De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde Landelijke Netwerkdag 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde Landelijke Netwerkdag 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Derde Landelijke Netwerkdag 2010
Stichting Netwerk DAK heet u welkom in het Het Huis van de Wereld!

2 Oude tradities, nieuwe vormen
10.30 uur Welkomstwoord 10.45 uur Presentatie MST en Huis vd Wereld 11.15 uur Workshops 12.45 uur vertrek naar Ronde Tafelhuis voor middagprogramma

3 MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG
Missionaire betrokkenheid met een praktische inslag 3

4 MST Vrijwilligersorganisatie
Probeert een omgeving te organiseren waar mensen… welkom zijn elkaar ontmoeten aan de slag gaan en met elkaar bezinnen… soms. een kruispunt van mensen en daarmee een kruispunt van werelden Het MST organiseert dienstverlening zonder dat we een instelling voor hulpverlening of onderwijs worden. Het MST heeft een religieuze achtergrond waar ‘minder -’ of ‘anders’-religieuzen zich welkom voelen. Het MST is ontmoetingsplaats, maar toch weer niet op de manier van een buurthuis. Het MST is laagdrempelig, met een wirwar van mensen over de vloer, maar toch doelmatig georganiseerd.

5 Achtergrond Initiatief van MSC en FDNSC eind jaren tachtig
Begonnen als een experiment Voort-durende nauwe banden met MSC en FDNSC een open centrum Elke tijd gaat op eigen wijze om met levensvragen. In de missionaire traditie van de congregaties krijgt dat van oudsher gestalte in levensverdieping door een praktische en bezinnende betrokkenheid op God. In de huidige samenleving is dat geen weg die iedereen kan gaan. De levensbeschouwelijke dimensie blijft voor het MST belangrijk en komt terug in haar levensbeschouwelijk vormingsaanbod waar mensen in alle vrijheid gebruik van kunnen maken. In een tijd dat kerkelijke tradities niet vanzelfsprekend zijn, werkt het MST opgewekt op het snijvlak van tradities in een open en uitnodigende sfeer. Het MST maakt een uitdrukkelijke keuze voor een open centrum waar ontmoeting tussen mensen centraal staat 5

6 Voor wie is het MST? Het MST is een maatschappelijke aanlegsteiger
zowel voor vrijwilligers als bezoekers Doelgroepen: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vluchtelingen, migranten, (ex)psychiatrische patiënten etc. MST als maatschappelijke aanlegsteiger De activiteiten van het MST bestrijken verscheidene werkgebieden die met elkaar verbonden zijn door één doelstelling. Het gaat om de ondersteuning en stimulering van mensen in hun streven naar een beter sociaal perspectief en grotere maatschappelijke participatie. Activiteiten en cursussen zijn tevens middelen tot contact, ontmoeting en participatie. Mensen hebben verschillende relaties met het MST. Sommigen komen iets halen’ (kennis, advies, hulp, gezelschap, aanspraak), anderen komen iets brengen (inzet, kennis, vaardigheden). In deze zin is er afwisselend een dimensie van ‘hulpverlening’, ‘ondersteuning’, van ‘onderwijs’, en van ’ontmoeting’ aan de orde. Het MST als een maatschappelijke ‘aanlegsteiger’ 6

7 Uitgangspunten Elk mens doet ertoe.
Een mens is meer dan de som van zijn/haar problemen. Op zoek naar talenten Ontmoeting is goed (en gezond) voor mensen. Denk en werk vanuit een ideaal en niet slechts vanuit een probleem. 7

8 Organisatorisch Stichtingsbestuur waarvan de congregaties deel uit maken 14 stafmedewerkers, waarvan 4 met een gesubsidieerde baan Plm. 130 vrijwilligers Zonder vrijwilligers geen MST Vrijwilligers: Kerstlunch Paaslunch Vrijwilligersuitstapje Vrijwilligerscafé, maandelijks Themabijeenkomsten Vrijwilligersruimte met PC en gratis internet Gratis deelname activiteiten MST Medewerkers/staf hoeft niet perse religieus zijn, maar wel in staat zijn verbindingen te maken met onze roots en de keuze voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. De band met en de daaruit voortkomende levenshouding bepaald mede de keuzes die het MST maakt! 8

