De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Abrona, 7 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Abrona, 7 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Abrona, 7 juni 2011

2 Waarom bruine bonen ijsklontjes zijn
Inzicht in de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking. Door Stijn Weterings, Viviane Binnendijk & Valdelice van Kekem Abrona, 7 juni 2011

3 Definitie ‘Mental retardation is characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behaviour as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates before age 18.’ (AAIDD 2002) Abrona, 7 juni 2011

4 Uitwerking Een beneden gemiddeld intellectueel functioneren, geoperationaliseerd door middel van een intelligentiecoëfficiënt (IQ) van 75 of lager. Beperkingen in adaptief gedrag. Mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite met het leren en in het dagelijks leven toepassen van conceptuele, sociale en adaptieve vaardigheden. Ten gevolge daarvan zijn zij – meer dan van hun leeftijd wordt verwacht - afhankelijk van ondersteuning om zich in de maatschappij staande te kunnen houden. Beperkingen zijn het gevolg van een ontwikkelingsstoornis en manifesteren zich voor het 18e levensjaar. Abrona, 7 juni 2011

5 VGN  Ontwikkeling uitgaven gehandicaptenzorg, (X € ), gemiddelde jaarlijkse groei (GJG) in procenten Abrona, 7 juni 2011

6 Abrona in de regio Abrona, 7 juni 2011

7 De wijk Sterrenberg Abrona, 7 juni 2011

8 Oefenmateriaal Abrona, 7 juni 2011

9 Netwerkkaart Abrona, 7 juni 2011

10 VAS score liniaal Abrona, 7 juni 2011

11 nvFVG De FVG is opgericht in juli Het doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de vereniging de belangen van haar leden behartigen. Genoemde doelen tracht de vereniging te realiseren door o.a. : - bevorderen van collegiale contacten - opzetten en faciliteren van relevante scholing - stimuleren van wetenschappelijk onderzoek binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - opzetten van een kwaliteitsregister - onderhouden van contacten met andere instanties, relevant voor de beroepsgroep. Abrona, 7 juni 2011

12 Functionele Fitheidstesten
Berg Balans Scale Incremental Shuttle Walking Test 5 meter wandelsnelheids test Knijpkracht 30 sec. chairstand Abrona, 7 juni 2011

13 Bruine boon = ijsklontje
een voorbeeld van onze dagelijkse praktijk Abrona, 7 juni 2011

14 sensomotorische integratie
inleiding Casus Sanne Pauze Wat is sensomotorische integratie Zintuigen Verwerking van zintuigprikkels Verwerking en integratie Vervolg casus Sanne vragen sensomotorische integratie

15 sensomotorische integratie
Casus Sanne Vrouw 23 jaar Diagnose : Schouderklachten links , oorzaak myogeen Medische gegevens: autisme + ADHD behandeling door psychiater problemen met eten veel braken Medicatie: ritalin,prozac, haldol Sport en werk : werkt en woont sinds paar maanden op zorgboerderij Hobby’s: muziek sensomotorische integratie

16 sensomotorische integratie
Casus Sanne SCEGS 1. Somatische klacht a. pijn in schouder links, bijna dagelijks, in de ochtend meeste pijn b. Het is niet duidelijk waardoor de klacht wordt veroorzaakt, niet door zwaar werk , soms wel als Sanne het druk heeft. c. Als Sanne pijn heeft weet ze niet wat ze kan doen om de pijn te verminderen, advies zoals warme douche werkt niet echt. d. soms ook pijn in rechter schouder. soms rugklachten of buikpijn sensomotorische integratie

17 sensomotorische integratie
Casus Sanne 2. Cognitie a. het is een vervelende pijnklacht maar andere zaken vindt Sanne belangrijker. b. Sanne hoopt dat het wel over gaat maar is bang dat ze er een ander probleem voor terug krijgt c. Sanne staat open voor therapie maar heeft geen hoge verwachtingen. Ze heeft eerder fysiotherapie gehad maar dat had weinig effect sensomotorische integratie

18 sensomotorische integratie
Casus Sanne 3. Emotie a. Ze werkt met de pijn in de schouder gewoon door, merkt het vaak te laat omdat haar pijnbeleving niet goed is. Na het werk is ze dan vaak te prikkelbaar om b.v. muziek te oefenen of rustig te eten. b. Ze is vooral prikkelbaar sensomotorische integratie

19 sensomotorische integratie
Casus Sanne 4. Gedrag a. Alles wat "moet "gaat altijd gewoon door , tenzij ze te prikkelbaar is dan stopt ze met werken en gaat naar haar kamer om te voorkomen dat ze boos wordt of overstuur raakt. b. Ze neemt nooit pijnstillers omdat ze al zoveel medicatie heeft waar ze eigenlijk vanaf wil. sensomotorische integratie

