De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Studeren in het buitenland Tanja Biebaut & Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE – DBO Antwerpen, GO STRANGE 15 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Studeren in het buitenland Tanja Biebaut & Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE – DBO Antwerpen, GO STRANGE 15 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Studeren in het buitenland Tanja Biebaut & Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE – DBO Antwerpen, GO STRANGE 15 oktober 2011

2 2 Studeren in het buitenland Welke mogelijkheden zijn er ? 1) Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s 2) Studeren in het buitenland zonder enige financiële steun: FREE MOVER

3 3 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (1) zDe “gemakkelijke weg” zJaarlijks +/- 4.000 Vlaamse jongeren zHet aantal beurzen is beperkt ! zOpgelet: de beurs (Erasmus: +/- 310- 370€/maand) dekt niet alle kosten, in principe alleen de meerkosten die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt.

4 4 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (2) zJe stopt met je studies na het S.O.: z- Werkervaringsstages (2 tot 26 weken) in een ander land van Europa met LEONARDO DA VINCI. z- Vrijwilligerswerk (2 maand -> 1 jaar) via YOUTH IN ACTION. z- MONDIAAL en PEJA via JINT

5 5 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (3) zJe studeert verder in het hoger onderwijs zHoger professioneel onderwijs (prof. Bachelor) z-> Vanaf het 2de jaar: z- ERASMUS: studeren en stages!!! (+Belgica) z- VLIR (Noord-Zuid) z-> Na je studies: Werkervaringsstages in Europa z- LEONARDO DA VINCI (2 tot 26 weken) z- COMENIUS taalassistentschappen (toekomstige taalleerkrachten) z- Vrijwilligerswerk (2 maand -> 1 jaar) via YOUTH IN ACTION. z- MONDIAAL en PEJA via JINT

6 6 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (4) zAcademisch onderwijs aan hogescholen & universiteiten (Acad. bachelor & master) -> Vanaf het 3 de jaar bachelor: z- ERASMUS: studeren en stages!!! (+Mundi, +Belgica) z- (EC-US, Canada, Japan, Aust, NZ, Korea) z- VLIR (Noord-Zuid)

7 7 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (5) z-> Na je studies z- LEONARDO DA VINCI werkervaring (2 tot 26 weken) z- COMENIUS: taalassistentschappen (toekomstige taalleerkrachten) z- Vrijwilligerswerk (2 maand -> 1 jaar) via YOUTH IN ACTION. z- MONDIAAL en PEJA via JINT z- EU: The research mobility portal, Marie Curie Fellowships, EIT z- Bilaterale akkoorden: z- specialisatiebeurzen z- navorsingsbeurzen z- vakantiebeurzen z- Studiebeurzen aangeboden door andere instanties: z- NFWO z- NAVO z- EC z- Belgische stichting Roeping z- British Council z-......

8 8 Studeren in het buitenland zonder enige financiële steun: FREE MOVER zDe “moeilijke” weg zBegin op tijd aan de voorbereiding en planning, informeer je grondig: hiermee beginnen minimum 1 jaar voor de vertrekdatum is geen overbodige luxe !

9 9 FREE MOVER: checklist (1) z1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ? z(ook om de cursussen vlot te kunnen volgen) soms moet je een bep. minimumniveau behalen op een taaltest, bv. in de UK vragen sommige instellingen score 6 of hoger op de IELTS (Intern. English Language Testing System). Een voorbereidend jaar kan in sommige gevallen nuttig zijn (vb. UK: Bridging Course)

10 10 FREE MOVER: checklist (2) en (3) z2. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ? z3. Waar zul je verblijven ? In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur, waarborgsom) huisvesting.

