De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Persoonlijk en Historisch Perspectief. DOOR GEMEENTEN ONDERSTEUNDE WEESHUIZEN EN SCHOLEN: WAT WAS HET PROBLEEM? Wat het probleem NIET was:  Het ging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Persoonlijk en Historisch Perspectief. DOOR GEMEENTEN ONDERSTEUNDE WEESHUIZEN EN SCHOLEN: WAT WAS HET PROBLEEM? Wat het probleem NIET was:  Het ging."— Transcript van de presentatie:

1 Een Persoonlijk en Historisch Perspectief

2 DOOR GEMEENTEN ONDERSTEUNDE WEESHUIZEN EN SCHOLEN: WAT WAS HET PROBLEEM? Wat het probleem NIET was:  Het ging niet over als de broeders om wezen gaven of niet.  Het ging niet, althans niet in het begin, als gemeenten moeten zorgen voor wezen.

3 Wat het probleem WAS:  De institutionele organisatie die fungeerde als TUSSENPERSOON tussen de gemeenten en het zorgen voor de kinderen.

4

5 Wat is hier verkeerd mee?  Slechts één ding—Het is niet toegestaan door het Nieuwe Testament.  Kol. 3:17; 2 Tim. 3:16-17; 2 Joh 9.  We bleven vragen: Welk vers in het NT geeft gemeenten het recht om zulke organisaties op te richten en te onderhouden?  Zij die de weeshuizen verdedigden bevestigden dat er toestemming moet zijn, dus gingen ze ernaar op zoek.

6 Argumenten om door gemeenten gesponsorde weeshuizen te verdedigen.  “De Bijbel zegt niet hoe we het moeten doen, daarom zijn we vrij om het op deze wijze te doen.”  Antwoord: We hebben het niet over een METHODE, maar we praten over een ORGANISATIE. Waar is de toestemming voor deze organisatie?

7 Argumenten om door gemeenten gesponsorde weeshuizen te verdedigen. Het In Loco Parentis argument: “Het weeshuis neemt de plaats in van ouders. Het is het herstelde gezin. De gemeente kan bijdragen een een gezin in nood.” Het Antwoord: a. Als dat zo is, dan kan de gemeente bijdragen aan een Katholiek weeshuis. b. De instelling is niet het gezin; het bestaat om een tehuis te vormen. c. Het NT zegt niet dat gemeenten “tehuizen” moeten helpen.

8 Een verschuiving van de kwestie: Enkel behoeftige heiligen?  Dit veranderde de nadruk.  Het gaf de mensen achter de weeshuizen een krachtig emotioneel argument. “Jullie geven niet om kleine weesjes.”  Het was het enige argument waarover de liberalen wilden debatteren met broeder Votaw.

9 Enkel heiligen?  De enige manier om Gods patroon te vinden is om elk NT vers te lezen waar wordt gesproken over de gemeente die geld geeft aan behoeftige mensen. Dat is het patroon.  Handelingen 2:44; 4:34; 11:29; Romeinen 15:25-26; 1 Korintiërs 16:1-2; 2 Korintiërs 9:1  Gezien het in elk geval hetzelfde is—n.l. dat de gemeente behoeftige christenen hielp— kunnen we zien dat dit het exclusieve patroon is.

10 Verzen gebruikt door de weeshuis voorstanders.  Jacobus 1:27; Galaten 6:10  De context van deze verzen laat ons zien dat zij spreken over individuen en niet gemeenten.  2 Korintiërs 9:13  In ons debat bevestigde John Hardin dat het geld dat naar Jeruzalem werd gezonden, werd gebruikt voor ongelovigen. Ik antwoordde daarop dat het een misbruik van het geld zou zijn geweest—2 Korintiërs 9:1.

11  RVG Tasher schreef: “De ‘bijdrage van de Korintiërs’ is enkel voor de heiligen in Jeruzalem. Maar de gemeenschap die erin werd weergegeven, zo bevestigt de apostel, gold voor alle christenen.”—Tyndale Commentary, p. 129.

12  Richard Hughes, professor op de universiteit van Pepperdine, schreef: “De meerderheid van de gemeenten van Christus kenmerkten keer op keer, hun, die zich kanten tegen institutionalisme, als zijnde ontrouw aan het erfgoed. De waarheid is dat de andersdenkenden [dat zijn wij—PKW] volledig in overeenstemming waren met de gemeenten van Christus uit de 19de eeuw. En tegen de tijd dat de strijd over de instellingen was voltooid, waren het de meerderheid en niet de andersdenkenden die zich vrijwel geheel uit de wortels van de 19de eeuw hadden verwijderd.”

