De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN. Onderzoeksstappen / Verslaggeving •Wat wil je weten? / Onderzoeksvraag •Wat veronderstel je? / Hypothese •Hoe ga je te werk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN. Onderzoeksstappen / Verslaggeving •Wat wil je weten? / Onderzoeksvraag •Wat veronderstel je? / Hypothese •Hoe ga je te werk?"— Transcript van de presentatie:

1 EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN

2 Onderzoeksstappen / Verslaggeving •Wat wil je weten? / Onderzoeksvraag •Wat veronderstel je? / Hypothese •Hoe ga je te werk? / Technieken •Wat heb je nodig? / Materialen •Wat neem je waar? / Resultaten •Wat is je conclusie? / Conclusie

3 Wetenschappelijke rapportage •Titel, auteur(s), instituut, financier(s), enz. •Samenvatting •Inleiding –Achtergrondinformatie; context –Probleemstelling –Hypothese: stellige bewering •Materialen & Technieken •Resultaten (tekst, tabellen, grafieken) •Discussie –Conclusie –Fouten; suggesties vervolgonderzoek •Bronvermelding

4 Inductief onderzoek (voorbeeld) •Aantonen van stoffen m.b.v. indicatoren: het heeft geen zin om een hypothese te formuleren: de stof is aanwezig of niet •Relatie lichaamslengte en gewicht: het heeft geen zin om een hypothese te formuleren want de uitkomst is duidelijk; het gaat om individuele verschillen

5 Deductief onderzoek (voorbeeld) •Maximale scheepslading kan worden berekend op grond van volume en opwaartse druk •Laatste tijdstip waarop je van huis vertrekt en op tijd op school komt, kun je berekenen op grond van gemiddelde snelheid en de afstand

6 Oefening Verslag (eerst zelf doen) •Titel: Werking van Speeksel •Inleiding •Materialen & Technieken •Resultaten •Discussie •Bronvermelding

7 Inleiding •Speekselafscheiding bevordert ons vermogen om droog voedsel door te slikken. Bovendien ervaren wij een droge mond als onaangenaam en neemt de kans op irritatie van het slijmvlies in mond- en keelholte toe bij gebrekkige speekselafscheiding. •Daarnaast is het mogelijk dat de samenstelling van speeksel een rol speelt bij de spijsvertering. Verondersteld wordt dat speeksel bijdraagt tot de vertering van zetmeel. Om dit te onderzoeken is een experiment opgezet om de hypothese - zetmeel wordt door speeksel omgezet in glucose - te toetsen.

8 Materialen & Technieken •Benodigdheden: zetmeelextract; 2 reageerbuisjes; speeksel; bunsenbrander; jodium; Fehling A & B •Twee reageerbuisjes worden elk gevuld met een mengsel van 4 ml zetmeeloplossing en ongeveer 1 ml speeksel. Het mengsel wordt geschud en gedurende 5 min. opgewarmd tot lichaamstemperatuur (om enzymen in speeksel gelegenheid te geven goed op zetmeel in te werken). Met behulp van indicatoren wordt gecontroleerd of zetmeel en glucose in het mengsel aanwezig zijn. Aan buisje 1 worden enkele druppels jodium toegevoegd. Als zetmeel aanwezig is kleurt het mengsel blauw. Aan buisje 2 worden enkele druppels Fehling A & B toegevoegd en wordt de inhoud kort verhit in de gasvlam. Bij aanwezigheid van glucose kleurt het mengsel bruin (verhitting is nodig voor deze indicatie). Bij afwezigheid van zetmeel of glucose zal er geen kleuromslag plaatsvinden.

9 Resultaten •Na toevoeging van jodium aan buisje 1 treedt er geen kleuromslag op. •Na toevoeging van Fehling A & B en verhitting kleurt het mengsel bruin NB. Metingen worden in de vorm van tabellen en grafieken opgenomen in Resultaten

10 Discussie •Uit de resultaten blijkt dat de zetmeel in het mengsel is verdwenen en dat er glucuse is ontstaan. Daarbij is uitgegaan van de vooronderstelling dat in het oorspronkelijke zetmeelextract ook daadwerkelijk zetmeel aanwezig was en dat deze oplossing niet al voor de aanvang van het experiment glucose bevatte. Om dit te controleren moet het experiment worden uitgebreid met een zogenaamde blancoproef: zetmeelextract zonder speeksel wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende zetmeel om met jodium een duidelijke kleuromslag te bewerkstelligen en zetmeelextract zonder speeksel wordt ook gecontroleerd op de afwezigheid van glucose. Met verder onderzoek kan worden nagegaan bij welke temperatuur speeksel het beste werkt.

11 Regels bij Grafieken •Inhoud in één oogopslag duidelijk –titel toont waar gegevens betrekking op hebben –legenda bij assen (variabelen, eenheid) –eventueel bronvermelding •Overzichtelijke schaalverdeling •X-as onafhankelijke en Y-as afhankelijke variabele •Bij meer afhankelijke variabelen extra legenda noodzakelijk

12 SOORTEN GRAFIEKEN Eendimensionale grafieken - staafdiagram - cirkeldiagram - kartogram Tweedimensionale grafieken - lijngrafiek - voorstelling in 2-dimensionaal assenstelsel Driedimensionale grafieken - voorstelling in 3-dimensionaal assenstelsel

13 STAAFDIAGRAM BRON: CBS 1997 •

14 CIRKELDIAGRAM BRON: Fracties Tweede Kamer •

15 KARTOGRAM BRON: the UK in figures •

16 LIJNGRAFIEK (discreet) BRON: SCHOOLTV •

17 LIJNGRAFIEK (continue)

18 SPREIDINGSDIAGRAM BRON: Statistiek voor historici •

19 Regressielijn door puntenwolk •

20 3D Grafieken •

21 Bronvermelding •Bij boeken: –Auteur; titel; uitgever; jaartal •Bij tijdschriften: –Auteur; titel; naam tijdschrift; uitgever; jaartal •Bij websites: –Gedetailleerd web-adres (invoering hiervan levert onmiddellijk de bron = letterlijke tekst)


Download ppt "EMPIRISCHE CYCLUS RESULTATEN. Onderzoeksstappen / Verslaggeving •Wat wil je weten? / Onderzoeksvraag •Wat veronderstel je? / Hypothese •Hoe ga je te werk?"

Verwante presentaties


Ads door Google