De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond 3 havo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond 3 havo"— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsavond 3 havo
10 oktober 2013 - plenair -

2 Welkom!

3 programma mw. H. Scholten, teamleider havo-onderbouw
mw. E. Van Rij, LOB-coördinator kennismaking met de mentoren

4 mw. H. Scholten teamleider onderbouw-havo
Zelfstandigheid Communicatie Taakverdeling

5 communicatie Steeds meer digitaal
Oudernieuwsbrief per mail met een link en op site Uitnodigingen e.d. via mail of oudernieuwsbrief Mail naar docenten met cc naar mentor Mail naar mentor met cc naar teamleider

6 - mw. E. van Rij, LOB-coördinator
Twee avonden Vanavond Tijdpad Onderdelen keuzeproces Maandag 13 januari Wat valt er te kiezen (inhoud profielen) Inhoud van de (nieuwe) vakken Uitzonderingen, beperkingen, argumenten, enz. Gevolgen van keuzes (na 5 havo)

7 R. de Vreede 25 september 2008 tijdpad (1) tot 31 januari mentorlessen en keuzebegeleidingslessen (mentor en decaan) met keuzedossier november/december PZO en 1 of 2 interessetesten december of januari vakkenvoorlichting voor leerlingen 13 januari tweede voorlichtingsavond voor ouders 31 januari voorlopige keuze Voorlichting Tweede Fase

8 tijdpad (2) februari/maart keuzegesprekjes leerling-mentor
R. de Vreede 25 september 2008 tijdpad (2) februari/maart keuzegesprekjes leerling-mentor 10 en 11 maart rapport- en adviesvergadering (mavo?) 13 ,17 en 18 maart spreekmiddag over keuze met LOB-coördinator 20 en 25 maart tafeltjesavond over 2e cijferrapport met de vakdocent en mentor 1 april deadline profielkeuze mei kennismaking met locatie Westplantsoen Voorlichting Tweede Fase

9 keuzebegeleiding Door de mentor Door de LOB-coördinator
R. de Vreede 25 september 2008 keuzebegeleiding Door de mentor mentorlessen m.b.v. Keuzedossier mentorgesprekken Door de LOB-coördinator Voorlichting m.b.v. ‘Gele Boekje’ Voorlichting de SCR.DeDecaan.net Op of met het Westplantsoen vakkenvoorlichting kennismaking Samen met de ouders duidelijke rol bij methode Keuzedossier Voorlichting Tweede Fase

10 meer info Jaargids Boekje en site www. keuzedossier.nl
R. de Vreede 25 september 2008 meer info Jaargids Boekje en site www. keuzedossier.nl SCR.DeDecaan.net Gele Boekje Internet Straks bij de mentor Of bij de LOB-coördinator van de havo Voorlichting Tweede Fase

11 kennismaken met de mentoren
3a mw. E. van Rij lok b dhr. B. Wilmer lok c dhr. R. de Vreede lok. 045

12 Kennismakingsavond leerjaar 3 havo - lokaal-

13 voorstellen 3A:Enikö van Rij - e.vanrij@stanislascollege.nl
3B:Ben Wilmer – 3C: Ronald de Vreede - Mentor verzorgt: Mentorles / Keuzeles Vakles Namen, ouders van… Evt. zelf aanpassen in Magister: adres telefoonnummer

14 STANISLASSITE Magister: Verlofaanvraag Rooster Jaargids
Magister: Huiswerk Absentie Cijfers ELO Verlofaanvraag Rooster Jaargids Oudernieuwsbrief

15 voorstellen 3A:Enikö van Rij - e.vanrij@stanislascollege.nl
3B:Ben Wilmer – 3C: Ronald de Vreede - Mentor verzorgt: Mentorles / Keuzeles Vakles Namen, ouders van… Evt. zelf aanpassen in Magister: adres telefoonnummer

16 STANISLASSITE Magister: Verlofaanvraag Rooster Jaargids
Magister: Huiswerk Absentie Cijfers ELO Verlofaanvraag Rooster Jaargids Oudernieuwsbrief

17 absentie en lesuitval Absentie (onvoorzien) Absentie (voorzien)
Site: → informatie/ regelgeving Absentie (onvoorzien) Telefonisch / per mail Groene verzuimkaart Absentie (voorzien) Zoveel mogelijk voorkomen Verlofaanvraag (dag(en) of dagdeel) Groene verzuimkaart (uur)

18 maatschappelijke stage (MaS):
totaal 30 uur waarvan: 5 uur op school (schoolwacht) 25 uur zelf invullen contactpersonen: mevr. Piroe en mevr. Leenaers spreekuur: maandag in de kleine pauzes ( / ) voor aanvang mas-contract ophalen en melden wat je gaat doen

19 havo/vwo profielkeuze
klas 3 havo

20 keuzedossier Klas 2 havo: Oriëntatie op Studie en Beroep
Klas 3 havo: Profielkeuze Klas 4/5 havo: Loopbaanoriëntatie Werkboeken en digitaal portfolio via internet In de klas (boek) en thuis (boek en internet) Leerling alleen en met ouders samen Ouders toegang via de leerling Kenmerken keuzedossier Doorlopende leerlijn havo K-staartje in werkboek duidt op internet opdrachten Rol van ouders toelichten

