De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie voor Vocale Muziek 3de Koor&Dirigentendag 5 mei 2007 - HIK - Geel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie voor Vocale Muziek 3de Koor&Dirigentendag 5 mei 2007 - HIK - Geel."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie voor Vocale Muziek 3de Koor&Dirigentendag 5 mei 2007 - HIK - Geel

2 Info-sessie 1 - Hoe run in mijn koor ? Panelgesprek • Terry Janssen - Gemengd Koor Amivoca • voorzitter • gemengd koor - volwassenen • 67 leden • Carine Van Gerven - Kiliana • dirigent • gelijkstemmig kinderkoor • 65 leden • Joris Bouckaert - Endless Voices • voorzitter • gemengd koor - jongeren • schoolkoor • 84 leden • Gerd Wenmeekers - Acantus • secretaris • gemengd koor - volwassenen • 61 leden

3 Info-sessie 1 - Hoe run in mijn koor ? Gespreksonderwerpen • Recrutering en onthaal • Evaulatie en bijsturing • Communicatie • Vragen Uitgangspunten • Rapport ‘Koplopers voor het koorleven’ • Vormingskaart

4

5 Info-sessie 1 - Hoe run in mijn koor ? Gespecialiseerde informatie • www.kwasimodo.bewww.kwasimodo.be • www.vrijwilligerswerk.be www.vrijwilligerswerk.be • www.cultuurnet.bewww.cultuurnet.be Informatie Algemene informatie • www.koorenstem.bewww.koorenstem.be • www.amateurkunsten.be www.amateurkunsten.be

6 Info-sessie 3 - Hoe verzeker ik mijn koor ? • bestuursdersaansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsaanbod Koor&Stem • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand • verzekering persoonlijke ongevallen • brandverzekering lokalen • instrumentenverzekering Andere verzekeringen

7 Info-sessie 3 - Hoe verzeker ik mijn koor ? Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand Wie • alle leden: zangers, bestuursleden, occasionele medewerkers, dirigent, enz. Wat • lichamelijke schade • stoffelijke schade • rechtsbijstand Opmerkingen • nu wettelijk verplicht - wet van 3 juli 2005 • info opnemen in vrijwilligersverklaring • Koor&Stem informeren over wijzigingen in het ledenbestand • ook voor extra activiteiten: koorreizen, feestjes, fietsweekend, enz.

8 Info-sessie 3 - Hoe verzeker ik mijn koor ? Wet 3 juli 2005 - Rechten vrijwilligers Informatieplicht • sociale doelstelling van de organisatie • juridisch statuut (vzw - feitelijke vereniging) • afgesloten verzekeringen • uitbetaalde kostenvergoedingen Praktijk • toepassing van 1 augustus 2006 • model beschikbaar: zie www.koorenstem.bewww.koorenstem.be • communicatie naar keuze: brief, website of andere kanalen

9 Info-sessie 3 - Hoe verzeker ik mijn koor ? Persoonlijke ongevallen Wie • alle leden: zangers, bestuursleden, occasionele medewerkers, dirigent, enz. Wat • overlijden • bestendige invaliditeit • medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds • tandprothes • opzoekings- en repatri ë ringskosten • begrafeniskosten • verzorging in het buitenland

10 Info-sessie 3 - Hoe verzeker ik mijn koor ? Persoonlijke ongevallen Opmerkingen • niet verplicht • niet voor schade aan kleding, brillen, contactlenzen en persoonlijke stukken • aanbeveling: iedereen opnemen in de verzekering PV die op regelmatige basis betrokken is bij de werking van het koor • info opnemen in vrijwilligersverklaring • Koor&Stem informeren over wijzigingen in het ledenbestand • ook voor extra activiteiten: koorreizen, feestjes, fietsweekend, enz.

11 Info-sessie 3 - Hoe verzeker ik mijn koor ? Lokalenverzekering Wat • repetitielokaal • aansprakelijkheid als huurder of gebruiker • inboedel (partituren, piano, enz.) Wat : • brand • arbeidsconflicten en aanslagen • storm en hagelschade • schade door ijs- en/of sneeuwdruk Praktisch • afsluiten via kooraansluiting

12 Info-sessie 3 - Hoe verzeker ik mijn koor ? Instrumentenverzekering Wat • instrumenten (eigen instrumenten, huur en bruikleen) • elk toevertrouwd goed Wat : alle risico’s • schade • transport • in- en uitladen Praktisch •informatie: merk instrument, type, prijs catalogus of verslag van de schatting • voor toevertrouwd goed: 14 dagen • voor eigen instrumenten: op jaarbasis • prijs op basis van offerte: richtprijs € 110 • binnen 24 uren mits info beschikbaar

13 Structuur AntwerpenW-Vlaanderen O-Vlaanderen Limburg Vl-Brabant 830 aangesloten koren 30.000 zangers provinciale afdelingen nationaal secretariaat Antwerpen K&S Leuven & K&S Gent

14 Doelgroepen

15 Doelstellingen

16 • Cursussen http://www.koorenstem.be/vormingskalender • Dirgentenopleiding • Koorcoaching • Zangcultuur • Interculturele projecten www.koorenstem.be/Kuimba Wimbo OPLEIDING

