De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZINGEN met KINDEREN GELOOFSCOMMUNICATIE en KERKOPBOUW WELKOM!

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZINGEN met KINDEREN GELOOFSCOMMUNICATIE en KERKOPBOUW WELKOM!"— Transcript van de presentatie:

1 ZINGEN met KINDEREN GELOOFSCOMMUNICATIE en KERKOPBOUW WELKOM!

2 KENNISMAKING - onderwijs (kleuter, basis) - catechese (eerste communie, vormsel) - gezinsviering, nevendienst - dirigent plaatselijk kinderkoor - verantwoordelijke jeugdbeweging - priester, diaken, parochieassistent begaan met het zingen met kinderen/jongeren in de parochie/federatie ………… ZINGEN - KINDEREN

3 HERKENBAAR?! Ikzelf… mijn zingen als kind en jongere heeft me
zonder dit te beseffen – dichter bij God gebracht… mijn zingen als kind en jongere – ook in de liturgie – heeft me op het spoor naar God gezet… HERKENBAAR?!

4 ° Zingen – kinderen/jongeren – Liturgie
° WERKwinkel! ° Zingen – kinderen/jongeren – Liturgie ° Geloofsoverdracht zingen met kinderen/jongeren ° Kerkopbouw zingen met kinderen/jongeren ° Liturgische vorming ?! ° Beschikbaar materiaal ° Bedoeling doorheen heel het verhaal: !!! Ondersteunen en bemoedigen in het engagement dat jullie plaatselijk op school, in parochie/federatie opnemen…!!! °Getuigenis eigen ervaring/ heb mogen doen

5 VERLOOP 2. Wat doet muziek met een mens? Met een kind/jongere?
1. Liedproject ‘Zing Alleluia’ 2. Wat doet muziek met een mens? Met een kind/jongere? 3. Wat doet zingen met een mens? → Wegen naar God?! → Geloofsoverdracht – Kerkopbouw?! 4. Criteria ‘goed’ lied - Materiaal? 5. Wat hebben we geleerd? 6. Vraag en antwoord

6 Doelstelling Doelpubliek Toelichting Info.
LIEDPROJECT ZING ALLELUIA Doelstelling Doelpubliek Toelichting Info.

7 DOELPUBLIEK - leerkrachten kleuter, basis, bijzonder onderwijs - catechisten eerste communie, vormsel - medewerkers vieren met gezinnen - plaatselijke kinderkoren en begeleiding DOELSTELLING Ondersteuning inzet - vaak vrijwillig - velen zang in de liturgie op school in parochie/federatie door aanbod vorming - muzikaal - catechetisch - liturgisch

8 TOELICHTING PROJECT ° Samenwerking: bisdom Hasselt- Averbode (P. Jos Bielen)– Koor & Stem (Claudine Martens) ° Liedboek liederen verloop eucharistie icoontje /leeftijd catechetisch + liturgisch opstapje gitaarakkoorden leuke illustraties CD: gezongen en instrumentaal ° Bekendmaking 1. Drie zangnamiddagen in bisdom asselt voor kinderkoren en voor allen met interesse voor zingen met kinderen in de liturgie in parochiezaal of school ZA zingen Toonmoment voor … 2, Vormingsnamiddag 17 oktober 2010 – PCS – Kiewit voor leerkrachten, priesters, diakens, parochieassistenten ZA zingen Hoe met ZA aan de slag…

9 INFO www.zingalleluia.be
Gratis zangsessie ter plaatse ( als niet te kleine groep!) Liedboekje € 10 ( + CD) Apart begeleidingsbundel Jos Bielen Claudine Martens

10 ZA in gebruik? PROJECT Zing Alleluia WAT HEBBEN WE AL BEREIKT?
Plaatselijk Gezinsvieringen soms eigen CD met mix van kinderliederen Eerste communie Vormselcatechese - Vormselviering o.a. Lam Gods, Jesus Christ, you are my life! . Verschillende initiatieven sinds februari 2010 Vormelingendag Leuven: 3000 deelnemers Vormelingendag Gent: 4000 deelnemers Zangsessies Limburg: 200 deelnemers Zangsessie Leuven: 90 deelnemers Misdienaarsdag Scherpenheuvel: 800 deelnemers

