De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie."— Transcript van de presentatie:

1 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014. 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

2 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014.: 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

3 4. Terugblik op activiteiten 2013 ALV 23 maart 2014 • Wandelen • Lezingen • Klimmen • Jeugd in 8 minuten …….

4 4.1 Wandelen 2013 ALV 23 maart 2014 • 24 dagwandelingen deelnemers: door-de-week 9 zondag 5 zaterdag 16 • 6 weekeinden deelnemers: 15 • 2 sneeuwschoentochten deelnemers: 8 • 3 wandelingen ouders/jonge kinderen deelnemers: 12 ouders, 14 kinderen 35 totaal 65 Personen deden tenminste één maal mee.

5 4.2 Lezingen 2013 ALV 23 maart 2014 •6 lezingen 5 lezingen met gemiddeld 30 aanwezigen (20 - 54) 1 lezing met 0 aanwezigen …….! •onderwerpen: 2x expedities, hoogalpiene tochten 2x gebiedsverkenning (Nepal, Hohe Tauern) 1x technieken/materialen (sneeuwschoenwandelen)

6 4.3 Klimmen 2013 ALV 23 maart 2014 •4 maandelijkse indoor-klimavonden in voorjaar: nagenoeg geen belangstelling niet voortgezet in najaar •1 cursus KVB-Outdoor-Voorklimmen: 4 cursisten, waarvan 3 geslaagd 2 e cursus uitgesteld vanwege onderbezetting klimcommissie •4 buiten-klimdagen: tekort aan instructeurs; worden ‘ingehuurd’ bij regio Maashoek 1 klimdag (in voorjaar) geannuleerd (geen belangstelling) 1 klimdag (in voorjaar) met gering aantal volwassen deelnemers (3) 2 klimdagen (in najaar) voor volwassen én jeugdklimmers vol bezet (18 en 12) •opleiding tot instructeur door regio Maashoek: loopt sinds 2012 voor 1 cursist 1 cursist is eind 2013 gestart

7 4.4 Jeugd 2013 ALV 23 maart 2014 •Limburgs Jeugd Klimkampioenschap: in samenwerking met alle Limburgse klimcentra (Rocca, Neoliet, Graviton, Fliegerhorst) 4 voorronden + finale 35 deelnemers •Nachtklimmen: in samenwerking met Neoliet Heerlen 35 kinderen •2 buiten-klimdagen: zie bij ‘klimmen’

8 4.5 Conclusies ten aanzien van 2013 ALV 23 maart 2014 •Veel gevarieerde wandelingen, met dank aan een beperkt / te gering aantal wandelleiders. •Goede start van wandelen ‘ouders met jonge kinderen’; initiatief van lid. •Ook sneeuwschoenwandelen spreekt aan; nu de sneeuw nog ……. •Lezingen trekken beperkt aantal leden; vergen veel organisatietijd; er moet geld bij. Horen echter thuis in regionaal programma. •Te weinig capaciteit bij klimcommissie belemmert organiseren van cursussen. •Buitenklimdagen spreken volwassen klimmers nauwelijks aan, jeugd wel. •Tekort aan instructeurs; ‘eigen kweek’ komt langzaam maar nog niet voldoende; dank aan regio Maashoek voor hulp (sinds 2012). •Limburgs Jeugd Klimkampioenschap is schot in roos! Is eerste samenwerking van de Limburgse klimcentra en NKBV. •Nachtklimmen spreekt jeugd aan; reeds 3 maal op rij.

