De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”"— Transcript van de presentatie:

1 Eerste Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”
Allan R. de Monchy

2 Waar berust het misverstand op?
Er is een breed palet van opvattingen tussen Creationisme en de harde natuurwetenschappen. ID en Creationisme worden helaas met elkaar verward. Wij zullen het hebben over de schepping of het wonderbaarlijke traject van Oerknal tot Denkend mens. De vraag: Is alles toeval of misschien toch niet? Kent de evolutie een schepper? Deze vraag moet ieder voor zich beantwoorden. Ik kan alleen maar aanreiken!

3 Intelligent Design Furore maar… Cees Dekker keert op zijn schreden terug

4 Drie bijeenkomsten: Donderdag 15 januari 2009: Inleidende opmerkingen. Onze planeet en zonnestelsel, Het schrift en het collectief kunnen denken. Donderdag 29 januari 2009: De ontdekking van de 20-ste eeuw; DNA en RNA. Ontstaan van het leven en hoe de moderne mens “Out of Eden” ging. Donderdag 5 februari 2009: De twee theorieën van de 20-ste eeuw; relativiteits theorie (en kwantummechanica). Ons melkwegstelsel en Universum. Schepping, religie, intelligent design, creationisten, anthropisch principe.

5 Onze Planeet, de aarde met haar zonnestelsel
Hoe schatten we haar leeftijd ? Welke planeten kunnen leven bevatten?

6 Hoe oud is de onze planeet?
James Ussher, de aartsbisschop Armagh ( ) heeft als eerste het ontstaanspunt in de tijd van de aarde berekend door alle generaties uit de bijbelboeken bij elkaar op te tellen. Hij kwam uit op 23 oktober 4004 voor Christus. Lord Kelvin berekende de leeftijd van de aarde aan de hand van warmtegeleiding en afkoeling. Hij kwam uit op 98 miljoen jaar als meest waarschijnlijk. Henri Becquerel en Madam Curie, de ontdekkers van natuurlijke radioactiviteit, begrepen dat er nog een andere energiebron was in de aarde. Arthur Holms berekende in 1931 een leeftijd tussen en 3000 miljoen jaar. De meest actuele schatting is 4500 miljoen jaar.

7

8 Maria Curie-Skłodowska (7 november 1867 – 4 juli 1934)
Marie Curie werd als Maria Salomee Skłodowska geboren in Warschau in Polen. Ze verhuisde naar Parijs om scheikunde en natuurkunde te studeren aan de Sorbonne. Ze trouwde daar met Pierre Curie Samen met haar echtgenoot was zij de eerste vrouw die de Nobelprijs won in de natuurkunde, in 1903, "als erkenning voor hun gezamenlijke onderzoek naar stralingsverschijnselen van radioactiviteit ontdekt door Henri Becquerel". Acht jaar later ontving Marie opnieuw een Nobelprijs, voor de scheikunde, voor de ontdekking van de elementen radium en polonium. Marie Curie overleed in 1934 aan leukemie.

9 Methodes voor datering
Stikstof en kosmische straling geeft C-14 T½= 5730 jaar (voor dode maar eens levende substantie) K-40 → Ar-40 evenwicht T½= 1250 miljoen jaar (voor gesteente en sediment) U-238 → Lood-210 evenwicht T½= 4460 miljoen jaar (voor levensduur aarde)

10 De cyclus van de zon

11 Zwaartekracht trekt materie naar zich toe in een accretie-schijf
Zonnestelsel ontstond uit resten van een supernova Kepler zag een ster explosie in 1604 Zwaartekracht trekt materie naar zich toe in een accretie-schijf

12 Een zachte dood op een respectabele leeftijd !

13 De zon met planeten

14 Gas reuzen en Rots-planeten

15 Exo planeten worden indirect waargenomen

16 Mars Viking lander

17 Venus Atmosfeer Oppervlak druk: 92 bar hoogte: 15 km
Gemiddelde temperatuur: 464°C Atmosfeer samenstelling in volume: 96.5% Koolzuur gas (CO2), 3.5% Stikstof (N2), 0 % Zuurstof (O2)!!

