De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 Sneak preview over bijbel Sifra Op 't Land Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar 13 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 Sneak preview over bijbel Sifra Op 't Land Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar 13 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 Sneak preview over bijbel Sifra Op 't Land Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar 13 mei 2006

2 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel2 Sneak preview 1 •Hoeveel voorspellingen bevat het Oude Testament over Jezus’ geboorte, leven, dood en opstanding? a.50 b.150 c.300 •meer dan 300, uitgesproken door verschillende mensen over een periode van meer dan 500 jaar •29 daarvan werden vervuld op zijn sterfdag •veel daarvan buiten de controle van Jezus (geboorteplaats, wijze van sterven, plaats van zijn graf)

3 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel3 Sneak preview 2 •Hoeveel doden worden er in de bijbel opgewekt? a.3 b.7 c.minstens 12 •OT: 3; NT: 6 bij naam + "velen" •OT:zoon van weduwe van Sarfath, door Elia zoon van de Sunamitische, door Elisa onbekende man, door Elisa ná zijn dood •NT, door Jezus zelf: dochtertje van Jaïrus jongeling te Naïn Lazarus •NT:Jezus zelf en met Hem … … "vele lichamen der ontslapen heiligen" (Matth 27:53) Dorcas, door Petrus Eutychus, door Paulus

4 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel4 Sneak preview 3 •Waar in de bijbel staat een algemeen geldend richtlijn om geld te besteden voor wijn of bedwelmende drank? a.Deuteronomium b.Spreuken c.1 Timotheüs •Deut 14:26:... en gij zult dat geld besteden voor alles waarin gij lust hebt, voor runderen of kleinvee, voor wijn of bedwelmende drank, of wat gij ook wenst, en gij zult daar voor het aangezicht van de HERE, uw God, eten en u verheugen, gij met uw huisgezin •Spreuken adviseert voor als je verdrietig bent... Spr 31:6: Geeft bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn •Paulus geeft dit als persoonlijk advies aan Timotheüs 1 Tim 5:23: Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij.

5 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel5 Sneak preview 4 •Hoe reageerde David, toen Uzza stierf omdat hij zijn hand uitstak naar de ark die van de wagen dreigde te vallen? a.hij boog zich neer voor de Heer b.hij huilde om de dood van Uzza c.hij werd boos op God

6 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel6 Sneak preview 5 •Wat wordt van koning Manasse gezegd? a.hij was klein van gestalte en liet een speciale troon ontwerpen om dat te camoufleren b.hij liet in het hele land de wet van God voorlezen c.hij verbrandde zijn zonen en hield zich bezig met wolkenschouwerij

7 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel7 Sneak preview 6 •Welk beroep had Nehemia?a.schrijver b.priester c.schenker

8 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel8 Sneak preview 7 •Wat was het verschil in antwoorden van Elifaz, Bildad en Sofar aan de ene kant en Elihu aan de andere kant? a.de eerste drie vrienden veroordeelden Job; Elihu niet b.de eerste 3 vrienden leggen een relatie tussen dat wat Job overkomt en zijn levenswandel; Elihu niet c.de eerste 3 vrienden concentreren zich op het verklaren van Job's lot; Elihu concentreert zich op God

9 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel9 Sneak preview 8 •Welk ander bijbelboek verwijst naar Job? a.Daniël b.Ezechiël c.Hosea en trouwens ook Jacobus 5:11: "…U hebt gehoord hoe standvastig Job was …"

10 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel10 Sneak preview 9 •Wie wordt gedwongen het kruis van Jezus te dragen? a.Simon de Zeloot b.Simon van Cyrene c.Simon de Ethiopiër

11 In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 zaterdag 13 mei 2006Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar: sneak preview over bijbel11 Sneak preview 10 •Hoe wordt Abraham in Romeinen genoemd? a.vader van alle onbesnedenen die geloven b.vader van Izak en Jacob c.voorvader van Jezus


Download ppt "In één studiejaar de bijbel door 2005-2006 Sneak preview over bijbel Sifra Op 't Land Landelijke informatiemiddag bijbel in één jaar 13 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google