13 DE ‘SPONSOR-GEMEENTE’ REGELING: WAT WAS HET PROBLEEM?  Het probleem was hetzelfde als met de weeshuizen, behalve dat de ouderlingen van de ‘sponsor-gemeente’ op dezelfde plaats staan als het bestuur van het weeshuis.  Het was echter moeilijker te zien dat het verkeerd was omdat het geen aparte organisatie van de gemeente was.

14

15  Een aantal ouderlingen werden ‘sponsor- ouderlingen’ na Wereld Oorlog II, zodat ze predikers konden sturen naar Duitsland, Japan en Italië.  Broadway, Lubbock, Texas—Duitsland.  Union Ave., Memphis, Tennessee—Japan.  Een andere gemeente sponsorde Italië.  De ‘Central church’ in Cleburne, Texas sponsorde Zuid-Afrika.

16 Wat is hier mis mee?  Het verandert het werk van ouderlingen van het toezien op de plaatselijke gemeente, tot een bestuur dat het werk van vele gemeenten regelt.  Het is een overtreding van het directe gebod van Handelingen 20:28 en 1 Petrus 5:1-2.

17  Er is geen enkele autoriteit voor ouderlingen om het toezicht te hebben als ouderlingen over iets anders dan de kudde die bij hen is.  Wanneer zij een werk van vele gemeenten overzien in eender wat—de prediking van het evangelie, verzorgen van de armen, opleiden van de predikers—dan veronderstellen zij een gezag te hebben dat God hen niet heeft gegeven.  Als één groep van ouderlingen meent gezag te kunnen hebben over een deel van het werk van de gemeente namens andere gemeenten, waarom kan één gemeente dan niet het gezag nemen over alles van alle gemeenten—zoals de Rooms Katholieke Kerk?

18  Herald of Truth, de opleidingsscholen van predikers in Zuid Afrika, Crusades for Christ, weeshuizen en vele andere dingen zijn geplaatst onder ‘sponsor-ouderlingen’.  Ze overtreden allemaal hetzelfde principe van de Schrift—Ouderlingen moeten toezien op de kudde die bij hen is—en niets meer.

19 Verdediging van de ‘sponsor- gemeente’  De collecte van de arme heiligen in Judea ging naar de ouderlingen van de gemeente in Jeruzalem (Handelingen 11:27-30; 12:25); daarom was de gemeente in Jeruzalem de verdeler voor de armen in Judea.  ANTWOORD: Dit is niet wat deze verzen zeggen. De ouderlingen die het geld ontvingen waren beperkt tot het toezicht op de kudde onder hen. De noodzakelijke gevolgtrekking is dat het geld werd gegeven aan de gemeenten waar de nood was. Het feit dat Paulus en Barnabas terugkeerden van Jeruzalem betekent niet dat ze niet naar andere gemeenten zijn geweest.

20 Verdediging van de ‘sponsor- gemeente’  Paulus schreef dat de gemeente in Filippi de enige gemeente was die hem in rekening heeft gestaan van uitgave en ontvangst. (Filippenzen 4:15), toch schreef Paulus aan de Korintiërs dat hij andere gemeenten geplunderd heeft om tot hen te kunnen prediken. De broeders van Macedonië vulden zijn gebrek aan (2 Korintiërs 11:8-9). Dit betekent dat de gemeenten van Macedonië hun bijdragen voor Paulus naar de gemeente van Filippi stuurden, die op hun beurt het geld van de gemeenten naar Paulus stuurden. Dit maakte van Filippi Paulus’ sponsor-gemeente.

21 Verdediging van de ‘sponsor- gemeenten’  ANTWOORD: Dit waren twee verschillende gelegenheden. Filippenzen 4:15-16 geeft de tijd weer toen de gemeente te Filippi de enige gemeente was die geld gaf. Dit was wanneer Paulus in Tessalonica was. Later, toen Paulus in Korinte was, brachten Timoteus en Silas geld van de gemeenten in Macedonië.

