De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Treasury: een verhaal met een plot en een clou

Verwante presentaties


Presentatie over: "Treasury: een verhaal met een plot en een clou"— Transcript van de presentatie:

1 Treasury: een verhaal met een plot en een clou
Projectteam: Paul van der AA: Hogeschool van Utrecht Han Spekreijse: Open Universiteit Fons Vernooij: Vrije Universiteit Rob van Wordragen: Ichtus Hogeschool – In Holland DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

2 Onderwerpen voor de presentatie
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam Onderwerpen voor de presentatie Algemene doelen van het project Treasury Beschrijving van het project Relatie van leereenheden en cursussen De Persoonlijke LeerOmgeving Thuis (PLOT) De Centrale LeerOmgeving op de Uitvoerende instelling (CLOU) Mogelijkheden tot deelname aan de pilot. DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

3 Algemene doelen van het project Treasury
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam Instructions: Delete sample document icon and replace with working document icons as follows: Create document in Word. Return to PowerPoint. From Insert Menu, select Object… Click “Create from File” Locate File name in “File” box Make sure “Display as Icon” is checked. Click OK Select icon From Slide Show Menu, Select Action Settings. Click “Object Action” and select “Edit” Algemene doelen van het project Treasury Testen mogelijke impact nieuwe media op het onderwijs Vraaggericht onderwijs opzetten Competentieontwikkeling mogelijk maken Studenten de kans geven een kennisbasis op te bouwen Duurzame relaties met studenten opbouwen. Click for Details DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

4 Beschrijving van het project Treasury
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam Beschrijving van het project Treasury Vijf leereenheden: Valuta-hedging (pilot) Risicobeheer Financieren Beleggen Kasbeheer De pilot is gestart in november Losse componenten omvatten 1 a 2 studiepunten. DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

5 Relatie van leereenheden en cursussen
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam Relatie van leereenheden en cursussen Treasury is geen cursus, maar bestaat uit bouwstenen Op het vakgebied is gezocht naar fundering: in competentiegericht leren in een internationaal begrippenkader Bij de leeromgeving is gezocht naar inpassing in de eigen website van de student vormgeving in een centrale website bij de DU inbouw in lokale websites bij de instellingen. DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

6 De PLOT: Persoonlijke LeerOmgeving Thuis
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam De PLOT: Persoonlijke LeerOmgeving Thuis Tom Duffy: Learning is making sense of the world Teaching is helping to learn Vraaggericht studeren begint bij de student: Wat ziet een student die zijn computer aanzet? Hoe ondersteun je de individuele kennisopbouw? Uitgangspunt moet dus een persoonlijke website zijn De DU kan een systematiek aanleveren De student bouwt zijn website uit en creëert toegangen. DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

7 De CLOU: Centrale LeerOmgeving op de Uitvoerende instelling
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam De CLOU: Centrale LeerOmgeving op de Uitvoerende instelling De CLOU is een onderdeel van een intranet Het intranet van een instelling bevat een visie op: competenties in de beroepen en persoonlijke ontwikkeling van de studenten Daarnaast bestaat er logistieke informatie: Algemeen: roosters, groepsindelingen, e.d. Vakspecifiek: opdrachten, inleverdata, e.d. De DU voegt daar inhoudelijke informatie aan toe. DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

8 Oriëntatie op Plot en Clou
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam Oriëntatie op Plot en Clou Oriëntatie op de Persoonlijke LeerOmgeving Thuis is mogelijk via: Oriëntatie op de Centrale LeerOmgeving op de Universiteit is mogelijk via: DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

9 Mogelijkheden tot deelname aan de pilot
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam Mogelijkheden tot deelname aan de pilot Deelname aan de pilot loopt dit cursusjaar Nadere afspraken zijn mogelijk met projectstaf Ondersteuning vindt plaats via accountmanagers: Lenie Vink voor HBO Roel van der Voort voor Universiteiten DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

10 De inhoud van valuta-hedging
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam De inhoud van valuta-hedging Valuta-hedging is een pilot Zij bevat nu één studieopdracht op twee niveaus: operationele valuata-hedging gedurende 6 weken reflectie op treasury-statuut en aanpassing daarvan De basis bestaat uit een simulatie: Valsim wekelijks krijgen studenten een dataset van Valsim zij voeren opdrachten uit in teams met roulerende rollen wekelijks leggen zij verantwoording af voor het beleid De teams gebruiken actuele koersinformatie Tot slot formuleren zij voorstellen voor herziening van het statuut. DU-Event: het verhaal van de plot en de clou

11 De opzet van de pilot De pilot heeft twee doelen:
Het verhaal achter de Plot en de Clou Presentatie - naam De opzet van de pilot De pilot heeft twee doelen: Uittesten van de opdracht Valsim Uittesten van de PLOT en de CLOU De vraag is om Valsim in te bouwen in een werkcollege Dat kan op passieve wijze: Gebruik maken van de CLOU op de DU-site Gebruik maken van een dummie van de PLOT Dat kan ook op actieve wijze: Door inbouw in intranet van eigen opleiding Door studenten actief een PLOT op te laten bouwen. DU-Event: het verhaal van de plot en de clou


Download ppt "Treasury: een verhaal met een plot en een clou"

Verwante presentaties


Ads door Google