De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntalisme in Engeland en Primitivisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntalisme in Engeland en Primitivisme."— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntalisme in Engeland en Primitivisme.
Opdracht: Vergelijk in een powerpointpresentatie de examenstof. Bespreek de voorstelling, de vormgeving, de functie, de betekenis en de historische context.

2 Vergelijking van de voorstelling
Oriëntalisme Primitivisme The Reception John Frederick Lewis Maskers, 1920 en Dans rond het gouden kalf, 1910, Emil Nolde Vergeleken met de voorstelling van het primitivisme is er bij het orientalisme veel meer sprake van sereniteit en orde. Ook zijn de schilderijen van het orientalisme veel gedetailleerder weergegeven. Dat kun je onder andere zien aan de weerspiegeling in het water met daar omheen zeer realistisch weergegeven vrouwen in mooie kledij. Vergeleken met de schilderijen uit het orientalisme werd er in de stroming van het primitivisme veel grover geschilderd. In tegenstelling tot het statische orientalisme zijn de schilderijen uit het primitivisme veel dynamischer en lijkt er meer beweging in te zitten. Hoe komt dat? Op het linker schilderij zie je 2 maskers, met contrasterende kleuren en niet gedetailleerd weergegeven. Op het rechter schilderij zie je een aantal naakte mensen om een gouden kalf heen dansen. De kleuren vloeien zo in elkaar over, waardoor het moeilijk is de figuren van elkaar te onderscheiden. Een overeenkomst in de voorstelling van het orientalisme en het primitivisme is het vele kleurgebruik. Het verschil is dan wel, dat bij het orientalisme de kleuren de realistische weergave versterkt, terwijl in het primitivisme er meer aardekleuren worden gebruikt, die niet de oorspronkelijke weergave weergeven.

3 Vergelijking van de vormgeving
Oriëntalisme Primitivisme Twee naaktschilderijen van Kirchner Farao’s dochter - Edward Long De anatomie van het orientalisme is veel realistischer weergegeven dan in het primitivisme. Er worden meer aardetinten gebruikt, waardoor het orientalisme er echter uitziet. Beeldaspecten vorm licht, ruimte Terwijl in het orientalisme de afbeelding centraal zijn afgebeeld, is er bij het primitivisme sprake van afsnijding. Ook hebben de vrouwen een minder sierlijke uitstraling. Beeldaspecten vorm kleur, textuur Zowel in het orientalisme als in het primitivisme worden er naakte vrouwen afgebeeld. Bij het orientalisme werd niet zozeer de naaktheid afgebeeld, maar ging het vooral om het baden. Bij het primitivisme beeldt het naakt zijn expressionisme uit. Deze inspiratie wordt gehaald uit de eenvoudige culturen zoals in Afrika en Oceanië, want deze mensen liepen altijd naakt rond.

4 Vergelijking van de functie
Oriëntalisme Primitivisme Het Turkse Bad van Ingres – jean Auguste Domi Naakt, Krim, Robert Falk ( ) Beïnvloed door het primitivisme, waarbij exotische kunst van ‘primitieve’ beschavingen vele westerse kunstenaars inspireerde, keken Russische kunstenaars naar hun eigen ‘exotische’ gebieden. De Krim, een kruispunt van culturen, vormde het decor van Falks primitivistische werk. Robert Valk weergeeft een vrouw op een expressionistische manier door hierbij een gevoel van erotiek weer te geven. Dit oriëntalistische werk stelt een menigte vrouwen in een harem voor. Op 82-jarige leeftijd maakt Ingres dit schilderij. Dit weten we omdat hij trots op het schilderij schreef: AETATIS LXXXII (op de leeftijd van 82 jaar). Om dit tableau te realiseren heeft Ingres geen modellen nodig gehad. Hij putte uit de talrijke schetsen en tableaus die hij gedurende zijn carrière had gemaakt. We vinden eveneens de figuren terug uit zijn vele 'Baigneuses ' en 'Odalisques', die hij meestal alleen voorgesteld tekende, op een bed gelegen of aan de kant van een bad. De bekendste figuur die opnieuw werd gekopieerd is: La Baigneuse de Valpinçon, die het centrale element in de compositie vormt. In zijn eerste versie was het schilderij vierkant; later heeft Ingres het zijn bijzondere, ronde vorm gegeven.

5 Vergelijking van de betekenis
Oriëntalisme Primitivisme Negertanzgruppe, Somalitanz - Die Brücke The Harem - John Frederick Lewis In het oriëntalisme wordt juist heel erg de statigheid benadrukt. De rijkdom van de blanken versus de zwarte slaven. De sfeer vanuit het Midden-oosten werd weergegeven. Men vluchtte hier uit de dagelijkse werkelijkheid. Er was namelijk een groot verschil tussen arm en rijk. De industrialisatie vond rond deze tijd plaats, hier zie je dus alleen de rijke burgerij weergegeven, terwijl er in die tijd ook heel veel arme mensen waren. Door dit grote verschil in rijkdom werd er door de armen gezocht naar een betere wereld waar ze in konden vluchtten, er word hier een droomwereld weergegeven. Bij het primitivisme wordt in de afbeelding duidelijk gemaakt dat men vrijheid en geluk uitstraalt. Hun uitbundige gedrag staat centraal. De mensen worden hier afgebeeld alsof ze leven in een wereld van Vrijheid, broederschap en gelijkheid. De schilders van het primitivisme zochten naar een nieuwe beeldvorm waar niet per se de schoonheid werd weergegeven, maar juist het gevoel. Naar onze mening zijn er geen overeenkomsten van de betekenis tussen het orientalisme en het primitivisme.

6 Vergelijking van de historische context
Oriëntalisme Primitivisme Gedurende de 18e en 19e eeuw ontstonden in het Oosten en Europa de Romantiek en het Oriëntalisme. In West-Europa leefde men onder het regime van de strenge Victoriaanse moraal. In de literatuur had de Romantiek als stroming zijn intrede gedaan, waarbij erotiek een belangrijk element was. Hoe komt dat? Dichters en schrijvers schreven vanuit de Oriënt hun interpretaties over de harem, de hamam en over schaarsgeklede, wulpse danseressen. De stroming Orientalisme, bestond ook in de schilderkunst. Hierin werd een romantische, dromerige, nostalgische, spannende, beloftevolle en sensueel beeld van de Oriënt geschetst. Soms werd de fantasie losgelaten en schilderde men niet naar wat zij hoorden uit de vertellingen. Als algemeen kenmerk kan gelden dat primitieve kunst ongecompliceerd is, niet bedorven door de verworvenheden van de westerse beschaving en niet gebonden aan academische conventies. Primitieve kunst is in deze opvatting spontaan, intuïtief, irrationeel en expressief. Primitivisme staat voor een verlangen naar een samenlevingsvorm waarin het leven minder gecompliceerd is. De overeenkomst die de kunstenaars in de zeer diverse ‘primitieve' objecten zagen, was dat hun vorm een uitdrukking was van een innerlijke noodzaak. Primitivisme werd een belangrijk kenmerk van het vroege expressionisme. In Frankrijk behoorde het fauvisme en in Duitsland die brucke en der blaue reiter kunstenaars tot de eersten die de primitieve objecten in de volkenkundige musea als kunst beschouwden. Hun belangstelling voor primitieve sculpturen was een uiting van verzet tegen de heersende westerse cultuur. Primitivisme werd een middel tot vernieuwing van zowel maatschappij als kunst. Welke tijd? Hoe zag de maatschappij eruit?


Download ppt "Oriëntalisme in Engeland en Primitivisme."

Verwante presentaties


Ads door Google