De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkomstwoord De heer Marc Wellens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkomstwoord De heer Marc Wellens"— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkomstwoord De heer Marc Wellens
Gedeputeerde provinciebestuur Antwerpen

3 Kempense Buurtresto’s Buurtrestaurants in Balen, Mol en Retie Sociaal Restaurant in Mol François Mentens – OCMW-secretaris OCMW Balen

4 Kempense buurtresto’s
Samenwerkingsverband OCMW Balen, Dessel, Mol en Retie: het gaat om bestuurskracht! Vertrekken vanuit de bevindingen van het armoedeproject in Balen: 8 tot 12 procent is arm en een deel daarvan vindt niet de weg naar de hulpverlening Gebrek aan een sociaal netwerk verhoogd de sociale isolatie “Het OCMW heruitgevonden”: op (be)zoek gaan Inclusief beleid

5 Kempense buurtresto’s

6 Kempense buurtresto’s

7 Kempense buurtresto’s
Opstart in kader van het samenwerkingsverband Balen, Dessel, Mol en Retie In samenwerking met vzw de Biehal Sociaal TewerkstellingsCentrum (STC) Eveneens partner in project lokale diensteneconomie de Klussendienst ‘nagel op de kop’

8 Kempense buurtresto’s
Nood voor een sociaal restaurant en buurtrestaurants bleek na bevraging aanwezig te zijn in de gemeenten Burgers en cliënten anders bereiken Isolement vermijden Gezonde voeding promoten Sociale tewerkstelling genereren Buurtrestaurant zijn !

9 Kempense buurtresto’s
Paste in projectsubsidie van de provincie Stimuleert sociale economische bedrijvigheid → sociaal restaurant en buurtrestaurants zijn sociaal economische bedrijven Bevordert werkgelegenheid van kansengroepen → project genereert een directe tewerkstelling van 8 VTE Samenwerking met kleinere lokale besturen → OCMW Balen, Mol en Retie (later Dessel) zijn partner

10 Kempense buurtresto’s
Financiële middelen Kosten Huur infrastructuur, tijdelijke huur van keukeninfrastructuur, afschrijvingen van investeringen in gebouw, vervoer, personeelskosten, overhead en foodcost ten bedrage van euro Opbrengsten Bijdragen voor maaltijden van de klanten, bijdragen van ocmw’s voor maaltijden, inkomsten van bijzondere activiteiten, tussenkomsten lokale besturen en promotor, subsidies Vlaamse en Federale overheid voor Sociale werkplaatsen en Vlaamse overheid Arbeidzorg ten bedrage van euro

11 Kempense buurtresto’s
Exploitatietekort van euro over projectperiode van 3 jaar 2011: tekort euro → tussenkomst provincie: euro 2012: tekort euro → tussenkomst provincie: euro 2013: tekort euro → tussenkomst provincie: euro Vanaf 2014 zelfbedruipend zijn + behalen van het beoogde tewerkstellingsvolume

12 Kempense buurtresto’s
Aantal deelnemers

13 Kempense buurtresto’s
Praktische werking Frequentie anno april 2012 Buurtresto’s Balen: 4x per maand, elke vrijdag in een ander gehucht Buurtresto’s Mol: 2x per maand, elke 1ste donderdag van de maand in een ander gehucht, elke 3de donderdag van de maand in Mol Millegem Buurtresto’s Retie: 2x per maand, elke 1ste en 3de dinsdag van de maand in gemeenschapscentrum Den Dries

14 Kempense buurtresto’s
Vzw de Biehal STC kon eveneens steunen op hun ervaring en expertise met betrekking tot sociaal restaurant en buurtresto’s in Limburg, onder andere in Lommel en Hechtel-Eksel

15 Kempense buurtresto’s
Praktisch Menu is op voorhand gekend Inschrijven kan tot x aantal dagen voor het buurtrestaurant op verschillende voorverkooppunten (OCMW, gemeente, Kringwinkels, maar ook dagbladhandelaars) Inschrijven gebeurt aan de hand van een voorverkoopkaart Menu wordt bekendgemaakt aan de hand van affiches op de verschillende voorverkooppunten en strategische plekken