22 WAT IS HET PATROON?  Wanneer geld werd gezonden van één gemeente naar een andere:  Het geld werd gezonden naar een behoeftige gemeente (voor arme heiligen)  Met als doel op gelijkheid te scheppen (2 Korintiërs 8:13-14)  Een prediker werd gezonden naar een gemeente (Handelingen 11:22)  Predikers werden uitgestuurd door een gemeente om te gaan prediken (Handelingen 13:1-3)  Gemeenten gaven geld aan predikers zodat zij konden prediken (2 Korintiërs 11:8-9; Filippenzen 4:15)  Individuen werden gezegd om predikers te ondersteunen (3 John 5-8)

23 ANDERE DINGEN:  Vele andere dingen zijn geïntroduceerd door institutionele broeders. Eenmaal de houding er is dat het aanvaardbaar is om verder te gaan dan het patroon van het NT, is er geen einde meer in zicht.  Gemeenschapsruimtes, eigentijdse aanbidding, muziekinstrumenten, …  Gemeenschap met denominaties.  Vrouwen nemen een leidinggevende rol in de erediensten.  Er is een sterke beweging om eenheid te vormen met de ‘Christian Church’. Abilene Christian University is deel van deze beweging.

24 EEN LAATSTE PLEIDOOI  “Maar toetst alles en behoudt het goede” –1 Tessalonissenzen 5:21  “Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.”—2 Tessalonissenzen 2:15  “Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, inhet geloof en de liefde, die in Christus Jezus is.” –2 Tim. 1:13

25 Van de WBS Website  Een liefdadigheidsorganisatie WBS is een belasting-vrijgestelde 501 (c) 3 liefdadigheidsorganisatie. Als zodanig, leunt WBS zwaar op bijdragen van individuen en gemeenten. Aftrekbare giften kunnen klein of groot, eenmalig of bestendig zijn. Sommigen hebben aan WBS gedacht in hun testament, een “erfenis voor de verloren zielen“ achterlatende. Veel gemeenten ondersteunen WBS in hun jaarlijkse budgetten als evangelisatie. WBS probeert een deel van de ontwikkelingskosten van haar bijbelstudie cursussen terug te verdienen door ze aan de leraren en gemeenten aan te bieden aan nominale kost. Deze gedeelde kost maakt het mogelijk dat studenten gratis kunnen studeren. Dit inkomen dekt slechts ongeveer één derde van de kosten voor het programma en de diensten. Gelegenheden om veel zielen te redden nemen dagelijks toe – net als de daarmee samenhangende kosten. We vertrouwen erop dat God zal voorzien in de benodigde middelen - studenten, leraren, en gulle gevers – om Hem goed te dienen. Een gulle gift van u zal een deel voorzien van de noodzakelijke menselijk middelen om de missie van WBS te vervullen. In de meest eenvoudige bewoording, één bijgedragen dollar laat één persoon de bijbel bestuderen. Bijdragen aan de WBS bediening maken een verscheidenheid aan zeer effectieve activiteiten mogelijk, waaronder:

26 Van de WBS Website  World Bible School programma’s bij gemeenten zoals de jouwe betrekken alledaagse Christenen in evangelisatie. Doe je missie punten toenemen! Verkondig het Evangelie met WBS! God is aan het werk in Zijn volk, de gemeente van Christus, en WBS! Leden van jouw gemeente kunnen het evangelie aan de hele wereld brengen- rechtstreeks van jouw thuisstad! Op deze wijze zijn miljoenen geleerd en niet genoemde duizenden hebben beantwoord aan Gods reddingsplan. Zorg dat uw leden betrokken worden! Een WBS Programma is goed voor alle leeftijden. Verschillende leeftijdsgroepen kunnen deelnemen aan een WBS evangelistische werk. Jongelingen kunnen meer bewust en pro-actief worden in het delen van hun geloof en in wereld missies. WBS kan zeer aantrekkelijk zijn voor senioren om actief te zijn in iets dat relevantie en impact in de wereld heeft.

27 Van de WBS Website  Studenten aanwerving  Opvolgings activiteiten  Cursus ontwikkeling  Technologie and Internet ontwikkeling  Bedieningsondersteuning Doen wat nodig is om de bediening dagelijks operationeel te houden

28 WBS en de zendingsorganisatie  Een organisatie die niet de gemeente is.  Opgericht om het werk van de gemeente in evangelisatie te doen.  Ronselt geld van gemeenten en individuen.  Gaat er prat op dat het de beste manier is om te evangeliseren. Waar is het gezag van de Schrift?


Download ppt "Een Persoonlijk en Historisch Perspectief. DOOR GEMEENTEN ONDERSTEUNDE WEESHUIZEN EN SCHOLEN: WAT WAS HET PROBLEEM? Wat het probleem NIET was:  Het ging."

Verwante presentaties


Ads door Google