De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANDIJK En haar ondernemers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANDIJK En haar ondernemers."— Transcript van de presentatie:

1 ANDIJK En haar ondernemers

2 Kerncijfers Masterplan Medemblik Watersportgemeente Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) Op Andijk Bewijs van Goede Dienst Bedrijfscontactfunctionaris

3 KERNCIJFERS Bron: CBS Medemblik 2.830 bedrijven Bouw,handel,landbouw
11 bedrijventerreinen 160 ha netto Andijk 475 bedrijven Bouw,handel,landbouw 2 bedrijventerreinen 14 ha netto

4 DETAILHANDEL Bron: I&O Research mei 2010
Medemblik 191 verkooppunten 49 dagelijks 12 supermarkten 142 niet-dagelijks m2 wvo Andijk 22 verkooppunten -12% 8 dagelijks 2 supermarkten 14 niet-dagelijks m2 wvo -27%

5 DETAILHANDEL Andijk voorziet in winkelbehoefte eigen bevolking (‘boodschappencentrum’) Grootschalige meubelwinkels trekken klanten uit omgeving (13.150m2 (48%) van m2)

6 KOOPSTROMEN (Bron: I&O Research mei 2010
59% van de boodschappen doen Andijkers binnen Andijk (maximaal = 81%) Koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen 16% (gemiddeld = 20-30%) Koopkrachttoevloeiing dagelijkse artikelen 24%, vanwege Lidl (maximaal = 24%) Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijkse artikelen 18% (gemiddeld is 20-25%)

7 SWOT-analyse Andijk Sterkten Winkelcentrum Dagelijks aanbod compleet
Weekmarkt Goed parkeren Toeristisch-recreatieve voorzieningen in nabijheid Zwakten Beperkt aanbod niet-dagelijks Weekmarkt zeer beperkt van omvang Lidl ligt niet centraal

8 SWOT-analyse Andijk Kansen
Bedrijventerrein Andijk Zuid kan leiden tot meer toevloeiing Gemeentehuislocatie? Recreanten als potentiële consumentengroep Bedreigingen Geïsoleerde winkels moeten het op eigen kracht doen Weinig fysieke uitbreiding winkelcentrum mogelijk Andere kernen strijden ook om recreanten Internet

9 Masterplan Medemblik Watersportgemeente

10 Masterplan - Raadsbesluit (september 2011) Start uitvoeringsprogramma
Voorwaarde: Achterland en ondernemers betrokken Besluitvorming per uitvoeringsplan

11 Masterplan: hoofddoelen
Meer economische en maatschappelijke baten Omzetstijging bedrijven, verenigingen en (museale) instellingen Toename werkgelegenheid Verbetering van kwaliteit leefomgeving Toename aantal toeristen Positionering Medemblik ‘Medemblik moet onthouden worden als de meest aantrekkelijke en complete watersportgemeente’

12 Masterplan: waarom? Er zijn volop kansen (Groot Amsterdam is een kans)
Watersport is economische motor met “een groot vliegwiel” Er zijn bedreigingen (concurrentie, stagnatie bevolkingsgroei) Alleen ‘het beste zeilwater ter wereld’ is niet (meer) genoeg In het coalitie akkoord is de watersport en –recreatie speerpunt

13 Unique Selling Points Medemblik
Diverse jachthavens met eigen karakter Permanent ingericht regatta center Aantrekkelijk achterland Goed (vaar)routenetwerk Goed ontwikkelde watersport industrie Diep genoeg voor vrijwel alle jachten ´Het beste zeilwater ter wereld´ Goede uitvalsbasis (Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Wadden, ..) Historische stad

14 Masterplan opgave Benutten van de USP’s, het sterke sterker maken
Bundeling van lopende projecten en acties in één samenhangend programma Achterland verbinden met goed routenetwerk en aantrekkelijk aanbod Meerjaren programma Investeringsafwegingen op basis van kosten en batenafweging

15 Aanpak oktober 2012 tot heden
Masterplan uitgedragen en ‘verdiept’ Programma georganiseerd Doelen, acties en projecten gebundeld Verbinding structuurplan en beleid ‘toerisme en recreatie’ Eerste acties ondernomen Gestart met opstellen uitvoeringsplannen

