De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie therapeuten reumanetwerk Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen i.s.m. RPV 15 oktober 2008 Hans Bloo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie therapeuten reumanetwerk Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen i.s.m. RPV 15 oktober 2008 Hans Bloo."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie therapeuten reumanetwerk Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen i.s.m. RPV 15 oktober 2008 Hans Bloo

2 Inleiding  Landelijke ontwikkelingen  Plannen 2009

3 RA

4 Normaal gewricht / periarticulaire structuren Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk OPPERVLAKKIGE SLIJMBEURS PEES- SCHEDE PEES DIEPE SLIJMBEURS SPIER KRAAKBEEN BOT GEWRICHTS - KAPSEL - LIGAMENTEN HUID GEWRICHTS HOLTE SYNOVIUM

5 RA Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk BURSITIS TENDO- VAGINITIS TENDINITIS BURSITIS SPIER GEWRICHTS - KAPSEL - LIGAMENTEN HUID GEWRICHTS HOLTE (ONTSTEKINGS- CELLEN) SYNOVITIS KRAAKBEEN BOT

6 RA - kenmerken Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

7 RA - kenmerken Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk Reumatoïde artritis (RA) is een ziekte die gekenmerkt wordt door chronische ontstekingen van de gewrichten. RA is een inflammatoire systeemziekte! - 10 % van de bevolking heeft ‘reuma’ - ‘Reuma’ is “volksziekte” nummer 1 - 1-2 % van de bevolking heeft RA - Komt 2 tot 3 keer meer voor bij vrouwen dan bij mannen - Op alle leeftijden maar piek tussen 45-65 jaar - In Nederland ongeveer 160 000 patiënten met RA

8 RA - kenmerken Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk Bij de gewrichten: • Pijn • Zwelling • Soms warm • Soms rode kleur Algemene klachten: •Ochtendstijfheid •Bewegingsbeperking •Griepachtige klachten •Intense vermoeidheid Systemische verschijnselen: • Gewichtsverlies • Koorts • Anemie • Ontstekingen buiten de gewrichten: pleura, peritoneum, pericard, sclerae, vasculitis, reuma-noduli, bursitis, tenosynovitis •Verstoord lipidenprofiel en verhoogd CV risico

9 RA – aangedane gewrichten Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk

10 RA – Classificatie criteria Nascholing Reumatologie voor Fysiotherapeuten, 01- 2008, Gelderse Vallei, Ede Reumatologen: Rood, Knijff-Dutmer, Stolk Criteriumdefinitie 1 ochtendstijfheidgewrichtsstijfheid die niet binnen één uur maximaal is verbeterd 2 artritis in drie of meer gewrichtendoor een arts waargenomen zwelling of hydrops gelijktijdig aanwezig 3 artritis van de handgewrichtenzwelling of hydrops van pols, metacarpofalangeale of proximale interfalangeale gewrichten 4 symmetrische artritisontsteking van dezelfde gewrichten aan beide zijden van het lichaam gelijktijdig 5 nodulidoor een arts waargenomen subcutane of periostale knobbels 6 reumafactorenaanwezigheid in serum van antilichamen tegen IgG 7 radiologische afwijkingenaanwezigheid van erosies op röntgenfoto’s Voor de classificatie moet worden voldaan aan ten minste vier van de zeven criteria. De criteria 1 t/m 4 moeten ten minste zes weken bestaan

11 Verwijzing Rheumapatient, Bechterewpatient,Fibromyalgiepatient,Pol yarthrose Intake RA Oefengroep nat Oefengroep intensief droog Individuele therapie Bechterew Oefengroep nat Oefengroep intensief Individuele therapie Fibromyalgie Oefengroep nat Oefengroep intensief droog + cursus Fibro,hoe nu verder Individuele therapie Polyarthrose Individuele therapie Oefengroep Nat Oefengroep droog Zwemgroep RPV,groepen MOVB zwembad Sportief wandelen Sport extra / Intensive Care, Fysiq Vision Eigen sportactiviteit Reumanetwerk Zuidveluwe 2008 Veenendaal AdloefgrAdloefgr

12 Veenendaal  6 oefengroepen in het zwembad  1x fibro vr av 1 samen 1930-2015 met Ra groep  1x polyatrhose wo 1+2  3x reuma ma 1+2+ vr av 2  9 oefengroepen RA ma ocht 1+2 zwembad ma ocht 1+2 IC av1 vr ocht 1+2 Wo ochtend 1+2  2 Bechterew en 1x Polyarthrose » Ma av 1 en vr ocht 1 en ma ocht 1  1 Fibromyalgie »Vrijdag middag

13 Acties 2008 Veenendaal  Inzetten van studenten fysiotherapiewetenschappen om delen te onderbouwen en uit te werken :  Gebruik van 6 minuten wandeltest in verschillende groepen  Onderbouwing in- en uitstroom criteria  Zoeken naar te gebruiken meetinstrumenten (RA richltijn 2008)

14 Acties 2008  Verder publiciteit zoeken samen met MENZIS en Reumabond  Verdere organisatie opbouw voor coöperatie Samenwerkende Fysiotherapeuten Veenendaal in samenwerking met RPV en Menzis

