De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Owen Jones Nara en Murakami

Verwante presentaties


Presentatie over: "Owen Jones Nara en Murakami"— Transcript van de presentatie:

1 Owen Jones Nara en Murakami
Marloes Akerboom Tanneke Vlieger

2 Historische context Owen Jones / Nara&Murakami
New Pop Vroege jaren 90 Tegen het heersende systeem: het einde van de koude oorlog, oude spanning uit Oost-Azië kwamen weer naar voren. Hier tegen verzetten de New Pop-ers zich. Het ingaan tegen niet maatschappelijk relevante onderwerpen Tegenstrijdig met de officiële cultuur Gebruik van oude materialen op een nieuwe manier (pigment en inkt) Kenmerken van het neo-expressionisme: afzetten tegen minimalisme en conceptualisme(kunstvorm waarbij het idee of het concept belangrijker is dan materiaaltechnische afwegingen. Herwaardering van het decoratieve, opnieuw gebruikmaken van literaire verwijzingen, politieke toewijding, mengen van culturen.  Figuratie en kleuren en vormen-rijkdom. Karaiku Kaiga (schilderen van plezier) Oosterse kunst en cultuur 19e eeuw Architectuur controversieel kleurenschema dat uitging van de primaire kleuren rood, geel en blauw, en dat gebaseerd was op het polychrome kleurgebruik Ideeën en onderzoeksresultaten in The Grammar of Ornament Geometrie en abstracte kunst Reproductie oosterse patronen Historische context meer uit werken

3 Vergelijking kunstwerken

4 Vormgeving Om de vormgeving van een schilderij goed te kunnen analyseren zul je enige kennis nodig hebben over de beeldende middelen (beeldaspecten, materialen en gereedschappen, hanteringswijzen en technieken). Bij het vervaardigen, het vormgeven, van een voorstelling bij beelden en schilderijen kun je kiezen uit de volgende beeldende middelen: Vereenvoudigde figuren Gladde ondergrond, door verschillende hanteringwijzen en perspectieven ontstaan er fantasietexturen Er wordt niet met schaduwen/lichtbronnen gewerkt. De lijnen worden benadrukt Er wordt gebruik gemaakt van zowel primaire als secundaire kleuren De hele ruimte is benut, de horizon vanuit een vast oogpunt De compositie is geordend en symmetrisch over het beeldvlak verdeeld De schilderijen zijn zowel liggend als staand Bespreek de vormgeving aan de hand van een afbeelding

5 Functie en betekenis Bepalen hoe de functie van het beeld of schilderij invloed heeft op de betekenis of inhoud, die door de vormgeving van de voorstelling wordt opgeroepen. Een kunstwerk kan meerdere functies tegelijk hebben en hetzelfde kunstwerk kan voor verschillende mensen verschillende functies hebben. Zo kan er een onderscheid in functies gemaakt worden: levensbeschouwelijk, politiek, educatief, esthetisch, economisch en vermaak. Deze verschillende functies kunnen steeds andere betekenissen oproepen bij mensen. Ook de opdrachtgever kan hierbij een belangrijke rol spelen. De functie van deze kunstvormen is oogstrelende kunst, esthetisch. Er is gebruik gemaakt van non-figuratieve vormen. Zoals de bloemen, die normaal geen gezichten hebben. De kunstwerken van Owen Jones worden gebruikt als voorbeeld voor vele andere kunstwerken. De new pop-art zet zich af tegen de traditionele kunst, heeft dus ook een politieke functie: een breuk met het verleden, het afzetten tegen het heersende systeem. Ze uiten hun onvrede. Door werken met forse lijnen, krachtige figuren en spetterend kleuren.

6 Voorstelling De voorstelling van een beeld of schilderij is datgene wat er direct te zien is als je er naar kijkt. Op een schilderij dat natuurgetrouw is geschilderd zijn de details nauwkeuriger weergegeven en is er gebruik gemaakt van realistische vormen. Omdat je direct kunt zien dat er uit gegaan is van de werkelijkheid (hoe iets in het echt eruit ziet) wordt de voorstelling figuratief genoemd. Als er op de voorstelling helemaal niets meer te zien is zoals dat in het echt eruit ziet dan wordt de voorstelling nonfiguratief genoemd. Bij beide kunstvormen is geen gebruik gemaakt van realistische vormen, maar de vormen zijn deels figuratief en non-figuratieve omdat de voorstelling van de vormen wel goed zichtbaar is maar ze zijn niet op een realistische manier afgebeeld.

7 Vergelijking kunstwerken
Overeenkomsten: Strakke lijnen, figuratieve en decoratieve vormgeving, kleurrijk, ordelijk Verschillen: Owen Jones, serieuze kunst volgens de The Grammar of Ornament Nara&Murakami, vrije, blikvangende kunst

8 HD1. 1D: Maak een keuze uit de examenstof
HD1.1D: Maak een keuze uit de examenstof. Vergelijk in een powerpointpresentatie de examenstof uit twee verschillende hoofdstukken met elkaar. Bespreek de voorstelling, de vormgeving de functie en betekenis en de historische context.

9 Historische context industrialisatie begin 19e eeuw, arts and craft movement, Ruskin en Morris. Romantiek: een reactie op de verlichting met de subjectieve ervaring als uitgangspunt. Centraal stonden: intuïtie, emotie, spontaniteit en verbeelding. Morris is vooral bekend als de geestelijke vader van de Arts-and-craftsbeweging. en de beweging werd vooral geïnspireerd door de schrijver en kunstenaar John Ruskin. De beweging ontstond als een opstand tegen het tijdperk van de industriële revolutie en een afschuw van de goedkope en lelijke massaproducten uit het Victoriaanse tijdperk. De industriele revolutie is begonnen in Engeland, het is dus ook niet zo gek dat de stroming juist in dit land opkwam. Door de industrialisatie en mechanisatie was volgens William Morris en medestrijders de wereld van eenvoud, schoonheid en ambachtelijkheid, die ze romantisch in de Middeleeuwen projecteerden, vernietigd en zij wilden deze wereld weer herstellen. Ware kunst, zo stelden zij in navolging van John Ruskin, moet tegelijk nuttig en mooi zijn en moet voortkomen uit dezelfde eenheid van kunst en arbeid in dienst van de samenleving die ook het ontwerp en de bouw van de Gothische kathedraal kenmerkte. Zoek afbeeldingen erbij Werk de antwoorden uit als een toelichting bij afbeeldingen.

10 William Morris – art and craft movement
Christ Church from St. Aldate's, Oxford" by John Ruskin, ink, crayon and watercolor over pencil, 1842, private collection


Download ppt "Owen Jones Nara en Murakami"

Verwante presentaties


Ads door Google