16 Kempense buurtresto’s
Voorverkoopkaart Affiche

17 Kempense buurtresto’s
Restaurantmoment zelf Medewerkers zijn rond 10u ter plekke Tafels en stoelen klaarzetten Tafels indekken Eten wordt gebracht vanuit sociaal restaurant te Lommel of huurkeuken te Mol in afwachting SR Mol Eetmoment start om 12u Soep, hoofdgerecht en dessert aan tafel gebracht en afgeruimd Afwassen en opruimen zaal

18 Kempense buurtresto’s

19 Kempense buurtresto’s
Evaluatie na 6 maanden Algemeen een positieve balans voor de buurtresto’s Aantal bezoekers is stijgende Regelmatige bezoekers Concept is bekend aan het geraken Grote groep senioren

20 Kempense buurtresto’s
Toekomst Gezamenlijk nadenken over beter bereiken van kansarmendoelgroep Ander tijdstip, ‘s avonds Verder uitbouwen van infosessies gekoppeld voor of na buurtrestaurants

21 Kempense buurtresto’s
Indien iemand meer informatie wenst over de buurtrestaurants, neem contact op met : Nele De Wever, coördinator samenwerkingsverband OCMW Balen, Dessel, Mol en Retie 014/ of Dorien Leten, communicatieverantwoordelijke de Biehal STC 011/ of

22 Digidak in Schilde Anke Fierens – Schepen gemeente Schilde
Een vliegende start om de digitale kloof te dichten

23 Opstart in Schilde – 7 mei 2010
REDENEN Groot succes PC-cursussen voor 55+ Wachtlijsten Probleem: basiskennis niet sterk genoeg – voortraject Drempel verlagen Sociaal Huis Gedeelde doelen: klanten sociaal huis = senioren, werkzoekenden, kansengroepen E – Government Nood aan permanente begeleiding voor de burgers Tax on web, alarmregistratie, e-loketten…. Bevraging bevolking* 50 % van de bevolking vindt het heel belangrijk dat er computercursussen worden georganiseerd * Onderzoek Memori 2010

24 Digitale kloof in Schilde
Maakt geen gebruik van internet: Vlaanderen (2009): 24 % Schilde (2010): 22 % 70+ : 53 % Geen diploma secundair onderwijs: 41%

25 Concept digidak Gratis Vrije inloop Initiaties 2 begeleiders
1 voormiddag per week Individuele vragen Doorverwijzing met andere PC cursussen Initiaties Kleine groep ( max. 5 personen) (Bijna) dagelijks opleidingen Overdag Buiten schoolvakanties Vooraf in te schrijven Korte cursussen van 3 à 4 x halve dag USB stick voor elke deelnemer

26 1e jaar onder de vleugels van SPK
1e jaar onder de vleugels van SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen) Eenmalige opstart ( euro steun provincie) Inrichting lokaal & (5) PC’s Begeleiding vrijwilligers (maandelijks) Internet en software Basisondersteuning (5.000 euro steun provincie tot 2013) ‘Format’ digidak Opleiding vrijwilligers Overlegplatform (2 maandelijks) Gemeente voorziet werkingsmiddelen 3000 euro werkingsmiddelen (drukwerk en kosten voor vrijwilligers) 3500 euro personeelskost (4u/wk) Infrastructuur (ism Lokale Werkwinkel)

27 Resultaat na 1 jaar werking:
10 vrijwilligers 40 initiaties 217 cursisten 80 unieke bezoekers vrije inloop 63% vrouwen 64% gepensioneerden 17 % werkzoekenden 17 % laaggeschoold 15% heeft geen internet 10% heeft geen computer

28 2e jaar: gedeeltelijk verzelfstandigd
Behoud basisondersteuning door SPK format, overlegplatform Gemeente neemt werking voor 80% over ICT begeleiding vrijwilligers communicatie

29 Resultaat naar 2 jaar werking:
16 vrijwilligers (werken op beide locaties) 88 initiaties 394 cursisten 200 unieke bezoekers vrije inloop

