De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe « AEO » worden? Handleiding Raymond Marchal Gewestelijk directeur Diensten van Algemene Controle en Organisatie Administratie der Douane en Accijnzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe « AEO » worden? Handleiding Raymond Marchal Gewestelijk directeur Diensten van Algemene Controle en Organisatie Administratie der Douane en Accijnzen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe « AEO » worden? Handleiding Raymond Marchal Gewestelijk directeur Diensten van Algemene Controle en Organisatie Administratie der Douane en Accijnzen PHOTO FOTO

2 •Aanpak •Klantenbeeld •Auditmethodologie •Aflevering van een certificaat: proces •Praktijk : –Aanvraag AEO certificaat –Informatie –Vragenlijst –Analyse marktdeelnemer •Timeline •Inlichtingen

3 Aanpak •Basis : –Verordeningen 648/2005 en 1875/2006 –Gecertificeerde bedrijven gids (« Guidelines AEO ») •Praktische leidraad om interpretatie van wetgeving toe te lichten •Vragenlijst met aandachtspunten en daaraan gerelateerde risico’s –Door EG aanbevolen auditmethodologie: COMPACT •Gebaseerd op principes van : –Vertrouwensrelatie tussen marktdeelnemer en douane –Betrouwbare gegevens –Transparantie in gegevensuitwisseling –Partnership •Gebaseerd op twee concepten : –Klantenbeeld –Auditmethodologie

4 Klantenbeeld •Aan elke marktdeelnemer wordt risicoprofiel toegekend •Enkel intern gebruik door douane •Elementen die het risicoprofiel bepalen –Marktdeelnemers •Type onderneming •Producten •… –« Compliance » Douane •Douanevergunningen •Relatie met douane •Inbreuken •… –Certificatie •Bestaande certificaten •Interne controle •… –Keuze gebruik self assessment –Auditresultaten van marktdeelnemer om certificaat te bekomen

5 1. Perform AEO Application Assessment 3. Perform Pre-audit 4. Conclude on Certification 5. Develop Control Plan 6. Perform Control Plan 2. Develop Audit Plan •Assess legal requirements AEO Application •Communicate with applicant •Understand the applicant’s activities and environment •Determine type of stakeholder in an international supply chain •Determine scoping and risk matrix •Assess remaining risk •Conclude whether an AEO certificate can be granted •Perform Quality review •Obtain representation letter •Grant AEO certificate •Develop control plan (CP) •Schedule monitoring audits and custom controls •Plan resources •Perform monitoring AEO audits •Perform custom controls •Design effectiveness (DE) assessment •Operational effectiveness (OE) testing (if required)

6 Aflevering van een certificaat: proces

7 Praktijk : Aanvraag AEO certificaat •Beschikbaar op website AEO •Aanvraag op papier sturen naar adres vermeld op website AEO + eventueel e- mail naar aanvraag@aeo-oea.beaanvraag@aeo-oea.be •Analyse van aanvraag •Evaluatie van wettelijke voorwaarden van aanvraag AEO •Contact tussen administratie en aanvrager –Door Starterscoördinator –Opmerkingen over aanvraag –Inzicht in activiteiten en sector van aanvrager –Vaststellen van plaats van aanvrager in internationale toeleveringsketen –Aanvrager informeren over evaluatievragenlijst van self assessment

8 Aanvraag AEO + toelichting Aanvraag van een AEO-certificaat EUROPESE GEMEENSCHAP Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen.1. Aanvrager Bestemd voor de douane 2.Rechtsvorm van de aanvrager 3.Datum van oprichting 4.Adres 5.Plaats waar de voornaamste activiteiten worden uitgeoefend 6.Contacpersoon (naam, telefoon, fax, e-mail)- 7.Correspondentieadres 8.BTW-nummer 9.Identificatienummer bedrijf 10. Wettelijk registratienummer 11.Soort certificaat dat wordtaangevraagd AEO-Certificaat – Douanevereenvoudigingen AEO-Certificaat- Veiligheid AEO-Certificaat– Douanevereenvoudigheden/Veiligheid 12.Economische sector 13. Lidstaat/lidstaten waar douanegerelateerde activiteiten worden uitgeoefend 14.Douanekantoren van grensoverschrijding 15.Reeds toegekendevereenvoudigingen of faciliteiten, certificaten als bedoeld in artikel 14 duodecies, lid 4 16.Kantoor waar douanedocumenten worden bewaard 17.Kantoor dat alle douanedocumenten kan bezorgen 18.Kantoor waar de hoofdboekhouding wordt bijgehouden 19. Handtekening:…………………………….…………… Datum: ……………………………………………… Naam: ……………………………………………….. Aantal bijlagen: ……………………………………

9 Praktijk : informatie Inzicht in activiteiten en sector van aanvrager •Inzicht in activiteiten : •Type goederen •Activiteitenbranche in economie •Grootte van onderneming : Grote Onderneming, KMO •Solvabiliteit •Bij douane reeds beschikbare informatie •Inzicht in sector : •Keuze om self assessment te doen •Afdeling interne audit •Veiligheidscoördinator •Douanevergunningen •Bestaande certificaten : ISPS, ISO, Sarbanes & Oxley Act, C-TPAT, IMO, UNECE, ICAO

10 Praktijk : informatie Vaststellen plaats van aanvrager in internationale toeleveringsketen •Type aangevraagd AEO certificaat −Douane −Veiligheid −Douane/veiligheid •Soort activiteiten in de logistieke keten •Inzicht in « flows » van logistieke ketens −In-flow : van waar komen goederen ? −Process-flow : wat doet aanvrager met goederen ? −Out-flow : wat gebeurt vervolgens met goederen ?

