De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Social Media 10 februari 2012 Albert Swinkels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Social Media 10 februari 2012 Albert Swinkels."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Social Media 10 februari 2012 Albert Swinkels

2 Deze workshop  Géén uitputtend overzicht van de sociale netwerken  Wél een beknopte lijst van veel gebruikte sociale media  Géén gebruikersinstructie voor het aanmaken van accounts en dergelijke  Wél een inleiding/workshop over de toepassings- mogelijkheden  Aandacht voor inzet social media als PR-middel en ondersteuning bij netwerkonderhoud.  Een Workshop: werk aan de winkel (brainstorm)

3 Beoogd resultaat  Kennismaking/verdieping mbt het fenomeen ‘social media’  Voor zover nodig: prikkel tot nadenken over gebruik en/of inzet van social media  Aanzet tot bewustwording van de zin en onzin bij gebruik van sociale netwerken  Aanreiken van een element in het proces van visievorming (in brede zin)

4 Programma (14u-16u +)  Enqueteresultaten Enqueteresultaten  Inleiding  Pauze (naar behoefte)  Stellingen  Gedachtewisseling in groepen  Plenaire bespreking resultaten

5 Promotie (bron: YouTube)

6 Sociaal netwerkdeelnemerspercentage Youtube3738,5% LinkedIn7679,2% Twitter2526,0% Facebook3132,3% Hyves88,3% Flickr11,0% MSN1717,7% Windows Meeting Space00,0% WhatsApp (mobiel)2121,9% Google+2930,2% Fora2930,2%

7 Definitie Social Media  Internetplatforms voor het onderhouden van contacten en/of het verspreiden en uitwisselen van informatie. Voorbeelden hiervan zijn:  sociale netwerken, weblogs en fora: facebook, Hyves, LinkedIn en andere diensten zoals Twitter, Google+ en BinnenlandsBestuurweblogsfora

8 Enkele voorbeelden  Youtube (2005) Voorbeeld Heemstede(2005)Voorbeeld Heemstede  publiceren van korte video’s  LinkedIn (2003) Voorbeeld(2003)Voorbeeld  Professioneel/zakelijk sociaal netwerk  Facebook (2004) Voorbeeld(2004)Voorbeeld  Vergelijkbaar met LinkedIn maar met een breder publiek waaronder (ook) veel jongeren.  Hyves (2004) Voorbeeld(2004)Voorbeeld  Als Facebook maar voornamelijk Nederlands  Twitter (2006) Voorbeeld(2006)Voorbeeld  Microblog- en netwerkdienst.  Google+ VoorbeeldVoorbeeld  ondermeer weblogs

9 Facebook: 5,7mln Twitter: 1mln LinkedIn: 3,1mln Hyves: 9,7mln

10 Praktijken

11 Bezint eer gij begint: een stappenplan voor zakelijk gebruik

12 Bezinning  Missie/Visie  Wat is onze bestaansgrond  Hoe zien wij onze toekomst  Wat is/zijn mijn doelstelling(en)  wat wil ik (wanneer) bereiken  Wat moet er dan veranderen en hoe?  Welke middelen zet ik in Meer specifieke (deel-)bezinningsvragen:  Wat kan internet daaraan toevoegen  Wat is het internetgedrag van mijn doelgroepen  Welke internetvoorzieningen sluiten hierbij aan

13 Onderscheiden media IdentiteitConnectieInformatie Wie ben ikVrienden, familie, bekenden Positie, foto’s berichten, belangstelling Wat is mijn mening Relaties en interessante personen Positie/rol, berichten Wie ben ik als professional Collega’s, zakenrelaties, schoolrelaties Profiel, Inzichten, Nieuws

14 Plan van aanpak Keuze voor inzet social media is gemaakt!  Is er een ondernemersplan  (nee: maak er alsnog een…; met visie!...; bij voorkeur SMART)  Stel (daarbij) markt- en behoeftecijfers vast  Bepaal de marketting- en communicatiebehoefte  (doelgroepanalyse/-omschrijving etc.)  Maak een communicatieplan  (waarvan inzet siocial media een onderdeel vormt)

