De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie."— Transcript van de presentatie:

1 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie

2 Welkomstwoord De heer Marc Wellens Gedeputeerde provinciebestuur Antwerpen

3 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Kempense Buurtresto’s Buurtrestaurants in Balen, Mol en Retie Sociaal Restaurant in Mol François Mentens – OCMW-secretaris OCMW Balen

4 Kempense buurtresto’s  Samenwerkingsverband OCMW Balen, Dessel, Mol en Retie: het gaat om bestuurskracht!  Vertrekken vanuit de bevindingen van het armoedeproject in Balen:  8 tot 12 procent is arm en een deel daarvan vindt niet de weg naar de hulpverlening  Gebrek aan een sociaal netwerk verhoogd de sociale isolatie  “Het OCMW heruitgevonden”: op (be)zoek gaan  Inclusief beleid

5 Kempense buurtresto’s

6

7  Opstart in kader van het samenwerkingsverband Balen, Dessel, Mol en Retie  In samenwerking met vzw de Biehal Sociaal TewerkstellingsCentrum (STC)  Eveneens partner in project lokale diensteneconomie de Klussendienst ‘nagel op de kop’

8 Kempense buurtresto’s Nood voor een sociaal restaurant en buurtrestaurants bleek na bevraging aanwezig te zijn in de gemeenten Burgers en cliënten anders bereiken Isolement vermijden Gezonde voeding promoten Sociale tewerkstelling genereren Buurtrestaurant zijn !

9 Kempense buurtresto’s Paste in projectsubsidie van de provincie Stimuleert sociale economische bedrijvigheid → sociaal restaurant en buurtrestaurants zijn sociaal economische bedrijven Bevordert werkgelegenheid van kansengroepen → project genereert een directe tewerkstelling van 8 VTE Samenwerking met kleinere lokale besturen → OCMW Balen, Mol en Retie (later Dessel) zijn partner

10 Kempense buurtresto’s Financiële middelen Kosten Huur infrastructuur, tijdelijke huur van keukeninfrastructuur, afschrijvingen van investeringen in gebouw, vervoer, personeelskosten, overhead en foodcost ten bedrage van 541.779 euro Opbrengsten Bijdragen voor maaltijden van de klanten, bijdragen van ocmw’s voor maaltijden, inkomsten van bijzondere activiteiten, tussenkomsten lokale besturen en promotor, subsidies Vlaamse en Federale overheid voor Sociale werkplaatsen en Vlaamse overheid Arbeidzorg ten bedrage van 389.852 euro

11 Kempense buurtresto’s Exploitatietekort van 151.927 euro over projectperiode van 3 jaar 2011: tekort 25.347 euro → tussenkomst provincie: 40.000 euro 2012: tekort 90.875 euro → tussenkomst provincie: 60.000 euro 2013: tekort 35.705 euro → tussenkomst provincie: 50.000 euro Vanaf 2014 zelfbedruipend zijn + behalen van het beoogde tewerkstellingsvolume

12 Kempense buurtresto’s Aantal deelnemers

13 Kempense buurtresto’s Praktische werking Frequentie anno april 2012 Buurtresto’s Balen: 4x per maand, elke vrijdag in een ander gehucht Buurtresto’s Mol: 2x per maand, elke 1 ste donderdag van de maand in een ander gehucht, elke 3 de donderdag van de maand in Mol Millegem Buurtresto’s Retie: 2x per maand, elke 1 ste en 3 de dinsdag van de maand in gemeenschapscentrum Den Dries

14 Kempense buurtresto’s Vzw de Biehal STC kon eveneens steunen op hun ervaring en expertise met betrekking tot sociaal restaurant en buurtresto’s in Limburg, onder andere in Lommel en Hechtel-Eksel

15 Kempense buurtresto’s Praktisch Menu is op voorhand gekend Inschrijven kan tot x aantal dagen voor het buurtrestaurant op verschillende voorverkooppunten (OCMW, gemeente, Kringwinkels, maar ook dagbladhandelaars) Inschrijven gebeurt aan de hand van een voorverkoopkaart Menu wordt bekendgemaakt aan de hand van affiches op de verschillende voorverkooppunten en strategische plekken