9 Financiën Bijdragen van de 2 congregaties (MSC en FDNSC)
Waarderingssubsidie Gemeente Tilburg Projectsubsidies

10 Huis van de Wereld proeftuin voor multiculturele ontmoeting
en mondiale bewustwording Het MST is sinds januari 2008 partner in het Huis van de Wereld Samen met COS Brabant SNV Organisaties dragen binnen het Huis vd Wereld zorg voor hun eigen missie en doelgroepen Maar ook: MST+COS+SNV: 1+1+1=4 Door bundelen van talenten en krachten een plus bieden Een podium voor educatie en uitwisseling, voor debat, film, tentoonstellingen en creatieve activiteiten

11 Huis van de Wereld Visie en missie ontmoeting participatie
Kansen bieden Multicultureel platform Brugfunctie een plek waar mensen van verschillende afkomst elkaar op (gelijk)waardige basis kunnen ontmoeten en ervaringen uit te wisselen een bijdrage leveren aan integratie, participatie en wereldburgerschap Kansen bieden aan alle Tilburgers; elke burger moet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving Multicultureel platform; in het HvdW ontmoeten mensen van verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden elkaar en gaan met elkaar in gesprek Brugfunctie in de Tilburgse samenleving; Het HvdW bevordert sociale cohesie en mondiaal engagement door individuele en groepsgerichte activiteiten

12 Ontmoeting en activiteiten
12

13 Inschrijfgeld Inkomensafhankelijke (lage) tarieven
Geld mag nooit een belemmering zijn om mee te doen! Hulp en ondersteuning door Ombudsteam en VLOT zijn gratis 13

14 Huiskamer Luisterend oor, inloop, ontmoeting,
±40 gastheren en gastvrouwen Dagelijks open Distributie van de Brabantse Straatkrant aan dak- en thuislozen 24 kg koffie per maand! Koffie/thee voor vrijwilligers, cursisten, inloop, bewoners en bezoekers van het Huis van de Wereld Distributie van de Zelfkrant aan dak- en thuislozen (plm. 25 ‘klanten’) Luisterend oor, inloop, ontmoeting, diversiteit, iedereen is welkom 14

15 Taalhuis Nederlands als Tweede taal
± 30 docenten, ± 400 leerlingen, ruim 30 groepen Roemeense Roma, asielzoekers, oudkomers, nieuwkomers van analfabetisering tot Staatsexamen I en II Begeleiding ook via de computer Leerstroom/participatiestroom ook Spaans, Frans en Engels 15

16 Taalhuis 16

17 Digitaal trapveld +/- 15 vrijwilligers +/- 180 cursisten
Diverse activiteiten Basiscursus Basis Plus Computerles anderstaligen Virtuele Huiskamer (oefentijd onder begeleiding van een vrijwilliger) Aangepast tempo, laagdrempelig, diversiteit in de groepen.

18 Digitaal trapveld

19 Creatief en overige Hobbyclub Naailes Tekenen en Schilderen
Bewegingslessen +/- 10 vrijwilligers +/- 70 deelnemers Hobbyclub, naailes, tekenen en schilderen, houtbewerking 19

20 Creatief en overige Hobbyclub, naailes, tekenen en schilderen, houtbewerking 20

21 Verdieping, voor iedereen, ontmoeting
Leven in Stijl Levensbeschouwing en zingeving Zoeken naar aansluiting bij de doelgroep Experimenteren met nieuwe vormen Integreren in het dagelijkse gebeuren in het MST Ontmoeting staat centraal Voorbeelden van thema’s: Stilte Op reis Delen Scheppen “het is wat je er zelf van maakt’ Voorbeelden programmaonderdelen: lezingen (ervaringsverhalen uit de missie), films, wandeling naar de kapel van de heilige eik, zen-meditatie (kennismaking met), bezoek aan abdij, creatieve cursus, bijv het opknappen van een oude stoel (In het kader van schepping) Experimenteren met nieuwe vormen, bijv. flahs-mob Verdieping, voor iedereen, ontmoeting 21