30

31 3e jaar: zelfstandige opstart 2e locatie
‘s-Gravenwezel – 7 mei 2012 in vernieuwde Dorpshuis bibliotheekfiliaal (cultuurdecreet) Behoud ondersteuning SPK Financiering door gemeente: 5 laptops Inrichting lokaal 3000 euro werkingsmiddelen 3500 euro personeelskost (4 u/wk) 3000 euro ICT kost

32 Uitdagingen: Meer laaggeschoolden bereiken

33 Meer leeftijden bereiken

34 Meerwaarde van digidak
Digitale kloof = gedeeltelijk gedicht Doorstroming naar andere opleidingen Drempelverlaging Sociaal Huis = OCMW en Werkwinkel Dorpshuis = Bibliotheek Sociale cohesie Gebruikers zijn ‘leden’ van de club Sociale mix Engagement en band tussen vrijwilligers Uitwisseling praktijkervaring via SPK = meerwaarde voor alle digidak locaties

35 Routedokter Bart Quirijnen, De Sprong vzw Eveline Sierens, Toerisme Provincie Antwerpen vzw

36 Omschrijving project Doelstellingen
Kwaliteit recreatieve routes (72u!) Tewerkstelling kansengroepen 15,3 (+ 2) VTE 1 dispatcher

37 Andere weg- en terrein-beheerders
Structuur Toeristisch beleid Route beheerders Toerist/ recreant anderen ROUTE-DOKTER Andere weg- en terrein-beheerders 5 Vzw’s De Schorre 70 gemeenten

38 Omschrijving project Structuur Bovenlokaal luik: provincie Antwerpen
Samenwerking met gemeentebesturen 1e fase: 16 participerende gemeenten 2e fase: 24 participerende gemeenten

39 Financiering sociaal toeristisch Vlaamse overheid Provincie Antwerpen
Departement Recreatie, Sport, Toerisme Toerisme Vlaanderen Dienst Sociale Economie Vlaanderen Werk Gemeenten sociaal toeristisch Vlaamse overheid Provincie Antwerpen Federaal €

40 Onderhoudszones

41 Onderhoudszones – fase 2
1 provinciale ploeg: 6 VTE 4 VZW’s: Natuurwerk: 3,3 VTE De Voorsprong: 2,5 VTE Fluxgo: 1 VTE Bospad: 2,5 VTE

42 Juni 2010: Oprichting vzw De Voorsprong vanuit vzw De Sprong
Wat ging hieraan vooraf? Voorjaar 2010 samenkomst Provincie + 4 sociale tewerkstellingsinitiatieven: Natuurwerk, Fluxgo, Boskat en De Sprong vzw Verschillend kader SWP-LDE Overlegmomenten diverse gemeenten

43 De Sprong: sinds 1999 erkenning als sociale werkplaats
Tewerkstelling 42 doelgroepwerknemers (+ 4 personen art. 60) en 14 personen omkadering 3 afdelingen: Groenonderhoud: lokale besturen, KMO’s, … IOK Afvalbeheer: Regionaal Overslagstation Nike: Donations, Re-use-a-shoe Arbeidszorgproject sinds 2005: 15 arbeidszorgmedewerkers (5 VTE) + 2 begeleiders

44 Decreet lokale diensteneconomie:
Lokale diensteneconomie beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Decreet lokale diensteneconomie: Sui-generis afdeling: afzonderlijke inhoudelijke en financiële activiteiten + communicatie

45 Doelgroepwerknemers:
Max. diploma HSO + minstens 1 jaar ingeschreven bij VDAB als niet werkend werkzoekende. Ook leefloongerechtigden en personen die recht hebben op financiële maatschappelijke hulp komen in aanmerking. Omkadering: Minstens 1 VTE omkaderingspersoneelslid bij de tewerkstelling van 1 tot en met 10 doelgroepwerknemers. Persoonlijk ontwikkelingsplan: stimulans doorgroeimogelijkheden

