De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANDIJK En haar ondernemers. • Kerncijfers • Masterplan Medemblik Watersportgemeente • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) • Op Andijk • Bewijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANDIJK En haar ondernemers. • Kerncijfers • Masterplan Medemblik Watersportgemeente • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) • Op Andijk • Bewijs."— Transcript van de presentatie:

1 ANDIJK En haar ondernemers

2 • Kerncijfers • Masterplan Medemblik Watersportgemeente • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) • Op Andijk • Bewijs van Goede Dienst • Bedrijfscontactfunctionaris

3 KERNCIJFERS Bron: CBS Medemblik • 2.830 bedrijven • Bouw,handel,landbouw • 11 bedrijventerreinen • 160 ha netto Andijk • 475 bedrijven • Bouw,handel,landbouw • 2 bedrijventerreinen • 14 ha netto

4 DETAILHANDEL Bron: I&O Research mei 2010 Medemblik • 191 verkooppunten • 49 dagelijks • 12 supermarkten • 142 niet-dagelijks • 65.620 m2 wvo Andijk • 22 verkooppunten -12% • 8 dagelijks • 2 supermarkten • 14 niet-dagelijks • 17.466 m2 wvo -27%

5 DETAILHANDEL • Andijk voorziet in winkelbehoefte eigen bevolking (‘boodschappencentrum’) • Grootschalige meubelwinkels trekken klanten uit omgeving (13.150m2 (48%) van 27.115m2)

6 KOOPSTROMEN (Bron: I&O Research mei 2010 • 59% van de boodschappen doen Andijkers binnen Andijk (maximaal = 81%) • Koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen 16% (gemiddeld = 20-30%) • Koopkrachttoevloeiing dagelijkse artikelen 24%, vanwege Lidl (maximaal = 24%) • Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijkse artikelen 18% (gemiddeld is 20-25%)

7 SWOT-analyse Andijk Sterkten • Winkelcentrum • Dagelijks aanbod compleet • Weekmarkt • Goed parkeren • Toeristisch-recreatieve voorzieningen in nabijheid Zwakten • Beperkt aanbod niet- dagelijks • Weekmarkt zeer beperkt van omvang • Lidl ligt niet centraal

8 SWOT-analyse Andijk Kansen • Bedrijventerrein Andijk Zuid kan leiden tot meer toevloeiing • Gemeentehuislocatie? • Recreanten als potentiële consumentengroep Bedreigingen • Geïsoleerde winkels moeten het op eigen kracht doen • Weinig fysieke uitbreiding winkelcentrum mogelijk • Andere kernen strijden ook om recreanten • Internet

9 Masterplan Medemblik Watersportgemeente

10 Masterplan 10 - Raadsbesluit (september 2011) -Start uitvoeringsprogramma - Voorwaarde: -Achterland en ondernemers betrokken -Besluitvorming per uitvoeringsplan

11 • Meer economische en maatschappelijke baten – Omzetstijging bedrijven, verenigingen en (museale) instellingen – Toename werkgelegenheid – Verbetering van kwaliteit leefomgeving – Toename aantal toeristen • Positionering Medemblik ‘Medemblik moet onthouden worden als de meest aantrekkelijke en complete watersportgemeente’ Masterplan: hoofddoelen 11

12 • Er zijn volop kansen (Groot Amsterdam is een kans) • Watersport is economische motor met “een groot vliegwiel” • Er zijn bedreigingen (concurrentie, stagnatie bevolkingsgroei) • Alleen ‘het beste zeilwater ter wereld’ is niet (meer) genoeg • In het coalitie akkoord is de watersport en –recreatie speerpunt Masterplan: waarom? 12

13 • Diverse jachthavens met eigen karakter • Permanent ingericht regatta center • Aantrekkelijk achterland • Goed (vaar)routenetwerk • Goed ontwikkelde watersport industrie • Diep genoeg voor vrijwel alle jachten • ´Het beste zeilwater ter wereld´ • Goede uitvalsbasis (Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Wadden,..) • Historische stad Unique Selling Points Medemblik 13

14 • Benutten van de USP’s, het sterke sterker maken • Bundeling van lopende projecten en acties in één samenhangend programma • Achterland verbinden met goed routenetwerk en aantrekkelijk aanbod • Meerjaren programma • Investeringsafwegingen op basis van kosten en batenafweging Masterplan opgave 14

15 • Masterplan uitgedragen en ‘verdiept’ • Programma georganiseerd • Doelen, acties en projecten gebundeld • Verbinding structuurplan en beleid ‘toerisme en recreatie’ • Eerste acties ondernomen • Gestart met opstellen uitvoeringsplannen Aanpak oktober 2012 tot heden 15

