De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BTM Oost-Vlaanderen Workshop bewegwijzering (24 okt 2011)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BTM Oost-Vlaanderen Workshop bewegwijzering (24 okt 2011)"— Transcript van de presentatie:

1 BTM Oost-Vlaanderen Workshop bewegwijzering (24 okt 2011)

2 •Waarom bewegwijzering? Inhoud •Voorbeelden van goede praktijk •Voorstel methodieken adhv cases Aalter en Temse •Signalisatieplannen •Op het terrein? •Digitaal? •Taken/rollen verschillende partijen •Interactie en conclusies

3 Online-bevraging van Oost-Vlaamse bedrijven door Hogeschool Gent, in opdracht van UNIZO en VOKA (n = 625) (2010)

4 •Behoefteninventarisaties en gesprekken met de 5 gemeenten/steden leren ons dat bewegwijzering een prioritair thema is Waarom bewegwijzering? •= de “weg wijzen” naar juiste locatie/toegang (effectief), en dit op een efficiënte manier (tijd, milieu, mobiliteit), veilig voor iedereen •Dienstverlening naar de bedrijven verbeteren •Beheer van bedrijventerreinen optimaliseren •Verbeteren van de mobiliteit

5 Basisprincipes •Gebruiksvriendelijk Duidelijk en functioneel •Eenvoudig te onderhouden Zowel inhoudelijk als op vlak van infrastructuur •Uniform Toepasbaar op grote en kleine bedrijventerreinen, over gemeentegrenzen heen •Herkenbaar Bijdrage aan identiteit bedrijventerrein •Flexibel Eenvoudig aan te passen en uit te breiden

6 •De Prijkels te Deinze en Nazareth Voorbeelden van goede praktijk •BISY.be en richtlijnen VIM •Ravenshout, Beringen, Ham

7 •Ligging: http://g.co/maps/hxuhrhttp://g.co/maps/hxuhr De Prijkels •Gemeentegrensoverschrijdend terrein Deinze - Nazareth •www.deprijkels.bewww.deprijkels.be •Wegbeschrijving via digitaal plan

8 De Prijkels: infozone

9 De Prijkels: beslissingspunten

10 De Prijkels: bedrijfstotems

11 De Prijkels: secundaire toegang

12 Ravenshout, Beringen, Ham

13

14 BISY.be en richtlijnen VIM

15

16 Opbouw van het systeem (SY-deel) 1. Herkenningsobject Ter hoogte van de hoofdtoegang en eventueel langs secundaire toegangswegen 2. Informatiezone met digitale zuil of analoog bord Digitale informatiezuilen voor grote en complexe bedrijventerreinen. Een analoog bord voor kleine terreinen 3. Signalisatieborden Ter hoogte van de beslissingspunten 4. Individueel bord per bedrijf Optioneel, ter aanvulling van het systeem

17 Herkenningsobject

18 Informatiezone (grote terreinen)

19 Informatiezone (kleine terreinen)

20 Signalisatieborden

21 Signalisatie verschillend voor kleine en grote terreinen (Leiedal)

22 Signalisatie door WVI

23 Zowel grote als kleine terreinen

24 Langs gewestwegen

25 Individueel bord per bedrijf (Leiedal)

26 Individueel bord per bedrijf (WVI)

27 Tussentijdse vragenronde •Belang van uniformiteit? In één gemeente? In buurgemeenten? In ons project? In Oost-Vlaanderen? •Kleur, alfanumeriek, numeriek, straatnaam? •Verschil kleine terreinen versus grote terreinen? •Belang infozone? Plaats? Digitaal? •Bedrijfstotems? Optioneel? Volgende fase? •Wat aan beslissingspunten?

