De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de 4e bijeenkomst programma: • digitale didactiek • oefening • veranderkundige overweging • voorbeelden van:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de 4e bijeenkomst programma: • digitale didactiek • oefening • veranderkundige overweging • voorbeelden van:"— Transcript van de presentatie:

1 welkom bij de 4e bijeenkomst programma: • digitale didactiek • oefening • veranderkundige overweging • voorbeelden van:

2 wat werkt en wat niet? “een ultieme waarheid bestaat niet”

3  factoren van invloed  soorten activiteit  navigatie en didactiek  media gebruik  indeling in schermen  beeldscherm teksten (Hendriks)  vragen als werkvorm  oefening

4  doelgroep: ◦ cognitieve vaardigheden ◦ voorkeur in leerstijl ◦ mate van meta cognitie  onderwerp: ◦ mate van beheersing ◦ mate van bekwaamheid

5  doelgroep: ◦ cognitieve vaardigheden (in hoeverre is de lerende in staat om te leren?) ◦ voorkeur in leerstijl (wat is de cultuur van de lerende en zijn organisatie?) ◦ mate van meta cognitie (in hoeverre is de lerende in staat zijn eigen leerproces te sturen?)

6  onderwerp: ◦ mate van beheersing (weten, benoemen, herkennen, begrijpen, toepassen, evalueren etc) ◦ mate van bekwaamheid (doen, uitvoeren, construeren, toepassen, samenvoegen etc in relatie tot foutmarge) in relatie met aanwezige voorkennis of aanwezige vaardigheden

7 absorberendoenverbinding Lees, kijk en luisteroefen, experimenteer, ontdek Verbinden met eerder geleerde (verwerken) • Presentaties en demo • Lezen van teksten, kijken naar beelden • Luister naar verhalen van … • Virtuele excursie • Oefenen • Ontdekken • Experimenteren • Spelend leren • Evaluatie van huidig werk • Job aids • Onderzoek • Story telling • Het (feitelijke) werk anders doen

8 You can’t just “chop things up and expect them to make sense.” M. David Merrill

9 introductie item samenvatting wat ga ik leren? waarom moet ik dat weten? hoe doorloop ik deze module? hapklaar brokje, stap voor stap leg uit – beantwoord vraag – maak één punt/statement leg relatie met volgende stap leg uit – beantwoord vraag – maak één punt/statement leg relatie met vorige stap leg uit – beantwoord vraag – maak één punt/statement etc geef overzicht maak weer één geheel leg onderlinge verbanden, geef samenhang (toets) leg relatie met werkpraktijk (oefenen en toepassen in praktijk)

10 introductie item samenvatting deeltoets toets

11 introductie item samenvatting deeltoets toets deeloefening oefening

12 introductie item samenvatting deeltoets deeloefening integrale oefening eindtoets

13  chronologisch  praktisch  van eenvoudig naar moeilijk  van klein naar groot denk vanuit de lerende!

14

15

16 Wat is een logische (scherm) indeling? een kleine oefening..

17 Logische indeling

18 Onlogische indeling

19  volg de logica van gebruikers ◦ navigatie links in scherm ◦ hoofdthema’s boven in scherm ◦ ‘volgende’ en ‘vorige’ knop rechtsonder ◦ stop knop rechtsboven (Windows effect)

20  welke symbolen kunnen onderstaande knoppen vervangen? stelling: In noodgeval mag ik de maximum snelheid overschrijden eensoneens vraag: Mag ik in noodgeval de maximum snelheid overschrijden? JaNee

21  vragen kunnen meerdere functies in zich hebben ◦ formatief (waar sta ik nu?) ◦ summatief (beheers ik het gewenste niveau?) ◦ verwerking (begrijp ik de leerstof?)

22  waar / onwaar  kies een antwoord  kies meerdere antwoorden  vul in  matching list (maak paren)  volgorde vraag (zet in juiste volgorde)  verklaar (geef uitleg, beschrijf oplossing)  performance (beschrijf stappen in procedure) meer weten?: https://www.questionmark.com/perception/help/nl/v4/manuals/am/concepts/ques/el/typ.htmhttps://www.questionmark.com/perception/help/nl/v4/manuals/am/concepts/ques/el/typ.htm

23  http://www.hancompetens.nl/course/ http://www.hancompetens.nl/course/

24  Navigatie komt voort uit structuur van de module  een sterk lineair pad rechtvaardigt ‘next’ button onderwerp 1onderwerp 2onderwerp 3onderwerp 4 [strongly recommended path through the course]

25

26 [Dig-and-decide activities]

27 [guided research activity]

28 Het kruimelpad (breadcrumb) als hulpmiddel tijdens de navigatie E-learning start E-learning start / Leiderschap / Functioneringsgesprek / Gespreksfasen / Feedback ontvangenLeiderschapFunctioneringsgesprekGespreksfasenFeedback ontvangen Voeren van een functioneringsgesprek Wat doen we met feedback? Voeren van een functioneringsgesprek Wat doen we met feedback? Ik vind dat u weinig belang- stelling heeft voor mijn persoonlijke situatie. Hoe reageer je op deze uitspraak? A)Ik negeer dit, dan is het ook weer snel over. B)Ik geef aan dat werk en privé strikt gescheiden moet blijven C)Ik vraag naar een toelichting. D)Ik toon begrip en introduceer het volgende gesprekspunt. 4 Keshia