16 Kempense buurtresto’s Affiche Voorverkoopkaart

17 Kempense buurtresto’s Restaurantmoment zelf Medewerkers zijn rond 10u ter plekke Tafels en stoelen klaarzetten Tafels indekken Eten wordt gebracht vanuit sociaal restaurant te Lommel of huurkeuken te Mol in afwachting SR Mol Eetmoment start om 12u Soep, hoofdgerecht en dessert aan tafel gebracht en afgeruimd Afwassen en opruimen zaal

18 Kempense buurtresto’s

19 Evaluatie na 6 maanden Algemeen een positieve balans voor de buurtresto’s Aantal bezoekers is stijgende Regelmatige bezoekers Concept is bekend aan het geraken Grote groep senioren

20 Kempense buurtresto’s Toekomst Gezamenlijk nadenken over beter bereiken van kansarmendoelgroep Ander tijdstip, ‘s avonds Verder uitbouwen van infosessies gekoppeld voor of na buurtrestaurants

21 Kempense buurtresto’s Indien iemand meer informatie wenst over de buurtrestaurants, neem contact op met : Nele De Wever, coördinator samenwerkingsverband OCMW Balen, Dessel, Mol en Retie 014/33 15 84 of nele.de.wever@ocmwmol.benele.de.wever@ocmwmol.be Dorien Leten, communicatieverantwoordelijke de Biehal STC 011/79 03 90 of dorien.leten@debiehalstc.bedorien.leten@debiehalstc.be

22 Digidak in Schilde Anke Fierens – Schepen gemeente Schilde Een vliegende start om de digitale kloof te dichten

23 Opstart in Schilde – 7 mei 2010 REDENEN Groot succes PC-cursussen voor 55+ Wachtlijsten Probleem: basiskennis niet sterk genoeg – voortraject Drempel verlagen Sociaal Huis Gedeelde doelen: klanten sociaal huis = senioren, werkzoekenden, kansengroepen E – Government Nood aan permanente begeleiding voor de burgers Tax on web, alarmregistratie, e-loketten…. Bevraging bevolking* 50 % van de bevolking vindt het heel belangrijk dat er computercursussen worden georganiseerd * Onderzoek Memori 2010

24 Digitale kloof in Schilde Maakt geen gebruik van internet: Vlaanderen (2009): 24 % Schilde (2010): 22 % 70+ : 53 % Geen diploma secundair onderwijs: 41%

25 Concept digidak Gratis Vrije inloop 2 begeleiders 1 voormiddag per week Individuele vragen Doorverwijzing met andere PC cursussen Initiaties 2 begeleiders Kleine groep ( max. 5 personen) (Bijna) dagelijks opleidingen Overdag Buiten schoolvakanties Vooraf in te schrijven Korte cursussen van 3 à 4 x halve dag USB stick voor elke deelnemer

26 1 e jaar onder de vleugels van SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen ) Eenmalige opstart (12.000 euro steun provincie) Inrichting lokaal & (5) PC’s Begeleiding vrijwilligers (maandelijks) Internet en software Basisondersteuning (5.000 euro steun provincie tot 2013) ‘Format’ digidak Opleiding vrijwilligers Overlegplatform (2 maandelijks) Gemeente voorziet werkingsmiddelen 3000 euro werkingsmiddelen (drukwerk en kosten voor vrijwilligers) 3500 euro personeelskost (4u/wk) Infrastructuur (ism Lokale Werkwinkel)

27 Resultaat na 1 jaar werking: 10 vrijwilligers 40 initiaties 217 cursisten 80 unieke bezoekers vrije inloop 63% vrouwen 64% gepensioneerden 17 % werkzoekenden 17 % laaggeschoold 15% heeft geen internet 10% heeft geen computer

28 2 e jaar: gedeeltelijk verzelfstandigd Behoud basisondersteuning door SPK format, overlegplatform Gemeente neemt werking voor 80% over ICT begeleiding vrijwilligers communicatie …

29 Resultaat naar 2 jaar werking:  16 vrijwilligers (werken op beide locaties)  88 initiaties  394 cursisten  200 unieke bezoekers vrije inloop