18 Ontstaan van de maan. Waren het oorspronkelijk twee planeten?
Rotatie-as aarde 23 graden uit het lood

19 Hoe is het begonnen ? Wanneer verschijnt de moderne mens ?
Het leven op aarde Hoe is het begonnen ? Wanneer verschijnt de moderne mens ?

20 Klassiek Oersoephypothese van Stanley Miller in 1953
Na een week bevatte de soep hydroxyzuren en aminozuren maar… vroege atmosfeer bestond uit koolzuur, stikstof en waterdamp.

21 Oorsprong van het leven op aarde blijft ???
Oudste fossielen zijn restanten van cyaanbacteriën toen er nog geen zuurstof in de atmosfeer aanwezig was. 3,5 miljard oud en worden gevonden in Australië, Botswana en Groenland Deze bacteriën zijn geen tussenvorm maar reeds een eindproduct. De “cel” was reeds compleet !!!

22 Tijdslijn van onze aarde.

23 Yucatán meteoor inslag 65 miljoen jaar geleden
WAARSCHIJNELIJK ZIJN ER VIJF ZWARE INSLAGEN GEWEEST

24 Evolutie van Dino’s naar Mens
Bij overgang Krijt en Tertiair zijn alle Dino’s “plotseling” verdwenen. De mogelijkheid van een giga vulkaanuitbarsting wordt ook wel verondersteld. Men schat dat op 5% na alle leven op aarde werd verwoest.

25 Stel de aarde bestaat 1 jaar (ipv 5.000.000.000 jaar)
De maan ontstaat in het vroege voorjaar In mei komt er anaeroob leven. In juni begint zuurstofproductie in de atmosfeer. 27 december inslag meteoor Yucatán 8 uur s’avonds oudejaarsdag verschijnt Homo Erectus op aarde. De moderne mens vertrekt uit Afrika 10 min voor twaalf. 1 minuut voor 12: stadscultuur in Mesopotamie en mens leert lezen en schrijven Historie; laatste halve minuut Franse revolutie en verlichting; een seconde geleden

26 Hoe Stadscultuur en het schrift leidt tot collectief denken en hoe de mens leert informatie vast te leggen.

27 Van kleitabletten en hiëroglyfen naar woord-processing en internet.

28 Ongeveer jaar geleden gaat een deel van de mensheid wonen in steden in plaats van nomaden-bestaan. Het wonen in steden betekent specialisatie (bakker, boer, timmerman, schriftgeleerd) met aan het hoofd een priester koning die zich liet vereren als profeet van een godheid. Zo werd religie een bundelende factor.

29 Met stadsculturen ontstond ook het schrift in Mesopotamie

30 Steden ontstonden veelal om een tempel met als leider een priester-koning

31 Sumeris Pictografisch Schrift uit de stad Ur.

32 Spijkerschrift kleitablet van Shuruppak beschrijft verkoop land en huis

33

34 Assyrisch spijker-schrift in harde steen

35 Gebieden in de wereld met schrift.

36 Voorbeeld van Egyptische Hiëroglyfen

37 Gebruik van Papyrus

38 De steen van Rosetta gevonden door leger van Napoleon in 1798

39 Jean-François Champollion (1790-1832)

40 Grieks, Demotisch en Hiëroglyfen

41

42 Petra de hoofdstad van de Nabateeën

43 Aramees, Hebreeuws en Phoenicisch schrift
Aramees was in de oudheid een taal die werd gesproken van Klein Azië tot in Afghanistan

44

45 Dode Zee Rollen uit Qumran
Dode Zee Rollen uit Qumran. Hier werd vrijwel compleet ook het oude Testament gevonden.

46 Qumran grotten waar dode Zee rollen werden gevonden

47 Qumran lag in de tijd van de Essenen aan de Dode Zee die ondertussen verder is ingedroogd. Het was zeer zeker vochtiger in de tij van Jezus en Johannes de Doper.

48 Het St. Catharina Klooster in de Sinai met Codex Siniaticus en Codex Syriaticus

49 Codex Syriaticus zit onder de tekst

50 Euclides van Alexandrië 325BC - 265BC

51 Euclides van Alexandrië
Euclides was een Griekse wijsgeer en wiskundige. Hij was pensionaris van het Museum van Alexandrië en leefde op kosten van Koning Ptolemeos I , een wapenbroeder van Alexander de Grote en na diens dood koning van Egypte. Alle kennis van de Griekse tijd was in de grote Bibliotheek van Alexandrië beschikbaar.

