De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio najaarsvergadering 2013 Regio Limburg Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio najaarsvergadering 2013 Regio Limburg Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Regio najaarsvergadering 2013 Regio Limburg Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager

2 2 1. Herstructurering KNHS - organisatie 2. Recreatiesport bij de verenigingen 3. Introductie basislidmaatschap verenigingen 4. Ledenbehoud & ledenwerving samen doen Nieuws vanuit de KNHS werkorganisatie 6. Nationaal Hippisch Centrum 7. ICT 8. Veilig Sportklimaat / Sportief Besturen 9. Visie op jeugd 2014 10. KNHS Opleidingen Agenda

3 3 pag. Missie KNHS Bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. En daarbij lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat we doen centraal. Herstructurering Afdeling: MT - herstructurering

4 4 pag. Drie interne doelen 1. Kwaliteit van de sport verbeteren Deelnemers, jureren, opleiden, besturen, talentontwikkeling, VSK 2. Distributie van de sport optimaliseren Beginnende en herintredende ruiters, ouders, ruiters zonder pony/ paard 3. Efficiency sportorganisatie verbeteren De juiste mensen op de juiste plek en inspelen op een veranderende markt… herstructureren Afdeling: MT - herstructurering

5 pag. Wat gebeurt er om ons heen? Afdeling: MT - herstructurering

6 Wedstrijd verband Dressuur 109.423 – 86% Springen 38.945 – 30% Eventing 8.094 – 6% Voltige 7.684 – 6% Mennen 6.582 – 5% Endurance 4.564 – 4% Aangespannen 2.726 – 2% Aangepaste sport 1.726 – 1% Afdeling: MT - herstructurering

7 Recreatief verband Dressuur 256.283 – 60% Buiten rijden251.699 – 59% Springen 160.329 – 37% Buiten mennen44.302 – 10% Mennen 39.869 – 9% Voltige30.246 – 7% Aangespannen 18.735 – 4% Eventing 6.111 – 1% Endurance 4.853 – 1% Aangepaste sport 2.826 – 1% Afdeling: MT - herstructurering

8 8 pag. Van 42 naar 24 commissies door instellen: •Fora •Technische commissies •Bondsatletencommissie Vervallen van: •Disciplinecommissies •Topsportcommissies •Wedstrijdplatform •Begeleidingscommissies onderwijs •Belangenverenigingen •Menplatform •Recreatiesportplatform Meer doen met minder Afdeling: MT - herstructurering

9 9 pag. Vereenvoudiging adviesstructuur Met als resultaat een korte lijn tussen de KNHS en de paardensporter, de KNHS is jouw paardensportbond. Afdeling: MT - herstructurering

10 10 pag. Van A naar... Wat is geweest: • Advies Vino werkgroep aan bestuur • Besluit herstructurering • Informatierondes Regio’s • Informatie ALV’s nu Wat volgt: • Statutenwijziging • Formatie:  Technische Commissies  Fora (keuze foraleden door regio)  Adviescommissies  Ledenraad Afdeling: MT - herstructurering

11 11 pag. 1.Bestaande KNHS-regio’s blijven gehandhaafd 2.Regio bepaalt of en met hoeveel kringen wordt gewerkt 3.Voorzitter van het regiobestuur wordt digitaal verkozen door alle leden van de regio, dus ook de recreatiesporter. 4.Een ‘Accommodaties’ zetel in het bestuur wordt aanbevolen. 5.Recreatieve sporter wordt vertegenwoordigd in de KNHS-Regio door portefeuille Recreatie in bestuur. 6.Het regiobestuur hanteert een 3-jarige beleidscyclus met een efficiënte en representatieve beleidsvorming. Wat verandert er in de Regio? Afdeling: MT - herstructurering

12 Wij rijden ook wedstrijden! 80% maakt ritten in de vrije natuur Film Actieplan Buitensport http://www.youtube.com/watch?v=YymCUHqZtrQ&feature=share&list=UUdekpDyh bcvSVRYW-0m3DUA Film Paard&Leven Dag: http://youtu.be/qLghckyL_G4 http://www.youtube.com/watch?v=YymCUHqZtrQ&feature=share&list=UUdekpDyh bcvSVRYW-0m3DUAhttp://youtu.be/qLghckyL_G4

13 Waarom lid van een vereniging?

14 pag. Recreatiesport aanbodmogelijkheden •Paard & Leven dag, vb: http://youtu.be/qLghckyL_G4http://youtu.be/qLghckyL_G4 •Enjoy the ride ritten •Cursus Paard & Welzijn •Ruiter- en menbewijs •Impulswedstrijden •Bixie wedstrijden of Bixie dag •Paard & Leren Spel (live) •Oefen- en onderlinge wedstrijden Maar er is meer mogelijk.. •Longeerlessen •Training in grondwerk – horsemanship •Ruiterfitness •BBQ’s en nieuwjaarsfeest •Klaverjas avonden •Clinics en demonstraties Check waar behoefte aan is bij de vereniging? Afdeling: Recreatie