15 PvA, vervolg  Bepaal de kwaliteiten  relatie naar de SMART geformuleerde doelstellingen, planning en budgetten  Maak werkafspraken  hoe organiseren we het een en ander  Maak een haalbare planning  met evaluatiemomenten!  Weeg de kosten, baten en risico’s

16 Toepassingspraktijken Uiteraard:  Aanmaken van de nodige accounts  Profielgegevens invoeren  Meer geavanceerde toepassingen  Voorbeeld verspreiding berichten Voorbeeld verspreiding berichten

17 En vervolgens  Zorg voor volgers  Plaats daarom regelmatig berichten/informatie  Volg zelf relevante relaties en groepen  Volg interessante bedrijven/overheden/politici  Gebruik netwerken van vrienden en collega’s  Profiteer van applicaties van derden (knoppenverhaal/links)  Volg de trends (trendwatching)  Bijvoorbeeld op Twitter, Binnenlands Bestuur etc.)Binnenlands Bestuur

18 Relativering/tegenwerpingen  Baten onduidelijk; vaak toevalstreffers  Nut afhankelijk van bedrijfsacitiviteit  Zichtbaarheid: competitie voor aandacht  Resultaat is sterk afhankelijk van investeringen  Investeringen (tijd) kunnen hoog oplopen  Zeker voor kleine ondernemers/ZZP’s geldt :  je moet er “lol” in hebben

19 Waarom toch actief en hoe dan?  Het is primair een zakelijk afwegingen  Mensen gaan (toch) zoeken wie je bent  Maak je (zakelijk) profiel daarom zelf publiek  Zorg voor volgers  Plaats regelmatig berichten/informatie  Volg relevante relaties en groepen  Gebruik het netwerk van vrienden en collega’s  Profiteer van applicaties van derden (links)  Volg interessante bedrijven/overheden/politici

20 Overheid en social media  Een paar belangrijke trends om rekening mee moeten houden:  Verschuiving van zenden naar participeren  Zelforganisatie (groepsvorming)  Vervagen grens interne/externe communicatie  Social mediabeleid is ook voor overheden geen desinvestering  20% hanteert een dergelijk beleid  80% heeft geen beleid (of heeft het in ontwikkeling)

21 Eigen voorbeelden  Ik ontwikkel/beheer/lever diverse website’s  programmavergelijk; familietrefpunt; programmavergelijkfamilietrefpunt  Ik maak via social media regelmatig rechtstreeks contact met andere deelnemers  Ik bezoek meetings die vanuit de social media worden georganiseerd  Vers van de pers: de #NUON #ESSENT affaire#NUON #ESSENT affaire  Een heuse opdracht  Daarom: blijkbaar te weinig in het verleden!

22 Laatste voorbeeld  Youtube Voorbeeld HeemstedeVoorbeeld Heemstede

23 Naslagwerk voor thuis Een gratis exemplaar voor allen die tijdig inschreven, aangeboden door: F&L Publishing Group

24 Aan de slag We denken in groepen na over:  Verwoord een visie: waar staat Netwerk Tiel in 2015 (max 150 tekens)  Wat is de betekenis van social media in deze visie (max 150 tekens)  Wat zijn de eerste stappen die moeten worden genomen op het vlak van de social media. (Benoemen en toelichten)

25 Links  Internetworldstats: internetgebruik 2011 en meer) Internetworldstats:  Marketingfacts: Idem (en meer) Marketingfacts:  Bestuurskunde: Open data en bestuurlijke verantwoording Bestuurskunde:  Familietrefpunt: een besloten website voor families Familietrefpunt:  Programmavergelijk: een politiek communicatieprogramma Programmavergelijk:


Download ppt "Inleiding Social Media 10 februari 2012 Albert Swinkels."

Verwante presentaties


Ads door Google