De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2013 het ongeluksgetal in een ongelukkig jaar? Oosterbeek, 1 februari 2013 Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2013 het ongeluksgetal in een ongelukkig jaar? Oosterbeek, 1 februari 2013 Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1

2 2013 het ongeluksgetal in een ongelukkig jaar? Oosterbeek, 1 februari 2013 Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht

3 Global competitiveness report 2012-2013 (144 landen) •Nederland 5 •Labor market efficiency 17 • Flexibility of wage determination130 • Hiring and firing practices126 •Pay and Productivity 67 •Maar ook: Cooperation in labor-employer relations 4 Sociaal en Cultureel Planbureau

4 10 jaar ontwikkeling/verandering – 2000/2002 – 2010/2011 Reële nat. inkomen (1990=100)107125 Bevolking16,0 milj.16,7 milj. Huishoudens6,8 milj.7,4 milj. Bevolking 65+13,7%15,5% Beroepsbevolking7,2 milj.7,8 milj. Armoede (NVMT)5,8%6,1 (2009) Personenauto’s6,5 milj.8 milj. Sociaal en Cultureel Planbureau

5 Nederland internationaal  Bevolking: nr 8. van de EU-27  Inkomen per hoofd van de bevolking: nr. 2 na Luxemburg (36.000 euro)  Absolute omvang BBP : nr. 17 van de wereld  Exportpositie : nr. 7 van de wereld (EU nr. 2)  Concurrentiepositie : 5 (GCI)  Arbeidsparticipatie M/V: nr. 1 in de EU (67/77%)  (Bijna) laagste werkloosheid: nr. 2 EU  Wereld Misere Index: beste score Sociaal en Cultureel Planbureau

6 ‘Heel donkere wolken …’  Staatsschuld naar 70% BBP (420 miljard euro)  Overheidstekort 2012 4,5% (2013: 2,7%?)  Hypotheekschuld 105% BBP (630 miljard euro)  Werkloosheid loopt op (7%)  Economische groei bijna steeds negatief  Weinig nieuwe huizen in bouw, dalende prijzen  Pensioen onzeker en later  Sociale zekerheid wordt beperkt  Toekomst Euro nog steeds onzeker Sociaal en Cultureel Planbureau

7 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD-PvdA – 29/10/2012 Twee angsten: •Overheid loopt burger in de weg (VVD) •Overheid laat mensen in de steek (PvdA) Regeerakkoord: •Eigen verantwoodelijkheid, tenzij … •‘Nederland sterker uit de crisis’: Zuinige overheid, innovatie, werk, integratie, veiligheid, Europa/Euro Slotakkoord: •Kansen pakken, problemen oplossen, bruggen slaan Sociaal en Cultureel Planbureau

8 ‘Bruggen slaan’ Rutte II  ‘Gearrangeerd huwelijk’ VVD – PvdA  Veilige meerderheid voor twee bijna gelijk grote partijen  ‘Hete adem in de nek’- SP en PVV houden VVD en PvdA bij elkaar  Continuïteit en stabiliteit nodig en gewenst  ‘Geen leuke dingen voor de mensen’  Meer bezuinigen, meer eigen verantwoordelijkheid, meer Europa – ook meer recessie?  De sterke staat herleeft ?!  Maar: ‘heronderhandelingen’; Eerste Kamer kan de bruggen wegslaan Sociaal en Cultureel Planbureau

9 Uitwerking regeerakkoord •Netto 16 miljard bezuinigen (structureel 2018-18 miljard) •Grootste bezuinigingen 2017 zorg (5,3), sociale zekerheid (3,2), openbaar bestuur (2,6), internationale samenwerking (1,0) •Inkomensafhankelijke zorgpremie, afschaffing zorgtoeslag •WW – jr. ink.afh., 1 jr. 70% WML •Verhoging AOW leeftijd (2018 -66) •Minder kindregelingen (0,9 miljard) •Afbouw hypotheekrente aftrek/duur Sociaal en Cultureel Planbureau

10 Miljoenennota 2013 •Inkomsten247,4 miljard (12,0 gas) + Decentraal261,6 •Uitgaven 260,9 miljard •EMU saldo rijk/gemeenten-16,7 miljard (2,7 BBP) Sociaal en Cultureel Planbureau

