De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008 ik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008 ik."— Transcript van de presentatie:

1 Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008 ik

2 NATUURWETENSCHAPPEN Apart vak
- 3 of 4 uur/week in 2de graad D/2008/7841/047 p 38  aangepast leerplan vanaf sept.2008 - 4 of 5 uur/week in 3de graad D/2007/0279/014 p 47 Eindtermen NW voor alle tso-leerlingen 2e graad

3 NATUURWETENSCHAPPEN = wetenschappen
Onderzoekend leren – wetenschappelijke methode Algemeen vormend vak Hou rekening met het studierichtingprofiel: wat na STW? (sociale, agogische, onderwijs) profiel van de leerling

4 Een geïntegreerd leerplan: waarom?
samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines theorie en labo eenvormigheid van aanpak en gehanteerde modellen één vak van 3 uur is zinvoller dan drie vakken van 1 uur (3 ≠ )

5 Een geïntegreerd leerplan: waarom?
Biologie studeren onmogelijk zonder basis chemie Chemie kan onmogelijk zonder basis fysica Wetenschappelijke methode is niet afhankelijk van het vakdomein

6 Integratie 2e graad Metrologie: belangrijk voor alle wetenschappen (beduidende cijfers, benaderingsregels, grafische voorstellingen, meettoestellen hanteren, …) Materiemodel: integratie chemie en fysica Classificatie: integratie biologie en chemie Zintuigen (vooral het oog): integratie fysica en biologie

7 Integratie 3e graad Logisch vervolg op tweede graad
Biochemie: integratie chemie en biologie (en voedingsmiddelentechnologie) Moleculaire genetica: integratie biologie en chemie Kernfysica - kernchemie

8 Probleem of uitdaging? Eén leerkracht geeft chemie, fysica en biologie! - geen specifieke opleiding - brede kijk op wetenschappen - soms bevestiging leerkrachten die de drie vakken geven Wat met de vaklokalen? - 3/4 uur in één vaklokaal of in drie verschillende vaklokalen - infrastructuur van de school (preparatielokaal) - grootte van de klasgroepen Samenwerking is nuttig/nodig Elkaar helpen met leerstof en labo’s In principe moeten de lessen doorgaan in een wetenschapslokaal, dat uitgerust is met apparatuur en materiaal om experimenten te kunnen uitvoeren, ook door leerlingen

9 Opbouw van het leerplan 2e graad
Metrologie (verplicht te integreren in verschillende leerstofonderdelen) Materiemodel Kracht, arbeid, energie en vermogen massa, zwaartekracht en gewicht arbeid, energie en vermogen in het dagelijks leven spieren en spierwerking Metrologie mag ook verdeeld worden over de verschillende leerstofonderdelen, liefst geen te grote diepgang hier!

10 Opbouw van het leerplan 2e graad
Verfijning materiemodel: atomen en moleculen Classificatie inleiding: classificatie in de wetenschappen (systemen, criteria) classificatie van organismen (vijfrijkensysteem, determineertabel) classificatie van stoffen (PSE, enkelvoudige en samengestelde stoffen)

11 Opbouw van het leerplan 2e graad
Zintuigen Inleiding (reactie, prikkel, zintuig) Licht en zien (stralen, lichtbundels, schaduw, terugkaatsing en breking, bouw oog, camera obscura en fototoestel, beeldvorming) Horen (geluid, bouw oor) Proeven, ruiken, voelen: neus, tong, huid Mooie integratie van het “oog” en aanverwante onderwerpen, best gelukt deel; ook de rest is redelijk goed, getuige diegenen die er al mee werken

12 Opbouw van het leerplan 2e graad
Stofklassen De chemische binding De chemische reactie Stofklassen van minerale verbindingen Stofklassen koolstofverbindingen = uitbreiding (zie ook 3e graad) Gedrag van stoffen in water

13 Opbouw van het leerplan 2e graad
Terreinstudie Inleiding (begrippen) Relaties tussen organismen Relaties tussen organismen en milieu Chemische reacties Inleiding Reacties met behoud van oxidatiegetal Reacties met wijziging van oxidatiegetal

14 Opbouw van het leerplan 2e graad
Druk Warmteleer Over beide zijn er heel veel proeven te doen Vooral warmte leer is natuurlijk belangrijk hier

15 Wat met labo? 2e graad: min. 18 uur (6 u bio/ 6 u chemie/ 6 u fysica) verspreid over 2 jaar Eventueel equivalent aan kleinere proefjes Opdrachten: duidelijk – eenvoudig materiaal – korte proefjes Klassikaal – frontaal – doorschuif Verslagen: gesloten – open - tussenvorm Het betreft hier wel het werk dat door leerlingen gedaan MOET worden. In die zin hoeft een labo wel niet meer één heel uur te duren

16 Is er voldoende tijd? - Voorstel

17 3e graad Cfr. didactische wenken
Onderzoekend leren: hoe gaan wetenschappers tewerk? De relatie tussen ‘Wetenschap en samenleving’ Attitudes nastreven Hou rekening met het studierichtingprofiel: wat na STW? (sociale, agogische, onderwijs) profiel van de leerling

18 Opbouw van het leerplan 3e graad
Stofuitwisseling (11) De cel en weefsel (8) Stofuitwisseling tussen cellen en milieu (3) Koolstofchemie (20) Elektrodynamica (11) Biochemie (37) Elektromagnetisme (9) Homeostase en afweer (10)

19 Opbouw van het leerplan 3e graad
Voortplanting - Erfelijkheidsleer (35) Celdeling (7) Voortplanting bij de mens (14) Erfelijkheidsleer (9) Moleculaire genetica (5) Evolutieleer (3) Mechanica (12)

20 Opbouw van het leerplan 3e graad
Geluid (12) Trillingen en golven (2) Geluid (4) Licht en EM straling (6) Kernfysica (10)

21 Labo 3e graad NW: 4 u/week  min 20 u labo per jaar
Gelijkmatig verspreid Over schooljaar Over wetenschappelijke disciplines Meer kleinere opdrachten: equivalent van 20 u Minstens 1 u/week laboratorium beschikbaar (gemakkelijk: blok van 2 u in laboratorium) NW: 5 u/week  streven naar gelijkmatige verhoging?

22 Tot slot … De doelstellingen (algemene, specifieke) leggen het niveau van het leerplan vast. Hou hiermee rekening bij de evaluatie. Neem in de evaluatie ook vaardigheden en attitudes op! - gebruik lab-materiaal (ict bij verwerking) - gebruik van infobronnen (tabellen, docu, …) - aflezen meettoestellen - organisatie lab-werkzaamheden - veiligheidsvoorschriften - orde, hygiëne, milieu, … - …

23 Tot slot … Einstein Imagination is more important than knowledge
Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler.


Download ppt "Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008 ik."

Verwante presentaties


Ads door Google