30

31 3e jaar: zelfstandige opstart 2e locatie ‘s-Gravenwezel – 7 mei 2012 in vernieuwde Dorpshuis bibliotheekfiliaal (cultuurdecreet) Behoud ondersteuning SPK Financiering door gemeente: 5 laptops Inrichting lokaal 3000 euro werkingsmiddelen 3500 euro personeelskost (4 u/wk) 3000 euro ICT kost

32 Uitdagingen: Meer laaggeschoolden bereiken

33 Meer leeftijden bereiken

34 Meerwaarde van digidak Digitale kloof = gedeeltelijk gedicht Doorstroming naar andere opleidingen Drempelverlaging Sociaal Huis = OCMW en Werkwinkel Dorpshuis = Bibliotheek Sociale cohesie Gebruikers zijn ‘leden’ van de club Sociale mix Engagement en band tussen vrijwilligers Uitwisseling praktijkervaring via SPK = meerwaarde voor alle digidak locaties

35 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Routedokter Bart Quirijnen, De Sprong vzw Eveline Sierens, Toerisme Provincie Antwerpen vzw

36 Omschrijving project  Doelstellingen  Kwaliteit recreatieve routes (72u!)  Tewerkstelling kansengroepen  15,3 (+ 2) VTE  1 dispatcher

37 Structuur ROUTE- DOKTER Toerist/ recreant Toeristisch beleid anderen Route beheerders 5 Vzw’s De Schorre 70 gemeenten Andere weg- en terrein- beheerders

38 Omschrijving project  Structuur  Bovenlokaal luik: provincie Antwerpen  Lokaal luik  Samenwerking met gemeentebesturen  1 e fase: 16 participerende gemeenten 2 e fase: 24 participerende gemeenten

39 Financiering Departement Recreatie, Sport, Toerisme € 180.000 Toerisme Vlaanderen € 77.000 Dienst Sociale Economie € 197.000 Vlaanderen Werk Sociale Economie € 185.000 Gemeenten € 125.000 sociaaltoeristisch Vlaamse overheid Provincie Antwerpen Federaal € 30.000

40 Onderhoudszones

41 Onderhoudszones – fase 2

42 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Juni 2010: Oprichting vzw De Voorsprong vanuit vzw De Sprong Wat ging hieraan vooraf? Voorjaar 2010 samenkomst Provincie + 4 sociale tewerkstellingsinitiatieven: Natuurwerk, Fluxgo, Boskat en De Sprong vzw Verschillend kader SWP-LDE Overlegmomenten diverse gemeenten

43 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie De Sprong: sinds 1999 erkenning als sociale werkplaats Tewerkstelling 42 doelgroepwerknemers (+ 4 personen art. 60) en 14 personen omkadering 3 afdelingen: Groenonderhoud: lokale besturen, KMO’s, … IOK Afvalbeheer: Regionaal Overslagstation Nike: Donations, Re-use-a-shoe Arbeidszorgproject sinds 2005: 15 arbeidszorgmedewerkers (5 VTE) + 2 begeleiders

44 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Lokale diensteneconomie beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Decreet lokale diensteneconomie: Sui-generis afdeling: afzonderlijke inhoudelijke en financiële activiteiten + communicatie

45 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Doelgroepwerknemers: Max. diploma HSO + minstens 1 jaar ingeschreven bij VDAB als niet werkend werkzoekende. Ook leefloongerechtigden en personen die recht hebben op financiële maatschappelijke hulp komen in aanmerking. Omkadering: Minstens 1 VTE omkaderingspersoneelslid bij de tewerkstelling van 1 tot en met 10 doelgroepwerknemers. Persoonlijk ontwikkelingsplan: stimulans doorgroeimogelijkheden

46 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie 1 ste lijnsonderhoud: Onderhoud bewegwijzering Onderhoud basisinfrastructuur Globaal toezicht basisinfrastructuur Ondersteuning monitoring (telpunten i.f.v. aantal bezoekers) Wegomleidingen Ondersteuning officiële toeristische evenementen Saneren

47 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie 2de lijnsonderhoud Onderhoud paden, bermen Onderhoud andere randinfrastructuur Paden proper maken Ondersteuning toeristische evenementen Deze taken kunnen toegevoegd worden indien gemeenten paticiperen

48

49

50

51 Vragen?

52 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Een nieuw provinciaal ontmoetingscentrum ? Daniël Verheyen Bijzonder Opdrachthouder Sociale Economie

53 ?

