De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Studeren in het buitenland Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Studeren in het buitenland Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Studeren in het buitenland Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE Vlaanderen

2 2 Studeren in het buitenland Welke mogelijkheden zijn er ? 1) Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s 2) Studeren in het buitenland zonder enige financiële steun: FREE MOVER

3 Welke mogelijkheden zijn er ? Programma’s - Beurs - Geen inschrijvingsgeld - Sociale voordelen - Erkenning (ECTS) - Vanaf 2 de /3 de jaar - Alles geregeld - Toegang OK - Meestal Engels - Geen taalexamen - Kindergeld OK Free movers - Op eigen kosten - Wel inschrijvingsgeld - Sociale voordelen??? - Erkenning ??? - Altijd mogelijk - Alles zelf regelen - Toegang: procedures - Taal van het land… - Wel taalexamen - Kindergeld (regelgeving) 3

4 4 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (1) zDe “gemakkelijke weg” zJaarlijks +/- 4.000 Vlaamse jongeren zHet aantal beurzen is beperkt ! zOpgelet: de beurs dekt niet alle kosten, in principe alleen de meerkosten die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt.

5 5 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (2) “EUROPESE PROGRAMMA’S” -> Vanaf 2014 ERASMUS+ Leermobiliteit: ◦Gedecentraliseerd (EPOS) ■ Studeren: hoger onderwijs (3 tot 12 maanden) ■ Stages: BO en hoger onderwijs (2 weken tot 12 maanden) + Vrijwilligerswerk: Jongeren (3 tot 12 maanden, JINT) ◦Gecentraliseerd (bij de Europese Commissie, EACEA) ■ Erasmus master: gunstige leningen voor het volgen van een volledige master in buitenland BO = TSO, BSO, BUSO, Leren & Werken, Volwassenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Sectoropleidingen.... Tot 1 jaar na afstuderen is mobiliteit (stage) mogelijk!

6 6 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (3) Mogelijkheden met andere programma’s: -Prins Filipfonds (LO & SO); -Rotary; -Buurlanden (vroeger GROS/Euroklassen); -provincies, steden en gemeenten; -JINT: BEL’J… -stages bij multilaterale organisaties (SO & HO via Vlaamse overheid); -ambassades: Japan (SO &HO), Taiwan, China… -VLIR-UOS (Noord-Zuid samenwerking); -ASEM-DUO (Azië); -The Fullbright Schuman Program (EU-USA); -…

7 7 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (4) zNa je studies: z- Joint Doctorate Program -> Marie Curie Program z- HORIZON 2020 -> PHD, onderzoekers z- Vrijwilligerswerk (2 maand -> 1 jaar) via ERASMUS+ (YOUTH IN ACTION). z- Andere mogelijkheden via JINT z- EU: The research mobility portal EURAXESS, EIT z- Bilaterale akkoorden: z- specialisatiebeurzen z- navorsingsbeurzen z- vakantiebeurzen z- Studiebeurzen aangeboden door andere instanties: z- NFWO z- NAVO z- EC z- Belgische stichting Roeping z- British Council z-......

8 Beurzen in het kader van Europese en andere programma’s (5) Voor CLB’ers, leerkrachten, mentoren… • Professionele ontwikkeling • Deelname aan gestructureerde cursus • Stage in bedrijf of onderwijs of opleidingsinstelling • Job shadowing in onderwijs of opleidingsinstelling • Geen conferenties! • Onderwijsopdrachten in partnerorganisatie • Onderwijs of opleidingsopdracht in instelling • Van 2 dagen tot 2 maanden 8

9 9 Studeren in het buitenland zonder enige financiële steun: FREE MOVER zDe “moeilijke” weg zBegin op tijd aan de voorbereiding en planning, informeer je grondig: hiermee beginnen minimum 1 jaar voor de vertrekdatum is geen overbodige luxe !

10 10 FREE MOVER: checklist (1) z1. Beheers je in voldoende mate de taal van het gastland ? z(ook om de cursussen vlot te kunnen volgen) soms moet je een bep. minimumniveau behalen op een taaltest, bv. in de UK vragen sommige instellingen score 6 of hoger op de IELTS (Intern. English Language Testing System). Een voorbereidend jaar kan in sommige gevallen nuttig zijn (vb. UK: Bridging Course)

11 11 FREE MOVER: checklist (2) en (3) z2. Weet je iets af van de cultuur en gebruiken van het gastland ? z3. Waar zul je verblijven ? In sommige landen is er een gebrek aan passende of betaalbare (huur, waarborgsom) huisvesting.