52 Elementa: 13 boeken van Euclides
In de Nijl-delta moest elk jaar de akkers na overstromingen worden opgemeten door “harpedonapten” of wel “touwtrekkers’. Deze kunst werd door de Grieken bestudeerd. Vanuit slechts 5 postulaten (voor vaststaand aangenomen uitspraken of axioma’s) worden met behulp van 130 definities 465 stellingen bewezen! 2000 jaar lang was dit hét Geometriewiskundeboek van de mensheid. Eerst vertaald in Arabisch en in Toledo ontdekt Adlard van Bath in de 12-eeuw de Elementa vertaalde naar het Latijn.

53 De 5 Geometrie axioma’s van Euclides
Door twee punten gaat een rechte lijn. Een deel van een rechte lijn kan tot in het oneindige worden verlengd. Vanuit ieder willekeurig punt kan een cirkel met een willekeurige straal worden getrokken waarvan dit punt het middelpunt is. Alle rechte hoeken zijn gelijk. Door een punt in een plat vlak dat buiten een gegeven lijn ligt, kan slechts één lijn worden getrokken die parallel loopt aan die lijn. “In 2000 jaar omstreden of dit wel een axioma is”. Door axioma 5 te schrappen ontstond in de 18-eeuw de Niet-Eucldische Geometrie die we nodig hebben voor de Relativiteits-theorie!

54 Al-Chwarizmi, Mohammed ibn Moese Bagdad 780-850
Voert het “decimale positiestelsel” in zoals wij dit nu nog hanteren staat voor 1x100+2x10+3x1. Hij schreef een werk over vergelijkingen: “Hisab al-djabr wa l-moeqabala” betekent: “het opstellen en tegenoverstellen”. In de middeleeuwen naar het Latijn vertaald en vormt de grondslag voor de moderne wiskunde als ook algebra.

55 Na twee honderd vijftig jaar beschaving stierf Granada en met haar de beschaving van Andalusië en het Nasrieden Emiraat (1492).

56 Het wiskundig schrift van Einstein

57 200 jaar digitale schrift Tijdperk van de verlichting
na de Franse revolutie en industriële revolutie

58 Jacquard weef-getouw kaarten

59 John von Neumann met eerste “Computer”.

60

61 De Personal Computer van IBM 1981

62 Elektronische communicatie

63 Het lezen en schrijve met laserbundel

64 Het Binaire schrift en Woord-processing.
Byte bestaat uit 8 bits waarmee 256 symbolen kunnen worden gedefinieerd volgens het ASCII code (American Standard for Computer Information Interchange). Woord-processing vanaf 1980 Internetten ontstond aanvankelijk voor wetenschappelijke doeleinden; het distribueren van data naar instituten over de hele wereld vanuit CERN. Vanaf ongeveer 1990 voor publiek toegankelijk.

65 Een A4 pagina met tekst vergt 2.500 bytes of 20.000 bits.
CD-ROM (Compact-disc read-only memory) heeft een diameter van 12 cm en kan pagina’s tekst bevatten. De informatie 6 Megabyte, bestaat uit een track in de vorm van pits en is een ongeveer 5 km lange spiraal van binnen naar buiten. De CD is ontwikkeld door Philips en Sony DVD bevat 4.7 Gigabyte aan informatie.De informatiedichtheid van het DNA molecuul met “code van het leven” is nog een veelvoud hiervan.

66 WWW komt van CERN Grote databestanden werden gedistribueerd over laboratoria wereldwijd. 1990: Tim Berners-Lee en Robert Cailliau ontwikkelen Webversie van een browser 1993: 50 aangesloten servers Marc Adressen ontwikkelt Mosaic om ook beelden te versturen opgevolgd door Netscape Naigator en later Explorer met Outlook van Microsoft.

67 Patroonherkenning EINDE


Download ppt "Eerste Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”"

Verwante presentaties


Ads door Google