De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop webbouwer selectie Utrecht, 21 Januari 2009 Nico van Hemert Managing partner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop webbouwer selectie Utrecht, 21 Januari 2009 Nico van Hemert Managing partner."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop webbouwer selectie Utrecht, 21 Januari 2009 Nico van Hemert Managing partner

2 Doelstelling bijeenkomst • Praktisch en interactief inzicht in de kansen om de performance van uw webshop(s) te verbeteren Agenda 1.Introductie 2.Uitdagingen bij exploitatie en opzet van een webshop 3.De koninklijke weg bij selectie en alternatieve routes 4.Zoekwolk webbouwer selectie met specifieke items 5.Afronding

3 1. Introductie Strategy on Demand • Voor businessvragen online én offline • On demand: denken en doen dichtbij elkaar • Enkele diensten: internetstrategie, multichannelstrategie, business case-ontwikkeling, total commerce-concept, webbouwerselectie, customer profiling, inrichting back office en internal governance, implementaties en awareness-programma’s. • Enkele klanten:

4 2a. Uitdagingen bij de exploitatie van de webshop • Veel problemen ook na de initiële investering • Ons advies: eerst denken dan webbouwer kiezen!!!! Bron: eBusiness Monitor 2009

5 2b. Uitdagingen bij het opzetten van een webshop Bron: eBusiness Monitor 2009 • Ons advies: denk goed na alvorens te investeren!!!! • Ons advies ook: zorg voor een deugdelijk selectieproces!!!!

6 3a. Doelstelling webbouwerselectie • Doelstelling selectietraject: Vinden van een webbouwer die het beste past bij de uitdaging waar de klantorganisatie voor staat wat betreft: oErvaring !!!! Vraag referenties oProfessionaliteit !!!! Is de kennis up to date? oHouding !!!! Zijn ze echt geinteresseerd in uw uitdaging? oKwaliteit/prijs !!!! Krijg je goede kwaliteit voor een scherpe prijs

7 Business strategie Internet strategie RQS (FO + TO) RFP + Short list Pitch Besluit- vorming Bouw Testen Live!!! 3b. De koninklijke weg en alternatieven • Alternatieven: • RFP op basis van heldere business case met ruimte om nader in te vullen met de gekozen partner • RFP met heldere business case inclusief functionele en technische beschrijving • Geen alternatief: keuze webbouwer op basis van globale ideeen en mooie woorden. Zie overzicht problemen na de initiële investering • De koninklijke weg: van business strategie tot aan live-gang Webbouwer selectie Alternatief x

8 3c. Maken Request for Proposal (RFP) I • Wat is een RFP?: oDocument op basis waarvan een webbouwer zijn offerte uitbrengt. oBevat een beschrijving van: ode betrokken organisatie, ode business case, ode gewenste functionaliteiten, ode technische infrastructuur, ode termijnen oBevat het format waaraan de offerte van de webbouwer moet voldoen. • Wat kan/moet je er mee?: oOnhelder RFP leidt tot diffuus selectietraject en een onvoldoende basis voor een eenduidige opdracht aan de webbouwer oDit laatste leidt tot grote risico’s voor vertraging in de oplevering en overschrijding van het afgesproken budget bij de bouw.

9 3d. Maken Request for Proposal (RFP) II • Praktische tips: oHoud de regie op het proces door een goed doortimmerd verhaal oMaak een helder format op basis waaraan een webbouwer zijn offerte moet inrichten. Dit maakt de uiteindelijke offertes vergelijkbaar! oGeef 3 tot 4 weken aan de webbouwers voor het voorbereiden van hun offerte en presentatie oZorg voor intern draagvlak om discussies over wat wel of niet nodig is tijdens de selectie te voorkomen oNeem in je RFP besluiten over open source ja/nee, inclusief design ja/nee, welke hosting, de scope etc etc. Zie de zoekwolk voor deze items