9 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014.: 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

10 5. Financiële rapportage 2013 -Overdracht (26 juli 2013) -Realisatie 2013 (goedkeuring) - Begroting 2014 (goedkeuring) ALV 23 maart 2014

11 Realisatie2013 Kascontrole plaatsgevonden 25-02-2014 Goedkeuring Algemene LedenVergadering

12 ALV 23 maart 2014 Uitgaven t.l.v. PostReserveringen‘Materiaaldepot’ Ingebracht door Louis Römer: • 2 x klimgordel • 3 x Abseil 8 • Carabiners - 3 x schroef - 12 x dubbelsets (clips)

13 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014.: 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

14 6a. Bestuurswijzigingen Afgetreden (zoals aangekondigd in ALV 2013): -Ed van Dam; -Wilco Timmers; ALV 23 maart 2014 Aangetreden conform mandaat ALV 2013: -Sandra Verjans als Secretaris (aangetreden 13-7-2013 - afgetreden 18-11-2013) ; -Ans Bijlsma-Nahuijs (Penningmeester en secretaris (ad-interim)) ; Niet meer herkiesbaar: - Frans Krutzen (algemeen lid) ; Voorstel nieuwe bestuursleden: -Ben Kox (secretaris) ; -Henk van Kampen (algemeen lid). -Minke Stijns (algemeen lid en portefeuillehouder communicatie) Angelique Jacobs (aangetreden 6 augustus - afgetreden 6-10-2014);

15 6b. Invulling commissies Klimcommissie: -Pieter Valkering (voorzitter) ; -Lucie van Gastel; -Patrick Nullens; -Remco van Bergen; -Almar Laurijssens; ALV 23 maart 2014 Standby voor Klimcommissie: -Cor Houben; -Ben Kox; Wandelcommissie: -Sander Custers (coördinator ‘weekend-trekkings’) ; -Frans Krutzen (coördinator ‘doordeweekse en andere wandelingen’) ; -Jan Lenssen (coördinator ‘zondagswandelingen’); -Sandra Verjans (coördinator wandelingen ‘ouders met jonge kinderen’); Commissie communicatie: -Minke Stijns (portefeuillehouder communicatie) ; -Cor Houben (website beheer) ; -Otto Rensen (Facebook en Twitter) ; -Peter van de Putten (website beheer);

16 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014.: 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

17 7. Beleid 2014 ALV 23 maart 2014 Wat willen we zijn en voor wie: De NKBV regio Limburg wil het vanzelfsprekende regionale aanspreekpunt zijn voor de (potentiele) bergsporter zodat deze op basis van de door de regio geboden (toegesneden) informatie op een veilige en verantwoorde wijze de bergsport kan beoefenen.

18 Beleidsuitgangspunten Geen veranderingen maar uitbreiding -verhogen effectiviteit/bereik van de communicatie; -oplossen knelpunt ‘onvoldoende kader’ (w.o. binnen het klimprogramma); -verhogen deelname aan evenementen en opzet nieuwe activiteiten; -opzet/uitbreiden van een succesvol jeugdprogramma. -regionaal faciliteren om lokaal (op commissie niveau) te organiseren (NKBV-leden); -regionaal aanspreekpunt voor (potentiele) bergsporters; -kennis- en expertisecentrum waarbij teruggevallen dient te kunnen worden op Centraal; -faciliteren, informeren, nazorg en ondersteunen van regionale niet NKBV gebonden initiatieven op het gebied van de bergsport (scholen, scouting, Natuurmonumenten, IVN, etc.) + ALV 23 maart 2014

19 Sterktes: - ondanks onderbezetting omvangrijk activiteitenprogramma; - financieel gezond; - nieuw enthousiast bestuur. SWOT-Analyse Zwaktes: - veel bestuurswisselingen; - onvoldoende kennis van wat de leden ‘willen’; - onvoldoende vrijwilligers ‘capaciteit’; - beperkte activiteiten voor oudere jeugd; - onvoldoende kennis van de kennis die de leden bezitten; - het risico terug te vallen in de ‘waan van de dag’; - ontbreken van een ‘honk’ (wij gevoel); - ontbreken capaciteit/inventiviteit werving vrijwilligers; - geen communicatie naar de jeugd (Facebook); - aanpak ‘activering’ leden in het algemeen en de leden in het noordelijke deel in het bijzonder. Bedreigingen: - vergrijzing (geen jeugd aanwas); Beperkte belangstelling voor vrijwilligerswerk; - Beperkte belangstelling voor vrijwilligerswerk; - gebrek aan deelname/betrokkenheid vanuit het noordelijke deel van onze regio. Kansen: - situering regio ‘dicht’ bij berg/wandelgebieden; - voldoende en gespreide indoor klimfaciliteiten; - belangstelling bij jonge gezinnen (kind 0 – 7 jr.) - jongeren (10 – 18?) mogelijk geïnteresseerd in ‘geocaching; - bergsport gerelateerde activiteiten bij o.a. scholen, scouting, etc. ALV 23 maart 2014