46 1 ste lijnsonderhoud: Onderhoud bewegwijzering Onderhoud basisinfrastructuur Globaal toezicht basisinfrastructuur Ondersteuning monitoring (telpunten i.f.v. aantal bezoekers) Wegomleidingen Ondersteuning officiële toeristische evenementen Saneren

47 2de lijnsonderhoud Onderhoud paden, bermen Onderhoud andere randinfrastructuur Paden proper maken Ondersteuning toeristische evenementen Deze taken kunnen toegevoegd worden indien gemeenten paticiperen

48 Afgelopen 12 maanden 75% binnen 72u

49

50

51 Vragen?

52 Een nieuw provinciaal ontmoetingscentrum
Een nieuw provinciaal ontmoetingscentrum ? Daniël Verheyen Bijzonder Opdrachthouder Sociale Economie

53 ?

54 ?!

55 Nieuw ontmoetingscentrum
Provincie Antwerpen zal een ontmoetingscentrum sociale economie, diversiteit, armoede en wijkwerking realiseren in Antwerpen. Op de site van het voormalig Dominicanerklooster: naast het centraal station van Antwerpen, achter de Zoo heeft straatzijdes aan de Provinciestraat (kerk) en de Ploegstaat (klooster) De site omvat nu een kloostergebouw met binnentuin een woning een kapel een kerk

56 Luchtfoto

57 3D BEELD huidige situatie

58 3D beeld huidige situatie

59

60

61 Werk aan de winkel

62 Kerk en kapel: interieur

63 Doel: kwaliteitsvolle invulling
Ontmoetingscentrum sociaal restaurant en ontmoetingsruimte diverse polyvalente zalen de voormalige kerk biedt plaats voor evenementen, tentoonstellingen en congressen. Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie en het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas krijgen er hun nieuwe uitvalsbasis. Werkplek voor organisaties uit de thematische domeinen.

64 Kwaliteitsvolle architectonische invulling.
De procedure ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester. De procedure is unaniem goedgekeurd op de provincieraad van 23 juni 2011. De Open Oproep is op 22 juli 2011 gepubliceerd. Geselecteerde bureau’s: Barak, Gent ONO architectuur Gert Somers | Jonas Lindekens, Antwerpen Baukuh, Genua Witherford Watson Mann Architects – ORIGIN, London-Brussel L’Escaut – Greisch, Brussel-Angleur

65 ontwerpvoorstellen

66 ontwerpvoorstellen

67 ontwerpvoorstellen

68 ontwerpvoorstellen

69 Provinciaal centrum en ontmoetingsplaats
Sfeerbeelden Provinciaal centrum en ontmoetingsplaats sociale economie, diversiteit, armoede en wijkwerking

70 Toegang Ploegstraat

71 Toegang Ploegstraat

72 Inkomhal

73 Opengewerkte indeling klooster

74 Binnenplein

75 Kantoren

76 Met zicht op oud en nieuw gebouw

77 Vernieuwde invulling kapel

78 Toegang Provinciestraat

79 Polyvalent gebouw

80 Tijdslijn projectontwikkeling
Publicatie Open Oproep: juli Indiening en presentatie van de 5 concepten april Laureaat krijgt de opdracht: mei Definitief ontwerp: /2013 Samenwerkingsovereenkomsten Organisatorische invulling Beheer Aanbesteding van de werken Start bouwproces:

81 Contactpersonen Marc Wellens Daniël Verheyen Alick Gerené Gedeputeerde
Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen T Daniël Verheyen Bijzonder opdrachthouder sociale economie Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen T T Alick Gerené Projectverantwoordelijke dienst infrastructuur Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen T T