10 3e. Maken van een short list • Wat is een short list?: oDe short list bevat drie tot maximaal vijf bedrijven die uitgenodigd worden om een offerte uit te brengen (om te pitchen) oEen short list kan tot stand komen: oop basis van een (uitgebreide) long list oop basis van bekendheid en/of referenties van eigen omgeving oop basis van top-5’s • Wat kan/moet je er mee? oDoordachte keuze wie wel en wie niet wordt uigenodigd voor de pitch • Praktische tips: oMaak geen long list van 50 bedrijven of een short list van 10. Te veel energie en tijd die beter aan de RFP besteed kan worden oHoud bij de shortlist rekening met specifieke items als open source ja/nee, inclusief design ja/nee, welke hosting etc. Zie de zoekwolk oZoek geen leverancier maar een PARTNER

11 3f. Besluitvorming • Wat is besluitvorming?: oHet hele selectietraject is gericht op het nemen van een onderbouwd besluit om de investering te doen en 1 bepaalde partner te kiezen. • Wat kan/moet je er mee? oZonder duidelijke besluitvorming is het selectietraject een farce • Praktische tips: oMaak vooraf helder wie in het selectieteam zit en wie het uiteindelijke besluiten neemt/nemen oMaak helder of het selectieteam een advies geeft, een bindend advies geeft dan wel feitelijk de keuze voor de partij maakt oSelecteer een partij op vooraf gestelde critera. Kijk daarbij naar ervaring, professionaliteit, houding, kwaliteit/prijs. oVeranker de gemaakte afspraken met de uiteindelijke partij in een ordentelijke set van contracten inclusief algemene voorwaarden

12 Pitch Project management RFP Business model Social media Werkprocessen Beperkte kennis Angst Business case Begeleiding Ook design? eReadiness Financiering Internet Roadmap IT-structuur Juridische zaken Total commerce Short list Mobiel Open source of niet? Besluitvorming Internetstrategie RQS Hosting Business strategie 4. Zoekwolk selectie Agile

13 Angst • Wat speelt hier?: oBij organisaties zonder ervaring met Internet kan weerstand aanwezig zijn tegen vernieuwingen, zeker met een sterk technologisch karakter. Er kan ook sprake zijn angst voor het virtuele en/of terughoudendheid gelet op de benodigde investeringen. • Wat kan/moet je er mee? oZonder duidelijke besluitvorming is het selectietraject een farce • Praktische tips: oMaak vooraf helder wie in het selectieteam zit en wie het uiteindelijke besluiten oBenader de problematiek als een veranderkundig probleem en pas de wetmatigheden om die aan te pakken consistent toe. oBetrek personen/afdelingen actief bij het project voor vergroten van het draagvlak Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

14 Hosting • Wat is het issue?: oMeerdere vormen van hosting zijn mogelijk bij de start van een nieuwe webshop zoals : virtuele of dedicated servers, leasen/huren/kopen • Wat kan/moet je er mee? oDuidelijke keuze maken welke vorm van hosting het meest passend is • Praktische tips: oOverleg met de IT-afdeling (indien aanwezig) over het bestaande beleid oNeem in de RFP meerdere mogelijkheden op zodat ook prijzen vergeleken kunnen worden. oDe webbouwer hoeft niet ook meteen de hosting te verzorgen, dit kan een andere partij ook op zich nemen. oSpreek duidelijke performance indicatoren af (uptime, snelheid, dataverkeer...) want nog teveel webwinkels zijn vaak onbereikbaar oDe goedkoopste oplossing is niet altijd de beste: downtime is duur (inkomstenderving) en snelle service/ondersteuning heeft zijn prijs Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

15 Business strategie • Wat is het issue?: oIn zijn business strategie geeft een organisatie aan zijn visie, missie, (nieuwe) markten en doelgroepen als ook meetbare doelen en de hoofdlijnen waarlangs die doelen gerealiseerd gaan worden. oIs veelal vastgelegd in een apart document. • Wat kan/moet je er mee? oOrganisatie zonder duidelijke focus en doel leiden veelal een zwabberend en kwetsbaar bestaan oHelpt bij het kritisch denkproces voor uitwerken van het bedrijf oBusiness strategie en doelen dienen basis te zijn voor de daaruit volgende internet strategie • Praktische tips: oMaak er geen proefschrift van maar een handzaam en doordacht verhaal oZorg voor draagvlak binnen je organisatie oMaak de doelen meetbaar! Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