28 Digitale luik (BI-gedeelte) •Wie zit waar en hoe geraak ik daar? –Informatie –Locatie –Navigatie •Probleemstelling: –Gemeenten en intercommunales zitten niet op de informatiestroom betreffende exploitatie –Gebrek aan actuele, correcte en volledige bedrijfsgegevens

29 economischekaart.be verrijking: eigen data en foto’s externe databronnen

30 Betere input… •Bedrijvenverenigingen •Bedrijven! •Gemeenten/intercommunales •Onderzoek/check op het terrein •Controleren huisnummers; ook verplicht in kader van CRAB

31 Demonstratie: www.bisy.bewww.bisy.be

32 Lessons learnt •Implementatie op bestaande bedrijventerreinen brengt extra beperkingen met zich mee •Probeer de kosten te drukken door met standaarden te werken •Laat proefborden maken om de ergonomie van het systeem in praktijk te testen •Onderschat of vergeet bepaalde kosten niet  Aansluiting op elektriciteitsnetwerk  Verbruik  Keuring installatie  Dataconnectie

33 Lessons learnt •Voorzie voldoende tijd  Aansluiting op elektriciteitsnetwerk (kan lang duren!) •Draadloze verbinding niet altijd goed •Gebruik een authentieke gegevensbron •Betrek bedrijven op tijd bij het project •Start met bv twee piloot-projecten

34 Voorstel methodiek: case Aalter •Lakeland (50 jaar) en Langevoorde (15 jaar) (toekomst: + Woestijne) •Raad lokale economie •Twee bedrijvenverenigingen: AI en Theon •Werkgroep bewegwijzering

35 Lakeland A4 A3 A6 A1 A5 A2 B1 B2 B4 B5 B3 C1C1 C3C3 C2C2 D1D1 D5 D4 D3 D2D2 D6 D7 i

36 Lakeland A4 A3 A6 A1 A5 A2 B1 B2 B4 B5 B3 D1D1 D5 D4 D3 D2D2 D6 D7 C1C1 C3C3 C2C2 i

37 Langevoorde Brug-Zuid Groendreef

38 Langevoorde Brug-Zuid Groendreef i?

39 Lakeland + Woestijne

40 Case Temse maps4industry nv

41 TEMSE •Rekening houden met historiek (zonering) •Nummering van bedrijven is nieuw •Financiering door: o Sponsoring o Gemeente  Hardware plaatsen  Onderhoudscontract  Plan uittekenen ? •VRAAG: wat met aangrenzend terrein op grondgebied Sint-Niklaas? Case Temse

42 •Eén webplatform voor alle deelnemende gemeenten/steden? Digitaal? •Bewerkte Google Maps (voorbeeld) (voorbeeld) •Specifiek signalisatieplan met kleuren, codes, infozone, … IN gepersonaliseerde Google Maps •fouten worden eruit gehaald, lacunes (bv nieuwe bedrijven) opgevuld •Met alle voordelen van Google Maps •Voordelen: ZICHTBAARHEID, BRUIKBAARHEID •(Bijna) iedereen kent en gebruikt Google (Maps) •Kan ingebed worden in bedrijfswebsite •Bedrijven kunnen ingang exact lokaliseren + bijkomende info geven (foto, activiteit, zone, …): Google Places ! •Link GPS: POM als trusted partner van Teleatlas (TOMTOM)

43 Hoe uw organisatie vermelden in Google Maps? http://g.co/maps/nfwu8

44 Taken/rollen •Gemeenten/steden: coördinator, stuk financierder •bedrijvenverenigingen: data/adressen, communicatie nr leden, draagvlak •VOKA/UNIZO: terreinkennis, communicatie •Bedrijven: aanduiden exacte toegang(en), invoegen foto, activiteiten, zone, …; zone opnemen in bedrijfscorrespondentie!! •POM/project BTM: olie in de motor, procesbegeleider, gebiedsdekkende legitimiteit, financierder, offerteaanvragen, administratie

45 •Opmaken offerteaanvraag zonder bekendmaking voor digitaal platform? Volgende stappen •Opmaken layout bordjes (studiebureau of zelf?) •Opmaken van correct databestanden van de bedrijven, i.s.m. gemeenten/steden en bedrijvenverenigingen •Opmaken offerteaanvragen voor implementatie van (delen van) “de hardware” •Opmaken signalisatieplannen voor alle betrokken terreinen

46 Dank aan onze partners Met dank voor de extra financiële steun voor de actie Bewegwijzering te Aalter vanwege het BTM-project ingediend door Aalter Industrie Dank aan WVI voor hun openheid en ter beschikking stellen van slides en digitale foto’s inzake BISY.be


Download ppt "BTM Oost-Vlaanderen Workshop bewegwijzering (24 okt 2011)"

Verwante presentaties


Ads door Google