11 Uitgaven  Zorg76,7 miljard  Sociale zekerheid73,4  OCW 31,4  Gemeente/provincie20,5  Buiza/Ontw.11,5  Rente staatsschuld10,1  I&M 9,8  Veiligheid/Justitie 9,8  Defensie 7,1  ELI 4,7 Sociaal en Cultureel Planbureau

12 Politiek en samenleving ‘Het grote ongenoegen’ Sociaal en Cultureel Planbureau

13 De veranderende verzorgingsstaat  Angelsaksisch model: lage uitkeringen  Korte duur, bijstandsniveau (werken naar vermogen)  Skandinavisch model: iedereen moet werken  ‘Decentralisatie’  Continentaal/Rijnlands model: geen tweedeling  Zorg/onderwijs: eigen bijdragen naar draagkracht Sociaal en Cultureel Planbureau

14

15

16

17 Tevredenheid met het eigen leven en een gunstig vergelijkend oordeel over de levenskwaliteit in eigen land, EU-bevolking van 15+ in 2010, in procenten Sociaal en Cultureel Planbureau

18 Van traditioneel progressief  Minder sociale ongelijkheid, ook in de wereld  Groot vertrouwen in positieve maakbaarheid welzijn door de overheid  Universalistisch ethos  Kosmopolitisch, meritocratisch  Planvolvoerende elite Sociaal en Cultureel Planbureau

19 … naar modern conservatief  Tegen te weinig gelijkheid, tegen cultureel verschil (niet meer verheffen, maar ‘verplatten’)  Vertrouwen op punitieve maakbaarheid: verbieden, straffen  Particularistisch ethos  Nationale identiteit, populistisch  Zelf aangewezen leiders Sociaal en Cultureel Planbureau

20 De opkomst van het moderne conservatisme Behoud van de waarden en de prestaties van de twintigste eeuw 1.Het gevoel van nationale eenheid en samenhang (jaren veertig/vijftig) 2.Het behoud van de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat (jaren vijftig/zestig) 3.Het behoud van de persoonlijke vrijheden (jaren zestig/zeventig) Het verlangen naar solidariteit, loyaliteit, homogeniteit en consensus… Sociaal en Cultureel Planbureau

21 Van behoudzucht naar beduchtheid  Werkloosheid loopt op – kortere / lagere uitkeringen  Welvaart gaat dalen – dalend BBP / hogere lasten  Wonen wordt duurder – hogere huur / lagere aftrek  Weer meer zelf verantwoordelijk voor ouderenzorg  Waar moet dat heen met de kosten van de gezondheidszorg? Sociaal en Cultureel Planbureau

22 (USBO)

23 Niet stemmers (2010)  De jongsten (18-25 jr.) en de oudsten (75+) (41%)(36%)  De laagstopgeleiden (lager onderwijs/LBO)37%  De ongehuwden (36%) en de allochtonen(33%) ‘Politik(er) Verdrossenheit’ Sociaal en Cultureel Planbureau

24 EU en Euro 2012  Slechte zaak euro i.p.v. gulden41% (69% PVV – 16% D66/GL)  Lidmaatschap EU ok44% (20% PVV – 74% D66/GL)  Politiek in Europa krijgt een voldoende39% (17% PVV – 60% CDA) Sociaal en Cultureel Planbureau

25 Opleiding als voorspeller laaghoog Multiculturele samenleving positief27%69% EU-lidmaatschap goede zaak26%68% Politici niet in onze mening geïnteresseerd64%35% Burger meer meebeslissen73%45% Sociaal en Cultureel Planbureau

26 Gewenste uitgaven overheidsbeleid, 18+, 2012 (veel) minder geld(veel) meer geld Verlagen staatsschuld18%29% Vergroten werkgelegenheid 281% Verbeteren onderwijs 175% Verbeteren zorg 465% Stimuleren kunst en cultuur47%13% Verbeteren integratie minderheden 3614 Ontwikkelingshulp5410 Vredesmissies, conflictbeheersing 61 7 Sociaal en Cultureel Planbureau

27 Werken en niet (meer) werken Sociaal en Cultureel Planbureau

28 Netto-arbeidsparticipatie, 2010, 15-64 jr. MarokkanenAutochtonen Totaal48%69% M6077 V3762 15-24 jr.26%41% 25-44 jr.6087 45-64 jr.4466 Laag opgeleid31%39% HBO/WO7485 Laagste arbeidspart.Hoogste arbeidspart. Sociaal en Cultureel Planbureau

