De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4.. Mirjam Kolkman : maandag en dinsdag Judith Olink: stagiaire P.A.B.O. : maandag Herma Schotman: woensdag,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4.. Mirjam Kolkman : maandag en dinsdag Judith Olink: stagiaire P.A.B.O. : maandag Herma Schotman: woensdag,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4.

2 Mirjam Kolkman : maandag en dinsdag Judith Olink: stagiaire P.A.B.O. : maandag Herma Schotman: woensdag, donderdag en vrijdag Linde Alberts: (onderwijsassistent i.o.): woensdag, donderdag en vrijdag Klassenmoeders: Tanja Fokke en Mariska Aman

3

4

5 Lees dagelijks voor. Laat het kind u voorlezen. Maak “leeskilometers”. Oefen iedere dag de letters en veilig en vlot Kijk voor ideeën op www.veiliglerenlezen.nl

6 We hebben op school de rekenmethode “Pluspunt”. Er zijn per kind 3 boeken: een instructieboek (geel), een opdrachtenboek (blauw) en een plusboek (rood). Op basis van de 12e les, de toets, bepaalt de leerkracht of een kind extra instructie nodig heeft of dat het juist toe kan met minder instructie. In de methode wordt veel aandacht besteedt aan zelfstandig werken; de ene dag krijgen de kinderen instructie van de leerkracht, de andere dag werken ze zelfstandig aan de behandelde stof. De leerstof is geordend in 12 blokken. Een blok bestaat uit 15 lessen die samen een leerperiode van 3 schoolweken omvatten. De 12 e les is de toets. Elk blok heeft een eigen thema. Enkele thema’s zijn: spelletjes (groep 3 en 4), bakker (groep 3), bootreis (groep 4). Onderwerpen die aan de orde komen in groep 3: Dobbelsteen 6; uitgangspunt is spelletjes en speelgoed; 5-structuur (volle vijf, de hand) en het 10-tal (eierdoos); Bussommen; in- en uitstappen van passagiers; Oriënteren op de getallenlijn tot 100; Splitsen van getallen; Meten, wegen, eurosommen en klok (hele uren) Bouwsels (ruimtelijk inzicht) Twee keer per jaar worden de Cito-toetsen voor rekenen afgenomen. Tip: leuke rekensite: www.onlineklas.nl.

7 In groep 4 komen onder andere de volgende rekenonderwerpen aan bod: Getalbegrip t/m 100: getallen kunnen plaatsen op een getallenlijn. tellen met sprongen van 2, 10 en 20 op een getallenlijn. Basisvaardigheden: optellen en aftrekken t/m 20 in een context op hun eigen manier. optellen en aftrekken t/m 100 met tientalpassering op een lege getallenlijn. Tafels: de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 opzeggen op rij. Meten: rechte lijnstukken meten. geldbedragen samenstellen met munten en biljetten en deze aanvullen tot de benodigde hoeveelheid. de hele en halve uren en kwartieren bepalen op de analoge klok. Tip: leuke rekensite-www.onlineklas.nl

8 Verzamelen van leerlinggegevens in een groepsoverzicht en evalueren van vorige groepsplan. Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Opstellen van het groepsplan. Het groepsplan realiseren.

9 *Wat wil ik bereiken? (doel) *Inhoud (wat). *Aanpak/methodiek(hoe). *Organisatie. *Evaluatie. Kinderen clusteren in groepjes. Maan, ster en zongroepje.

10 HUISBEZOEK: FORMULIER VOOR DE OUDERS Binnenkort komt de leerkracht van uw kind bij u op huisbezoek. Dit huisbezoek heeft als doel elkaar te informeren over de ontwikkeling van uw kind zodat de begeleiding thuis en op school zo optimaal mogelijk is. Wij willen u vragen dit formulier voorafgaand aan het huisbezoek in te vullen. -Waar bent u tevreden over bij uw kind thuis en op school? (Waar is hij/zij goed in, wat vindt hij/zij leuk,etc?): -Maakt u zich zorgen over uw kind thuis en/of op school ? Zo ja, waarover?: -Zijn er nog zaken m.b.t. de omgang met uw kind waar de leerkracht rekening mee zou kunnen houden? -Zijn er zaken die nog niet aan de orde zijn gekomen, dan kunt u deze hieronder beschrijven:

11 Eerlijk duurt het langst. De regel is duidelijk. Wees altijd eerlijk naar elkaar, lieg niet, vertel de waarheid. Iedereen hoort erbij. Deze regel houdt in dat iedereen gelijk is. Dat er niet gediscrimineerd, gepest, getreiterd mag worden. Behandel elkaar met respect. Pas op je woorden. Ga niet schelden naar elkaar. Denk na over wat je tegen elkaar zegt. Beledig elkaar niet. Maak ook eens een keer een complimentje. Handen thuis. Heel simpel: blijf gewoon van een ander af. Duw of sla een ander niet, laat een ander gewoon met rust. Wees zuinig en netjes. Omgang met materialen. Niet alleen spullen van jezelf, maar ook van anderen. Wanneer je dingen goed opruimt, kun je ze ook beter terugvinden. Het is ook voor een ander vervelend als je je spullen laat rondslingeren. Heb ook oog voor het milieu. Veiligheid eerst. Niet rennen in de school. Voorzichtig omgaan met bepaalde materialen. Geen spelletjes doen die gevaar kunnen opleveren voor jezelf of anderen. School en ouders moeten een veilige omgeving scheppen.( schoonmaakmiddelen en gevaarlijke stoffen opruimen) Laat weten waar je bent. Kinderen moeten weten dat degene die verantwoordelijk voor hen is, zich zorgen maakt als die niet weet waar de leerling is. Ook andersom is het belangrijk dat een kind weet waar de ouder of leerkracht te vinden is. Ga niet zomaar met iemand mee. Eerst vragen. Doe je best. Overkoepelende regel om je aan alle regels te houden. In brede zin je best boen. Als je je best doet, is het altijd goed. Het is niet vanzelfsprekend dat je best doen ook een hoog cijfer betekent

12 Andere vakken zoals biologie, schrijven, tekenen, handvaardigheid en muziek. Informatieboekje. Geen kleurplaat Controleren van de leerlingenlijst. Meenemen van de tekening van uw kind.

13


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4.. Mirjam Kolkman : maandag en dinsdag Judith Olink: stagiaire P.A.B.O. : maandag Herma Schotman: woensdag,"

Verwante presentaties


Ads door Google