11 Praktijk : informatie Self assessment of niet ? •Self assessment is niet verplicht => keuze aan marktdeelnemer = Marktdeelnemer evalueert zelf toepasselijke AEO risicocriteria •Concreet –Aanvrager wil zijn risico’s identificeren –Is in staat maatregelen te nemen om risico’s in te dekken  Positief element voor zijn Klantenbeeld  Tijdswinst voor marktdeelnemer  Mogelijkheid certificaat te bekomen zonder on-site bezoek van douane • Voorstel nieuw artikel in MCC => Artikel 116 –Self assessment

12 Praktijk : informatie Self assessment of niet ? •Vragenlijst –Gebaseerd op Guidelines EG => 5 hoofdstukken –Excel werkblad –Handleiding –Van toepassing op 7 activiteitensectoren gedefinieerd door EG –Beschikbaar op website AEO •Werkdocument om : –Aanvrager te analyseren en te evalueren –Restrisico’s te bepalen –Maatregelen op te stellen om risico’s in te dekken

13 Vragenlijst Aandachtspunten Omschrijving risico Referenties Bestaande of te organiseren controleactiviteiten Evaluatie 0 = geen beheersmaatregelen toegepast 1 = bedrijfsprocessen zijn ad hoc en ongeorganiseerd 2 = bedrijfsprocessen kennen een vast patroon 3 = bedrijfsprocessen zijn beschreven en bekend 4 = bedrijfsprocessen worden intern gecontroleerd 5 = 'best practices' worden toegepast

14 Praktijk : analyse marktdeelnemer Design effectiveness (DE) assessment (1/2) = Nagaan of risico’s gedekt zijn door gepaste controleactiviteiten •Uitgevoerd door Senior Coördinator Bedrijfsrisico bijgestaan door analisten •Type controleactiviteiten : –periodiek  occasioneel –preventief  detectief –manueel  IT •2 mogelijkheden : –Self assessment door aanvrager –Geen self assessment

15 Praktijk : analyse marktdeelnemer Design effectiveness (DE) assessment (2/2) •Ingeval self assessment uitgevoerd door aanvrager : => Vragenlijst vervolledigd door aanvrager en aan douane bezorgd -DE : off-site -Activiteiten : •Verifiëren of alle risico’s m.b.t. aanvrager in self assessment zijn opgenomen •Verifiëren of controleactiviteiten genomen om bepaald risico in te dekken voldoende gedocumenteerd zijn –Beslissing : Certificaat of OE testing nodig ? •Ingeval géén self assessment uitgevoerd door aanvrager : –DE en OE : on-site door douane zelf –Activiteiten : •Onderzoeken elementen risicobepaling •Observeren eventuele controleactiviteiten •Analyseren van documentatie –Beslissing : Certificaat of niet ?

16 Praktijk : analyse marktdeelnemer Operational effectiveness (OE) testing (if required) = Verifiëren : –Of geïdentificeerde controleactiviteiten operationeel zijn en –Of persoon verantwoordelijk voor die controleactiviteit over autoriteit en hoedanigheid beschikt om deze effectief uit te voeren •Uit te voeren testen : –Welke: bepaald tijdens DE –Categorieën: •Bevestigend onderzoek •Onderzoek documentatie •Observatie •Herhaalde controleactiviteit –Timing –Steekproef

17 Praktijk : analyse marktdeelnemer Analyse restrisico’s Opmaken controleplan (CP) Plannen monitoring et controles = Risico’s die niet gedekt zijn door gepaste en operationele controlemaatregelen Inzicht verwerven in risico’s en hun impact evalueren •Definiëren van controleactiviteiten om deze risico’s in te dekken of te minimaliseren −Hetzij door marktdeelnemer −Hetzij door douane => controleplan •Controleplan op maat van marktdeelnemer •Opgemaakt bestaande uit 2 delen: –Opvolgingsaudits : nagaan of AEO criteria nog voldaan –Controles : nagaan of douanewetgeving correct wordt toegepast

18 Timeline

19 Overgangsperiode

20 Inlichtingen •Website AEOwww.aeo-oea.bewww.aeo-oea.be •E-mailadres voor aanvraagaanvraag@aeo-oea.beaanvraag@aeo-oea.be •Adres voor aanvraag Administratie der Douane et Accijnzen Dienst Douaneprocedure Cel Certificering AEO North Galaxy – Toren A – NGA 9 – Bus 37 Koning Albert II laan, 33 1030 Brussel •E-mailadres voor meer info aeo.general@minfin.fed.beaeo.general@minfin.fed.be


Download ppt "Hoe « AEO » worden? Handleiding Raymond Marchal Gewestelijk directeur Diensten van Algemene Controle en Organisatie Administratie der Douane en Accijnzen."

Verwante presentaties


Ads door Google