16 Besluitvorming • Wat is besluitvorming?: oHet hele selectietraject is gericht op het nemen van een onderbouwd besluit om de investering te doen en 1 bepaalde partner te kiezen. • Wat kan/moet je er mee? oZonder duidelijke besluitvorming is het selectietraject een farce • Praktische tips: oMaak vooraf helder wie in het selectieteam zit en wie het uiteindelijke besluiten neemt/nemen oMaak helder of het selectieteam een advies geeft, een bindend advies geeft dan wel feitelijk de keuze voor de partij maakt oSelecteer een partij op vooraf gestelde critera. Kijk daarbij naar ervaring, professionaliteit, houding, kwaliteit/prijs. oVeranker de gemaakte afspraken met de uiteindelijke partij in een ordentelijke set van contracten inclusief algemene voorwaarden Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

17 Internetstrategie • Wat is het issue?: oIn zijn internetstrategie geeft een organisatie helder weer zijn visie op Internet en de bijdrage daarvan voor de business. oHeldere analyse van markten, doelgroepen en externe waardeketens met vertaling naar (nieuwe) producten en diensten oVeelal een document inclusief Internet-roadmap • Wat kan/moet je er mee? oZonder heldere internetstrategie leidt een organisatie een zwabberend en kwetsbaar bestaan op Internet oKan als input dienen voor het schrijven van een RQS en RFP • Praktische tips: oMaak er een handzaam en doordacht verhaal van met draagvlak oAlignment met business strategy is essentieel oMaak een eerste vertaling naar customer journeys oMaak een eerste vertaling naar de hoofdnavigatie en wireframes Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

18 Requirements Study (RQS) • Wat is het issue?: oIn een requirement study worden de eisen en voorwaarden van de nieuwe website/webshop kenbaar gemaakt. oBevat omschrijving van technische voorwaarden, user stories en functionele eisen voor de diverse stakeholders/gebruikers • Wat kan/moet je er mee? oAan de hand van dit document kan de webbouwer beginnen met de bouw van de website/webshop. oZorgt voor duidelijke afspraken tussen u en de webbouwer waardoor de kans op dubbelwerk en vertraging afneemt. • Praktische tips: oMaak geen dikke rapporten maar laat ruimte voor creativiteit en innovatie van de webbouwer. Controle door regelmatig tussentijds overleg. oMaak gebruik van userstories waarin functionaliteiten omschreven worden oBetrek de verschillende stakeholders bij dit proces (focusgroepen) Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

19 Beperkte kennis personeel • Wat is het issue?: oActief optreden op Internet vraagt aanvullende kennis en proactieve houding van de betrokken personeel. oDit betreft kennis bijvoorbeeld rondom omgaan met webbouwers en online-designer, SEO, analytics, eMarketing/eBranding, aangepaste werkprocessen, social media, omgaan met een CMS etc etc • Wat kan/moet je er mee? oNiet goed opgeleide en betrokken medewerkers zijn een valkuil bij technologisch gedreven veranderingen • Praktische tips: oBetrek de meest direct betrokken medewerkers bij het traject oZorg voor passende opleiding/begeleiding. Niet alleen en knoppencursus oZorg op projectbasis voor tijdelijke expertise oLaat competentie van medewerkers en internal governance integraal onderdeel zijn van je internet roadmap Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