29 Niet (meer) aan de slag (2011) 15-65 jr  Totaal met uitkering1,5 miljoen  WW270.000  WAO/WIA620.000  WAJONG215.000  Bijstand355.000 “Wet Werken naar Vermogen”  VUT/vervroegd pensioen500.000 Sociaal en Cultureel Planbureau

30 Toepassing sollicitatieplicht (18-65 jr.), 2012 (1995) StrengVrijstellen Werklozen als vrijwilligers54% (37)5% (5) Alleenstaanden/kinderen 6-1241% (18)7% (18) Gedeeltelijk arbeidsongeschikt17% (10)7% (7) Alleenstaanden/kinderen 0-516% (7)23% (42) Werklozen vanaf 55 jr.12% (3)18% (44) Werklozen in mantelzorg11% (8)18% (20) Sociaal en Cultureel Planbureau

31 Nog aan de slag na 65 jaar (2010) (65-74 jaar) Totaal 131.000 (91.000 M., 40.000 V.) – 8% - 65-69 jr. 93.000 70-74 jr. 38.000 Sociaal en Cultureel Planbureau

32 Inkomen onder armoedegrens, 2011  Totaal-6,9%  65+ alleen-4,9%  65+ paar-2,1%  Ouderen totaal-3,1%  Kinderen totaal-11,1%  Volwassenen totaal-7,1% Sociaal en Cultureel Planbureau

33 Vermogens en huishoudens, 2009 Eigen huisEffectenHypotheek 25-50 jr61%23%57% (180) 50-65 jr.65%28%54% (111) 65-75 jr54%25%34% (68) 75 plus37%20%13% (46) 94.000 miljonairshuishoudens (1,3%) 30% 60-70, 18% 70+ (CBS) Sociaal en Cultureel Planbureau

34 Inkomen 65+ Nederland AOW (+ bijstand)25-30 miljard euro Aanvullend pensioen25-30 “ “ Vermogen/arbeid>5-10 “ “ Gemiddeld per hh.32.000 -laag inkomen, alleenst. – 11% -laag inkomen, echtpaar – 3% BNP 2012± 600 miljard Pensioenvermogen (2012)850 miljard Sociaal en Cultureel Planbureau

35 Verhoging pensioenleeftijd – wat betekent dat voor u? 201020112012 Langer werken voor zelfde pensioen 38%46%55% Niet langer werken, zelf bijsparen 132019 Niet langer werken, minder pensioen 261817 Anders8169 (MR 2012) Sociaal en Cultureel Planbureau

36 Denkt u dat uw toekomstige pensioen zal worden verlaagd? 201020112012 Zeker wel10%15%30% Waarschijnlijk wel254142 Misschien272217 Waarschijnlijk niet26148 Zeker niet1284 Weet niet1475 (MR 2012) Sociaal en Cultureel Planbureau

37 Zorg Sociaal en Cultureel Planbureau

38 Hoe rijker het land … Hoe duurder de zorg •16 – 18% BBP – VS •10 – 12% BBP – NL, BRD, Frankrijk, Canada, Zwitserland, België, Denemarken •8 – 10% BBP – Zweden, VK, Spanje, Japan, Australië •6 – 8% BBP – Tsjechië, Hongarije, Polen NL 1953 – 3% -Nu 12% BBP Sociaal en Cultureel Planbureau

39 Stijging zorguitgaven (% BBP) 1972-8% 1982-10% 1992-11% 2002-12% 2012-13% (2015)-15% (2013 per volwassene – € 5140) BKZ-uitgaven/financiering 2013 •Zorgverz.wet41,1 miljard Eigen betalingen(2,9) •AWBZ27,3 Eigen betaling(1,8) •Overheid (incl. WMO)1,2 Sociaal en Cultureel Planbureau

40 Toekomstige zorguitgaven 2010-2040 20102040 (trend) 2040 (supertrend) Levensverwachting M.78,882,787,8 Levensverwachting V.82,785,789,6 % BBP13,2%22%31% % gezinsinkomen (tweeverd., 1 ½ modaal) 23,5%35%46% Werkgelegenheid personen12,8%22%29% Sociaal en Cultureel Planbureau

41 Uitgaven zorg per huishouden en per persoon  Per huishouden-11.000 euro p.j.  Per volwassene- 6.000 euro p.j.  Per 100-jarige-50.000 euro p.j. (pensioen: 15.000 euro p.j.) Sociaal en Cultureel Planbureau

