De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Riley Jack agp – the advent gospel promotions

Verwante presentaties


Presentatie over: "Riley Jack agp – the advent gospel promotions"— Transcript van de presentatie:

1 Riley Jack agp – the advent gospel promotions
Operation Global Rain Riley Jack agp – the advent gospel promotions

2 Operation Global Rain Oproep aan Zijn volk “gebed”

3 Oproep Oude Testament! (2 Kronieken 7:14)
en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. (2 Kronieken 7:14)

4 Oproep Nieuwe Testament
“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,  en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;” (Handelingen 3:19 & 20a)

5 Samen bidden voor… Joel 2: 15,16,18,23
“Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen …. Toen nam de HERE het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk…. En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” Joel 2: 15,16,18,23 

6 Waarvoor bidden? Bezinning – Welke situatie bevinden wij ons nu
Bekering – Besef dat we moeten omkeren van alles wat scheiding brengt tussen ons en de Heer Herstel – Wandelen in Gods Wil, door Hem laten vormen. Opwekking – gezamenlijk delen in de vreugdevolle glorie van de Heer.

7 Zijn volk! Dat zijn wij! Uitstoring van de late regen, een gemeente van God voorbereid in leer (wat de bijbel ons leert 2 Tim 3:16), in karakter (Gods vrucht, Galaten 5) en missie (Zendingsopdracht Mattheus 28:18,19) Zijn Volk! die klaarstaat om de Heer te ontmoeten EN Zijn Volk! die erop uitgaat om de naaste de liefdevolle en reddende boodschap van Christus te brengen

8 Operation Global Rain Wat is Global Rain? Wanneer? Waar?
Wereldwijde gebedsbeweging, bidden voor de spade regen – late regen Wanneer? vanaf nu tot en met de climax 27 juni tot 7 juli (7-7-07) Waar? Thuis & in de gemeente of gebedsgroep

9 Geschiedenis OGR 2006 Een evangelisatie actie in Californië, zonder gastsprekers, etc, etc Maar gewoon bidden, voor het gezin, de kerk, samenleving… en er kwam opwekking in de diverse gemeentes Verschillen bijgelegd, etc, etc

10 Global Rain Wereldwijd
Actie groot succes: Steun Conferentie in Centraal Califorinië Honderden adventkerken over geheel de wereld Zelfs in Nederland Alkmaar, Groningen, Den Haag, Apeldoorn, Amersfoort, Nijmegen Rotterdam Noord, Schiedam én Almere (stand )

11 Laatste deel van fase II
Fase plan van OGR Fase I – aanmelding & promotie Fase II – Zelfonderzoek & Gebed individueel en collectief) Fase III – Actie (er op uit gaan) _________________________ Vanaf 18 mei Laatste deel van fase II

12 OGR – goed begin, begint…
Thuis

13 Thuis in gebed We moedigen elk individu aan om vanaf 18 mei aanstaande 40 minuten per dag, gedurende 40 dagen vrij te maken voor persoonlijk wijdingsgebed. De 40 dagen voorafgaand aan 27 juni wijdt een ieder 40 minuten per dag aan persoonlijk gebed. Zoals Jezus, na Zijn opstandig, 40 dagen lang dicht bij Zijn discipelen was, zo mogen wij persoonlijk dicht bij Christus gaan staan als voorbereiding van onze gezamenlijke gebedsperiode van 10 dagen.   

14 Hoe pak je het thuis aan? Tijdens ochtend- en avondwijding
Persoonlijk gebed Onderdeel van persoonlijke (bijbel)studie Zoek een ideaal moment voor het gezin om samen te bidden. (voor of na het eten?) Materiaal via

15 Samen in de naam van Jezus…
Wat kun je doen in je eigen: Gemeente

16 OGR in deze gemeente Voorbereidende gebedssamenkomsten op de woensdagavond (let op de mededelingen) Vanaf 27 juni tot en met 6 juli, elke avond een gebedsbijeenkomst in deze kerk Op 7 juli slotdag met doopdienst, en bijeenkomsten in de middag en avond

17 FAQ – Veel gestelde vragen
Waarom ons richten op ? Geen profetische betekenis, eindigt op een sabbat, goed slot van een actie Wat als er niets gebeurt? Lokken we hiermee niet nog een grote teleurstelling uit? Nee, een ieder moet zich voorbereiden voor de spade regen, gebedsactie of niet

18 FAQ – Veel gestelde vragen
Is de kerk hier klaar voor? Ja, daarom bidden wij, individueel en gezamenlijk Is deze opwekking gebaseerd op emotionele opwinding? Nee, het gaat niet om een spectaculaire show, maar om nederigheid en verootmoediging

19 Vragen


Download ppt "Riley Jack agp – the advent gospel promotions"

Verwante presentaties


Ads door Google