20 Business Case • Wat is het issue?: oEen business case is een heldere en meetbare beschrijving van de voor- en nadelen van een voorgenomen investering oBeschrijving kwalitatief en kwantitatief (kosten en opbrengsten, ROI) • Wat kan/moet je er mee? oVoorwaarde voor iedere investering • Praktische tips: oMaak er geen proefschrift van maar een kort en duidelijk document oKijk naar meer kwalitatieve voordelen als betere propositie online, beter bereiken van doelgoepen, opbouw loyalty, services online en sterkere positie in de externe waardeketens oKijk ook naar meer kwantitatieve zaken als besparen transactiekosten intern en extern oKijk naar wat concurrenten doen en gebruik benchmarks oMaak een (bij benadering) meetbare ROI Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

21 Business model I • Wat is het issue?: oOnderdeel van business strategie met een omschrijving van diverse bedrijfsaspecten waaronder: infrastructuur/organisatie, klanten/markt, waardepropositie, financieel • Wat kan/moet je er mee? oDocument voor het communiceren van het bedrijfsplan aan externe partij oHelder krijgen van uw toegevoegde waarde en concurrentievoordeel oHelder krijgen van het verdienmodel • Praktische tips: oGebruik de 9 bouwblokken van Alex Osterwalder oFinancieel: kies het juiste verdienmodel (vaste/variabele prijs, abonnement, cross-selling, gratis content...) oDenk goed na over uw concurrentievoordeel en identificeer waar u toegevoegde waarde in de markt kan creëren Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

22 Business model II De 9 bouwblokken Welke vragen moet ik stellen? Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

23 Design en bouw? • Wat is het issue?: oEen bouwtraject kan gecombineerd/geintegreerd zijn met het design proces rondom de nieuwe webshop. oVoordeel integratie: nieuwe webshop heeft passend nieuw design + voorkomen van technisch moeilijk te realiseren designs • Wat kan/moet je er mee? oConsequentie: zoekproces wordt anders. Je zoekt of een webbouwer dan wel een bureau of combinatie van bureau’s die bouw en design kunnen • Praktische tips: oAls je al een webshop hebt, check de kwaliteit van de huidige look&feel oAls je al een (offline) reclamebureau hebt, check hun online kwaliteiten rondom HTML, interactief ontwerp en webdesign. Online en offline design-ervaring verschilt namelijk veel. Voorkom een design-ramp! oWebdesigner dient te werken conform de huisstijl en merkstrategie tenzij deze online de usability beduidend verlaagt Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

24 Financiering • Wat is het issue?: oFinanciering is de key-issue volgens respondenten. Onderscheid is nodig tussen ROI en funding oReturn on Investment is (verwachte) opbrengsten + kostenreductie afgezet tegen de investering + exploitatiekosten. Zie ook business case oFunding: wijze waarop de investering wordt gefinancierd • Wat kan/moet je er mee? oROI en business case is voorwaarde voor ieder serieus traject! • Praktische tips: oSlecht/goedkoop design of ingericht CMS is ’Penny-wise, pounds-foolish!’ oSpreid de investering door een onderbouwde internet roadmap oKijk voor reductie van de investering naar: -Goedkopere varianten voor design en technologisch platform (bijv. open source) -Co-financiers of partnering -Performance-based concepten als Total Commerce Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

25 Internet Roadmap • Wat is het issue?: oGroei naar Internet-volwassenheid is een gefaseerd traject. Een internet roadmap brengt deze fasering in beeld. oEen goede internet roadmap geeft daarbij ook aan de fasering in termen van doelstellingen voor ontwikkeling van de betrokken werkprocessen, de benodigde competenties van medewerkers, de interne organisatie en de IT-structuur • Wat kan/moet je er mee? oStuurmiddel bij uitstek voor aansturen van een complex meerjarentraject oHelpt bij voorbereiden op de toekomst en voorkomen van tunnelvisie en technologie-lockin • Praktische tips: oBeschrijf de huidige situatie als ook de gewenste situatie (zie internet strategie) oKies logische tussenfasen en werk deze uit oWerk de stap naar de eerste fase in detail uit, de andere meer globaal Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

