De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hazrat Inayat Khan en de Soefi-Beweging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hazrat Inayat Khan en de Soefi-Beweging."— Transcript van de presentatie:

1 Hazrat Inayat Khan en de Soefi-Beweging

2 Hazrat Inayat Khan Geboren 5 juli 1882 te Baroda (India)
Gestorven 5 februari 1927 in India “Hazrat” is een aanspreking voor een hooggeplaatst iemand

3 Inayat Khan werd op 5 juli 1882 geboren in het familiehuis te Baroda (India), waar geestelijke waarden en muziek in hoog aanzien stonden. Daar vond hij dan ook voedsel voor zijn uitzonderlijke gaven voor mystiek en muziek en kon hij zich ontwikkelen op cultureel gebied. Het is vooral zijn grootvader, zelf een groot musicus, die veel invloed heeft gehad op zijn opvoeding in deze richting. Door zijn mystieke aanleg en verlangen naar wijsheid ontmoette Inayat vele hoog ontwikkelde geestelijke mensen, waaronder ook soefi's, wat voor hem verdieping ten gevolge had. Zijn vurige wens om een Murshid (=geestelijk leraar) te vinden, die hem op dit pad verder zou leiden. ging in vervulling toen hij op een bijeenkomst van soefi's een groot soefi-leraar ontmoette. Deze Murshid interesseerde zich ook direct voor de jonge Inayat en wijdde hem terstond in. Hij zag in Inayat grote geestelijke gaven en nam hem aan als leerling.Vóór zijn heengaan droeg hij Inayat op naar het Westen te gaan en daar de wijsheid van het soefismete verbreiden. In 1910 verliet Inayat Khan India om in Amerika en Europa de soefi-boodschap te brengen, een nieuwe boodschap van aloude wijsheid, die hij de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid noemde. Hij reisde van land tot land, gaf concerten en lezingen en richtte afdelingen op waar zich de gelegenheid voordeed en onderrichtte een groot aantal leerlingen. In 1923 zag Inayat Khan zich aan het hoofd staan van honderden aanhangers in haast alle delen van de westerse wereld. Na vele jaren van reizen, voortdurend de boodschap verspreidend, kwam er behoefte aan rust. In 1926 ging hij terug naar zijn vaderland vanwaar hij niet meer terug zou keren. Inayat Khan overleed op 5 februari Zijn graf bevindt zich in de wijk Nizamuddin, New Delhi, India.

4 Hazrat Inayat Khan Hij kreeg een gemengde moslim-hindoe-opvoeding. Reeds op 20-j. leeftijd professor in de Indiase muziek. Vanaf 1910 naar Amerika, de Soefi-Boodschap brengen. Na 2 jaar naar Europa; vele rondreizen, o.a ook naar Nederland (o.a. Katwijk) In 1923 met Amerikaanse vrouw en gezin gevestigd in Suresnes, bij Parijs. In 1927 op 44-j.leeftijd overleden in Delhi, daar ook een Dargah (mausoleum) gekregen. Zijn werk voor het universeel soefisme wordt voortgezet door o.a. de Soefi-Beweging, verspreid over de hele wereld.

5

6

7 Gezin Inayat Khan in Surennes (Parijs) 1926

8 De Dargah (het mausoleum) van Hazrat Inayat Khan in Delhi

9 Soefi-symbool ‘Het hart dat ontvankelijk is voor het goddelijk licht, wordt bevrijd.’ Het hart: een medium tussen geest en materie. De wassende maan: de ontvankelijkheid van het hart, dat zich wil ontwikkelen tot ‘volle maan’. De vijfpuntige ster: verspreidt het goddelijk licht, waarvoor de wassende maan ontvankelijk is. De vleugels: het hart wil opwaarts stijgen (zoekt spirituele vooruitgang).

10 De boodschap van Inayat Khan (1)
Hij gaf vanuit het soefisme (wijsheid, zuiverheid), dat al zo oud is als de wereld, een nieuwe impuls aan een Boodschap die van alle tijden is. Deze oeroude boodschap werd door hem opnieuw universeel geformuleerd.

11 De boodschap van Inayat Khan (2)
Het is een universele boodschap van geestelijke vrijheid, een boodschap van de eenheid van religieuze idealen, van respect voor alle godsdiensten, profeten en heilige boeken van de mensheid.

12 De boodschap van Inayat Khan (3)
Het is een oproep om dagelijks leven en religie met elkaar te verbinden, opdat iedere daad door de geest mag worden gedragen en spirituele vruchten mag afwerpen: een wijze van leven geënt op de tijdloze mystiek.

13 De boodschap van Inayat Khan (4)
Sympathie is een centrale waarde, en respect voor de ander, het andere, een streven naar begrip vanuit een besef van broederschap.