11 11 FREE MOVER: checklist (4) z4. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) In de EU heb je verblijfsrecht voor de duur van de opleiding als je die opleiding aan een “erkende instelling” volgt, -> is de instelling erkend ? zVerblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in: z- beschikken over voldoende financiële middelen z- ziekteverzekering

12 12 FREE MOVER: checklist (4a) z Speciaal geval: Onderdanen uit derde landen die legaal in een lid-staat van de EU verblijven kunnen in de regel gedurende max. 3 maanden (met of zonder visum naargelang de nationaliteit) worden toegelaten tot een andere lidstaat dan die waarin zij verblijven. Tijdens deze periode mogen zij geen betaalde arbeid verrichten, maar zij kunnen wel bepaalde opleidingen volgen (zomercursus, taalcursus,...) z Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)

13 13 FREE MOVER: checklist (5) z5. Beschik je over voldoende financiële middelen om de studie-periode te kunnen overbruggen ? EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET ! z(Je financ. middelen moet je kunnen bewijzen !) zRecht op een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap? zRecht op een studiebeurs in het gastland (zelden) ? zInschrijvingsgeld: UK minimum 9000€ per jaar… zStudentenjob (niet in alle landen mogelijk: een verblijfsvergunning is niet altijd een arbeidsvergunning) ?

14 14 FREE MOVER: checklist (6) z6. Is je ziekteverzekering in orde ? zAanvullende verzekeringen nodig ? (-> aanrader) z-Repatriëring in geval van ziekte/ ongeval z-Wettelijke aansprakelijkheid

15 15 FREE MOVER: checklist (7) z7. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot deze buitenlandse studie ? zZal je met het diploma dat je in het gastland zult behalen, aan de slag kunnen in Vlaanderen of ergens anders ? Probleem van de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke BEROEPSUITOEFENING !

16 16 FREE MOVER: checklist (8) z8. In sommige landen moet je zeer vroeg inschrijven aan een universiteit of hogeschool, in de loop van het schooljaar voorafgaande aan de start van je studies: z-UK: centrale procedure via UCAS voor 15/12 z-NL: centrale procedure voor 01/12 bij het CBAP voor sommige opleidingen

17 17 Meer info ? z- CLB z- De coördinator voor Europese en internationale zaken van je universiteit of hogeschool z- Internet: zhttp://www.euroguidance.be/

18 18 Wegwijs in de Europese mogelijkheden: EUROGUIDANCE, PLOTEUS…

19 EUROGUIDANCE 19

20 20 http://www.euroguidance.be/ 1)Studeren met behulp van steun van Europese of andere programma's; 2)Studeren zonder steun van Europese of andere programma's: de 'free movers‘; 3)Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa; 4)Werken in het buitenland (Europa, USA, Australie,...).

21 21 PLOTEUS

22 22 PLOTEUS U vindt er informatie over leermogelijkheden op alle onderwijsniveaus in de Europese ruimte. Die informatie wordt aangevuld met een beschrijving van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels, Europese uitwisselingsprogramma's en huisvestingsmogelijkheden in het land van uw keuze. Deze portaal maakt maximaal gebruik van bestaande informatie. PLOTEUS is een service van de Europese Commissie in samenwerking met het Euroguidance netwerk. PLOTEUSEuropese CommissieEuroguidance netwerk http://ec.europa.eu/ploteus/

23 23 ON THE MOVE ON THE MOVE is een interactieve site voor jongeren die overwegen te studeren of te werken in Europa. http://www.euroguidance.be/ http://www.euroguidance.be/

24 24 Meer informatie? Tanja Biebaut & Jef Vanraepenbusch EUROGUIDANCE Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding (DBO) H. Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, Kamer 2A19 1210 Brussel Tel.: 02/ 553 87 00 Fax: 02/ 553 88 45 E-mail: tanja.biebaut@ond.vlaanderen.betanja.biebaut@ond.vlaanderen.be E-mail: jozef.vanraepenbusch@ond.vlaanderen.bejozef.vanraepenbusch@ond.vlaanderen.be Url: http://www.euroguidance.be/http://www.euroguidance.be/


Download ppt "1 Studeren in het buitenland Tanja Biebaut & Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE – DBO Antwerpen, GO STRANGE 15 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google