat Fiscus Accountant Specialist
Bedrijfsarts Belangenbehartiger Notaris Huisarts Slachtoffer Gemeente Expert verzekeraar Werkgever Expertiserend specialist Gezinszorg Eigen medisch adviseur Medisch adviseur verzekeraar

6 Slachtoffer Emoties Ingrijpende gebeurtenis Boos Machteloos Kwetsbaar
Toekomst: onzeker?

7 Behoefte slachtoffer Professionele voortvarende behandeling
Luisterend oor / steun Informatie en inzicht Zekerheid

8 Belangenbehartiger Advocaat Letselschadebureau
Rechtsbijstandverzekeraar Slachtofferhulp Vakbond

9 Groot Expertisebureau b.v.
Onafhankelijk letselschadebureau Komt uitsluitend op voor de belangen van (buitenlandse) slachtoffers en/of hun nabestaanden (belangenbehartiger) 12 letselschade-experts

10 Diensten Integrale belangenbehartiging
Schadevaststelling in opdracht van derden Schadeberekeningen (letsel en overlijden) Schuldvraagonderzoek Verhaal loonschade werkgevers Second opinion Mediation (Reken)opleidingen, cursussen, lezingen Arbeidsdeskundig werk

11 Aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek: Boek 6, artikel 162 en 163
Vereisten voor aansprakelijkheid: Onrechtmatigheid Toerekening Causaal verband Schade Relativiteitsbeginsel

12 Aansprakelijkheid Letselschadepraktijk Schade ontstaan door:
Verkeersongeval Bedrijfsongeval Medische kunstfout Productfout

13 Schaderegeling Beoordelen aansprakelijkheid
Toedrachts- / schuldvraagonderzoek Opvragen Proces-Verbaal Getuigenverklaringen Aansprakelijk stellen aansprakelijke partij of verzekeraar

14 Schaderegeling Contact met benadeelde(n)
Eerste inventarisatie gevolgen Inwinnen medische informatie door medisch adviseur Volgen genezingsproces Verzorgen voorschotten Begeleiden reïntegratietraject (arbeidsdeskundige)

15 Schaderegeling Vaststellen medische eindsituatie
Medische expertise Bepaling percentage blijvende invaliditeit Resterende klachten en beperkingen Bepalen uitgangspunten schaderegeling Schadeberekening (zo concreet mogelijk) Bespreking eindregeling verzekeraar Minnelijke regeling Afwikkeling schade

16 Letselschade Concrete schadevaststelling, afhankelijk van:
Soort letsel Persoon kind, oudere, student, werknemer, topsporter, huisvrouw/ -man

17 Schade Onderscheid: Materiële schade Immateriële schade

18 Materiële schade, o.a. Voertuigschade
Schade aan persoonlijke eigendommen Medische kosten Reiskosten Kosten tijdens ziekenhuisopname Extra kosten vakanties Extra porto-/ telefoonkosten Verlies van arbeidsvermogen Huishoudelijke hulp Verzorgingskosten Kosten aanpassingen woning/ werkplek Verlies van zelfwerkzaamheid Extra verzekeringspremies Kosten reïntegratie/omscholing Studievertraging Smartengeld Wettelijke rente Deskundigenkosten Etc.

19 Immateriële schade Vergoeding voor: Afhankelijk van: Pijn Ongemak
Gederfde levensvreugde Afhankelijk van: Aard, ernst, duur en omvang letsel Mate van invaliditeit Mate van bewustzijn Predispositie

20 Afwikkeling schade Vaststellingsovereenkomst Definitieve regeling
Voorbehoud Belastinggarantie

21 Voorbehoud Toekomstige medische behandelingen
Verwijderen plaatmateriaal Plastische chirurgie Toekomstige arbeidsongeschiktheid Verergering van klachten Wijzigingen (sociale) wetgeving