21 centrale vragen Wie ben ik? hfdstk 2: persoonstypen hfdstk 7: PZO-advies Wat kan ik? hfdstk 3: eigenschappen Wat wil ik? hfdstk 6: beroepsbeeld Wat kan er? hfdstk 8: opleidingen hfdstk 9: profielen Hoe kies ik? hfdstk 4: keuzestijlen Hoe studeer ik? hfdstk 5: studiehouding In elke keuzeproces staan deze vragen centraal

22 Surf naar www.keuzedossier.nl
Bij je eerste bezoek: activeren Daarna: inloggen  voor onze school krijg je thuis heb je zelf verzonnen Het activeren is als de ouders dit horen al gedaan Controlenummer is voor de heel school gelijk Gebruikersnaam is een combinatie van voorletter/achternaam en voor iedere leerling uniek Gebruikersnaam wordt door de uitgever aan leerling toegestuurd na activatie Wachtwoord heeft ll zelf verzonnen Deze gegevens staan ook op de eerste blz. van het boek keuzedossier Geen aparte inlogcode voor ouders, ouders loggen in via (en samen met) de leerling

23 het beginscherm Alle onderdelen van het beginscherm worden hierna kort toegelicht Via Portfolio of Home kom je altijd weer in beginscherm Je kunt heel makkelijk als leerling de mentor of decaan en Bij Naslag en Links veel achtergrondinformatie

24 tabbladen boven Als je daarna op een opdracht klikt lees je wat de bedoeling is. Ingevulde tekst wordt verstuurd naar de mentor, die dat ook gaat lezen en beoordelen. Een mentor kan ook iets bij de beoordeling terugschrijven, en dat zie je hier dan ook. Een eigen mening is natuurlijk nooit fout, maar kan wel onvoldoende onderbouwd zijn, of in tegenspraak met eerder uitspraken.

25 tabbladen boven Via het tabblad Beroepen kom je bij achtergrondinformatie over beroepen. Die informatie kun je op verschillende manieren bereiken, bv. door beroepen te selecteren die iets hebben met…. In deze methode wordt ook met persoonskenmerken gewerkt, en daar kun je ook beroepen op selecteren. Let wel op dat je HBO kiest!

26 opdrachtmeter Centrale plaats op het beginscherm heeft de opdrachtmeter In één oogopslag kun je zien (als leerling of ouder) hoeveel opdrachten al zijn afgerond.

27 wat ziet de mentor of decaan?
De mentor beoordeelt de opdrachten en kan in één oogopslag zien welke leerling nog achterstanden heeft.

28 P.Z.O. Persoonlijkheids ZelfOnderzoek 5 maal per schooljaar
Vragenlijsten over voorkeuren, keuzegedrag, beroepen, enz. Steeds op de computer Resultaten worden bewaard en “opgeteld” Van ‘zelfanalyse’ naar ‘profielkeuze’ PZO is geen exacte wetenschap, maar een indicatie Belangrijk onderdeel in Keuzedossier is het PZO Benadrukken dat we werken van ‘zelfanalyse’ tot ‘profielkeuze’ en dat het geen exacte wetenschap is, maar slechts een indicatie. Volgende sheets laten zien hoe we van zelfanalyse komen tot profielkeuze, via de theorie van C. Jung

29 persoonstypen Resultaat verdeeld in 4 persoonstypen, n.a.v. Carl Jung Bedenker, intuïtief type, theoretisch, artistiek, fantasievol, beschouwend en ruimdenkend ingesteld Doener, gewaarwordingstype, praktisch, uitvoerend, concreet, technisch en fysiek ingesteld Onderzoeker, denktype, rationeel, gestructureerd, organisatorisch, cijfermatig en objectief ingesteld Helper, voeltype, gevoelsmatig, zorgzaam, empatisch, teamgericht en subjectief ingesteld Omschrijvingen van de methode, n.a.v. Jung. Steeds twee tegengestelden

30 uitslag P.Z.O. Uitslag van de testen steeds in 4 getallen, kunnen we op een assenstelsel weergeven Wijs ook op de tegengestelde persoonstypen op de x- en y-as

31 Elk vakje correspondeert met een bepaalt type mens, deze leerling is dus zakelijk onderzoekend

32 Persoonstypen corresponderen ook ruwweg met de 4 profielen (zeg maar: vakkenpakketten) waar een leerling uit kan kiezen. De inhoud van deze profielen komen vanavond niet aan bod, maar wel op de volgende ouderavond in januari

33 afronding Vragen over plenair gedeelte Vragen over klassikaal gedeelte
Andere vragen Hand-out op de site

34 Dank u voor uw komst en tot de volgende keer!


Download ppt "Kennismakingsavond 3 havo"

Verwante presentaties


Ads door Google