De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe bereik je minima? Martijn Schut Adviseur Stimulansz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe bereik je minima? Martijn Schut Adviseur Stimulansz."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe bereik je minima? Martijn Schut Adviseur Stimulansz

2 Bereik minima Sluit aan op Life Events (scheiding, zelfstandig wonen, werkloosheid, etc.)

3 Biedt je hulp laagdrempelig aan…

4 Breed laagdrempelig loket
Keuze Breed laagdrempelig loket of Anonieme entree

5 Doelgroepen Langdurige minima Niet- en onderverzekerden
Werkenden in loondienst Zelfstandig ondernemers Mensen met schulden - Overlevingsschulden - Overbestedingschulden - Aanpassingsschulden - Compensatieschulden Onverantwoord financieel gedrag (bijstand in natura) Kinderen en jongeren (ouders) Chronisch zieken en gehandicapten Ouderen Allochtonen (niet-westerse)…

6 Kanalen Afdeling Bbz Werkgever UWV Afd. debiteuren Achter-de-voordeur
Verzorgingshuis Ouderenadviseur GGD Kerk Sociaal raadslieden Buurthuis Moskee School Sportvereniging Thuiszorg Huisbezoek WMO Formulierenbrigade Energiebedrijf Voedselbank Sociale dienst Werkplein Cliëntenraad Juridisch loket Buurtwerk AMW Achterstandswijk Afd. schuldhulp Verslavingszorg SW-bedrijf Aldi Woningcorporatie Kredietbank

7 Kleine zelfstandigen zelfstandig ondernemer 15-20% minima is
34% tuinders en boeren rond minimum Ruim 95% agrarische bedrijven gerund met gezinsleden Kleine zelfstandigen Langdurig laag inkomen, gebrek aan ondernemersvaardigheden, boekhouding, begroten, schulden, te grote risico’s, etc.) Wel handen uit de mouwen, maar admin. is noodzakelijk kwaad. Schuldhulpverlening vak apart. (geen vast inkomen, moeilijke contracten, boekhouding slecht, etc.). Hoe bereik je hen? 7

8 Kanalen voor zelfstandigen
Kamer van Koophandel (startersset, Kamerkrant, etc.) Brief wethouder Ondernemersvereniging Diaconie Afdeling Bbz en economsche zaken Internet ( Ondernemersklankbord Andere tips Vermijd termen als bijstand en sociale zaken Info over de wijze waarop het inkomen en vermogen worden vastgesteld Financieel beheer Draagkrachtperiode verlengen Langdurig laag inkomen, gebrek aan ondernemersvaardigheden, boekhouding, begroten, schulden, te grote risico’s, etc.) Wel handen uit de mouwen, maar admin. is noodzakelijk kwaad. Schuldhulpverlening vak apart. (geen vast inkomen, moeilijke contracten, boekhouding slecht, etc.). Hoe bereik je hen? 8

9 Kanalen Internet: Berekenuwrecht.nl, Loket Schuldhulpverlening, etc.)
Formulierenbrigade Budgetwinkel Voorlichting aan/door intermediairen Voorlichting nuggers tijdens ouderavond Bestandskoppeling Spreekuur bij voedselbank Folder ‘zonder tekst’ Rotterdam

10 Kanalen

11

12 Bereik minima Koppelverkoop Anoniem meldpunt (Roermond, Delft)
Uitkeringskapper SVB in Utrecht Kaartje Kredietbank Groningen Scheurkalender met besparingstips Inkomenskaart

13

14

15 Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie
Kerken Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

16 Migrantenkerken …kenmerken zich door laagdrempeligheid en flexibiliteit. Soms zijn er formele besluitvormingsprocedures, maar de desbetreffende organen (diaconie, werkgroep, commissie, de pastor) zijn in hoge mate gemandateerd om naar gelang de nood die aan de orde is beslissingen te nemen. ‘De meeste kerken hebben geen contacten met de burgerlijke gemeente. Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

17 Moskeeën …Armoedebestrijding maakt een wezenlijk deel uit van de Islam. De Zakaat, de armenbelasting vormt één van de vijf zuilen, verplichtingen van de Islam waar je als goede moslim aan moet voldoen. Onder armen wordt verstaan: mensen die er niet zeker van zijn dat ze de volgende dag te eten zullen hebben. Rijke mensen die niemand kennen die arm is, kunnen het geld ook aan de moskee geven die er een bestemming voor zoekt. Islamgeleerden moeten dan beslissen wat ermee gebeurt. Zeventig dagen na de Ramadan is het Offerfeest, het grote feest waarbij iedere moslim die er geld voor heeft een schaap of ander dier slacht. Van het vlees is een derde deel bestemd voor de armen. In de Koran worden een achttal doelgroepen onderscheiden die zorg behoeven. Armen zijn één groep hieruit en dit kunnen ook niet-moslims zijn. Verder gaat het om de behoeftigen, wezen, weduwen, ouderen zonder inkomsten, de reiziger zonder proviand, mensen die hun schulden niet kunnen afbetalen en mensen die zich inzetten voor de islam. Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

18 Plattelandskerken Veel informele en kleinschalige hulp
… kunnen beter netwerken gebruiken. Dat kan ertoe bijdragen dat binnen de kerk als geheel (pastores, ouderlingen, degenen die bezoekwerk doen) men erop let of er materiële noden zijn, deze signaleert en bespreekt met de diaconie of de PCI. Dit is op zich niet iets dat extra tijd kost, mits men op dit punt toegerust is. Het vereist primair dat men zich hiervan bewust wil zijn. Het tweede, en dat zal meer aandacht en tijd vergen, is de bereidheid om in netwerken te participeren, met andere kerken, de burgerlijke gemeenten en andere organisaties. Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

19 Bereik minima Cursus geld en opvoeden voor allochtone ouders (Nibud)
Financiële quickscan bijstandsgerechtigden Voorlichting en sketches tijdens Holifeest (Surinaamse Ouderen) Interventie armoede en gezondheid van kinderen Brief aan wanbetalers zorgpremie Casemanager+ in Vianen Arnhemse campagne ‘Wijzer met geld’

20

21 Bereik minima Gemeente Terneuzen promoot minimabeleid via tandartsen
Nieuw Nabuurschap: GGZ-klanten helpen elkaar met financiën Soap om niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan in Etten-Leur Thuiszorgorganisaties op zoek naar armoede

22 Bereik minima

23

24 Werkgevers Signaleren Ondersteunen Doorverwijzen MVO Eigen belang
Jeugdsportfonds Fonds Urgente Noden Delta Lloyd Groep Foundation Schuldhulpverleningsaanbod werkgevers (Spijkenisse) Werkplekken

25 Voorbeelden Jeugdsportfonds Fonds Urgente Noden
Delta Lloyd Groep Foundation Schuldhulpverleningsaanbod werkgevers (Spijkenisse) Werkplekken

26


Download ppt "Hoe bereik je minima? Martijn Schut Adviseur Stimulansz."

Verwante presentaties


Ads door Google