22 Foto FLASHMOB 3 juni 2010

23 VLOT VLuchtelingen Ondersteuning
± 25 vrijwilligers Juridische en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die buiten de voorzieningen vallen Hen begeleiden bij de zoektocht naar een realistisch toekomstperspectief Ex-AMV project Bijstaan van vluchtelingen die buiten de voorzieningen vallen middels: Juridische begeleiding Sociale en maatschappelijke begeleiding Noodopvang (tijdelijk) Presentie, zoektocht naar perspectief, noodopvang 23

24 MST Ombudsteam In 2009: 428 consulten
Doelgroep: cursisten, bezoekers en vrijwilligers MST Voorlichting geven over Sociale Verzekeringen, belasting, huurtoeslag, studiefinanciering enz. Hulp geven bij het invullen van formulieren. Hulp bij het opstellen van bezwaarschriften. Voorlichting geven over Sociale Verzekeringen, belasting, huurtoeslag, studiefinanciering enz. Hulp geven bij het invullen van formulieren. Hulp bij het opstellen van bezwaarschriften. 24

25 Project Inzetbanen Sociale Activering
In samenwerking met de Sociale Zaken Tilburg op zoek naar vrijwilligerswerk dat minimaal 4 uur per week verricht wordt mensen waarderen in hun kwaliteiten en talenten Traject van 3 maanden bemiddeling/plaatsing en 6 maanden nazorg 2009: 31 cliënten bemiddeld naar duurzaam vrijwilligerswerk Coach gaat met cliënt op zoek naar vrijwilligerswerk dat minimaal 4 uur per week verricht wordt en dat voldoet aan het criteria van maatschappelijk nuttige activiteiten Betreft hier cliënten in het zogenaamde ‘granieten bestand’ van SoZa; mensen die door ziekte, lichamelijke en/of psychische klachten, gebrek aan scholing, niet spreken van de taal, niet meer (zonder meer) aan de slag kunnen in een (gesubsidieerde) baan. Mensen vanachter de geraniums halen, op zoek naar kansen, mensen waarderen in hun kwaliteiten en talenten. Kijken naar wat mensen zelf graag willen. Zoeken naar kansen, persoonlijke aandacht, empowerment 25

26 Bezoekers Personenverkeer in termen van bezoeken
Ruim 1500 bezoekers per week Leggen zo’n 2174 bezoeken af Bezoeken van deelnemers in 2009 80.954 Bezoeken van vrijwilligers in 2009 6.019 Een kleine 50% van de bezoekers is tussen de 20 en 40 jaar 1,5% is boven de 80 jaar Man/vrouw verhouding is ongeveer 50/50 Rond de 35% van de bezoekers woon in een impulswijk

27

28 Bezoekers II Landen van herkomst van de bezoekers:
In 2009: 93 Top 5 landen van herkomst in 2009 Somalië (3) Irak (2) Polen (1) Afghanistan (6) China (4) Niet meer in 2009: Finland, Ierland, Servie en Montenegro, Gazastrook, Libanon en Cuba

29

30 Huishoudelijke mededelingen

31 Workshops Taallessen voor migranten en vluchtelingen
(in deze zaal) Gastvrijheid, wat betekent dat? (1ste verdieping, lokaal Kãbul) Brabantse Straatkrant – contact met dak- en thuislozen en Roma (Huiskamer) Vluchtelingen die buiten de voorzieningen vallen (Entresol – Tweede Kamer) Werken met Roma’s in Tilburg en Den Bosch (Kantoor op deze verdieping) Sociale activering


Download ppt "Derde Landelijke Netwerkdag 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google