De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN."— Transcript van de presentatie:

1 EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN

2 Onderzoeksstappen / Verslaggeving
Wat wil je weten? / Onderzoeksvraag Wat veronderstel je? / Hypothese Hoe ga je te werk? / Technieken Wat heb je nodig? / Materialen Wat neem je waar? / Resultaten Wat is je conclusie? / Conclusie

3 Wetenschappelijke rapportage
Titel, auteur(s), instituut, financier(s), enz. Samenvatting Inleiding Achtergrondinformatie; context Probleemstelling Hypothese: stellige bewering Materialen & Technieken Resultaten (tekst, tabellen, grafieken) Discussie Conclusie Fouten; suggesties vervolgonderzoek Bronvermelding

4 Inductief onderzoek (voorbeeld)
Aantonen van stoffen m.b.v. indicatoren: het heeft geen zin om een hypothese te formuleren: de stof is aanwezig of niet Relatie lichaamslengte en gewicht: het heeft geen zin om een hypothese te formuleren want de uitkomst is duidelijk; het gaat om individuele verschillen

5 Deductief onderzoek (voorbeeld)
Maximale scheepslading kan worden berekend op grond van volume en opwaartse druk Laatste tijdstip waarop je van huis vertrekt en op tijd op school komt, kun je berekenen op grond van gemiddelde snelheid en de afstand

6 Oefening Verslag (eerst zelf doen)
Titel: Werking van Speeksel Inleiding Materialen & Technieken Resultaten Discussie Bronvermelding

7 Inleiding Speekselafscheiding bevordert ons vermogen om droog voedsel door te slikken. Bovendien ervaren wij een droge mond als onaangenaam en neemt de kans op irritatie van het slijmvlies in mond- en keelholte toe bij gebrekkige speekselafscheiding. Daarnaast is het mogelijk dat de samenstelling van speeksel een rol speelt bij de spijsvertering. Verondersteld wordt dat speeksel bijdraagt tot de vertering van zetmeel. Om dit te onderzoeken is een experiment opgezet om de hypothese - zetmeel wordt door speeksel omgezet in glucose - te toetsen.

8 Materialen & Technieken
Benodigdheden: zetmeelextract; 2 reageerbuisjes; speeksel; bunsenbrander; jodium; Fehling A & B Twee reageerbuisjes worden elk gevuld met een mengsel van 4 ml zetmeeloplossing en ongeveer 1 ml speeksel. Het mengsel wordt geschud en gedurende 5 min. opgewarmd tot lichaamstemperatuur (om enzymen in speeksel gelegenheid te geven goed op zetmeel in te werken). Met behulp van indicatoren wordt gecontroleerd of zetmeel en glucose in het mengsel aanwezig zijn. Aan buisje 1 worden enkele druppels jodium toegevoegd. Als zetmeel aanwezig is kleurt het mengsel blauw. Aan buisje 2 worden enkele druppels Fehling A & B toegevoegd en wordt de inhoud kort verhit in de gasvlam. Bij aanwezigheid van glucose kleurt het mengsel bruin (verhitting is nodig voor deze indicatie). Bij afwezigheid van zetmeel of glucose zal er geen kleuromslag plaatsvinden.

9 Resultaten Na toevoeging van jodium aan buisje 1 treedt er geen kleuromslag op. Na toevoeging van Fehling A & B en verhitting kleurt het mengsel bruin NB. Metingen worden in de vorm van tabellen en grafieken opgenomen in Resultaten

10 Discussie Uit de resultaten blijkt dat de zetmeel in het mengsel is verdwenen en dat er glucuse is ontstaan. Daarbij is uitgegaan van de vooronderstelling dat in het oorspronkelijke zetmeelextract ook daadwerkelijk zetmeel aanwezig was en dat deze oplossing niet al voor de aanvang van het experiment glucose bevatte. Om dit te controleren moet het experiment worden uitgebreid met een zogenaamde blancoproef: zetmeelextract zonder speeksel wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende zetmeel om met jodium een duidelijke kleuromslag te bewerkstelligen en zetmeelextract zonder speeksel wordt ook gecontroleerd op de afwezigheid van glucose. Met verder onderzoek kan worden nagegaan bij welke temperatuur speeksel het beste werkt.

11 Regels bij Grafieken Inhoud in één oogopslag duidelijk
titel toont waar gegevens betrekking op hebben legenda bij assen (variabelen, eenheid) eventueel bronvermelding Overzichtelijke schaalverdeling X-as onafhankelijke en Y-as afhankelijke variabele Bij meer afhankelijke variabelen extra legenda noodzakelijk

12 SOORTEN GRAFIEKEN Eendimensionale grafieken Tweedimensionale grafieken
- staafdiagram - cirkeldiagram - kartogram Tweedimensionale grafieken - lijngrafiek - voorstelling in 2-dimensionaal assenstelsel Driedimensionale grafieken - voorstelling in 3-dimensionaal assenstelsel

13 STAAFDIAGRAM BRON: CBS 1997

14 CIRKELDIAGRAM BRON: Fracties Tweede Kamer

15 KARTOGRAM BRON: the UK in figures

16 LIJNGRAFIEK (discreet) BRON: SCHOOLTV

17 LIJNGRAFIEK (continue)

18 SPREIDINGSDIAGRAM BRON: Statistiek voor historici

19 Regressielijn door puntenwolk

20 3D Grafieken

21 Bronvermelding Bij boeken: Bij tijdschriften: Bij websites:
Auteur; titel; uitgever; jaartal Bij tijdschriften: Auteur; titel; naam tijdschrift; uitgever; jaartal Bij websites: Gedetailleerd web-adres (invoering hiervan levert onmiddellijk de bron = letterlijke tekst)


Download ppt "EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN."

Verwante presentaties


Ads door Google