De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Talentmanagement Een goudmijn Leiden 3 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Talentmanagement Een goudmijn Leiden 3 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Talentmanagement Een goudmijn Leiden 3 november 2011

2 Fenomeen War for Talent The voice of Holland Pavlov Topsport Wiskunde Olympiade

3 Inzicht geven Bijdrage van talenten aan de samenleving Achtergronden en ontwikkelingen rondom talentmanagement Toenemende relevantie: verspilling versus ambitie Concrete toepassingen voor de Hogeschool Leiden

4 Stand van zaken Praktijken van de jaren 50 –MD programma’s gericht op interne doorstroming –Life time employment “ De goeden redden het wel” Succesvol bij de een is bij de ander

5 Krachten in ons werkend leven Toenemende versnelde technologische ontwikkeling en energieschaarste Niet te stuiten globalisering en informatisering Veranderende samenstelling van de bevolking en langer leven De kracht van de maatschappij

6 5 Trends rondom talentmanagement Van competentie- naar talentmanagement Ontwikkelingen in de diagnostiek Veranderende arbeidsmotivatie Gevolgen van globalisering, internet en sociale media Het veranderende karakter van werk

7 Verspillen en schade Onderzoek: 50/50 –gericht op wegwerken van tekortkomingen –focus op ontwikkeling van sterke(re) eigenschappen We spenderen jaarlijks 5 miljard per jaar aan uitstroommanagement (afvloeiingen…) –We geven 7 maal meer uit aan afscheid nemen dan aan aantrekken van mensen Studie-uitval –Jaarlijks 6 tot 7 miljard in Nederland –140.000 studenten vallen na 4 maanden studie af.

8 Verspillen en schade Economische schade zit goed verstopt –productiviteit stijgt met betrokkenheid, waardering en uitdaging –“slechts” 20% geeft aan in een “ flow” te zitten De andere uitvallers –Senioren die afgeserveerd worden vanwege leeftijd –In geboorteland hoger opgeleide allochtoon die niet ingezet wordt op haar deskundigheid Veronachtzamen van talenten (naast IQ, EQ ook AQ, niet traditionele talenten)

9

10 Begrippen Een beetje meer aanleg dan de meeste anderen, waardoor iemand op dat vlak sneller leert en een hoger niveau kan bereiken. Talent hebben = vertrekpunt Talent zijn = combinatie van talenten die unieke meerwaarde biedt met de juiste begeleiding

11 Begrippen Optimaliseren Maximaliseren

12 Praktijk Pixar Gallup Millan Lab Nederlands danstheater De rol van het team AHOLD Politie organisatie

13 Onderzoek wijst uit dat ……! Niet alles is ontwikkelbaar. Persoonlijkheidseigenschappen (aanleg) vormen de grondslag voor leerbaarheid van vaardigheden. Er is een overvloed aan talentenanalysemethoden. Veel rommel maar ook veel nuttigs en goeds Verzamelen en Analyse van data van talenten, levert een schat aan informatie. Zelf bijhouden van dossiers van onschatbaar belang. Nieuw begrippenkader noodzakelijk

14 Onderzoek wijst uit dat……! Context zeer belangrijk (omgeving en leidinggevenden) Variatie in begeleidingsprogramma’s Succesvolle managers, coaches, docenten,ouders spelen een hoofdrol bij het stimuleren, anderen beter te laten zijn in waar zij goed in zijn. –Er ligt een positieve correlatie tussen betrokkenheid, vertrouwen en productiviteit.

15

16

17 Conclusies We doen het nog niet goed genoeg Van recrutering naar talentontwikkeling Diagnostiek staat niet meer in de kinderschoenen Begeleiding en ontwikkeling kunnen veel beter Ontwikkeling nieuw jargon en betekenissen Werk en onderwijs veranderen Opzetten longitudinaal onderzoek

18 Aanbevelingen Organiseer talentmanagement voor managers en docenten. Ga veel meer meten. –Gebruik supply chain management modellen voor HR vraagstukken. Zorg voor een eenduidige visie op talentmanagement. –Segmenteer en differentieer naar doelgroepen en kies voor optimalisatie en maximalisatie. –Focus op serial mastery. Kijk naar de rol van de waarderende omgeving, de organisatie en het team. Teruggeven

19 Steunende omgeving Stadium I Passie en liefde zijn het leidend beginsel Stadium II Vaardigheid en toenemende complexiteit ontwikkelen Stadium III De juiste coaches en begeleiders hebben Stadium IV Optimaliseren of maximaliseren Betrokkenheid en willpower Bekwaamheid en waypower Uitdagingen Serial Mastery Talenten ontdekken Competenties ontwikkelen Expertise ontwikkelen Excellent worden

20 Het lectoraat Talentmanagement Minor Talentmanagement Onderzoek naar omstandigheden en rol van organisaties : –Succesvolle loopbanen (managers en ondernemers) –Aansluiting HBO talent op MKB Onderzoek naar MD- en trainee systemen

21 Het lectoraat Talentmanagement Studierendement in Leiden –onderzoek naar uitvallers en blijvers (falen/halen) –opzet van een centrum voor talentontwikkeling en –begeleiding –opbouw database en effectieve begeleidingsvormen –organiseren van instroom,doorstroom en uitstroom van studenten –operationeel in maart 2012


Download ppt "Talentmanagement Een goudmijn Leiden 3 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google