16 Gaat voor de wind! Planning 2012 16 • ‘Road show’ masterplan en aanvullen1 e kwartaal 2012 • Programmaorganisatie 1 e kwartaal 2012 • Intern • Extern (waaronder STPM) • Investeringsprogramma Gemeente • 2012Voorjaarsnota 2012 Najaarsnota 2012 • 2012 en verderKadernota • Uitvoering • Reguliere projecten gebundeld en ondergebracht in programma • Uitvoeringsplannen parallel aan behandeling voorjaarsnota • Eerste acties reeds in uitvoering

17 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) Verkeersbeleid tot 2020

18 GVVP • Inventarisatienota – gereed • Beleidsnota - gereed • Maatregelennota - gereed • Reactienota

19

20 GVVP Ter inzage Vanaf 22 maart 2012 ligt het ontwerp GVVP (3 onderdelen) zes weken ter inzage en kunt u als inwoner/ belanghebbende of belangenorganisatie een inspraakreactie (zienswijze) indienen. Na deze periode wordt een Reactienota opgesteld. Informatiemarkt GVVP op 4 april 2012. Op woensdag 4 april 2012 van 16.00 – 20.00 uur wordt in het gemeentehuis Medemblik, in het middengebouw aan de Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum, een informatiemarkt over het GVVP gehouden. U bent van harte welkom!

21 GVVP Vervolg aanpak De raadscommissie zal in juni en juli 2012 het ontwerpplan behandelen. De gemeente wil het GVVP voor vaststelling in september 2012 aan de gemeenteraad aanbieden.

22 OP ANDIJK • Geprognotiseerd: 600 woningen gedurende de komende 10 jaar • De geprognotiseerde woningbouw wijkt echter sterk negatief af van het haalbare.

23 Bewijs van Goede Dienst Medemblik

24 Doel: dienstverlening aan bedrijven verbeteren Meting aan de hand van 10 normen Kwantitatief, bv. Responstijd, Afhandeltermijn Kwalitatief, bv. Kennis, Klantgerichtheid Resultaat: Verbeterplan Het Bewijs van Goede Dienst

25 Product Aantal Omgevingsvergunning140 Reclamevergunning56 Kermisvergunning46 Exploitatievergunning horeca20 Gebruiksvergunning (brandveiligheid)10 Evenementenvergunning (groot)10 Wet Bibob8 Gebruiksvergunning, tijdelijk7 Top 10 selectie

26 Ontwikkelingsmogelijkheden Norm 10 is niet beoordeeld

27 Completeren informatievoorziening via de website (deze is relatief goed, maar vooral de digitale formulieren zijn nog niet altijd compleet, beschikbaar of vindbaar) Efficiency in werkprocessen (veel aanvragen blijven maar net binnen de termijn terwijl dat lang niet altijd nodig is). Prikkel om zaken sneller af te handelen! Idealiter wordt het zaakgericht werken gecombineerd met een CRM aanpak zodat altijd duidelijk is welke zaken (formeel of informeel) spelen bij een bedrijf (!) Processen en de uitvoering onafhankelijk van personen (individuen) maken Betere communicatie tussen uitbestede partij en de gemeente (denk aan milieu, brand, parkeren) VERBETERPUNTEN

28 Bedrijfscontactfunctionaris • Verbeteren dienstverlening • Vergroten toegankelijkheid • Goede contacten met bedrijfsleven • Verbeteren ondernemersklimaat

29 Wat doet de BCF? • Centraal aanspreekpunt voor bedrijven – onduidelijkheden procedures – stroef verlopen procedure – kijken wat er mogelijk is i.p.v. dat kan niet • Bedrijfsbezoeken • Overleg ondernemersverenigingen en OFM • Organiseren workshops

30 Wat doet de BCF? • Ondersteunen starters/nieuwe ondernemers • Ondersteunen vakafdelingen met marktkennis • Verkoop bedrijfskavels – Overspoor - Unda Maris – WFO West- Bedrijventerrein Andijk Zuid – Andijk Oost • Projecten als bevorderen galsvezelnet en herstructurering bedrijventerreinen

31 ondernemen@medemblik.nl tamara.koeman@medemblik.nl ondernemen@medemblik.nl tamara.koeman@medemblik.nl www.bedrijvenloketwestfriesland.nl


Download ppt "ANDIJK En haar ondernemers. • Kerncijfers • Masterplan Medemblik Watersportgemeente • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) • Op Andijk • Bewijs."

Verwante presentaties


Ads door Google