26 IT-structuur • Wat is het issue?: oDe IT-structuur is een overzicht van de onderlinge relaties tussen de verschillende systemen die gebruikt worden binnen uw bedrijf. • Wat kan/moet je er mee? oTechnische complexiteit overzichtelijk op papier zetten oHelder maken aan webbouwer waarmee de nieuwe webshop moet koppelen (CRM, ERP, SAP, CTM, FTP, XML, Servers, Middleware, etc...) • Praktische tips: oMaak een afbeelding van de onderlinge relaties die de complexiteit van de webshop weergeeft. Voeg deze toe aan het RFP. oOmschrijving welke informatie tussen de systemen wordt gedeeld en volgens welke standaard dat gebeurd (bijv. XML). oOnderschat de benodigde investeringen voor koppelingen niet oVoorkom waar mogelijk dubbele systemen met dubbele content Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

27 Juridische zaken • Wat is het issue?: oLet op een aantal belangrijke juridische zaken tijdens het selecteren van een webbouwer. • Wat kan/moet je er mee? oSluitende overeenkomst en afdekking van risico’s en aansprakelijkheid • Praktische tips: oBetrek indien nodig een jurist bij de afsluitende onderhandelingen oVraag om de algemene contractuele voorwaarden van de webbouwer oVraag om de betalingsvoorwaarden van de webbouwer oDuidelijkheid omtrent het intellectuele eigendom van de broncode oMaak gebruik van juridische mechanismen die u beschermen tegen risico’s als faillisement van de webbouwer en het niet-nakomen van afspraken. oWederzijds vertrouwen en langdurige samenwerking kan dikke juridische bijlages overbodig maken. Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

28 Short list • Wat is een short list?: oDe short list bevat drie tot maximaal vijf bedrijven die uitgenodigd worden om een offerte uit te brengen (om te pitchen) oEen short list kan tot stand komen: oop basis van een (uitgebreide) long list oop basis van bekendheid en/of referenties van eigen omgeving oop basis van top-5’s • Wat kan/moet je er mee? oDoordachte keuze wie wel en wie niet wordt uigenodigd voor de pitch • Praktische tips: oMaak geen long list van 50 bedrijven of een short list van 10. Te veel energie en tijd die beter aan de RFP besteed kan worden oHoud bij de shortlist rekening met specifieke items als open source ja/nee, inclusief design ja/nee, welke hosting etc. Zie de zoekwolk oZoek geen leverancier maar een PARTNER Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

29 Total commerce • Wat is het issue?: oTotal commerce is een concept waarbij de webbouwer een webshop bouwt en verantwoordelijkheid neemt voor de totale performance van de webshop oEr is sprake van een basis-investering en een performance-based fee • Wat kan/moet je er mee? oReductie van de initiele investering oSpreiden van risico’s indien de opbrengsten tegen vallen oGrotere betrokkenheid van de webbouwer oLet op: als webshop goed loopt gaat deels opbrengst naar de webouwer! • Praktische tips: oTussen alles zelf investeren tot aan Total Commerce zit een breed aspect van mogelijkheden om delen uit te besteden zoals SEO, analytics etc. oMaak helder wat je wil in de RFP dan wel gebruik de RFP om helder te krijgen of een bouwer open staat voor dit type performance based werken Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

30 Mobiel • Wat is het issue?: oMobiel internet groeit explosief (53% in 2009) naar 1.3 miljoen Nederlanderse gebruikers. oSteeds belangrijker kanaal aan het worden. • Wat kan/moet je er mee? oOntstaan van nieuwe marktkansen: real-time informatievoorziening, locationbased products, timebound offers via Twitter oMaak uw website ook geschikt voor mobiele apparaten oOntsluit uw webshop-producten ook d.m.v. mobiele applicaties • Praktische tips: oOnderzoek hoeveel mobiele hits u momenteel krijgt en welk mobiel besturingsysteem uw bezoekers het meest gebruiken (Analytics). oNeem indien gewenst als eis in het RFP op dat de website mobiel compatibel moet wezen. oOnderzoek welke mobiele functionaliteiten toegevoegde waarde hebben Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