15 Acties 2008  Opleiding harmoniseren cursussen gegeven aan Liemers, Winterswijk, zutphen en Arnhem  Register Ra therapeuten opbouwen  Zorgprogramma’s inbouwen

16 Zorgstelsel 2008 Zorgprogramma’s uitbreiden en rapporteren Opbouw tarieven stand van zaken 15 oktober 2008 1uur groep 60,- euro 1uur ontwikkelen 54,- euro 1 meting 28,40 euro

17 Zorgstelsel 2008  Huurprijzen ruimtes in begroting verwerken  Materiaal en Opleiding in begroting  Projecten 2009 inventariseren  Lopened projecten MPF en herziening meetinstrumenten afronden

18 Vragen Voor MENZIS  Graag aanleveren via e-mail hbloo@fysiorembrandtlaan.nl info@csfv.nl  5 november overleg met Eric Juffermans over lopende zaken netwerk  Aandachtspunten  Afhandeling MPF  A-status  Ondersteuning zorgprogramma’s  Opbouw netwerken elders

19 EULAR 2006 Ned. Tijdschrift voor reumatologie 2006

20 Ned. Tijdschrift voor reumatologie 2008 Artikel Nadine van Westreenen Onderzoeksvoorstel van Ivo Daanen

21 Oefentherapeuten Mensendieck  AOT gekoppeld aan netwerk  Werken aan ADL protocol  1e groep gestart

22 Voorbeeld gebruik meting  Nieuwe protocollen worden in de najaarsscholingbijeenkomst overgedragen  Gebruik in verslag naar zorgverzekeraars

23 Samenvatting  Netwerk om trots op te zijn met zijn allen;  Deelnemers en Reumapatiëntenvereniging  Fysiotherapeuten, Mensendieck en Cesar samenwerking  Ziekenhuis Gelderse Vallei  Menzis  Gemeente Veenendaal en Intensive Care

24 Samenvatting Veenendaal  Groot, dus communicatie belangrijk  Contactpersonen;  RPV- Claudia Merkies  SFV- Hans Bloo  Menzis- Eric Juffermans  Gemeente Veenendaal- Mart Bras / Ate Brouwer  Intensive Care – Geert van Dijk  Sportief Wandelen – Hanneke van Heest / G. Rutten

25 Samenvatting  Dynamisch dus bereid om te veranderen, MAAR wel in overleg met elkaar.  In de context van de huidige samenleving dus;  Zorgwet 2006  WMO  Eigen bijdrages RPV en Deelnemers

26 Vragen  Waarom zijn de vrijdagavondgroepen, voor het overgrote deel, ingedeeld naar reumavorm ? Zij zijn ingedeeld naar reumavorm om 2 redenen. Zij zijn ingedeeld naar reumavorm om 2 redenen. 1. RA groep zit voor alle verzekerden in de basisverzekering en daar mogen van de verzekeraars geen andere aandoeningen bij trainen. 1. RA groep zit voor alle verzekerden in de basisverzekering en daar mogen van de verzekeraars geen andere aandoeningen bij trainen. 2. Inhoudelijk zitten er verschillen in belasting van de groepen en in coördinatie mogelijkheden 2. Inhoudelijk zitten er verschillen in belasting van de groepen en in coördinatie mogelijkheden

27 Vragen  Kan er een enquete gehouden worden gehouden onder de groepsoefentherapie leden in het zwembad over de organisatie, groepsindeling en sociale contacten ? Op dit moment is er nog geen sprake van een officiële enquête. Er is tot nu toe gekozen voor een benadering van informatie avonden in combinatie met de tussenmetingen waarbinnen aandacht is voor bijzonderheden. Daarnaast is geprobeerd om met contactpersonen in elke groep ( nu 16 te inventariseren wat er aan deze aspecten kan veranderen of wat er voor wensen zijn.

28 Vragen  Welke afspraken zijn er gemaakt door H.Bloo en bestuur met de therapeuten ? Allereerst zijn H.Bloo en bestuur voor jullie kennelijk het gezicht van alle partijen die betrokken zijn bij het reumanetwerk maar zoals in de presentatie al aangegeven zijn er van alle partijen vertegenwoordigers. Op Dit moment zijn er voor de verschillende groepen tussen de 2-6 therapeuten die elke groep begeleiden. 2x per jaar is er scholing voor de therapeuten voor het netwerk 2-4 per jaar is er overleg in en met het Ziekenhuis over de ontwikkelingen van het netwerk 2-3 per jaar is er overleg met Menzis over het Reumanetwerk Bijzonderheden worden genoteerd op de lijst in het zwembad of worden doorgegeven aan de contact persoon. Sinds 16 april 2007 worden daarnaast bijzonderheden doorgegeven of gemailed aan Monique Schreuders ( de praktijkassistente van de coöperatie)

29 opmerkingen  Vragen ????


Download ppt "Informatie therapeuten reumanetwerk Oefentherapie bij Reumatische aandoeningen i.s.m. RPV 15 oktober 2008 Hans Bloo."

Verwante presentaties


Ads door Google