11 BELANGRIJKE VOORAF… Of je nu juf of meester bent, catechist of priester, diaken, parochieassistent, koordirigent… Kinderen/jongeren voelen onmiddellijk aan of je ook zelf beleeft hetgeen je vertelt! Je authentiek christen zijn is essentieel als het gaat over geloofsoverdracht… Dit geldt zeker ook bij het zingen met kinderen! Zorg ervoor dat je staat voor een blije en onthalende Kerk die kinderen en hun ouders welkom heet!

12 * Wat doet MUZIEK met een mens? * Wat gebeurt er wanneer kinderen ZINGEN?

13 MUZIEK RAAKT, GRIJPT IN op alle dimensies van het mens-zijn: lichaam, geest, gevoelen, verstand, sociale, … Cf. - muziektherapie mindervaliden - 1 Sam. 16, 14 – 23 ZET IN BEWEGING, OPENT cf. - uitgangsleven - in de liturgie! BRENGT RUST, KAN BRENGEN NAAR EEN DIEPER NIVEAU … waar zich ook het GELOOF bevindt! SPREEKT EEN TAAL: de componist SPREEKT doorheen zijn muziek

14 MUZIEK en GELOOF?! * “Wat niemand kan uitspreken, kan hij wel zingen”(H. Oosterhuis) * “Muziek is schoonheid als een weg naar geloof” ( G. Danneels) * “Geloof komt niet vanzelf. Openheid hiervoor is nodig! Laat de muziek toe om hierbij zijn werk te doen!” ( O. Messiaen) “In zekere zin beschikt muziek over een kracht superieur aan het beeld en aan het woord, omdat zij immaterieel is; ze raakt zelfs aan de droom en behoort toe aan het dromenrijk… Muziek kan ons tot God brengen … maar God is als de zon: men kan Hem niet recht in de ogen kijken…”

15 JONGEREN EN MUZIEK?! Evolutie: 1) eerste generatie die constant nood heeft aan muziek 2) tegelijkertijd is er een grote nood aan stilte Muziek is voor velen een hulpmiddel geworden om zich af te sluiten tot de stilte Jongeren herkennen er hun vreugde in en hun verdriet Muziek is in staat jongeren uit te tillen boven zichzelf! Muziek kan een openheid bewerken naar het transcendente?!

16 Wat gebeurt er wanneer wij ZINGEN in de LITURGIE?!
Zingen brengt ons bij NIEUWE INHOUDEN, WOORDEN gezongen op muziek - “Een LIED bezit de KRACHT om ons woorden in de mond te leggen die wij uitgesproken niet tot die INHOUD zouden kunnen brengen” ( Ambrosius – 4de E) - “Het gezongen woord is HET HART VAN DE LITURGIE! Zingen is JE INVOEGEN IN EEN GROTER GEHEEL met woorden die je misschien ALLEEN MAAR MET ANDEREN AANDURFT. Wat niemand kan uitspreken, kan hij vaak wel zingen…” (Oosterhuis) - Liturgische liederen zijn als BEWAARTROMMELS waarin mensen hun GELOOFSVERTROUWEN OPSLAAN en met zich MEENEMEN. Zo leggen we een VOORRAAD aan WAAROP WE KUNNEN TERUGVALLEN. Als andere woorden ontbreken, kunnen ze zelfs worden tot een laatste houvast”.