17 Basiscursus • algemene basistechnieken; • startende dirigenten en dirigenten met een beperkte ervaring; • individuele begeleiding en stages • in elke provincie Navorming • thematische aanpak • dirigenten met enige ervaring • individueel en collectief • landelijk: telkens twee locaties Cursus Deeltijds Kunstonderwijs • alle thema’s ivm koordirectie • dirigenten met enige ervaring of muzikanten (niveau middelbare graad) • individueel en collectief met stages • Lier, Hasselt, Waregem Dirigentenopleiding OPLEIDING meer info: www.koorenstem.be/dirigentenopleidingwww.koorenstem.be/dirigentenopleiding

18 Inhoud • stemvorming • repertoire-advies • scenisch, taal en organisatorisch advies • instrumentale begeleiding Waarom • artistieke ontwikkeling van het koor • voorbereiding van bijzondere koorprojecten • begeleiding van meerkorenprojecten • begeleiding van interdisciplinaire projecten Wie • alle aangesloten koren • gemeentebesturen via de aangesloten koren Koorcoaching OPLEIDING meer info: http://www.koorenstem.be/koorcoachinghttp://www.koorenstem.be/koorcoaching

19 Acties onderwijs • kleuteronderwijs • basisonderwijs - Attakatamoeva • middelbaar onderwijs - Kuimba Wimbo • hoger onderwijs - KoorAcademie Attakamoeva • nieuwe repertoire voor kinderen basisonderwijs • vorming van leerlingen en leerkracht: 9 uren per project • flexibel concept : pedagogische project tot invulling van projectweek Wie • scholen, schoolgemeenschappen • gemeentebesturen • cultuurraden Zangcultuur OPLEIDING meer info: www.koorenstem.be/onderwijsprojectenwww.koorenstem.be/onderwijsprojecten

20 • Ontmoetingen • Internationale ontmoetingen www.koorenstem.be/Internationale projecten • Interdisciplinaire ontmoetingen www.koorenstem.be/Kuimba Wimbo ONTMOETING

21 Belang •nieuw repertoire •kennismaking met andere kunstdisciplines •nieuwe artistieke contacten: dirigenten, andere koren,enz. •leren luisteren •opstarten nieuwe projecten •sociale dimensie: leren samenwerken Ondersteuning • provinciale afdelingen en partners cre ë ren ontmoetingskansen • Koor&Stem ondersteunt meerkoren-projecten: projectsubsidies en koorcoaching • Koor van het Jaar, Zingt Jubilate, Koortreffen Vlaanderen, koorateliers,enz. Wie •aangesloten koren •gemeentebesturen via aangesloten koren ONTMOETING

22 INFORMATIE www.koorenstem.be/repertoire www.koorenstem.be/repertoire •Bibliotheek •Auteursrecht •Uitgavebeleid

23 Bibliotheek Informatie Koorbibliohteek •150.000 titels •120 electronische ontsluitingen: zie www.koorenstem.be: bibliotheek Koor&Stemwww.koorenstem.be: bibliotheek Koor&Stem •aankoopbeleid voor de aanvulling van de collectie •eigen uitgaven: muziekbijlagen, Vierhoog in de wolken, Een nieuwe lente, enz. Ondersteuning • advies bij selectie van het repertoire • advies bij de samenstelling het koorprogramma • infosessies in bibliotheek • online consultatie • besteldienst Wie •aangesloten koren •alle ge ï nteresseerden

24 Auteursrecht Informatie Vennootschappen •SABAM •Semu •Reprobel •Billijke vergoeding Ondersteuning • eigen uitgaven • repertoire wisselbank • advies in toepassing van het auteursrecht • besteldienst • licentieverkoop • belangenbehartiging: Economische Zaken, Cultuur, Controlediensten Standpunt •Zing origineel

25 Organisatorische advies • vzw- feitelijke vereniging • vrijwilligersstatuut • koormanagement • artistiek statuut: betaling dirigenten, solisten, enz • verzekeringen: leden, lokalen, instrumenten,enz. Ledenadministratie • kooraansluitingen • individuele leden DIENSTVERLENING http://www.koorenstem.be/Dienstverlening http://www.koorenstem.be/Dienstverlening

26 PROMOTIE Spreekbuis • persmededelingen • opiniestukken • discussiefora Brede werking • Werelddag van de Stem • Exqi • studiedagen Participatie • Koor van het Jaar • Zingt Jubilate • Week van de Amateurkunsten • Noot voor Nood

27 COMMUNICATIE www.koorenstem.be/Communicatie •tijdschrift ‘STEMBAND’ •nationale nieuwsbrief •provinciale nieuwsbrief •concertkalender •elektronische nieuwsbrief •website •kalender van Koor&Stem

28 CONCERTKALENDER COMMUNICATIE Belangrijk •concertkalender website: concerten en eucharistievieringen •databank Cultuurnet Vlaanderen (in voorbereiding) •concertagenda nieuwsbrief •inzicht in keuze repertoire •representativiteit van het koorleven in Vlaanderen

29 WEBSITE COMMUNICATIE Interactief •discussie fora •concertkalender •ad valvas •inschrijvingen online •consultatie bibliotheek online •zoekfuncties •koorlinks •mijn Koor&Stem (2008) •website aangesloten koren (2008)

30 Coördinaten Koor&Stem vzw •Zirkstraat 36 •2000 Antwerpen •Tel. 03/ 237 48 96 •Fax. 03/ 248 16 05 •e-mail: info@koorenstem.beinfo@koorenstem.be •url: www.koorenstem.bewww.koorenstem.be


Download ppt "Organisatie voor Vocale Muziek 3de Koor&Dirigentendag 5 mei 2007 - HIK - Geel."

Verwante presentaties


Ads door Google