De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achtergrondinformatie migratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achtergrondinformatie migratie"— Transcript van de presentatie:

1 Achtergrondinformatie migratie
Dr. Abdellatif Riffi

2 Geschiedenis vd migratie in België
Begin 20ste eeuw 3% vreemdelingen in B waarvan 90% uit de buurlanden Tussen de 2 WO stijging tot 4% (italië en oost-europa) Vanaf 1936 arbeidsvergunning verplicht Sinds de jaren 60 vooral Spanjaarden en Grieken, later Turken en Marokkanen Grootste niet-Europese groep migranten: Marokkanen en Turken) Snelbelgwet 2000

3 Veranderde migratie Momenteel toename van Oost-Europese roma-zigeuners
Vluchtelingen, asielzoekers en illegalen

4 Wie zijn de Roma? Roma zijn een relatief nieuwe migrantengroep in ons land. In 2003 schatte het Vlaams Minderhedencentrum hun aantal op vijftien- à twintigduizend in Vlaanderen en Brussel. Wonen verspreid, met concentraties in grote steden als Antwerpen, Brussel en Gent. Ook in kleinere steden als Sint-Niklaas, Tienen, Diest en Temse is er een Roma-gemeenschap. Zijn afkomstig uit Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en de landen van ex-Joegoslavië zoals Kosovo en Macedonië.

5 Wie zijn de Roma? Vaak leven ze in armoede.
Velen onder hen hebben geen wettig verblijfsstatuut. Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 zijn veel Roma uit Centraal  en Oost-Europa naar West-Europese landen verhuisd. Zij ontvluchten er hun uitzichtloze maatschappelijke situatie. In Vlaanderen is hun aantal sterk toegenomen.

6 Dé Roma bestaat niet Roma zijn geen homogene bevolkingsgroep.
Zelfs binnen de verschillende gemeenschappen is er een grote verscheidenheid. Ze hebben een gemeenschappelijke taal, het Romanès. Maar de gesproken varianten zijn sterk verschillend.

7 Geen woonwagenbewoners
Roma wonen in huizen en appartementen, niet in woonwagens. Worden vaak in één adem genoemd met woonwagenbewoners zoals Manoesjen (of Sinti) en Roms. Hebben dezelfde Noord-Indische oorsprong en nomadische voorgeschiedenis in Europa Roms en Manoesjen wonen echter al lang in ons land.

8 Integratie van Roma in Vlaanderen
Voor een deel van de Roma verloopt de integratie in Vlaanderen niet vlot. Veel gezinnen ondervinden drempels voor onderwijs, werk, gezondheid.

9 Marokkanen +- 70% Berberse afkomst 30% Arabisch sprekend
Gebrekkige Nederlandse taalkennis en moedertaal ook niet voldoende

10

11

12

13

14

15

16 MIGRANTEN: ANDERE KLACHTEN, ANDERE DIAGNOSEN?
GEZONDHEIDSTOESTAND arbeidsongevallen, zuigelingensterfte, GEZONDHEIDSGEDRAG minder preventieve zorg, minder prenatale zorg hoger consultatiefrequentie ZIEKTEGEDRAG meer klachten thv maag-darm, ogen, bewegingsapparaat door erfelijke aanleg, voedingspatroon, leefwijze en woon-werkomstandigheden psychosomatiek!

17 MIGRANTEN: ANDERE KLACHTEN, ANDERE DIAGNOSEN?
KENNIS EN OPVATTINGEN ziekte tgv van klimaat, koude bovennatuurlijke oorzaken andere manier van uiten van klachten COMMUNICATIE taalproblemen, culturele en sociale verschillen BESLUIT: MIGRANTEN HEBBEN EEN ANDER KLACHTEN – EN DIAGNOSEPATROON

18 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS
IMPORTZIEKTEN 1) INFECTIEZIEKTEN Tijdens de eerste maanden van verblijf in België of na een vakantie: malaria, buiktyfus, paratyfus, bacillaire dysenterie, hepatitis A scabies, schimmelinfecties Persisterende infecties Parasitaire infectie van maag-darmkanaal: Giardia Lamblia, Ascaris (makkelijk te behandelen) Schistosomiasis, echinococcose, filiaris (kan jaren duren) (malaria tertiana), hepatitis B (hoge prevalentie in herkomstland) TBC (illegalen en ex-gevangenen) HIV (tropisch Afrika) en SOA: gonorree