31 Pitch • Wat is het issue?: oEen pitch is een sessie waarin de webbouwer door middel van een presentatie en vragenronde zichzelf probeert te verkopen. • Wat kan/moet je er mee? oDe pitch is met name geschikt om kennis te maken met het projectteam en te kijken of er een ’klik’ is met de partner. oDe mate van professionaliteit van de partner kan beter worden ingeschat. • Praktische tips: oVraag altijd of in ieder geval de projectleider aanwezig kan zijn. Niet met accountmanagers maar met de projectleider zal u intensief samenwerken. oDe ’klik’ is belangrijk maar laat u niet teveel beinvloeden door mooie praatjes en charmante hoofden oWees kritisch en test de professionaliteit in de vragenronde. oProbeer (bijv. cijfermatig) de eerste indrukken vast te leggen. oEvalueer goed om tot een afgewogen keuze te komen Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

32 Open source of niet? • Wat is het issue?: oDe keuze tussen open-source software (Magento, osCommerce) of licentie-software/maatwerk. • Wat kan/moet je er mee? oOpen source software heeft zo haar voordelen en nadelen ten opzichte van ’gesloten’ software. Zorgvuldige afweging is dus van belang. Mogelijke voordelenMogelijke nadelen • Geen licentiekosten en lage initiele investering • Uitgebreide documentatie beschikbaar • Veel addons, extensies en plugins beschikbaar • Minder afhankelijk van softwareleverancier • Minder bugs en snellere oplossing voor bugs • Veel ervaren programmeurs beschikbaar • In sommige gevallen is de kwaliteit superieur • De code is openbaar dus kan veiligheidsproblemen veroorzaken en competieve voordelen zijn makkelijker na te bouwen • Vastzitten aan de grenzen van het platform • Voor updates/support veelal afhankelijk van de community • Intellectueel eigendom niet altijd duidelijk • Het maken van aanpassingen kan bugs en suboptimale oplossingen veroorzaken Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

33 Projectmanagement • Wat is het issue?: oRealiseren van het project met het gewenste resultaat, binnen het beschikbare budget en op tijd • Wat kan/moet je er mee? oGoed aansturen van het selectie- en bouwtraject is essentieel om zaken op tijd en binnen budget te regelen • Praktische tips: oProjectleider selectietraject en bouw hoeven niet dezelfde te zijn oProjectleider kan ook extern worden ingehuurd. oBij totale uitbesteding (zie bijvoorbeeld Total Commerce) is de projectleider van de webbouwer oZie literatuur over projectmanagement Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

34 Request for Proposal (RFP) I • Wat is een RFP?: oDocument op basis waarvan een webbouwer zijn offerte uitbrengt. oBevat een beschrijving van: ode betrokken organsiatie, ode business case, ode gewenste functionaliteiten, ode technische infrastructuur, ode termijnen oBevat het format waaraan de offerte van de webbouwer moet voldoen. • Wat kan/moet je er mee?: oOnhelder RFP leidt tot diffuus selectietraject en een onvoldoende basis voor een eenduidige opdracht aan de webbouwer oDit laatste leidt tot grote risico’s voor vertraging in de oplevering en overschrijding van het afgesproken budget bij de bouw. Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

35 Request for Proposal (RFP) II • Praktische tips: oHoud de regie op het proces door een goed doortimmerd verhaal oMaak een helder format op basis waaraan een webbouwer zijn offerte moet inrichten. Dit maakt de uiteindelijke offertes vergelijkbaar! oGeef 3 tot 4 weken aan de webbouwers voor het voorbereiden van hun offerte en presentatie oZorg voor intern draagvlak om discussies over wat wel of niet nodig is tijdens de selectie te voorkomen oNeem in je RFP besluiten over open source ja/nee, inclusief design ja/nee, welke hosting etc etc. Zie de zoekwolk voor deze items Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