20 sensomotorische integratie
Casus Sanne 5. Sociaal functioneren a. De schouderklacht is er (bijna) altijd en Sanne ziet het zelf niet als oorzaak waardoor ze activiteiten wel/niet doet. b. Het laatste half jaar is er weinig gebeurd. sensomotorische integratie

21 Wat is smi Samenwerking tussen waarnemen en bewegen. Sensoriek = zintuiglijk waarnemen motoriek = beweging Integratie = samenwerking Abrona, 7 juni 2011

22 Reuk Visus Gehoor Smaak Tast
Zintuigen Reuk Visus Gehoor Smaak Tast Abrona, 7 juni 2011

23 Vestibulair & propriocepcis
Zintuigen Vestibulair & propriocepcis Abrona, 7 juni 2011

24 Verwerking zintuigprikkels
Prikkel sensoriek motoriek Ex-afferent waarnemen bewegen re-afferente doelgericht sensoriek bewegen/spel Abrona, 7 juni 2011

25 Verwerking van zintuigprikkels
vluchten, vechten en +/+ verstarren Waarschuwend vermogen +/- informatie opdoen/onderzoeken -/- prikkel wordt niet opgemerkt Abrona, 7 juni 2011

26 Organisatie Abrona, 7 juni 2011 Horen zien voelen ruiken proeven
evenwicht houdingsgevoel Abrona, 7 juni 2011

27 sensomotorische integratie
alertheid Toestanden Slapen Wakker en ongericht passief of actief Wakker en gericht actief Wakker en gespannen actief of passief Huilen of andere emotionele ontlading sensomotorische integratie

28 Problemen met sensorische integratie
overgevoeligheid ondergevoeligheid sensomotorische integratie

29 Problemen met sensorische integratie
overleven beleven sensomotorische integratie

30 Proces van sensorische informatie verwerking en sensorische integratie
De zintuigen Auditief (horen) Visueel (zien) Vestibulair (Zwaartekracht en beweging) Proprioceptief (spieren en gewrichten) Tactiel (tast) Smaak Geur Integratie oogbewegingen Reflexintegratie Houdingsregulatie Tonusregulatie Cocontractie Zekerheid tov zwaartekracht Gevoeligheid voor bewegen Zuig-slik-adem-synchroniciteit Tactiel comfort Ouder-kind-binding Eten en drinken mondmotoriek Imitatie Lichaamsschema Bilaterale coordinatie Motorplanning Aandacht Emotionele stabiliteit Arousal Registratie Modulatie Discriminatie sensomotorische integratie

31 Proces van sensorische informatie verwerking en sensorische integratie
Doelgericht bewegen Eindresultaat Communicatie Concentratie Organisatie Zelfbeeld Zelfcontrole Zelfvertrouwen Leervermogen Abstract denken Specialisatie van de 2 lichaams-en hersenhelften sensomotorische integratie

32 Onderzoek sensomotorisch integratie
- Hoge tonus met name de extensoren - Weinig rotaties - Matig evenwicht - Geen vloeiende bewegingen maar schokkerig en snel bewegen - Slechte motorplanning, kan gesproken opdracht slecht omzetten in handeling. sensomotorische integratie

33 Behandeling SMI van Sanne
1. Uitleg van prikkelgevoeligheid en alertheid 2. Sanne leert stadia van alertheid herkennen en haar alertheid te beinvloeden. 3. Sanne leert gebruik maken van dempende systemen B.v. schommelen (vestibulair) Visueel materiaal (I-pad) Auditief (rustige muziek om andere geluiden buiten te sluiten) Tactiel (borstelen) Diepe druk (korset, verzwaringsmaterialen) sensomotorische integratie

34 Behandeling SMI van Sanne
4. Verminderen van overgevoeligheid door tijdens de therapie te oefenen en wekelijks een vertaling hiervan te maken naar het dagelijks leven. oefenen met combinaties van gevoeligheden samen met een dempend systeem sensomotorische integratie

35 Effect sensomotorisch integratie
De schouderklachten zijn verdwenen De medicatie wordt afgebouwd Het eten gaat sneller , met minder weerstand Braken komt bijna niet meer voor Motoriek is sterk verbeterd, aangemeld bij voetbalclub Muziekinstument bespelen wordt langer volgehouden, vingers zijn minder gevoelig sensomotorische integratie

36 slot Daarom zijn bruine bonen ijsklontjes! sensomotorische integratie


Download ppt "WELKOM Abrona, 7 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google