22 Pauze

23 Casuïstiek Cas Hendriks, 20 jaar oud Motorongeval op 1 februari 2004
Partiële dwarslaesie 60% invaliditeit Voor ongeval: timmerman (in opleiding) 40 uur p/w Na ongeval: maximaal 20 uur p/w inzetbaar als taxichauffeur

24 Schadeposten Materiële schade, o.a.: Ziekenhuisopname Reiskosten
Eigen bijdragen behandelingen Orthopedisch schoeisel Aangepaste auto Verzorgingskosten Verlies van zelfwerkzaamheid Verlies van arbeidsvermogen

25 Schadeposten Immateriële schade 60% blijvende invaliditeit
Incontinentieproblemen Potentieproblemen Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Vgl. o.a. uitspraken Smartengeldbundel

26 Verlies van arbeidsvermogen
Schade die je lijdt als je, doordat je arbeidsongeschikt bent, tijdelijk of blijvend geen of minder inkomen hebt.

27 Verlies van arbeidsvermogen
Simpel gezegd: Netto inkomen voor ongeval Netto inkomen na ongeval /- = SCHADE Netto i.v.m. wet IB

28 } Verlies van arbeidsvermogen SCHADE Inkomen Zonder ongeval Na ongeval
Tijd Ongeval

29 Verlies van arbeidsvermogen
Vaststelling schade Werknemer in loondienst Ambtenaar Zelfstandig ondernemer Scholier/ student ‘Vrouw’

30 Verlies van arbeidsvermogen
Inkomensontwikkeling zonder ongeval: Loonstroken/ jaaropgaven voor ongeval CAO-ontwikkelingen Beoordelingen/ functioneringsgesprekken Verklaringen leidinggevende, collega’s Cijfers & Trends, Elsevier, Beloningsonderzoek Vooropleiding, carrière gezinsleden

31 Verlies van arbeidsvermogen
Inkomensbestanddelen, o.a.: Basissalaris Vakantietoeslag 13e maand Tantième/ winstdeling/ bonussen

32 Verlies van arbeidsvermogen
Onkostenvergoedingen Onregelmatigheidstoeslagen Bijdragen pensioenpremie/ ziektekosten Overwerk Auto van de zaak

33 Verlies van arbeidsvermogen
Inkomen na ongeval: Loondoorbetaling door werkgever: 104 weken, maximaal 170% Gemis inkomensbestanddelen eerste 2 jaar Reïntegratiemogelijkheden Sociale uitkeringen

34 Verlies van arbeidsvermogen
Cas Hendriks: Inkomen zonder ongeval: doorgroei naar uitvoerder Inkomen na ongeval: WAO-uitkering plus een inkomen als taxichauffeur Verschil in netto inkomen = schade Berekenen tot pensioengerechtigde leeftijd, maar ook lager pensioen na ongeval: pensioenschade Mogelijk nog vergoeding zwart werk, na bewijs

35 Verlies van arbeidsvermogen
Methoden van schadeafwikkeling Periodieke afwikkeling Berekening som ineens, contante waarde, rekening houdend met inflatie en rendement (kapitalisatiefactor)

36 Contante waarde Bruto inkomen ZO Netto inkomen ZO
Bruto inkomen NO Netto inkomen NO -/- Netto jaarschade = Jaar Jaarschade/ Contante waarde kapitalisatie 5.000 x 1.03 x 1.06 5.000 x (1.03)² x (1.06)²

37 Vervolg contante waarde
Kapitaal Opname Restant Rente Belasting

38 WIA en herkeuring Inkomen zonder ongeval € 30.000,--
Inkomen na ongeval = WIA (IVA) 70% ,-- -/- Schade per jaar € ,-- = Stel: looptijd 25 jaar, factor: 16,9 Schade totaal: 16,9 x € 9.000,-- € ,-- Stel: herkeuring geen baan geen uitkering, immers schade geregeld Feitelijke schade: 16,9 x € ,-- € ,-- VERSCHIL: ,--

39 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "‘Letselschade is mensenwerk’"

Verwante presentaties


Ads door Google