36 Social media • Wat is het issue?: oDe opkomst van social media is een feit. Denk hierbij aan: Hyves, Facebook, Twitter, YouTube, Digg, Delicious, Ning, Flickr, etc... • Wat kan/moet je er mee? oGebruiken voor marketing, sales en support. oHet bijhouden van wat er gezegd wordt over uw merk (brandmonitoring) oHet analyseren van trends en klantbehoeften oHet werven en screenen van personeel • Praktische tips: oSocial Media is anti-spam. Traditionele marketingpogingen worden afgestraft door de community. Ga daarom in gesprek ipv puur zenden. oBouw alvast ervaring op met brand monitoring door bijvoorbeeld op Twitter te zoeken op uw webshopnaam/url. Zie ook SocialMention.com oMeet het resultaat van uw social media activiteiten: ROI oStel richtlijnen op voor het gebruik van social media in uw organisatie. Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

37 Werkprocessen • Wat is het issue?: oWerkprocessen in de backoffice (intern en extern) dienen afgestemd te zijn op hetgeen er aan de voorkant gebeurt oRelevante processen: aanleveren juiste en tijdige content (tekst en foto’s), productfinder, fulfillment, procurement, logistieke afhandeling, klachtenbehandeling, CRM etc • Wat kan/moet je er mee? oMismatch tussen de front-office en de back-office leidt tot ontevreden klanten, slecht imago en geen ROI • Praktische tips: oInventariseer in vroegtijdig stadium de effecten van de internet-ambities op de benodigde werkprocessen. oRealiseer: echt Customer Centric Management heeft veel impact op Website, werkprocessen, competenties van medewerkers en IT-structuur oFaseer de aanpassingen in deze werkprocessen via de Internet roadmap Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

38 Agile • Wat is het issue?: oAgile is een softwareontwikkelingsmethode die gebruik maakt van korte overzichtelijke perioden (timeboxes) met de nadruk op directe communicatie ipv uitgebreide geschreven communicatie. oIedere timebox wordt benaderd als een project op zich. • Wat kan/moet je er mee? oVoordeel van de Agile-methode is dat de ontwikkelingstijd vaak korter is. oVoortgang kan gemeten worden aan de hand van opgeleverde werkende stukjes software (iedere timeboxe levert een ’klein’ eindproduct) oNauwe samenwerking zorgt ervoor dat er snel aanpassingen kunnen worden gepleegd op veranderde omstandigheden. • Praktische tips: oWerkt niet voor alle organisaties. Uw bedrijf moet nauwbetrokken blijven bij het projectteam en regelmatig bijsturen en overleggen. Kies deze methode alleen als u voldoende tijd en resources heeft en als er een goede ’klik’ met het projectteam is. Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

39 eReadiness • Wat is het issue?: oVoor een succesvolle webshop is een stevige backoffice nodig. oDe eReadiness-score geeft aan of en in welke mate een organisatie klaar is voor Internet. De test kijkt naar: - visie/leiderschap, - competenties van medewerkers, - de interne organisatie en - de IT-structuur • Wat kan/moet je er mee? oInzicht in de eReadiness van een organisatie is een goed stuurmiddel om de kwaliteit van de backoffice planmatig te verbeteren • Praktische tips: oDoe de online test en verwerk de resultaten in een concreet actieplan oMaak een Internet-roadmap om hier meerjaren aan te kunnen werken oZorg dat je organisatie op deze vier punten in balans is en blijft Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk

40 Begeleiding • Wat is het issue?: oProfessionele begeleiding bij een belangrijke investering en partnerkeuze • Wat kan/moet je er mee? oGoed proces en goede keuze • Praktische tips: oMeerdere vormen van begeleiding zijn denkbaar: - begeleiding op afstand - expertmatige bijdrage - procesbegeleiding - projectleiding oKies een ervaren bureau! Klik hier om terug te gaan naar de zoekwolk


Download ppt "Workshop webbouwer selectie Utrecht, 21 Januari 2009 Nico van Hemert Managing partner."

Verwante presentaties


Ads door Google