54 ?!

55 Nieuw ontmoetingscentrum Provincie Antwerpen zal een ontmoetingscentrum sociale economie, diversiteit, armoede en wijkwerking realiseren in Antwerpen. Op de site van het voormalig Dominicanerklooster: naast het centraal station van Antwerpen, achter de Zoo heeft straatzijdes aan de Provinciestraat (kerk) en de Ploegstaat (klooster) De site omvat nu een kloostergebouw met binnentuin een woning een kapel een kerk

56 Luchtfoto

57 3D BEELD huidige situatie

58 3D beeld huidige situatie

59

60

61 Werk aan de winkel

62 Kerk en kapel: interieur

63 Doel: kwaliteitsvolle invulling Ontmoetingscentrum sociaal restaurant en ontmoetingsruimte diverse polyvalente zalen de voormalige kerk biedt plaats voor evenementen, tentoonstellingen en congressen. Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie en het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas krijgen er hun nieuwe uitvalsbasis. Werkplek voor organisaties uit de thematische domeinen.

64 Kwaliteitsvolle architectonische invulling. De procedure ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester. De procedure is unaniem goedgekeurd op de provincieraad van 23 juni 2011. De Open Oproep is op 22 juli 2011 gepubliceerd. Geselecteerde bureau’s: Barak, Gent ONO architectuur Gert Somers | Jonas Lindekens, Antwerpen Baukuh, Genua Witherford Watson Mann Architects – ORIGIN, London-Brussel L’Escaut – Greisch, Brussel-Angleur

65 ontwerpvoorstellen

66

67

68

69 Sfeerbeelden Provinciaal centrum en ontmoetingsplaats sociale economie, diversiteit, armoede en wijkwerking

70 Toegang Ploegstraat

71

72 Inkomhal

73 Opengewerkte indeling klooster

74 Binnenplein

75 Kantoren

76 Met zicht op oud en nieuw gebouw

77 Vernieuwde invulling kapel

78 Toegang Provinciestraat

79 Polyvalent gebouw

80 Tijdslijn projectontwikkeling Publicatie Open Oproep:2011 juli Indiening en presentatie van de 5 concepten 2012 april Laureaat krijgt de opdracht:2012 mei Definitief ontwerp: 2012 /2013 Samenwerkingsovereenkomsten Organisatorische invulling Beheer Aanbesteding van de werken2013 Start bouwproces: 2014

81 Contactpersonen Marc Wellens Gedeputeerde Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen T 03 240 52 40 marc.wellens@provant.be Daniël Verheyen Bijzonder opdrachthouder sociale economie Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen T 03 240 58 90 T 0473 860 800 daniel.verheyen@admin.provant.be Alick Gerené Projectverantwoordelijke dienst infrastructuur Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen T 03 240 66 31 T 0473 94 57 31 alick.gerene@admin.provant.be

82 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Aan de slag met Sociale Economie Tips voor lokale besturen Marjan Vanuytsel Projectleider Sociale Economie

83 Tools Catalogus sociale economie  www.provant.be/SE www.provant.be/SE  > 400 SE ondernemingen en vestigingen  +/- 7.500 mensen tewerkgesteld  Producten, diensten, sectoren  Publicatie ‘Wie is wie in de sociale economie’  ‘Gemeentelijke fiche SE organisaties’  Aanvullingen/correcties: sociale_economie@admin.provant.be sociale_economie@admin.provant.be

84 Tools Monitor sociale economie  www.provant.be/SEmonitor www.provant.be/SEmonitor  Alle gegevens over uw gemeente en een uitgebreide beschrijving van de gebruikte data  Analyse cijfers ‘07-’10: rapport  Gemeentelijke fiches: selectie van gegevens

85

86 Tools Monitor sociale economie - Gemeentelijke fiches  Aangepast werk via sociale economie  Werkgelegenheid ≠ werkvormen en maatregelen  LDE en art. 60 in arrondissement (+ algemene werkloosheidsgraad)  Doorstroom vanuit SE-statuten  Evoluties: jaargroei enkele maatregelen