82 Aan de slag met Sociale Economie Tips voor lokale besturen Marjan Vanuytsel Projectleider Sociale Economie

83 Tools Catalogus sociale economie www.provant.be/SE
> 400 SE ondernemingen en vestigingen +/ mensen tewerkgesteld Producten, diensten, sectoren Publicatie ‘Wie is wie in de sociale economie’ ‘Gemeentelijke fiche SE organisaties’ Aanvullingen/correcties: In de provincie Antwerpen zijn meer dan 400 ondernemingen en vestigingen actief in de sociale economie en deze stellen +/ mensen tewerk. In hun doelstellingen staat de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop. Deze bieden een brede waaier aan producten en diensten aan. Het volledige overzicht van sociale economie organisaties in de Provincie Antwerpen, kan u raadplegen . Omdat het soms handig is sommige informatie binnen handbereik te hebben, is er voor u het boekje “wie is wie in sociale economie” Verder hebben we ook gemeentelijke fiches samengesteld, zodat u in één oogopslag ziet welke SE organisaties er in uw gemeente actief zijn. Maak kennis met het aanbod van de sociale economie in de provincie Antwerpen.   In welke sectoren zijn sociale economiebedrijven actief? Welke producten en diensten kunnen zij leveren? Leer de ondernemers uit de sociale economie van jouw regio kennen, Eventuele aanvullingen / correcties kan u melden via .

84 Tools Monitor sociale economie www.provant.be/SEmonitor
Alle gegevens over uw gemeente en een uitgebreide beschrijving van de gebruikte data Analyse cijfers ‘07-’10: rapport Gemeentelijke fiches: selectie van gegevens Op de provinciale website vindt u in de 'Monitor Sociale Economie' cijfergegevens van het werkveld van de sociale economie in de provincie Antwerpen. Hoeveel tewerkstellingsplaatsen creëert de sociale economie in uw gemeente? Kunnen alle werkzoekenden uit uw gemeente terecht in de sociale economie organisaties of is er nood aan extra initiatieven? Tabellen, grafieken en kaartjes geven een goed beeld op gemeentelijk niveau, voor de zorggebieden en per arrondissement  U vindt er ook een uitgebreide beschrijving van de gebruikte data. Recent werd ook een analyse uitgevoerd. Dit rapport maakt een analyse van de gegevens uit de Monitor Sociale Economie voor de periode Het geeft de evoluties van de voorbije vier jaar weer, en de verschillen in de regio’s worden in kaart gebracht. Deze rapportering levert bovendien een aantal sterke argumenten op om te investeren in Sociale Economie in de provincie Antwerpen. Ook de specifieke problematiek in de provincie Antwerpen komt aan bod. Het rapport identificeert de domeinen waar de nood aan beleidsinterventies het hoogst is.  Verder zijn er voor u ook gemeentelijke fiches samengesteld, zodat u in één oogopslag een overzicht heeft van de belangrijkste cijfers in uw gemeente.

85 Graag loop ik samen met u even door een voorbeeldfiche en de verschillende onderdelen daarin.
Hier ziet u de fiche voor gemeente Aartselaar. De buitenkant van de fiche omvat de gegevens mbt sociale economie.

86 Tools Monitor sociale economie - Gemeentelijke fiches
Aangepast werk via sociale economie Werkgelegenheid ≠ werkvormen en maatregelen LDE en art. 60 in arrondissement (+ algemene werkloosheidsgraad) Doorstroom vanuit SE-statuten Evoluties: jaargroei enkele maatregelen Werkgelegenheid ≠ werkvormen en maatregelen Cijfers # tewerkgestelden In vgl met andere gemeenten met +/- evenveel landurig WZ LDE en art. 60 in arrondissement (+ algemene werkloosheidsgraad) Maatregelen waar LB kunnen op inzetten. Bij hoge werkloosheidsgraad sterk inzetten op SE Doorstroom vanuit SE-statuten Eind 2008 art 60 of sine of activa of DC >> eind 2009: werkt in maatregel, werkt buiten maatregel, WZ, niet meer actief Evoluties: jaargroei enkele maatregelen In het oog springende evoluties, verschillend per gemeente, in vgl met provincie Meer details in de monitor!!!! Fiche is een stimulans om in de monitor verder op zoek te gaan naar bruikbaar cijfermateriaal om een goed SE beleid uit te stippelen voor de toekomst,

