De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOT-platform Bijeenkomst 3 april 2013 3 april 20131.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOT-platform Bijeenkomst 3 april 2013 3 april 20131."— Transcript van de presentatie:

1 DOT-platform Bijeenkomst 3 april april 20131

2 Agenda 1.Opening 2.Presentatie DBC-Onderhoud (Henriëtte Talma) over het normtijdenherallocatietraject 3.Tarieven 4.Veranderingen Voorstel aanpak normtijdenherallocatietraject NIV 6.Integrale bekostiging 2015: consequenties 7.Rondvraag 8.Sluiting 3 april 20132

3 Tarieven • Per 1 april stijgen de tarieven interne geneeskunde gemiddeld met 3%! • Gevolg van een fout in de productiedataset bij de los declarabele producten • Terugwerkende kracht vanaf 1 januari • Vanaf 1 januari 2014 stijging iets minder dan 3 %. 3 april 20133

4 Evaluatie honorariumtarieven In hoeverre sluiten declaraties 2012 aan bij honorarium- omzetplafonds per instelling? 2.In hoeverre wordt, los van eventuele begrenzing door omzetplafonds, op specialismeniveau de beoogde euro omzet per fte gerealiseerd? 3 april 20134

5 NZa • Betrouwbare en volledige informatie is nodig. • Evaluatie op vanaf zomer op basis van “verantwoording realisatie honorariumplafonds 2012”, Vektis- en DIS-data. • Belemmeringen tariefevaluatie, zoals o.a. veranderingen productievolume, verschuiving vrijgevestigde-dienstverband, afspraken verzekeraars etc. • Noodzaak compensatie honorariumtarieven? – Aanneemsommen o.b.v. schadelastafspraken; – Verdeelafspraken ‘achter de voordeur’; – Verbeterde methodiek honorariumtarieven DOT 2013 (bv. IC). 3 april 20135

6 Orde Op verzoek van enkele wv-en bovenstaande vragen voorgelegd aan Logex: • Vraag 1: honorariumplafonds worden waarschijnlijk goed gevuld. • Vraag 2: verdeeldheid onder wv-en over waarde uitkomst. → Besluit KVB/BBC vergadering 23 april april 20136

7 Veranderingen 2014 Ouderengeneeskunde: • WOP besluit 25/2/2013: het openstellen van de zorgproductgroep (de boom) klinische geriatrie voor internisten ouderengeneeskunde. • Aan de typeringslijst interne geneeskunde wordt een zestal diagnoses toegevoegd waarmee de zorg aan ouderen medisch herkenbaar wordt. • 90 Multipele orgaanstoornissen • 91 Geheugenproblemen en dementie • 92 Delier • 93 Aandoeningen van bewegingsstelsel en bindweefsel • 94 Collaps e.c.i.(analyse collaps anders dan in het kader van ouderengeneeskunde 005) • 95 Loopstoornis • CGA krijgt een onderscheidende rol (ook nieuwe ZA bij vervolgbehandeling) 3 april 20137

8 Veranderingen 2014 Hematologie (ZPG ): • Verschuiven van diagnose 493 (prim immuundeficiëntie nno) naar de tak waarin de sarcoidose en cryoglobulinemieen producten landen. • De tak met aandoeningen m.b.t. bloedstolling wordt hetzelfde als de hemofilietak in de kinderboom 3 april 20138

9 Veranderingen 2014 Hematologie (stamceltransplantatie) • In de stamceltransplantatieboom is het niet mogelijk om een traject te declareren voor afname stamcellen (zonder selectie) bij verwante en niet verwante donor in geval van een hertransplantatie met gelijke donor. • Twee nieuwe zorgproducten – verwante donoren ZP 33 “afname” – niet-verwante donoren ZP 35 “aankoop-product”. 3 april 20139

10 Veranderingen 2014 Hematologie (innovatieverzoeken) Twee nieuwe zorgactiviteiten (typerend in boom – melanoom..): • Verstrekking Tumor infiltrerende lymphocytentherapie (TIL) per infuus of per injectie • Verstrekking DC immunotherapie (DC)per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren 3 april

