De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008

2 2 NATUURWETENSCHAPPEN Apart vak - 3 of 4 uur/week in 2 de graad D/2008/7841/047 p 38  aangepast leerplan vanaf sept.2008 - 4 of 5 uur/week in 3 de graad D/2007/0279/014 p 47 Eindtermen NW voor alle tso-leerlingen 2 e graad

3 3 NATUURWETENSCHAPPEN •= wetenschappen –Onderzoekend leren – wetenschappelijke methode –Algemeen vormend vak •Hou rekening met het studierichtingprofiel: – wat na STW? (sociale, agogische, onderwijs) – profiel van de leerling

4 4 Een geïntegreerd leerplan: waarom? •samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines •theorie en labo •eenvormigheid van aanpak en gehanteerde modellen •één vak van 3 uur is zinvoller dan drie vakken van 1 uur (3 ≠ 1 + 1 + 1)

5 5 Een geïntegreerd leerplan: waarom? •Biologie studeren onmogelijk zonder basis chemie •Chemie kan onmogelijk zonder basis fysica •Wetenschappelijke methode is niet afhankelijk van het vakdomein

6 6 Integratie 2 e graad •Metrologie: belangrijk voor alle wetenschappen (beduidende cijfers, benaderingsregels, grafische voorstellingen, meettoestellen hanteren, …) •Materiemodel: integratie chemie en fysica •Classificatie: integratie biologie en chemie •Zintuigen (vooral het oog): integratie fysica en biologie

7 7 Integratie 3 e graad •Logisch vervolg op tweede graad •Biochemie: integratie chemie en biologie (en voedingsmiddelentechnologie) •Moleculaire genetica: integratie biologie en chemie •Kernfysica - kernchemie

8 8 Probleem of uitdaging? •Eén leerkracht geeft chemie, fysica en biologie! - geen specifieke opleiding - brede kijk op wetenschappen - soms bevestiging leerkrachten die de drie vakken geven •Wat met de vaklokalen? - 3/4 uur in één vaklokaal of in drie verschillende vaklokalen - infrastructuur van de school (preparatielokaal) - grootte van de klasgroepen

9 9 Opbouw van het leerplan 2 e graad •Metrologie ( verplicht te integreren in verschillende leerstofonderdelen ) •Materiemodel •Kracht, arbeid, energie en vermogen –massa, zwaartekracht en gewicht –arbeid, energie en vermogen in het dagelijks leven –spieren en spierwerking

10 10 Opbouw van het leerplan 2 e graad •Verfijning materiemodel: atomen en moleculen •Classificatie –inleiding: classificatie in de wetenschappen (systemen, criteria) –classificatie van organismen (vijfrijkensysteem, determineertabel) –classificatie van stoffen (PSE, enkelvoudige en samengestelde stoffen)

11 11 Opbouw van het leerplan 2 e graad •Zintuigen –Inleiding (reactie, prikkel, zintuig) –Licht en zien (stralen, lichtbundels, schaduw, terugkaatsing en breking, bouw oog, camera obscura en fototoestel, beeldvorming) –Horen (geluid, bouw oor) –Proeven, ruiken, voelen: neus, tong, huid

12 12 Opbouw van het leerplan 2 e graad •Stofklassen –De chemische binding –De chemische reactie –Stofklassen van minerale verbindingen –Stofklassen koolstofverbindingen = uitbreiding ( zie ook 3 e graad ) –Gedrag van stoffen in water

13 13 Opbouw van het leerplan 2 e graad •Terreinstudie –Inleiding (begrippen) –Terreinstudie –Relaties tussen organismen –Relaties tussen organismen en milieu •Chemische reacties –Inleiding –Reacties met behoud van oxidatiegetal –Reacties met wijziging van oxidatiegetal

14 14 Opbouw van het leerplan 2 e graad •Druk •Warmteleer

15 15 Wat met labo? •2 e graad: min. 18 uur (6 u bio/ 6 u chemie/ 6 u fysica) verspreid over 2 jaar •Eventueel equivalent aan kleinere proefjes •Opdrachten: duidelijk – eenvoudig materiaal – korte proefjes •Klassikaal – frontaal – doorschuif •Verslagen: gesloten – open - tussenvorm

16 16 Is er voldoende tijd? - Voorstel

17 17 3 e graad Cfr. didactische wenken •Onderzoekend leren: hoe gaan wetenschappers tewerk? •De relatie tussen ‘Wetenschap en samenleving’ •Attitudes nastreven Hou rekening met het studierichtingprofiel: – wat na STW? (sociale, agogische, onderwijs) – profiel van de leerling

18 18 Opbouw van het leerplan 3 e graad •Stofuitwisseling (11) –De cel en weefsel (8) –Stofuitwisseling tussen cellen en milieu (3) •Koolstofchemie (20) •Elektrodynamica (11) •Biochemie (37) •Elektromagnetisme (9) •Homeostase en afweer (10)

19 19 Opbouw van het leerplan 3 e graad •Voortplanting - Erfelijkheidsleer (35) –Celdeling (7) –Voortplanting bij de mens (14) –Erfelijkheidsleer (9) –Moleculaire genetica (5) •Evolutieleer (3) •Mechanica (12)

20 20 Opbouw van het leerplan 3 e graad •Geluid (12) –Trillingen en golven (2) –Geluid (4) –Licht en EM straling (6) •Kernfysica (10)

21 21 Labo 3 e graad NW: 4 u/week  min 20 u labo per jaar –Gelijkmatig verspreid •Over schooljaar •Over wetenschappelijke disciplines •Meer kleinere opdrachten: equivalent van 20 u –Minstens 1 u/week laboratorium beschikbaar (gemakkelijk: blok van 2 u in laboratorium) NW: 5 u/week  streven naar gelijkmatige verhoging?

22 22 Tot slot … •De doelstellingen (algemene, specifieke) leggen het niveau van het leerplan vast. Hou hiermee rekening bij de evaluatie. •Neem in de evaluatie ook vaardigheden en attitudes op! - gebruik lab-materiaal (ict bij verwerking) - gebruik van infobronnen (tabellen, docu, …) - aflezen meettoestellen - organisatie lab-werkzaamheden - veiligheidsvoorschriften - orde, hygiëne, milieu, … - …

23 23 Tot slot … Einstein •Imagination is more important than knowledge •Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler.


Download ppt "1 Natuurwetenschappen Leerplantoelichting STW september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google