42 Leven in Nederland Sociaal en Cultureel Planbureau

43 Feiten 2020  Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen)  Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2 miljoen)  Boven 65 jaar 3,3 miljoen (plus 0,8 miljoen) (19,7%)  Niet-westers 2,2 miljoen (plus 0,4 miljoen)  Levensverwachting Mannen 80,3 jaar (78,7)  Levensverwachting Vrouwen 83,3 jaar (82,6)  Geen grote veranderingen in geboorte- en sterftecijfers. Inwoneraantal blijft nog licht stijgen. Alleen de grensgebieden verliezen inwoners ('krimp')  Snelste bevolkingsgroei 1900-nu (ruim 3x) Sociaal en Cultureel Planbureau

44 Belangrijke veranderingen  Meer en kleinere huishoudens 7,8 miljoen (7,3 miljoen)  Meer eenpersoonshuishoudens (40%)  Ieder huishouden alles zelf, ieder lid huishouden alles zelf  Meer dan 100% gsm, tv, pc (nu al over 95% incl. internet)  Nu 7,6 miljoen personenauto’s (20% hh meer dan één), door naar 8 miljoen  Nu 7,4 miljoen woningen plus 60.000 per jaar  Heel dure leefvorm, maar geen kans op nieuwe collectievere leefvormen, hoewel … Sociaal en Cultureel Planbureau

45 Bijzondere bouwopgave Nederland  19005 miljoen inwoners1 miljoen huizen  195010 miljoen2 miljoen huizen  200716,5 miljoen7 miljoen huizen  202017/18 miljoen8/8,5 miljoen huizen Snelste en grootste bevolkingsgroei in Europa 1900-2000: 3 x bevolking, 6 x huishoudens Sociaal en Cultureel Planbureau

46 Het wonen en het Rijk (2011)  Netto hypotheekrente (4 milj. hh.)-10,1 miljard  Huurtoeslag(1,1 milj. hh.)- 2,2 miljard  Eigen aandeel OZ-belasting(4,1 milj. hh.)-1,0 miljard  Overdrachtsbelasting(120.000)-1,9 mijard Lasten Rijk-9,1 miljard Sociaal en Cultureel Planbureau

47 Etnische minderheden in Nederland (x 1000), 2011 Westers allochtoon1530 (9,2%) -Polen 90 Niet westers allochtoon1900 (11,4%) -Turken 390 -Marokkanen 355 -Surinamers 345 -Antillianen 140 Groei sinds 2000 490 (35%) Sociaal en Cultureel Planbureau

48 ‘The Dutch freakshow’  Homohuwelijken – 2% (1600 p.j.)  Exit weigerambtenaren  Abortus: 33.000 p.j. (8,7 per 1000 vrouwen 15-45 jr.)  Euthanasie: 3000 p.j. (2% sterfgevallen)  Drugs: terugdringen coffeeshops, invoeren ‘wietpasjes’, grenswaarde THC-gehalte (hard drug-dreiging)  Prostitutie: terugdringen (vrouwenhandel) Sociaal en Cultureel Planbureau

49 Overheid verantwoordelijk voor … (18+) (2008) (11 landen)  Iedereen werk heeft  Finland (1) (6,8)  Nederland (10) (5,3)  Ouderen redelijk inkomen  Noorwegen (1) (8,6)  Nederland (9) (7,8)  Voldoende kinderopvang voor werkende ouders  Finland (1) (8,2)  Nederland (11) (6,2) (Bron: ESS 2008) Sociaal en Cultureel Planbureau

50 Tevredenheid met het leven/rapportcijfers 2010  Minst tevreden:  Eenoudergezinnen (7,2)  Niet-westerse migranten (7,5)  Westerse migranten (7,6)  Alleenstaanden (7,6)  Meest tevreden:  65-plus (8,1)  Paren zonder kinderen (8,0)  Vrouwen (7.9)  Paren met kinderen (7,9)  Autochtone Nl. (7.9)  Gemiddeld allen: 7.8  Bijzondere aspecten:  (Zeer) slechte gezondheid (6,4)  Uitkering (6,7)  Hoog inkomen/hoog opgeleid/zeer goede gezondheid (8.0) (CBS/SCP) Sociaal en Cultureel Planbureau


Download ppt "2013 het ongeluksgetal in een ongelukkig jaar? Oosterbeek, 1 februari 2013 Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google