29

30 Krachtig als leer- vorm moeilijkheid om didactisch te ontwikkelen

31  The Multimedia Principle: Adding Graphics to Text Can Improve Learning  The Contiguity Principle: Placing Text Near Graphics Improves Learning  The Modality Principle: Explaining Graphics with Audio Improves Learning

32 1. the multimedia principle 2. the contiguity principle 3. the modality principle 4. the redundancy principle 5. the coherence principle 6. the personalization principle

33 the multimedia principle het toevoegen van afbeeldingen bij tekst vergroot het leren

34 the contiguity principle geplaatste tekst dichtbij een afbeeldingen vergroot het leren

35 the modality principle het uitleggen/toelichten van afbeeldingen door audio vergroot het leren

36 the redundancy principle het uitleggen/toelichten van afbeeldingen door audio en daarbij tekst bevorderd het leren niet (overbodig en storend)

37 the coherence principle gebruik geen tekst, geluid en visuele aspecten tegelijkertijd als er geen samenhang is (doseer, geen Las Vegas, meer is niet altijd beter)

38 the personalization principle een (gesproken) toelichting door een ‘agent’ of ‘helper’ vergroot het leren

39

40  http://durfhettedoen.sense.info/#/introductie http://durfhettedoen.sense.info/#/introductie voorbeelden van vormgeving door TinQwise  http://www.tinqwise.nl/werk#11 http://www.tinqwise.nl/werk#11 voorbeelden van Bright Alley  http://www.brightalley.nl/brightalleyweb/#url=Onl ine_leren/Serious games.aspx http://www.brightalley.nl/brightalleyweb/#url=Onl ine_leren/Serious games.aspx

41

42 Beeldscherm lezen enkele feiten; •beeldscherm leest minder prettig dan papier (er is wel een sterke kanteling in doelgroepen) •beeldschem lezers; •zijn ongeduldig, •lezen scannend, •zijn visueel ingesteld, •willen weten waar ze zijn, •willen interactiviteit. bron: schrijven voor het beeldscherm, Willem Hendrikx

43 zijn gelukkig niet zo kritisch tijdens het lezen… Mnstr Prsdnt Rtt

44 Beeldscherm lezers lezen teksten toch wel… kuntuweleenbeetjeinspiratie gebruikenbijhetbedenken vandejuistetekstopuwbeeldsc herm?hieronderhebbenwijeen aantalvoorbeeldenopeenrij gezetomuopwegtehelpen..

45 xxxx geel blauw rood groen zwart blauw wit groen rood

46

47

48

49

50  hanteer topische zinnen (kern zin)  Een topische zin bevat altijd een uitspraak over het onderwerp handige link: http://www.josvdlans.nl/journalist/lezingen/2005-04%20SCHRIJFCOLLEGE%20TILBURG.pdf Het eten van groente hoort bij een gezonde leefstijl Bij het coachen is luisteren belangrijker dan praten Oudere medewerkers hebben een lager ziekteverzuim

51

52

53

54

55 situatie:  medewerkers van een klant balie in een ziekenhuis maken afspraken met patiënten  deze medewerkers moeten leren meer open vragen te stellen i.p.v. gesloten vragen

56 Medewerker:  goedemorgen, komt u voor een consult?  bij dokter Janssen?  Kunt u volgende week?  kunt op maandagmiddag?Patiënt:  nee, ik wil graag een afspraak maken  nee, bij dokter de Vries  nee, ik moet over 6 weken terugkomen  nee, wel op woensdag en donderdag

57  de medewerker kan het verschil tussen een open vraag en gesloten vraag benoemen  de medewerker kan uitleggen waarom open vragen effectiever zijn in contact met patiënten  de medewerker kan open vragen stellen aan patiënten

58  denk aan: ◦ oriëntatie op het onderwerp ( waar gaat het over, wat ga ik leren?) ◦ presentatie van de inhoud (inzicht, samenhang, feitelijke inhoud, hoe toe te passen) ◦ oefenen met de leerstof (aan de slag met de inhoud, verwerven en verwerken) ◦ evalueren van het geleerde (kan ik het? heb ik effectief geleerd?)

59  bedenk wat werkt  werk als groep je idee uit  presenteer je oplossing

60

61  er is geen ultieme waarheid  didactiek komt voort uit: ◦ doelgroep ◦ leerdoelen ◦ Randvoorwaarden (beschikbare mogelijkheden in leerinterventies, hoeveelheid tijd & €uro’s)

62 1. Zorg voor interactiviteit 2. Beperk hoeveelheid tekst (werk in lagen) 3. Gebruik informele schrijfstijl 4. Plaats inhoud altijd binnen context 5. Benut multimedia optimaal 6. Hanteer toetsende vragen 7. Wees consequent in (soort en vorm v.d.) uitleg 8. Look & feel past bij onderwerp en gebruiker 9. Interface is logisch voor gebruiker 10. Eenduidige navigatie (& kruimelpad)

63  William Horton, E-learning by design 2012 Pfeiffer ISBN: 978-0-470-90002-4 voorbeelden via site: www.horton.com/eld www.horton.com/eld


Download ppt "Welkom bij de 4e bijeenkomst programma: • digitale didactiek • oefening • veranderkundige overweging • voorbeelden van:"

Verwante presentaties


Ads door Google