17 4. Zingen HELPT de TEKST te ‘INNEN’/ VERINNERLIJKEN
2. Zingen (in de liturgie) STICHT GEMEENSCHAP Versterking van het GROEPSGEVOELEN … ( kampvuur, koor, …) Belang van het SAMEN ZINGEN in de LITURGIE: versterking van het GEMEENSCHAPSGEVOELEN met CHRISTUS in ons midden. Lturgie als Godsontmoeting door het Woord, door de priester, diaken, lector, gebedsleider, zang en muziek 3. Zingen VERDIEPT de tekst, WERPT er EEN ANDER LICHT op “ Niets kan de eigen ervaring van zingen vervangen. Voorafgaand aan het zingen is het goed ONS OPEN TE STELLEN VOOR de inhoud van het lied. Het is vruchtbaar DE INHOUD TOT ONS TE LATEN SPREKEN EN OP ONS EIGEN LEVEN TE LEGGEN”. ( B. de Cock) 4. Zingen HELPT de TEKST te ‘INNEN’/ VERINNERLIJKEN Zingend haal je een tekst gemakkelijker blijvend naar binnen “ Zing zoals je drinkt: van DORST”( Barnard)

18 Belang van het ZINGEN met KINDEREN!
GELOOFSOVERDRACHT! KERKOPBOUW!

19 ESSENTIEEL BELANG van MUZIEK en ZANG in de GELOVIGE OPVOEDING van het KIND
- vaststelling: afname met de leeftijd - wat je als kind is meegegeven, werkt het meest beklijvend gemakkelijker leren en onthouden 2. OP MAAT VAN het kind / de jongere - niet kinderachtig, niet te volwassen - wordt moeilijker naargelang oudere leeftijd

20 ZINGEN met KINDEREN en GELOOFSOVERDRACHT
door het ONTDEKKEN van de MUZIEK Gesprek over Opbouw? Klankkleur? Muziekinstrumenten? Ritme? Klanksterkte? We zingen zonder woorden… 2. door het VERKENNEN van de TEKST Nadruk op woorden, zinnen? Waaraan hoor je dit? Wat vermoed je wil de boodschap zijn van de maker van dit lied? Wat betekent dit voor de manier waarop we zullen zingen? Waartoe roept de tekst mij op? ! Vergeet niet ook zelf te verwoorden wat jij hoort in het lied en waartoe het lied jou oproept!!!! Geloofsgetuigenis! Stapsgewijze zingen we op tekst… De kunst zal erin bestaan om via deze twee wegen zo dicht als mogelijk te komen bij de diepe/rijke/gelovige inhoud van het lied voor elk kind (kleineren laten tekenen/ knippen en plakken terwijl het lied speelt).

21 PROEF OP DE SOM We leren een lied Aantonen van het belang van deze werkwinkel! Jullie zijn een groep vormelingen 12/13 jarigen De vormselcatechist leert jullie een lied aan uit ZA GAUDEAMUS HODIE * We beluisteren het lied * We zingen mee met de instrumentale versie * We ontdekken de muziek: - klankkleur? Blij/droevig… Ritme? Vlot, breed, … Hoogtepunt? Opbouwende zinnen? Canon! instrumenten? * We zingen op ‘bo’

22 We verkennen de tekst - titel. - Wat/wie maakt je blij. Wat/wie niet
* We verkennen de tekst - titel? Wat/wie maakt je blij? Wat/wie niet? Wat doe je als je blij/ droevig bent? En als vormeling? Reden om blij te zijn? Feest! Cadeau’ s of is er meer?! - Wat maakt écht gelukkig? - En Jezus? En ik? Persoonlijk getuigen?! * We zingen het lied op tekst … * Liturgisch: waar in de viering is dit lied best op zijn plaats? Waarom juist daar? Goed als een jongere er dan een woordje bij zegt…? * We zingen een laatste keer rechtstaand, beweging, … WE KUNNEN NOOIT ZOMAAR ZINGEN MET KINDEREN/JONGEREN! WE HEBBEN DE TAAK/ KANS HIERBIJ CATECHETISCH EN LITURGISCH te mogen vormen