87 De binnenkant van de fiche omvat de gegevens mbt werkzoekenden.

88 Tools Monitor sociale economie - Gemeentelijke fiches
Arbeidsreserve en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Algemene werkloosheidsgraad (%), algemene werkloosheid (#) & vertegenwoordiging kansengroepen Arbeidsreserve vlgns werkloosheidsduur Evolutie # kwetsbare werkzoekenden Structuur werkzoekende arbeidsreserve (%) Arbeidsmarkt voor laaggeschoolden Arbeidsmarktparadox Algemene werkloosheidsgraad (%), algemene werkloosheid (#) & vertegenwoordiging kansengroepen # tot één kansengroep # tot meerdere kansengroepen Vgl andere gemeenten Arbeidsreserve vlgns werkloosheidsduur # <1jr # tss1 &5 jr # >5jr Evolutie # kwetsbare werkzoekenden Tot één kansengroep Tot meerdere kansengroep Langdurig WZ Structuur werkzoekende arbeidsreserve (%) Arbeidsgehandicapten Jongeren Laaggeschoolden Niet EU-origine 50 plussers Vrouwen Sterkst en minst vertegenwoordigde groep in gemeente Op inzetten! Arbeidsmarkt voor laaggeschoolden # vacatures voor laaggeschoolden tov # laaggeschoolde WZ Arbeidsmarktparadox # vacatures voor laaggeschoolden uitgedrukt per 100 laaggeschoolde WZ Vgl mogelijk met andere LB en provincie Grootte van LB wordt uitgeschakeld

89 Tools Sociale economie: ook uw leverancier!
Praktische gids over SE en overheidsopdrachten Overheden zijn belangrijke consumenten! Duurzaam aankoopbeleid kan werkgelegenheid en SE organisaties ondersteunen SE organisaties = kandidaat-leveranciers Sociale clausule Opleiding overheidsopdrachten uitbreiden m.b.t. sociale clausule Inspiratie: voorbeelden van lokale besturen Als lokaal bestuur kan u ook het verschil maken via uw aankoopbeleid. Overheden vertegenwoordigen namelijk een grote consumentengroep. Door te kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid kan u de sector van de sociale economie ondersteunen en versterken, wat uiteraard ook zijn effect heeft op de tewerkstelling van kansengroepen. Zoals u uit de catalogus SE zal merken, zijn SE organisaties uitstekende kandidaat leveranciers. Via het gebruik van bijvoorbeeld de sociale clausule kan u hen betrekken in overheidsopdrachten, maar hen gewoon mee aanschrijven is al een eerste stap. Intern binnen het provinciebestuur wordt volop gewerkt aan een duurzaam aankoopbeleid, hieronder valt niet alleen SE, maar ook milieu en fair trade. We werken aan een uitbreiding van de onze opleiding overheidsopdrachten, specifiek mbt deze thematiek. Uiteraard willen wij deze dan opentrekken naar u als lokaal bestuur. Ihkv dit intern traject werd het boekje “SE ook uw leverancier, praktische gids over SE en overheidsopdrachten” geactualiseerd. De voorbeelden kunnen u hopelijk inspireren en de informatie die er in staat, kan u op weg helpen uw aankoopbeleid en gedrag te verduurzamen.

90 Tips Kijk om u heen Laat u inspireren door de cijfers
Gluur bij uw gebuur Maak kennis met de sociale economie organisaties in onze provincie Laat u inspireren door de cijfers Zoals gezegd hebben we de opvallendste cijfers op vlak van SE voor uw gemeente gebundeld in een gemeentelijke analysefiche. Hierdoor krijg je een goed beeld van de situatie van uw gemeente. De cijfers kunnen inspirerend werken in het nemen van uw beleidsbeslissingen op vlak van SE en u helpen uw focus te bepalen. Gluur bij uw gebuur Kijk naar wat andere gemeenten, OCMW’s of vzw’s uitvoeren rond SE. Neem hiervoor een kijkje op hun website, of maak kennis met hen via de provinciale Catalogus SE. Bovendien kan u bij hen te rade gaan: wat doet u zeker wel? Wat zeker niet? Welke aanpak boekt het beste resultaat? Maak kennis met de SE organisaties in uw buurt In onze provincie zijn er vandaag meer dan 400 ondernemingen/vestigingen actief in de SE. Ook binnen uw gemeente zijn er waarschijnlijk meer organisaties en bedrijven actief in de SE dan u denkt. Nodig hen uit, maak kennis met hun werking en dienstverlening en ga na wat ze u te bieden hebben. Zij kunnen misschien een aanvulling zijn op uw eigen werking.

