De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mental Health and Quality of CareResearch Programme > Psychosociale hulpverlening bij dementie in de 21e eeuw Prof.dr. Rose-Marie Dröes Afdeling Psychiatrie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mental Health and Quality of CareResearch Programme > Psychosociale hulpverlening bij dementie in de 21e eeuw Prof.dr. Rose-Marie Dröes Afdeling Psychiatrie."— Transcript van de presentatie:

1 Mental Health and Quality of CareResearch Programme > Psychosociale hulpverlening bij dementie in de 21e eeuw Prof.dr. Rose-Marie Dröes Afdeling Psychiatrie / Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde Alzheimercentrum VUmc e-mail: rm.droes@vumc.nl

2 Inhoud • Verschillende perspectieven in de zorg • Het psychosociale perspectief bij dementiezorg • Kwaliteit van leven: wat is dat eigenlijk? • Psychosociale hulpverlening in de 21e eeuw – effectief en efficiënt – oplossingen voor onvervulde behoeften – samenwerking tussen professionals in zorgnetwerken • Conclusies

3 Perspectieven in zorg en behandeling Medisch behandel- perspectief ziekte genezing

4 Perspectieven in zorg en behandeling Medisch behandel- perspectief Gevolgen perspectief ziekte stoornissen beperkingen handicaps genezing rehabilitatie/ compensatie

5 Perspectieven in zorg en behandeling Medisch behandel- perspectief Psychosociale perspectief Gevolgen perspectief ziekte stoornissen beperkingen handicaps aanpassing aan/ omgaan met de gevolgen van ziekte genezingrehabilitatie/ compensatie begeleiding/ ondersteuning Kwaliteit van leven

6 Psychosociale perspectief bij dementiezorg Medisch behandel- perspectief Psychosociale perspectief Gevolgen perspectief ziekte stoornissen beperkingen handicaps aanpassing aan/ omgaan met de gevolgen van dementie genezingrehabilitatie/ compensatie begeleiding/ ondersteuning Kwaliteit van leven

7 Functionele gevolgen van dementie Belangrijkste kenmerken Alzheimer dementie •geheugen- en oriëntatiestoornissen •stoornissen in abstract denken •oordeels- en kritiekstoornissen •stoornissen in taal, handelen en/of herkennen •problemen in het dagelijks functioneren

8 Gevolgen in dagelijks leven Problemen met •boodschappen doen •omgaan met geld •gebruik maken van openbaar vervoer •koken •sociaal contact • zelfvertrouwen en welbevinden •problemen oriëntatie •communicatie •huishoudelijke activiteiten •zelfzorg •…..

9 Omgaan met gevolgen van dementie Intellectueel en emotioneel uitputtend! • Omgaan met eigen beperkingen • Handhaven emotioneel evenwicht • Behoud van een positief zelfbeeld • Behoud van sociaal contact • ….

10 Ontregelingen in stemming en gedrag combinatie biologische, psychologische en sociale factoren inadequate of ineffectieve coping depressie angst agitatie achterdocht apathie onrust wanen

11 Omgaan met dementie Uit film ‘Kom niet an m’n meissie’ (Rosetree productions en Mega Rens)

12 Gevolgen voor omgeving Landelijk Dementie Programma 14 probleemvelden zoals: • Omgaan met gedragsveranderingen • Gevaarlijke situaties • Miscommunicatie met hulpverleners • Weerstand tegen opname (Meerveld et al, 2004; Peeters et al, 2007)

13 DementiezorgPsychosociale hulpverlening Analyse adaptatie en coping Psychosociale diagnose Steun en begeleiding Evaluatie

14 Perspectieven in zorg en behandeling Medisch behandel- perspectief Psychosociale perspectief Gevolgen perspectief ziekte stoornissen beperkingen handicaps aanpassing aan/ omgaan met de gevolgen van ziekte genezingrehabilitatie/ compensatie begeleiding/ ondersteuning Kwaliteit van leven

15 Domeinen van kwaliteit van leven •Je prettig voelen •Sociale contacten •Je nuttig voelen •Je thuisvoelen in de woonomgeving •Plezier beleven aan activiteiten •Zelfwaardering •Vrijheid en zelfbeschikking ervaren •Gezondheid •Bij ziekte adequate behandeling en zorg •Veiligheid met behoud van privacy (Leo Cahn werkgroep KvL bij dementie; Dröes et al., 2006) Individueel bepaald

16 Meest onvervulde behoeften bij dementie (Van der Roest et al, 2009) Informatie en geheugensteun angst / veiligheid gezelschap dagactiviteiten

17 Psychosociale hulp in de 21 eeuw Hulp bij omgaan met de gevolgen van dementie Oplossingen voor onvervulde behoeften - Informatie bieden - Geheugenondersteuning - Gezelschap - Dagactiviteiten - Veiligheidsgevoel Aandacht voor individuele levenskwaliteit Aandacht voor individuele aanpassingsproblemen Maar ook …. effectief en efficiënt !