20 • nieuwe leden informeren over de regionale activiteiten d.m.v. welkomstbrief; • leden actief betrekken / ’het’ NKBV-L gevoel creëren door: - uitbreiden Regiodag -> Bergsportdag; - ‘hands-on’ ervaringen bieden d.m.v. workshops/cursussen (voor leden – door leden); - opzet jeugdprogramma n.a.v. HSZuyd bevindingen ‘bergsportdag’ (aansluiting vinden bij schoolverenigingen); - bergsport gerelateerde foto-wedstrijd; - etc. • opzet, uitwerking en omzetten enquête resultaten in beleid/programma’s; • verdere uitbouw samenwerking Regio partners (Neoliet, Graviton, Rocca/YMOG, I-Vy, Fliegerhorst,etc.) • continueren van de jaarlijkse Limburgs jeugd Klim kampioenschap; Bij voldoende kader/vrijwilligers • verder verhogen effectiviteit/bereik van de communicatie (social media, etc.) t.a.v. -Jeugdleden; -Klimprogramma; -‘handjes’ voor coördinatie/organisatie van alle voorgenomen activiteiten; -LJKK; -wandelen in welke vorm dan ook; -lezingen/cursussen/trainingen/clinics; -etc. • samenwerking met: -de regio Maashoek continueren (lenen kader en opleidingen); -hoofdkantoo r (‘Woerden’ naar de regio halen/organiseren - Regio inbrengen bij Woerden (bv. sneeuwvelden oversteken); • opzet van: - nieuwe activiteiten (Kaart/kompas, GPS, mountainbiken, trailrun, etc.) - Jeugdcommissie met en door de jeugd zelf. • etc, etc.

21 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014. 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

22 8. Financiële rapportage 2013 -Overdracht -Realisatie 2013 -Begroting 2014 (goedkeuring) ALV 23 maart 2014

23 Begroting2014 Goedkeuring Algemene LedenVergadering

24 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014. 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

25 9. Benoeming Kascontrolecommissie 9. Benoeming Kascontrolecommissie. Huidige leden: -Ger van Wijk; -Wim Renckens; ALV 23 maart 2014 Bestuur is op zoek naar: Nieuwe leden: -……

26 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014. 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA

27 10.Benoeming Afgevaardigden ALV 10.Benoeming Afgevaardigden ALV. Huidige afgevaardigden -Otto Rensen (reeds 3 x afgevaardigde geweest) ; -Henk van Kampen (1 x); -Alex Bijlsma (1x); Toelichting; Op grond van het ledental per 1-1-2014 bestaat recht op vijf afgevaardigden. Deze worden voor een jaar (max. 3 jaar achtereen gekozen). In de afgelopen vier jaar waren de afgevaardigden: 2010 : Mark Jas, Dick Nagelhout, Joris Renckens; 2011 : Mark Jas, Dick Nagelhout, Otto Rensen; 2012 : Dick Nagelhout, Otto Rensen, Frans Jansen; 2013 : Otto Rensen, Henk van Kampen, Alex Bijlsma; ALV 23 maart 2014 Nieuwe afgevaardigden (max. 5) -……

28 ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie 2013. 6.Bestuurswijzigingen. 7.Beleid 2014. 8.Vaststellen Begroting 2014. 9.Benoeming kascontrolecommissie 2014. 10.Benoeming afgevaardigden - Vergadering Van Afgevaardigden (VVA). 11.Sluiting. AGENDA


Download ppt "ALV 23 maart 2014 1.Opening. 2.Vaststellen agenda. 3.Vaststellen verslag ALV 2013. 4.Terugblik op activiteiten 2013. 5.Vaststellen Financiële realisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google