De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutie van het “heilige”schrift. Een eigen dynamiek. Deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutie van het “heilige”schrift. Een eigen dynamiek. Deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Evolutie van het “heilige”schrift. Een eigen dynamiek. Deel 1.
Rond de Waterput Donderdag 25 november 2010 Evolutie van het “heilige”schrift. Een eigen dynamiek. Deel 1. Allan R. de Monchy

2 Thoth de Egyptische God van de wijsheid schenkt het heilige schrift.

3 De twee lezingen Deel 1 (donderdag 25 november) Het schrift zoals ontwikkeld door de mens. Deel 2 (donderdag 2 december) De schepping van het genetisch schrift.

4 Wat is schrift ? Van Dale: Afgeleid van schrijven, het gebruik van, op of in iets aangebrachte tekens om taal over te brengen. Aangepaste definitie: Het vastleggen van informatie op of in een daarvoor bestemd medium.

5 De voorlopers van het Schrift.
De vroege mens De voorlopers van het Schrift.

6

7 Evolutie van Homo Sapiens
Vanaf ongeveer 6 miljoen jaren mensen op aarde. Aanvankelijk grote variëteit aan mensensoorten. 83 duizend jaar geleden verlaat de moderne mens Afrika; ook wel Homo Sapiens Sapiens of Cro-Magnon genoemd. Nu kennen wij slechts één menssoort want alle mensen op aarde kunnen samen weer vruchtbare kinderen verwekken !!

8

9

10 Onze gemeenschappelijke Oermoeder van 180 duizend jaar geleden
Onze gemeenschappelijke Oermoeder van 180 duizend jaar geleden. Reconstructie: uiterlijk negroïde want ze leefde in Afrika het huidige Ethiopië.

11 Hoe de moderne mens in Europa terecht kwam.

12 Vondst in Abri de Crô-Magnon. De Homo Sapiens Sapiens.

13 Altamira in Noord Spanje
Grotten van Lascaux 10 tot 20 duizend jaar oud. Bepaald door C-14 datering. Zo ook: Altamira in Noord Spanje

14 Grotten van Pileta in Andalusië
Grotten van Pileta in Andalusië. Schilderingen ouder dan Lascaux en Altamira. Werden mede bewoond door Neanderthalers. Alleen Cro Magnon mens maakte wand schilderingen !

15 Wat gebeurde er met de Neanderthaler?

16

17 Vervanging of vermenging ?
Het vervangingsmodel krijgt tegenwoordig ook steeds meer bijval van de moleculaire wetenschap. Uit DNA onderzoeken spreekt een voorkeur voor dit model boven het vermengingsmodel waarbij de Neanderthaler genen verwaterden in de grotere genenpoel van de Cro-Magnon mensen. In het wetenschappelijke tijdschrift Cell verscheen van de onderzoekers Mark Stoneking en Svante Pääbo dat zij DNA hebben kunnen onttrekken aan de Neanderthal fossielen. Na een vergelijking met menselijk DNA stellen zij vast dat de DNA samenstelling van de Neanderthaler buiten de natuurlijke variatie van de menselijke soort valt. Dit sluit volgens hen uit dat er kruisingen hebben plaatsgevonden tussen Neanderthalers en moderne Cro-Magnon Mensen.

18 De stadscultuur 10 duizend jaar geleden

19 Ongeveer jaar geleden gaat een deel van de mensheid wonen in steden in plaats van nomaden-bestaan. Het wonen in steden betekent specialisatie (bakker, boer, timmerman, schriftgeleerden) met aan het hoofd een priester-koning die zich liet vereren als profeet van een Godheid. Zo werd religie een bindende factor.

20 De stadsculturen in Mesopotamië

21 Bevolkingsgroei Tienduizend jaar geleden hooguit 10 miljoen mensen op aarde. Romeinse tijd (Pax Romana) 300 miljoen. Rome was de eerste miljoenenstad. In de middeleeuwen geen groei door ziekte, oorlogen en geringe welvaart. Na 1500 exponentiële groei tot huidige 7 miljard.

22 Het Schrift op kleitabletten, hiëroglyfen op Papyrus tot pergament.

23 Gebieden in de wereld met schrift.

24 Soemerisch pictografisch schrift uit de stad Ur.
De Soemeriers woonde in het land Soemer; een klein gebied niet groter dan Nederland. Zij gebruikten het schrift uitsluitend voor zakelijke en administratieve zaken. Omstreeks 2000 voor Chr. werd het Soemerisch vervangen door Akkadisch maar het schrift bleef bestaan.