19 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS
1) INFECTIEZIEKTEN c) Late gevolgen van infecties hepatocellulair CA na hep B-C, Aids na HIV, resistente TBC

20 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS
2) GENETISCH BEPAALDE ZIEKTEN a) Hemoglobinopathieën Thallasemie: anemie en splenomegalie, afwijkend bloedbeeld: microcytose Sikkelcelanemie: zwarten en soms ook Turken! Homozygote vorm geeft hemolytische anemie en vaso-occlusieve Crisis b) Familaire Middellandse Zeekoorts buikpijn, pijn op de borst, arthralgieën en koorts Turken en Marokkanen, wordt dikwijls gemist,

21 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ARTS
B) VERWORVEN AANDOENINGEN Diabetes: prevalentie hoger, slechter geregeld, vakantie en ramadan! Vit D tekort : niet frequent, vooral bij zeer marginale woonomstandigheden Peptisch ulcus: stress en hogere prevalentie van Helicobacter Pylori CO-intoxicatie (acuut en chronisch: weerkerende nausea en hoofdpijn, moeheid, bepaal carboxyhemoglobine)

22 B) VERWORVEN AANDOENINGEN
Astma: bij vochtige behuizing en gebruik van veel tapijten Scabies: minder frequent Loodintoxicatie Een vermindering van het IQ, leerproblemen, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, slaapstoornissen en afwijkende groei, (waarden >35 mcg/dl) bleekheid, misselijkheid, braken, eetlustverlies, buikpijn, overprikkelbaarheid, rachitistekensen bij extreem hoge waarden.

23 C) INPASSINGSPATHOLOGIE
Posttraumatische stress-stoornis 6 tot 11%van de vluchtelingen) en vrouwenbesnijdenis bij vluchtelingen uit Somalië, Soedan, Mali (90% van de Somalische vrouwen heeft de faraonische besnijdenis) Inpassingspathologie: Verstoringen van het psychologisch en sociaal evenwicht, waarbij angstaanvallen, hyperventilatie, somatische fixatie en depressie het meest opvallend zijn. Somatische fixatie: psychologische problemen vertalen via een lichamelijke klacht

24 GEZONDHEID VAN ALLOCHTONEN KINDEREN EN ADOLESCENTEN
Verschillen in sterfte (hoger bij allochtonen) - Pasgeborenen Turk en Marok. anderhalf x meer kans door zwangerschap op heel jonge of oude leeftijd, 25% tienerzwangerschappen bij Marokkanen (2% bij autochtone bevolking) - 0 – 15 jaar erfelijke aandoeningen door consanguïniteit, wiegendood vooral bij Turken: 2x meer dan bij autochtonen en 4x meer dan Marokkanen (roken!), meer ongevallen - jongvolwassenen bijna gelijke sterftecijfers

25 Verschillen in gezondheid en ziekte
Geboortegewicht (marokk kinderen meestal zwaarder (moeders roken niet), vroegtijdig starten met bijvoeding Hemoglobinopathieën Thallassemia major (anemie en splenomegalie) (vooral marokk en turken) Sikkelcelanemie (hemolytische anemie en vaso-occlusieve crisissen (vooral afro-type)

26 Verschillen in gezondheid en ziekte
Lactase-deficiëntie (tropische landen, waterstofademtest, behandeling met lactasedruppels) Infectieziekten salmonella, shigella, campylobacter,giardia lamblia, hepatitis A (en B), TBC, vooral bij terugkeer uit verlof Ongevallen kleinere behuizing, meer kinderen thuis, loodvergif- tiging door oude loodverf

27 luchtwegklachten soms vochtige behuizing, veel tapijten, komt toch minder vaak voor dan bij autochtonen diabetes type I 1,6 keer hoger bij marokkaanse kinderen Bedplassen 2 tot 4 x hoger bij allochtonen Gebitsstatus caries komt vaker voor bij allochtonen Lichaamsbeweging (zwemmen & islamitische meisjes, in amsterdam had minder dan 50% van allochtone 12-jarige meisjes een zwemdiploma ivm 95% bij de autochtone 12-jarige meisjes)


Download ppt "Achtergrondinformatie migratie"

Verwante presentaties


Ads door Google