15 pag. Recreatiesport in de regio & bij verenigingen •Integratie van de wedstrijdsport & recreatiesport •Iedere paardenliefhebber mogelijkheden bieden binnen de vereniging (passend sportaanbod) •Betekent: cultuuromslag, kennisopbouw en structuur- of organisatieverandering Wat levert het op? •Sterke, actieve, levendige vereniging •Mogelijkheid tot ledengroei •Meer aanbod van vrijwilligers (uit onderzoek blijkt dat wedstrijdruiters zelf nauwelijks vrijwilliger zijn in de sport). •Ook aanbod voor ruiters die (tijdelijk) stoppen met de wedstrijdsport Organisatorische aanpassing Flexibele contributiestructuur passend bij afname diensten. Zoals wel/ niet wedstrijden, instructie (groep & privé), stalling en daarop wisselende contributie als: wedstrijdlid (in- en ex. Lessen), instructielid, niet rijdend lid, familielid, recreatielid, vrienden van de vereniging (vaak goede pool van actieve vrijwilligers). Afdeling: Recreatie

16 pag. Contributie bij vereniging, denk aan basisleden! Advies: Maak speciaal aanbod voor basisleden. - familie van een jeugdlid - tijdelijk geen paard - rijden geen wedstrijden - doen graag vrijwilligerswerk - horen graag bij de club - BBQ’s, nieuwjaarsborrels, activiteiten, buitenritten Iemand die dus bijvoorbeeld zijn/haar startpas opzegt, hoeft helemaal niet te stoppen met zijn/haar verenigingslidmaatschap! Vaak heb je als vereniging nog voldoende te bieden aan de niet-wedstrijdruiters. Schrijf op wat je deze basisleden te bieden hebt en recreatieleden en spreek hier een passende contributie voor af. Zo werk je op een positieve manier aan ledenbehoud. Zie ook Adviessheet contributie opbouw verenigingen. Afdeling: Functioneel Beheer Basislid € 25,00 KNHS-lidmaatschap€ 17,75 Verenigingsbijdrage basislid € 7,25 (administratie en deelname activiteiten) Optioneel  Accommodatie gebruik€..  Instructie gebruik€..  Startpas*€..  Gelimiteerde startpas* €..  Abonnement maandblad Paard & Sport per half jaar€..  Abonnement maandblad Paard & Sport per jaar€.. Afdeling: Accountmanagement

17 pag. Oproep: vacatures regioconsulenten Onze KNHS regioconsulenten adviseren & ondersteunen bij het verbeteren van de bestaande voorzieningen voor ruiters en menners in het buitengebied. Zij zijn daarbij gesprekspartner voor overheden, rijverenigingen, maneges, terreinbeheerders en andere relevante organisaties. Wij hebben momenteel 3 vacatures in de volgende regio’s: 1. Zeeland 2. Zuid Holland 3. Overijssel Meer info op KNHS website: https://www.knhs.nl/kenniscentrum/regioconsulenten/jo uw-regioconsulent https://www.knhs.nl/kenniscentrum/regioconsulenten/jo uw-regioconsulent Of bel met de KNHS-afdeling Recreatiesport: 0577 – 408 360. Afdeling: Opleidingen Afdeling: Recreatie

18 18 pag. Samen naar meer leden! Ledenaantallen lopen terug •Voornaamste redenen: –Stoppen met paardrijden –Stoppen met wedstrijden –Geen wedstrijden meer op vereniging •Waarom stoppen ruiters met sport? –Niet meer leuk –Geen progressie, geen winstpunten –Onvrede vereniging/ bestuur/ officials –Financiële redenen •Wat kunnen wij doen? –Sport leuker en breder maken (recreatie..) –Kwaliteit in instructie, wedstrijdopbouwend –Goed verenigingsbestuur –Werken aan Veilig Sportklimaat (officials) –Zorgen voor financiële tegemoetkoming >> Kortingsaanbod voor leden Afdeling: Communicatie

19 Nationaal Hippisch Centrum Afdeling: Accommodaties •Nieuwe stallen in gebruik sinds de zomer, deze zijn ruim, licht en hebben een fris klimaat. •De paddocks en stapmolens zijn geplaatst en in gebruik. •Bouw verblijfaccommodatie •Nieuw dak Willem Alexander hal •Begin 2014 officiële overdracht WA-hal aan KWPN. •Laatste aanpassingen in Beatrixhal, maar is al in gebruik. •Evenementenhal: fundament, houten spanten, dak, bakranden.

