De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

welkom bij de 4e bijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "welkom bij de 4e bijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 welkom bij de 4e bijeenkomst
programma: digitale didactiek oefening veranderkundige overweging voorbeelden van: welkom bij de 4e bijeenkomst

2 digitale didactiek “een ultieme waarheid bestaat niet”
wat werkt en wat niet? “een ultieme waarheid bestaat niet”

3 onderwerpen factoren van invloed soorten activiteit
navigatie en didactiek media gebruik indeling in schermen beeldscherm teksten (Hendriks) vragen als werkvorm oefening

4 factoren van invloed op didactiek
doelgroep: cognitieve vaardigheden voorkeur in leerstijl mate van meta cognitie onderwerp: mate van beheersing mate van bekwaamheid

5 factoren van invloed op didactiek
doelgroep: cognitieve vaardigheden (in hoeverre is de lerende in staat om te leren?) voorkeur in leerstijl (wat is de cultuur van de lerende en zijn organisatie?) mate van meta cognitie (in hoeverre is de lerende in staat zijn eigen leerproces te sturen?)

6 factoren van invloed op didactiek
onderwerp: mate van beheersing (weten, benoemen, herkennen, begrijpen, toepassen, evalueren etc) mate van bekwaamheid (doen, uitvoeren, construeren, toepassen, samenvoegen etc in relatie tot foutmarge) in relatie met aanwezige voorkennis of aanwezige vaardigheden

7 absorberen doen verbinding Lees, kijk en luister
oefen, experimenteer, ontdek Verbinden met eerder geleerde (verwerken) Presentaties en demo Lezen van teksten, kijken naar beelden Luister naar verhalen van … Virtuele excursie Oefenen Ontdekken Experimenteren Spelend leren Evaluatie van huidig werk Job aids Onderzoek Story telling Het (feitelijke) werk anders doen

8 over opknippen van informatie
You can’t just “chop things up and expect them to make sense.” M. David Merrill

9 didactiek die werkt absorberen
wat ga ik leren? waarom moet ik dat weten? hoe doorloop ik deze module? introductie hapklaar brokje, stap voor stap leg uit – beantwoord vraag – maak één punt/statement leg relatie met volgende stap leg relatie met vorige stap etc item item item geef overzicht maak weer één geheel leg onderlinge verbanden, geef samenhang (toets) leg relatie met werkpraktijk (oefenen en toepassen in praktijk) samenvatting

10 didactiek die werkt absorberen
introductie item deeltoets item deeltoets item deeltoets samenvatting toets

11 didactiek die werkt absorberen en doen
introductie item deeloefening deeltoets item deeloefening deeltoets item deeloefening deeltoets samenvatting oefening toets

12 didactiek die werkt absorberen, doen en verbinden
introductie item deeloefening deeltoets integrale oefening eindtoets item deeloefening deeltoets item deeloefening deeltoets samenvatting

13 werkzame ordening chronologisch praktisch van eenvoudig naar moeilijk
van klein naar groot denk vanuit de lerende!

14 beeldscherm & indeling

15 beeldscherm & indeling

16 Wat is een logische (scherm) indeling?
een kleine oefening..

17 Logische indeling

18 Onlogische indeling

19 navigatie navigatie links in scherm hoofdthema’s boven in scherm
volg de logica van gebruikers navigatie links in scherm hoofdthema’s boven in scherm ‘volgende’ en ‘vorige’ knop rechtsonder stop knop rechtsboven (Windows effect)

20 denk in alternatieven welke symbolen kunnen onderstaande knoppen vervangen? stelling: In noodgeval mag ik de maximum snelheid overschrijden vraag: Mag ik in noodgeval de maximum snelheid overschrijden? eens oneens Ja Nee

21 vragen als werkvorm vragen kunnen meerdere functies in zich hebben
formatief (waar sta ik nu?) summatief (beheers ik het gewenste niveau?) verwerking (begrijp ik de leerstof?)

22 vraag typen (mogelijkheden)
waar / onwaar kies een antwoord kies meerdere antwoorden vul in matching list (maak paren) volgorde vraag (zet in juiste volgorde) verklaar (geef uitleg, beschrijf oplossing) performance (beschrijf stappen in procedure) meer weten?:

23 voorbeelden

24 Structuur is leidend voor navigatie
Navigatie komt voort uit structuur van de module een sterk lineair pad rechtvaardigt ‘next’ button onderwerp 1 onderwerp 2 onderwerp 3 onderwerp 4 [strongly recommended path through the course]

25 Structuur is leidend voor navigatie

26 Inhoud is leidend voor navigatie
[Dig-and-decide activities]

27 scenario is leidend voor navigatie
[guided research activity]

28 Het kruimelpad (breadcrumb) als hulpmiddel tijdens de navigatie
E-learning start / Leiderschap / Functioneringsgesprek / Gespreksfasen / Feedback ontvangen 4 Voeren van een functioneringsgesprek Wat doen we met feedback? Ik vind dat u weinig belang- stelling heeft voor mijn persoonlijke situatie. Hoe reageer je op deze uitspraak? Ik negeer dit, dan is het ook weer snel over. Ik geef aan dat werk en privé strikt gescheiden moet blijven Ik vraag naar een toelichting. Ik toon begrip en introduceer het volgende gesprekspunt. Keshia

29

30 soorten media Krachtig als leer- vorm video animatie voice over geluid
afbeelding muziek tekst moeilijkheid om didactisch te ontwikkelen