16 Planning 2012 ‘Road show’ masterplan en aanvullen 1e kwartaal 2012
Gaat voor de wind! Planning 2012 ‘Road show’ masterplan en aanvullen 1e kwartaal 2012 Programmaorganisatie 1e kwartaal 2012 Intern Extern (waaronder STPM) Investeringsprogramma Gemeente Voorjaarsnota 2012 Najaarsnota 2012 2012 en verder Kadernota Uitvoering Reguliere projecten gebundeld en ondergebracht in programma Uitvoeringsplannen parallel aan behandeling voorjaarsnota Eerste acties reeds in uitvoering

17 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)
Verkeersbeleid tot 2020

18 GVVP Inventarisatienota – gereed Beleidsnota - gereed
Maatregelennota - gereed Reactienota

19

20 GVVP Ter inzage Vanaf 22 maart 2012 ligt het ontwerp GVVP (3 onderdelen) zes weken ter inzage en kunt u als inwoner/ belanghebbende of belangenorganisatie een inspraakreactie (zienswijze) indienen. Na deze periode wordt een Reactienota opgesteld. Informatiemarkt GVVP op 4 april Op woensdag 4 april 2012 van – uur wordt in het gemeentehuis Medemblik, in het middengebouw aan de Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum, een informatiemarkt over het GVVP gehouden. U bent van harte welkom!

21 GVVP Vervolg aanpak De raadscommissie zal in juni en juli 2012 het ontwerpplan behandelen. De gemeente wil het GVVP voor vaststelling in september 2012 aan de gemeenteraad aanbieden.

22 OP ANDIJK Geprognotiseerd: 600 woningen gedurende de komende 10 jaar
De geprognotiseerde woningbouw wijkt echter sterk negatief af van het haalbare.

23 Bewijs van Goede Dienst Medemblik

24 Het Bewijs van Goede Dienst
Doel: dienstverlening aan bedrijven verbeteren Meting aan de hand van 10 normen Kwantitatief , bv. Responstijd, Afhandeltermijn Kwalitatief, bv. Kennis, Klantgerichtheid Resultaat: Verbeterplan

25 Top 10 selectie Product Omgevingsvergunning 140 Reclamevergunning 56
Aantal Omgevingsvergunning 140 Reclamevergunning 56 Kermisvergunning 46 Exploitatievergunning horeca 20 Gebruiksvergunning (brandveiligheid) 10 Evenementenvergunning (groot) Wet Bibob 8 Gebruiksvergunning, tijdelijk 7

26 Ontwikkelingsmogelijkheden
Norm 10 is niet beoordeeld

27 Completeren informatievoorziening via de website (deze is relatief goed, maar vooral de digitale formulieren zijn nog niet altijd compleet, beschikbaar of vindbaar) Efficiency in werkprocessen (veel aanvragen blijven maar net binnen de termijn terwijl dat lang niet altijd nodig is). Prikkel om zaken sneller af te handelen! Idealiter wordt het zaakgericht werken gecombineerd met een CRM aanpak zodat altijd duidelijk is welke zaken (formeel of informeel) spelen bij een bedrijf (!) Processen en de uitvoering onafhankelijk van personen (individuen) maken Betere communicatie tussen uitbestede partij en de gemeente (denk aan milieu, brand, parkeren) VERBETERPUNTEN

28 Bedrijfscontactfunctionaris
Verbeteren dienstverlening Vergroten toegankelijkheid Goede contacten met bedrijfsleven Verbeteren ondernemersklimaat

29 Wat doet de BCF? Centraal aanspreekpunt voor bedrijven
onduidelijkheden procedures stroef verlopen procedure kijken wat er mogelijk is i.p.v. dat kan niet Bedrijfsbezoeken Overleg ondernemersverenigingen en OFM Organiseren workshops

30 Wat doet de BCF? Ondersteunen starters/nieuwe ondernemers
Ondersteunen vakafdelingen met marktkennis Verkoop bedrijfskavels Overspoor - Unda Maris WFO West - Bedrijventerrein Andijk Zuid Andijk Oost Projecten als bevorderen galsvezelnet en herstructurering bedrijventerreinen

31 ondernemen@medemblik. nl tamara. koeman@medemblik. nl www


Download ppt "ANDIJK En haar ondernemers."

Verwante presentaties


Ads door Google