87

88 Tools Monitor sociale economie - Gemeentelijke fiches  Arbeidsreserve en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt  Algemene werkloosheidsgraad (%), algemene werkloosheid (#) & vertegenwoordiging kansengroepen  Arbeidsreserve vlgns werkloosheidsduur  Evolutie # kwetsbare werkzoekenden  Structuur werkzoekende arbeidsreserve (%)  Arbeidsmarkt voor laaggeschoolden  Arbeidsmarktparadox

89 Tools Sociale economie: ook uw leverancier!  Praktische gids over SE en overheidsopdrachten  Overheden zijn belangrijke consumenten!  Duurzaam aankoopbeleid kan werkgelegenheid en SE organisaties ondersteunen  SE organisaties = kandidaat-leveranciers  Sociale clausule  Opleiding overheidsopdrachten uitbreiden m.b.t. sociale clausule  Inspiratie: voorbeelden van lokale besturen

90 Tips Kijk om u heen  Laat u inspireren door de cijfers  Gluur bij uw gebuur  Maak kennis met de sociale economie organisaties in onze provincie

91 Tips Bepaal wat u wil  Ga na wat voor u belangrijk is  Bepaal uw financiële mogelijkheden  Vind geen warm water uit  Vele kleintjes maken één groot  Maak van de sociale economie uw leverancier

92 Tips Ga over tot actie  Kiest u voor de realisatie van een eigen project: maak een bedrijfsplan op  Gaat u voor samenwerking: kies uw partner zorgvuldig uit en maak goede afspraken  Streeft u naar een ‘socialer’ aankoopbeleid: begin klein  Wilt u groeien in de sociale economie: innoveer  Ga een stap verder, ga Europees

93 Tips Verspreid het nieuws  Ga voor druk  Ga digitaal

94 Tips Provinciaal Steunpunt Sociale Economie p/a Technologiehuis van de Kempen, Cipalstraat 3, 2440 Geel T 014/56 52 36 of 014/56 52 35, F 014/56 52 42 marjan.vanuytsel@admin.provant.be of an.verboven@admin.provant.be Bijzonder Opdrachthouder Sociale Economie Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen T 03/240 56 90, F 03 240 58 79 daniel.verheyen@admin.provant.be

95 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie Een sterke, lokale alliantie voor de sociale economie Slottoespraak door Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB

96 Belang van maatwerk in de SE  Zoveel mogelijk mensen moeten evenveel kansen op werk krijgen  De meest kwetsbare personen – met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – moeten maximale ondersteuning krijgen om toe te treden tot die AM

97 Maatwerkdecreet SE: doel  Doorstroming van doelgroepwerknemers vanuit SE naar NEC  Vanuit de maatwerkbedrijven via de bedrijven die maatwerken.

98 Toekomstige rol VDAB als regisseur in de SE Indiceren van doelgroepwerknemers Bepalen van het werkondersteuningspakket i.f.v. afstand tot arbeidsmarkt: rugzakprincipe Opmaken van concreet advies: 4 mogelijke modules Evaluatie voor eventuele bijsturing

99 Samenwerkingsovereenkomst VDAB - Provincie Antwerpen Creëren van intra- en interbestuurlijke efficiëntiewinsten en verhogen van de synergie tussen de betrokken overheden Creatie van 200 extra plaatsen in de sociale economie via samenwerkingsovereenkomsten met clusters van gemeenten. Ondersteuning van de lokale besturen op vlak van regierol lokale diensteneconomie

100 Continuering project art. 60 Begeleiding van 108 OCMW’ers met gemeenschappelijke middelen VDAB - provincie Verderzetting met extra aandacht voor doorstroom/uitstroom

101 Belang van sterke, lokale allianties voor VDAB Verdieping Vlaams activeringsbeleid Labo-functie SE Inzicht in de dekkingsgraad en de doorstroom naar de reguliere economie Klare kijk op evolutie aantal provinciaal en interregionaal

102 Dankwoord


Download ppt "Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Sociale Economie."

Verwante presentaties


Ads door Google