18 Toename aantal mensen met dementie • 7% van 65-plussers • Na 90e jaar 40-45% • Toename tussen nu en 2050 Nederland: van 230.000 naar 500.000 Wereldwijd: van 36 naar 115 miljoen • 70% woont thuis • 30% in zorgvoorziening • mensen met dementie : werkenden -in 2000 1: 69 -in 2050 1: 21 (Gezondheidsraad 2002; Wancata et al, 2003; Ferri et al, (2005); Alzheimer report, 2009)

19 Welke methode effectief wanneer? 1970-2007 Adaptieve taak/ Aanpassingsprobleem Onderzochte methode ernst van dementie 1 beper- kingen 2 emot 3 zelf- beeld 4 toe- komst 5 omge- ving 6 zorg- relatie 7 sociale relaties Psychomotorische therapie L-ME xxxxx Normaliseren leefpatroon L-ME xxxx Gedragstherapie L-E xxxx Activiteiten groepen L-ME xxxx Muziek therapie L-ZE xxxx Reminiscentie L-ME xxx Realiteitsoriëntatie L-ME xxx Geint. Belevingsger. Zorg ME-E xxx Huisdier therapie L-ME xxx Snoezelen L-ZE xx Simulated presence therapy E-ZE xx Educatie familie bezoek ME-E xx L=licht ME= matig ernstig E=Ernstig ZE=zeer ernstig (Van Mierlo et al., 2009; Dröes et al., 2010)

20 Behoud van kwaliteit van leven Zuidermeer (Noord-Holland) herkenbaarveilig betekenisvol prothetisch Wonen als thuis Westersypen, Scharsterbrug, Zuid-West Friesland Winnaar ZorgAward 2009 kleinschalig warm

21 Oplossingen voor onvervulde behoeften Verbeelding als werkmethode Ontmoetingscentra Oplossingen voor onvervulde behoeften - Informatie bieden - Geheugenondersteuning - Gezelschap/contact - Dagactiviteiten - Veiligheidsgevoel

22 Ondersteunende technologie Telecare Videocare COGKNOW Electronische assistent Paro (AIST) Efficiëntie in zorg

23 Robot zeehondje Paro Leo Polakhuis in Amsterdam 6.03 min http://www.youtube.com/watch?v=rrJN1fmRRU8

24

25 Wie bieden psychosociale hulpverlening? Thuis Mantelzorger Thuiszorgmedewerker Activiteitenbegeleider Ergotherapeut Huisarts/ specialist ouderengeneeskunde Wijkpost voor ouderen GGZ Ontmoetingscentra/LPD’s Vrijwilligers …Dementieketen Zorginstelling Verzorgenden Activiteitenbegeleider Specialist ouderengeneeskunde Psycholoog Fysiotherapeut Ergotherapeut Psychomotorisch therapeut Muziektherapeut Vrijwilligers …. Obv individuele begeleidingsplannen

26 Samenwerking Nationaal Programma Ouderenzorg Samenwerking in Ketenzorg Dementie Doel: Afstemming, efficiëntie, continuïteit Multidisciplinaire teams Regionale netwerken

27 Conclusies Psychosociale hulp bij dementie in 21e eeuw =  hulp op maat  met aandacht voor • gevolgen voor persoon en individuele aanpassingsproblemen • individuele kwaliteit van leven • oplossingen voor onvervulde behoeften  evidence based en efficiënt  thuis en in (kleinschalige) zorgvoorzieningen  samenwerking in multidisciplinaire teams en keten/netwerken voor afstemming en continuiteit

28 Dank voor uw aandacht! Correspondentie rm.droes@vumc.nl


Download ppt "Mental Health and Quality of CareResearch Programme > Psychosociale hulpverlening bij dementie in de 21e eeuw Prof.dr. Rose-Marie Dröes Afdeling Psychiatrie."

Verwante presentaties


Ads door Google