14 De boodschap van Inayat Khan (5)
Soefisme kenmerkt zich door een positieve en constructieve levenshouding. Als we al spreken van een ethisch beginsel, dan is het dit: dat de gehele mensheid is als één lichaam, en dat ieder orgaan dat gekwetst of getroebleerd is, schade kan berokkenen aan het hele lichaam.

15 De Soefi-Beweging Inyat Khan bracht het soefisme in 1910 naar het Westen. De Soefi-Beweging dient als voertuig en werktuig voor de boodschap van wijsheid en zuiverheid. Dit centrale idee van het soefisme heeft bestaan vanaf het begin van de schepping. De doelstellingen van de Soefi-Beweging: 1. De religie van liefde, harmonie en schoonheid verspreiden. 2. Ieder mens het licht en de liefde in zichzelf laten ontdekken, zonder in te grijpen in gewoonten of overtuigingen. 3. Het Oosten en het Westen dichter bij elkaar brengen door de uitwisseling van gedachten en idealen, en daardoor de kans geven om universele broederschap te laten ontstaan.

16 Een uitspraak van Inayat Khan (1)
Bij alles kijk ik vanuit het standpunt van de ander, zowel als dat van mij. Daarom laat ik iedereen vrij in zijn opvattingen, omdat ik mezelf die vrijheid ook geef. Ik waardeer wat goed is in een ander en zie over het hoofd wat ik verkeerd vind.

17 Een uitspraak van Inayat Khan (2)
Ik zoek de vriendschap van iedereen die ik ontmoet: als ik de persoon moeilijk vind, doe ik een poging om zijn vriendschap te winnen. Als ik met die poging niet slaag, laat ik hem verder met rust. Maak ik iemand tot vriend dan wens ik die vriendschap nooit te verbreken.

18 Stel …….. ‘Je hebt met je beste vriend(in) een duidelijke afspraak gemaakt om elkaar om negen uur op het ….plein te ontmoeten, om daarna in de stad uit te gaan. Je stelt je daar veel van voor, maar om negen uur is hij/zij er niet. Ook na een half uur nog niet. Je belt, maar krijgt steeds de voic . Je wordt ook niet gebeld en krijgt geen sms. Je avond is verpest, het wordt niks meer. Je voelt dit als het verbreken van een belofte. De volgende dag nog niets gehoord. Dan hoor je van een klasgenoot dat hij/zij gisteravond op een andere plek in de stad gezien zou zijn. Je vraagt je nu af, of dit een reden is om de vriendschap in twijfel te trekken (waren er ook al niet eerder ‘signalen’?) en die te verbreken.’ Wat doe je?

19 Een uitspraak van Inayat Khan (3)
Vaak beschuldig je een ander van een fout, zonder te overwegen wat hem/haar ertoe bracht, welke de omstandigheden waren, of hij/zij het uit eigen beweging deed, of ertoe gedwongen. En dan komt het voor, dat je een ander beschuldigt iets verkeerds te hebben gedaan, zonder het zelf gezien te hebben, maar omdat het je door iemand anders verteld is, en dit is een nog grotere fout; hier ken je het feit niet eens uit de eerste hand. (“Morele Evolutie”)

20 Aforisme ‘Ik heb van mijn fouten meer geleerd dan van mijn deugden. Als ik steeds op de juiste wijze had gehandeld, was ik geen mens geweest.’

21 Aforisme ‘De wereld evolueert van onvolmaaktheid naar volmaaktheid. Ze heeft alle liefde en sympathie nodig. Grote tederheid en waakzaamheid worden verlangd van ieder van ons.’

22 Hidayat Inayat-Khan Zoon van Hazrat Inayat-Khan.
Leider van de Soefi-Beweging. Naast hem zijn echter ook Dr.H.J.Witteveen, een ‘Council’ (Raad) en een ‘Executive Committee’ verantwoordelijk voor de leiding van de Soefi-Beweging. Evenals zijn vader Hazrat is ook Hidayat Inayat Khan musicus en componist.

23 De Soefi-tempel “Murad Hassil” te Katwijk-aan-Zee

24 Algemeen secretariaat Nederland:
Web-links: (Engelstalig Internationale site) Algemeen secretariaat Nederland: Soefi in het Nederlands = Sufi in het Engels Een selectie uit de geschriften van Hazrat Inayat Khan: - ‘In een Oosterse Rozentuin’ - ‘De eenheid van religieuze idealen’ - ‘De wereld van het denken’ ‘De alchemie van het geluk’ ‘Het innerlijk leven’ ‘Kosmische taal’ ‘De ziel: vanwaar, waarheen’ ‘Gayan, Vadan, Nirtan (aforismen)


Download ppt "Hazrat Inayat Khan en de Soefi-Beweging."

Verwante presentaties


Ads door Google