12 12 FREE MOVER: checklist (4) z4. Verblijfsvergunning (visa buiten de EU) In de EU heb je verblijfsrecht voor de duur van de opleiding als je die opleiding aan een “erkende instelling” volgt, -> is de instelling erkend ? zVerblijfsrecht houdt meestal 2 bijkomende zaken in: z- beschikken over voldoende financiële middelen z- ziekteverzekering

13 13 FREE MOVER: checklist (4a) z Speciaal geval: Onderdanen uit derde landen die legaal in een lid-staat van de EU verblijven kunnen in de regel gedurende max. 3 maanden (met of zonder visum naargelang de nationaliteit) worden toegelaten tot een andere lidstaat dan die waarin zij verblijven. Tijdens deze periode mogen zij geen betaalde arbeid verrichten, maar zij kunnen wel bepaalde opleidingen volgen (zomercursus, taalcursus,...) z Welke andere documenten heb je nodig ? (bv. rijbewijs,...)

14 14 FREE MOVER: checklist (5) z5. Beschik je over voldoende financiële middelen om de studie-periode te kunnen overbruggen ? EN om terug naar huis te reizen ?? maak een REALISTISCH BUDGET ! z(Je financ. middelen moet je kunnen bewijzen !) zRecht op een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap? zRecht op een studiebeurs in het gastland (zelden) ? zInschrijvingsgeld: UK minimum 9000€ per jaar… zStudentenjob (niet in alle landen mogelijk: een verblijfsvergunning is niet altijd een arbeidsvergunning) ?

15 FREE MOVER: checklist (5) vervolg 15

16 16 FREE MOVER: checklist (6) z6. Is je ziekteverzekering in orde ? zAanvullende verzekeringen nodig? (-> aanrader) z-Repatriëring in geval van ziekte/ ongeval z-Wettelijke aansprakelijkheid

17 17 FREE MOVER: checklist (7) z7. Geeft mijn Vlaams diploma toegang tot deze buitenlandse studie ? zZal je met het diploma dat je in het gastland zult behalen, aan de slag kunnen in Vlaanderen of ergens anders ? Probleem van de GELIJKWAARDIGHEID van het diploma en de voorwaarden voor de eigenlijke BEROEPSUITOEFENING !

18 18 FREE MOVER: checklist (8) z8. In sommige landen moet je zeer vroeg inschrijven aan een universiteit of hogeschool, in de loop van het schooljaar voorafgaande aan de start van je studies: z-UK: centrale procedure via UCAS voor 15/12 z-NL: centrale procedure voor 01/12 bij het CBAP voor sommige opleidingen

19 19 Meer info ? z- CLB z- De coördinator voor Europese en internationale zaken van je universiteit of hogeschool z- Internet: url: http://www.euroguidance.behttp://www.euroguidance.be http://www.twitter.com/euroguidanceFL http://www.pinterest.com/euroguidanceFL

20 20 Wegwijs in de Europese mogelijkheden: EUROGUIDANCE, PLOTEUS…

21 EUROGUIDANCE 21

22 22 http://www.euroguidance.be/ 1)Studeren met behulp van steun van Europese of andere programma's; 2)Studeren zonder steun van Europese of andere programma's: de 'free movers‘; 3)Studeren buiten de Europese Unie en buiten Europa; 4)Werken in het buitenland (Europa, USA, Australie,...).

23 23 PLOTEUS

24 24 PLOTEUS U vindt er informatie over leermogelijkheden op alle onderwijsniveaus in de Europese ruimte. Die informatie wordt aangevuld met een beschrijving van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels, Europese uitwisselingsprogramma's en huisvestingsmogelijkheden in het land van uw keuze. Deze portaal maakt maximaal gebruik van bestaande informatie. PLOTEUS is een service van de Europese Commissie in samenwerking met het Euroguidance netwerk. PLOTEUSEuropese CommissieEuroguidance netwerk http://ec.europa.eu/ploteus/

25 25 ON THE MOVE ON THE MOVE is een interactieve site voor jongeren die overwegen te studeren of te werken in Europa. http://www.euroguidance.be/ http://www.euroguidance.be/

26 26 Meer informatie? Jef Vanraepenbusch EUROGUIDANCE Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming SLB Dienst Beroepsopleiding (DBO) H. Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, Kamer 2A19 1210 Brussel Tel.: 02/ 553 87 00 Fax: 02/ 553 88 45 Direct nummer: 02/ 553 88 93 e-mail: jozef.vanraepenbusch@ond.vlaanderen.bejozef.vanraepenbusch@ond.vlaanderen.be url: http://www.euroguidance.behttp://www.euroguidance.be http://www.twitter.com/euroguidanceFL http://www.pinterest.com/euroguidanceFL


Download ppt "1 Studeren in het buitenland Jef Vanraepenbusch, EUROGUIDANCE Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google