91 Tips Bepaal wat u wil Ga na wat voor u belangrijk is
Bepaal uw financiële mogelijkheden Vind geen warm water uit Vele kleintjes maken één groot Maak van de sociale economie uw leverancier Ga na wat voor u belangrijk is De dienstverlening naar de burgers toe uitbouwen, tewerkstelling bij kansengroepen uit uw gemeente creëren, een target stellen inzake levering van diensten en producten door SE leveranciers ... SE kan voor diverse doeleinden gebruikt worden, maar vertrekt steeds van de lokale noden en van de lokale arbeidsmarktsituatie. Probeer uw lokale focus te bepalen. Is er nood aan een bepaalde dienstverlening? Zijn de doelgroepen aanwezig? Kan u uw doelgroepen bereiken? Bepaal uw financiële mogelijkheden Kijk na welke financiële middelen u ter beschikking heeft en hoe u hiermee uw doelstelling het beste kan realiseren. Naast investeringen zal ook werking en opvolging voldoende aandacht moeten krijgen. Hou dus rekening met alle financiële aspecten van uw idee. Vind geen warm water uit Een eigen SE project of initiatief uitwerken kan, maar is misschien niet de beste keuze. Soms bereikt men meer door ondersteunend en sturend op te treden dan door zelf met veel moeite projecten uit te dokteren. Misschien kan u met een bestaande SE organisatie samenwerken, het project uitbesteden of aansluiting vinden bij bestaande projecten in uw buurt. Het bespaart u en uw medewerkers een hoop tijd en energie. Vele kleintjes maken één groot Kleinere gemeenten hebben vaak te weinig middelen, mankracht en knowhow om alleen actie te ondernemen op vlak van SE. Door samen te werken met andere kleinere of grotere gemeenten bereiken ze vaak toch zeer mooie resultaten. Dit kan via een intergemeentelijk samenwerking of via het werkgelegenheidsforum in uw buurt. Maak van de SE uw leverancier SE organisaties en bedrijven leveren diverse goederen en diensten, ook aan u? Eerder dan subsidies te verlenen, kan u de sector ook steunen door uw aankoopbeleid ‘socialer’ /duurzamer te maken. Selecteer welke opdrachten zich lenen tot het inpassen van sociale overwegingen. Groenonderhoud, administratieve ondersteuning, catering, onderhoud van uw gemeentelijk fietsenpark … het zijn maar enkele van de diensten die u door de sociale economie kan laten uitvoeren. Met de gids ‘SE ook uw leverancier’ wil de provincie de lokale besturen warm maken om in overheidsopdrachten mogelijkheden te voorzien voor de SE als leverancier.