11 Veranderingen 2014 Project Gender: • Nieuwe diagnose is 049 (endocrinologie): Incongruentie genderidentiteit • En 4 nieuwe producten in de boom 59899: – Screening genderidentiteitsstoornis, – Diagnostiek genderidentiteitsstoornis, – Real life en hormonale behandeling. – Operatief zwaar 3 april

12 Overige wijzigingen • Nieuwe ZA voor LDL ferese • Nieuw zorgproduct bij screening coloncarcinoom als toch geen scopie • Afgewezen: – Dinamapmeting 3 april

13 Voorstel normtijdenherallocatie • Geen meldingen van onjuiste normtijden/ tarieven. • Productiedata blijft hetzelfde. • Veel tijd en weinig effect. Voorstel: Alleen wijzigingen 2014 en knelpunten oplossen. 3 april

14 Praktisch • Vóór 10 april: wijzigingen los declarabele of ondersteunende zorgactiviteiten • Vóór 20 mei wijzigingsverzoeken door deelspecialismen indienen – Clusteren zorgproducten? – Wijzigingen productstructuur? – Overige knelpunten? • Week 23 en 24: beoordelen verzoeken NFU en rapportages DBC-O → BBC: monitoring verhoudingen deelspecialismen → BBC: vragen en overleg 3 april

15 Integrale bekostiging 2015: consequenties? OMS • Discussienota positionering 2015 • Modellen witte boek deel V (voorjaar 2013) NZa • NZa advies regionalisering -april 2013 • NZa advies integrale tarieven -juli april

16 Kort overzicht mogelijkheden na 2014 Vrij beroep als fiscaal ondernemer naar huidig model: • Als wordt voldaan aan reguliere toetsingscriteria 30 juni

17 Toetsingscriteria • de omvang van de investeringen • de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden • de winstverwachting • de aard en omvang van het risico dat wordt gelopen (bijvoorbeeld debiteurenrisico) • de zelfstandigheid ten opzichte van de opdrachtgevers • het aantal opdrachtgevers • de beschikbare tijd Dit vereist op zijn minst behoud van ‘via ’ declareren per juni

18 Alternatief Vrij beroep zonder fiscale ondernemersstatus Wat zijn de fiscale voordelen van fiscale ondernemersstatus? 30 juni

19 Fiscale status ondernemer Als ondernemer met fiscale status recht op: • MKB vrijstelling. Dit is 14% van de omzet. Hierover hoeft geen belasting betaald te worden. • Zelfstandigen aftrek: € 7280,- • Investeringsaftrek: 28 % bovenop de werkelijke kosten van de investering. De totale investeringen moeten in dat jaar wel boven de drempel van € 2300,- uitkomen. Zonder de status van fiscaal ondernemerschap nog wel recht op andere aftrekposten: bijvoorbeeld investeringen en auto 100%. 30 juni

20 Alternatieve werkvorm Vrij beroep als fiscaal ondernemer in regionaal samenwerkingsverband: Vrij beroep als fiscaal ondernemer met financiële medeverantwoordelijkheid of mede-eigenaarschap 30 juni

21 Overstap naar dienstverband • Arbeidsvoorwaarden conform AMS. • Aanvullend kunnen afspraken worden gemaakt over extra honorering (prestatieprikkels / afspraken over financiële medeverantwoordelijkheid): “AMS PLUS” • Goodwill: het ziekenhuis kan bijvoorbeeld de praktijk / het praktijkaandeel kopen. Eventueel kan goodwill worden ingebracht om mede-eigenaarschap te verwerven. 30 juni

22 Vraag Hoe kan de internist zich voorbereiden op 2015? en Hoe kan de NIV zich voorbereiden op 2015? 30 juni

23 Rondvraag 3 april


Download ppt "DOT-platform Bijeenkomst 3 april 2013 3 april 20131."

Verwante presentaties


Ads door Google