23 onthalende KERKOPBOUW
ZINGEN met KINDEREN en onthalende KERKOPBOUW In VRIENDSCHAP! Houden van je kinderen, ouders, grootouders Belang van het bouwen aan een ONTHALENDE , KIND- en GEZINSVRIENDELIJKE KERK waar IEDER welkom is! “ Laat de kinderen tot mij komen….” LITURGISCH VORMEN: ZINGEN als een belangrijke DIENSTTAAK! - GEEN OPTREDEN – EVENWICHT kinderen en samenzang Doelstelling= mooie liturgie waar het zingen met kinderen een belangrijke bijdrage aan is - BESEF van het belang van het MEEMAKEN van LITURGIE voor het kind het kind/ de jongere ‘TE ETEN GEVEN ‘!/ SMAKEN? van LITURGIE

24 Geef kinderen (en ouders ) een taak …
3. BETROKKEN KIND → BETROKKEN (GROOT)OUDERS?! Geef kinderen (en ouders ) een taak … 4. Op CD → Ook thuis, in de auto … kind en andere gezinsleden! Zo is Kerkopbouw volop aan het gebeuren…

25 1. Criteria voor een goed liturgisch kinderlied? 2. Aanbod?
WAT zullen we ZINGEN?! 1. Criteria voor een goed liturgisch kinderlied? 2. Aanbod?

26 CRITERIA * Dit lied gaat over JEZUS, …. * PASSEND BIJ DE LITURGIE : bij de aard van de liturgie, het moment in het liturgisch jaar, plaats in het verloop van de liturgie, … (bijdrage aan de liturgie) * OP MAAT VAN de kinderen/ jongeren die zingen * ‘Een ANDERE TAAL’ is geen probleem als toegelicht aan allen * EIGEN MUZIKALE BEGELEIDING – instrumentale versie op CD * EVENWICHT wie zingt : Kinderen - solozang 1 kind - samenzang volk * GRAAG ZINGEN … *

27 AANBOD beperkt weinig recent Zing Alleluia :
+ ° - 8j : jonge kinderen ,eerste communicanten 8 – 10j: kinderkoor + 10 jarigen: vormelingen, plussers, jongerenkoor ° catechetisch en liturgisch opstapje! ° Leuke illustraties ° gitaarakkoorden ° CD ( 2 versies: gemakkelijker instuderen + begeleiding) _ ° beperkt aanbod , verloop eucharistie / Nieuwe uitgave?!!!

28 ° Jubilootje ° Ik wil leven (eerste communie) ° Ik zing want ik ben blij (eerste communie) ° Zondagskinderen ° Geloven als een kind ( Elly Zuiderveld – Nieman & Dick Le Mair) + CD ° Een straaltje van de maan ° Sommige liederen uit Zingt Jubilate - Uw Woord, Heer ° Enkele Taizé-refreinen ( eenvoudig refrein leren zingen = bidden) Ubi caritas, Jezus u bent, …

29

30 WAT hebben we GELEERD?! ZINGEN met KINDEREN
GELOOFSOVERDRACHT en KERKOPBOUW WAT hebben we GELEERD?!

31 Zang en muziek: essentieel in geloofsopvoeding!
Zingen doet ‘innen’ Jong geleerd is oud gedaan! Zing ‘op maat van’ het kind/jongere Mag doen bewegen – Mag brengen tot rust Verken samen de muziek Verken samen de tekst → Geloofsoverdracht/ catechese gebeurt Diensttaak in de liturgie – Evenwicht zoeken! Bouwen aan een onthalende Kerk! Durf getuigen van je eigen geloof: breng over waar je zelf van leeft! Blijf houden van je kinderen/jongeren, hun ouders, …!

32 www. zingalleluia.be Gratis zangsessie ter plaatse ( als niet te kleine groep!) Liedboekje € 10 ( + CD) Apart begeleidingsbundel Jos Bielen Claudine Martens Louisa Cloesen

33 VRAAG & ANTWOORD

34 “WIE HET KLEINE NIET EERT IS…” …3 isis…” 3”……..3
DANK voor jullie luisteren, voor jullie inzet!


Download ppt "ZINGEN met KINDEREN GELOOFSCOMMUNICATIE en KERKOPBOUW WELKOM!"

Verwante presentaties


Ads door Google