92 Tips Ga over tot actie Kiest u voor de realisatie van een eigen project: maak een bedrijfsplan op Gaat u voor samenwerking: kies uw partner zorgvuldig uit en maak goede afspraken Streeft u naar een ‘socialer’ aankoopbeleid: begin klein Wilt u groeien in de sociale economie: innoveer Ga een stap verder, ga Europees Kiest u voor de realisatie van een eigen project: maak een bedrijfsplan op SEis een complex werkveld waarbij verschillende financieringsbronnen gekoppeld moeten worden met verschillende doelstellingen (klanten, begeleiding en tewerkstelling). Maak tijd voor de opmaak van een bedrijfsplan. Het zal u een beter inzicht geven in de kosten en baten voor de eerste jaren van uw project. Gaat u voor een samenwerking: kies uw partner zorgvuldig uit en maak goede afspraken Vraag kwaliteitsvolle rapporteringen van uw toekomstige partner op en kijk naar de statuten van de werknemers in de SE die de projecten uitvoeren. Op basis hiervan krijgt u een goed zicht op uw toekomstige partner en zijn werking. Sluiten deze aan bij uw eigen focus en doelstellingen? Maak dan goede afspraken en kom tot de perfecte basis voor een goede samenwerking Streeft u naar een ‘socialer’ aankoopbeleid: begin klein Het invoeren van de SE in uw overheidsopdrachten is een niet evidente materie. Leer al doende en leer uit de ervaringen van collega’s. Geef uw inkopers de kans om dit te leren. Lees alvast de gids ‘SE ook uw leverancier’. Voorzie opleiding voor uw aankopers. Wilt u groeien in de SE: innoveer Vernieuwing is in ieder sector nodig, ook in de SE. Verschillende SE organisatie deden met succes beroep op de consulenten van de Vlaamse innovatiecentra en hun (gratis) begeleiding. Ook bij ESF (Europees Sociaal Fonds) bijvoorbeeld lopen innovatieprogramma’s. Ga een stap verder, ga Europees Europese middelen aanspreken en over de grenzen heen projecten uitwerken kan ook voor de SE. Informeer u tijdig en ken uw grenzen. De Provincie Antwerpen biedt begeleiding in Europese dossiers en hoopt zo dat initiatiefnemers met creatieve projectideeën makkelijk de weg zullen vinden naar de Europese subsidieprogramma’s.

93 Tips Verspreid het nieuws Ga voor druk Ga digitaal Ga voor druk
Gebruik de gegevens in de gemeentelijke analysefiches en plaats een artikel in uw gemeentelijke nieuwsbrief of lokale krant. Op die manier leren meer burgers SE kennen en kan u bovendien uw eigen visie en uw eigen initiatieven/projecten in de kijker plaatsen. Ga digitaal Maak op uw gemeentelijke website plaats voor SE: geef bekendheid aan uw gemeentelijke projecten en uw visie hieromtrent, geef de bestaande SE organisaties de kans om hun aanbod via de gemeentelijke website een betere bekend te geven, publiceer de gemeentelijke analyse fiche online …

94 Tips Provinciaal Steunpunt Sociale Economie
p/a Technologiehuis van de Kempen, Cipalstraat 3, 2440 Geel T 014/ of 014/ , F 014/ of Bijzonder Opdrachthouder Sociale Economie  Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen T 03/ , F

95 Een sterke, lokale alliantie voor de sociale economie Slottoespraak door Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB

96 Belang van maatwerk in de SE
Zoveel mogelijk mensen moeten evenveel kansen op werk krijgen De meest kwetsbare personen – met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – moeten maximale ondersteuning krijgen om toe te treden tot die AM

97 Maatwerkdecreet SE: doel
Doorstroming van doelgroepwerknemers vanuit SE naar NEC Vanuit de maatwerkbedrijven via de bedrijven die maatwerken. 97

98 Toekomstige rol VDAB als regisseur in de SE
Indiceren van doelgroepwerknemers Bepalen van het werkondersteuningspakket i.f.v. afstand tot arbeidsmarkt: rugzakprincipe Opmaken van concreet advies: 4 mogelijke modules Evaluatie voor eventuele bijsturing 98

99 Samenwerkingsovereenkomst VDAB - Provincie Antwerpen
Creëren van intra- en interbestuurlijke efficiëntiewinsten en verhogen van de synergie tussen de betrokken overheden Creatie van 200 extra plaatsen in de sociale economie via samenwerkingsovereenkomsten met clusters van gemeenten. Ondersteuning van de lokale besturen op vlak van regierol lokale diensteneconomie 99

100 Continuering project art. 60
Begeleiding van 108 OCMW’ers met gemeenschappelijke middelen VDAB - provincie Verderzetting met extra aandacht voor doorstroom/uitstroom

101 Belang van sterke, lokale allianties voor VDAB
Verdieping Vlaams activeringsbeleid Labo-functie SE Inzicht in de dekkingsgraad en de doorstroom naar de reguliere economie Klare kijk op evolutie aantal provinciaal en interregionaal

102 Dankwoord


Download ppt "Welkomstwoord De heer Marc Wellens"

Verwante presentaties


Ads door Google