20 Verzekering via KNHS Voor wie: verenigingen/stichtingen etc. die voldoen aan het lidmaatschap van de KNHS en KNHS licentiehouders. Voordelen: •Scherpe premiestelling •Iedere deelnemende vereniging is automatisch verzekerd, •Extra dekking voor opzicht •Dekking toegespitst op de activiteiten die binnen de KNHS en voorheen VVCO plaatsvinden. •Combinatie Meeùs en Interpolis/Eureka concern heeft een jarenlange ervaring met de paardensport en de schade afwikkeling. Voor wie: verenigingen/stichtingen etc. die voldoen aan het lidmaatschap van de KNHS en KNHS licentiehouders. Individuele leden van de KNHS zijn NIET meeverzekerd. Voordelen: •Scherpe premiestelling •Iedere deelnemende vereniging is automatisch verzekerd, •Extra dekking voor opzicht •Dekking toegespitst op de activiteiten die binnen de KNHS en voorheen VVCO plaatsvinden. •Combinatie Meeùs en Interpolis/Eureka concern heeft een jarenlange ervaring met de paardensport en de schade afwikkeling. •Dekkingslimieten : € 1.250.000,00 max. per aanspraak € 10.000.000,00 max. per verzekeringsjr. •Sublimiet opzicht : € 5.000,00 per aanspraak € 250.000,00 per verzekeringsjaar •Eigen riscio: € 500,00 per aanspraak voor schade aan zaken Verzekering via KNHS

21 pag. Mijn KNHS verenigingen & digitaal inschrijven •Online inschrijven Internationale Wedstrijden in gebruik. •Mijn KNHS Verenigingen in HTML 5 volop in ontwikkeling en op schema. •Aanmaken vraagprogramma’s door wedstrijdorganisatoren en online inschrijvingen beheren. Testen gestart in oktober: •Planning is begin 2014 live incl. digitaal inschrijven. •Online betalen van de inschrijvingen is nog onderwerp van interne discussie i.v.m. verplichting van derdenrekening. •Begin 2014 start KNHS met testen van het onderdeel verenigingen leden. Hiermee kunnen verenigingen hun leden en verenigingsgegevens beheren. Afdeling: ICT

22 KNHS in het veld, de accountmanagers Evenementen • Regionale Bestuurdersdagen • Rabo Regionale Talentendagen • Regiokampioenschappen • Bijscholingen Concours 3.5 • Introductiedag nieuwe regiobestuurders • Bestuurdersdag landelijk Projecten • Regio beleidskaders + redactietool • Verenigingsmonitor (opzet & resultaten) • Herstructurering en inrichting KNHS • Preventie Wilde Wedstrijden • Ledenwervingsactie • Licenties wedstrijdorganisaties (VVCO) Afdeling: Accountmanagement Ondersteuning verenigingen • Bestuursessies t.b.v. beter sportbestuur • Accommodatieverplaatsing en dan? • Nieuw verenigingsplan en invulling thema’s: bestuur, wedstrijden, instructie, vrijwilligers, jeugd, ledenwerving, etc. Intern • Slimmer werken • Kennisbank opzetten

23 Veilig Sportklimaat - de workshops Sportief Besturen  Verenigingsbesturen  1 workshopavond per vereniging  Door het hele land  Knelpunten bespreken  Leren van elkaar  Wat kunnen we afspreken  Uitvoering trainers KNHS getraind door bureau Ten Have Change Management Besturen met een Visie  Regiobesturen & Mendistricten  3 workshopavonden per regio  Noord, Oost, Midden en Zuid  Stip op de horizon  Onderzoek omgeving/ markt  Doelstellingen in de regio  Contouren beleidsplan maken  Uitvoering: Bureau Koerseigen  Boek: Besturen met een Visie Afdeling: Accountmanagement

24 pag. Visie op jeugd 2014 Afdeling: Sportontwikkeling plezierlerensportenpresterenerkenning Basismotivatie kinderen in de paardensport

25 pag. De jeugd is onze toekomst Afdeling: Sportontwikkeling Regio, kringen, verenigingen • Zichtbaar maken van de paardensport • Organiseren jeugd-evenementen • Begeleiden ouders & ruiters • Inzetten van Bixie, diplomarijden, Paard(en)Leren spel KNHS • Visie op jeugd + Plan van Aanpak • Jeugdpanel • Ontwikkelen jeugdproeven • Jeugdaanbod • Bixie rijden • Diploma rijden met veulendiploma • Paard(en)Leren spel

26 pag. Sportontwikkeling Afdeling: Talentontwikkeling Doelstelling 2014: Zo min mogelijk reglementswijzigingen. B-springen op stijl > reglementswijziging ingegaan op 1 oktober 2013 Bitloos rijden > B t/m L2 > voorstel naar Wedstrijdplatform en Ledenraad ZZ-licht > positieve ervaringen in de breedtesport, ZZL nu in de buurt te rijden > uit onderzoek blijkt dat het niveau gelijk is gebleven > uit onderzoek blijkt ook dat het aantal starts is fors gestegen (aanvulling met cijfers door Arjen)

27 pag. KNHS Opleidingen in nieuwe structuur Afdeling: Opleidingen Basissport Wedstrijd Sport (oude niveau 4) Wedstrijd Sport (oude niveau 4) •Allround lessen •Westernlessen •Les aangepaste sport •Groepslessen en privéles •Organisatie activiteiten Specialisatie: •Dressuur •Springen •Western (nieuw!) •Wedstrijd- begeleiding Module eigen vaardigheid Module lesgeven Module Horsemanship + voltige + aangepast + mennen Vooropleiding of toelatingsexamen


Download ppt "Regio najaarsvergadering 2013 Regio Limburg Sjef van Roovert - KNHS Accountmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google