31 Three principles Ruth Clark (2002)
The Multimedia Principle: Adding Graphics to Text Can Improve Learning The Contiguity Principle: Placing Text Near Graphics Improves Learning The Modality Principle: Explaining Graphics with Audio Improves Learning

32 de zes principes Richard Mayer (creëer effectieve e-learning)
the multimedia principle the contiguity principle the modality principle the redundancy principle the coherence principle the personalization principle

33 de zes principes van R. Mayer (creëer effectieve e-learning)
the multimedia principle het toevoegen van afbeeldingen bij tekst vergroot het leren

34 de zes principes van R. Mayer (creëer effectieve e-learning)
the contiguity principle geplaatste tekst dichtbij een afbeeldingen vergroot het leren

35 de zes principes van R. Mayer (creëer effectieve e-learning)
the modality principle het uitleggen/toelichten van afbeeldingen door audio vergroot het leren

36 de zes principes van R. Mayer (creëer effectieve e-learning)
the redundancy principle het uitleggen/toelichten van afbeeldingen door audio en daarbij tekst bevorderd het leren niet (overbodig en storend)

37 de zes principes van R. Mayer (creëer effectieve e-learning)
the coherence principle gebruik geen tekst, geluid en visuele aspecten tegelijkertijd als er geen samenhang is (doseer, geen Las Vegas, meer is niet altijd beter)

38 de zes principes van R. Mayer (creëer effectieve e-learning)
the personalization principle een (gesproken) toelichting door een ‘agent’ of ‘helper’ vergroot het leren

39

40 een voorbeeld van TinQwise
voorbeelden van vormgeving door TinQwise voorbeelden van Bright Alley ine_leren/Serious games.aspx

41 Beeldscherm en lezen

42 Beeldscherm lezen enkele feiten;
beeldscherm leest minder prettig dan papier (er is wel een sterke kanteling in doelgroepen) beeldschem lezers; zijn ongeduldig, lezen scannend, zijn visueel ingesteld, willen weten waar ze zijn, willen interactiviteit. bron: schrijven voor het beeldscherm, Willem Hendrikx

43 Mnstr Prsdnt Rtt Beeldscherm lezers
zijn gelukkig niet zo kritisch tijdens het lezen… Mnstr Prsdnt Rtt

44 Beeldscherm lezers lezen teksten toch wel… kuntuweleenbeetjeinspiratie gebruikenbijhetbedenken vandejuistetekstopuwbeeldscherm?hieronderhebbenwijeen aantalvoorbeeldenopeenrij gezetomuopwegtehelpen..

45 tenzij de lezer in de war raakt
geel blauw rood groen zwart wit xxxx

46 get the picture

47 get the picture

48 get the picture

49 get the picture

50 schrijven voor het beeldscherm
hanteer topische zinnen (kern zin) Een topische zin bevat altijd een uitspraak over het onderwerp Het eten van groente hoort bij een gezonde leefstijl Bij het coachen is luisteren belangrijker dan praten Oudere medewerkers hebben een lager ziekteverzuim handige link:

51 voorbeelden van nu.nl (nieuws)

52 werk in informatie lagen

53 werk in informatie lagen

54 werk in informatie lagen

55 tijd voor een oefening situatie:
medewerkers van een klant balie in een ziekenhuis maken afspraken met patiënten deze medewerkers moeten leren meer open vragen te stellen i.p.v. gesloten vragen

56 voorbeeld van een gesprek
Medewerker: goedemorgen, komt u voor een consult? bij dokter Janssen? Kunt u volgende week? kunt op maandagmiddag? Patiënt: nee, ik wil graag een afspraak maken nee, bij dokter de Vries nee, ik moet over 6 weken terugkomen nee, wel op woensdag en donderdag

57 leerdoelen de medewerker kan het verschil tussen een open vraag en gesloten vraag benoemen de medewerker kan uitleggen waarom open vragen effectiever zijn in contact met patiënten de medewerker kan open vragen stellen aan patiënten

58 opdracht: werk een digitale werkvorm uit
denk aan: oriëntatie op het onderwerp (waar gaat het over, wat ga ik leren?) presentatie van de inhoud (inzicht, samenhang, feitelijke inhoud, hoe toe te passen) oefenen met de leerstof (aan de slag met de inhoud, verwerven en verwerken) evalueren van het geleerde (kan ik het? heb ik effectief geleerd?)

59 werkwijze bedenk wat werkt werk als groep je idee uit
presenteer je oplossing

60

61 samengevat er is geen ultieme waarheid didactiek komt voort uit:
doelgroep leerdoelen Randvoorwaarden (beschikbare mogelijkheden in leerinterventies, hoeveelheid tijd & €uro’s)

62 10 werkzame tips Zorg voor interactiviteit
Beperk hoeveelheid tekst (werk in lagen) Gebruik informele schrijfstijl Plaats inhoud altijd binnen context Benut multimedia optimaal Hanteer toetsende vragen Wees consequent in (soort en vorm v.d.) uitleg Look & feel past bij onderwerp en gebruiker Interface is logisch voor gebruiker Eenduidige navigatie (& kruimelpad)

63 bron voorbeelden via site: www.horton.com/eld
William Horton, E-learning by design Pfeiffer ISBN: voorbeelden via site:


Download ppt "welkom bij de 4e bijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google