25 Spijkerschrift kleitablet van Shuruppak beschrijft verkoop land en huis

26

27 Gebruik van papyrus in Egypte.

28 De steen van Rosette gevonden door leger van Napoleon in 1798
Hiëroglyfisch Egyptisch Demotisch Egyptisch Grieks Het bleek een eerbetoon aan Ptolemaeus V Epiphanes geschreven in 196 voor Chr.

29 Jean-François Champollion (1790-1832)
Het 11-jarige wonderkind zag de steen voor het eerst en vroeg of iemand het kon lezen. Het antwoord was nee en hij zei: “dan ga ik het ontcijferen”. Twee jaar later kon Champollion Arabisch, Syrisch en Koptisch. Het koste hem toch nog 14 jaar om de tekst te lezen.

30 Grieks, Demotisch en Hiëroglyfen

31

32 Petra de hoofdstad van de Nabateeën

33 Aramees, Hebreeuws en Phoenicisch schrift
Aramees was in de oudheid een taal die werd gesproken van Klein Azië tot in Afghanistan

34 Acrofonische Principe van het Alfabet.

35 Koptisch schrift

36 Het Katharinaklooster in de Sinai, gebouwd tussen 548 en 565 in opdracht van keizer Justinianus bij Djebel Moesa of de berg Horeb waar Israel de Wet ontving.

37 Codex Siniaticus “gestolen” door Von Tischendorf
Codex Siniaticus “gestolen” door Von Tischendorf. Delen oude en nieuwe testament.

38 Codex Syriacus. Palimpset of Codex rescriptus
Codex Syriacus. Palimpset of Codex rescriptus. De vier Evangelien compleet.

39 Keizer Constantijn 280 (?) -337
Heerser van het West Romeinse Rijk 312 – 324. Verslaat 324 Licinius en wordt alleenheerser hele Romeinse Rijk. Sticht Nova Roma (later) Constantinopelitana. Opdracht tot 50 Bijbelkopieën. Edict van Milaan 313 geeft godsdienstvrijheid. Concilie van Nicaea (325); Huidige geloofsbelijdenis en afrekenen met Arianisme.

40

41

42 Huidige schriften in de wereld

43

44 560 jaar boekdrukkunst 200 jaar digitaal schrift Binaire tijdperk
Tijdperk van de Verlichting na de Franse Revolutie en Industriële Revolutie

45 Boekdrukkunst in de 15-de eeuw
In de Westerse wereld wordt de Mainzer Johannes Gutenberg algemeen, hoewel zonder aanwijsbare grond, gezien als een waarschijnlijker uitvinder dan de Nederlander Laurens Janszoon Coster of de Vlaming Dirk Martens. Maar het lijkt wel vast te staan dat men in die tijd, rond 1450, in het Oosten al bekend was met zowel blokdruk als letterdruk. Hoewel het daarmee in theorie mogelijk is dat door de Europese "uitvinders" de techniek uit het Oosten is overgenomen, is dat onmogelijk meer te bepalen.

46 China kende al duizend jaar geleden blokdruk
China kende al duizend jaar geleden blokdruk. Een grote verbetering was de letterdruk met letter kasten alleen geschikt voor het fonetische schrift met een beperkt aantal letters.

47 Jacquard weef-getouw kaarten

48 John von Neumann met eerste “Computer”.

49

50 De Personal Computer van IBM 1981

51 Het Binaire schrift en Word-processing.
Byte bestaat uit 8 bits waarmee 256 symbolen kunnen worden gedefinieerd volgens het ASCII code (American Standard for Computer Information Interchange). Word-processing vanaf 1980 Internetten ontstond aanvankelijk voor wetenschappelijke doeleinden; het distribueren van data naar instituten over de hele wereld vanuit CERN. Vanaf ongeveer 1990 voor publiek toegankelijk.

52 Een klein bericht 16 maart 2010

53 De globale en digitale wereld van nu.
Telefonie: spraak zowel als beeld digitaal. Economie: zeker munten en maar ook bankbiljetten lijken hun tijd gehad te hebben. Geheugen: Memorie chip, digitale kameras, boeken en archieven worden gedigitaliseerd. Informatie: Televisie, Internet via fiber optics netwerk wereld wijd.

54 Charles Kao, Halve Nobelprijs Fysica 2009 voor Fibre Optika

55 EINDE


Download ppt "Evolutie van het “heilige”schrift. Een eigen dynamiek. Deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google