De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

•3 leerboeken voor derde graad, component wetenschappen: BIOgenie 5.2, BIOgenie 5.2/6.2, BIOgenie 6.2 •2 leerboeken voor derde graad, component wiskunde:

Verwante presentaties


Presentatie over: "•3 leerboeken voor derde graad, component wetenschappen: BIOgenie 5.2, BIOgenie 5.2/6.2, BIOgenie 6.2 •2 leerboeken voor derde graad, component wiskunde:"— Transcript van de presentatie:

1 •3 leerboeken voor derde graad, component wetenschappen: BIOgenie 5.2, BIOgenie 5.2/6.2, BIOgenie 6.2 •2 leerboeken voor derde graad, component wiskunde: BIOgenie 5.1, BIOgenie 6.1 •Handleidingen:  BIOgenie 5.1  BIOgenie 5.2 & 5.2/6.2 •Ict-ondersteuning  Methodesite http://biogenie.deboeck.com  Kiosk (digitaal boek voor de leerling + i-board voor de leerkracht)  i-pack XL Aanbod BIOgenie derde graad

2 Leerplanwijzigingen derde graad – pool wetenschappen Inhoud  ‘Chemische stoffen in organismen' verplaatst  'Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen‘ apart  Gasuitwisselingsstructuren bij dieren en planten (V)  Homeostase (U)  Immuniteit (U)

3 Timing Duidelijke richtlijnen voor leerinhouden en timing voor drie en vier graaduren  Tabel leerinhouden 3 graaduren  Tabel leerinhouden 4 graaduren Leerplanwijzigingen derde graad – pool wetenschappen

4 Derde graad (drie graaduren) - 75 lestijden per graad (inclusief toetsen en 6 lestijden practica) Deel 1 – 25 lestijden (inclusief toetsen en ca. 4 lestijden practica) De celFunctionele morfologie van de cel10 u Biochemische stoffen in organismen5 u Processen van stofuitwisseling tussen cellen en het milieu5 u Stof- en energieomzettingenRol van enzymen bij stofwisselingsprocessen5 u Deel 2 – 25 lestijden (inclusief toetsen en ca. 2 lestijden practica) Stof- en energieomzettingen Stof- en energieomzettingen bij autotrofe en heterotrofe organismen 3 u Stof- en energieomzettingen bij aerobe en anaerobe ademhaling 4 u VoortplantingBiologische betekenis van de voortplanting9 u Genetisch materiaal en celdelingen Voortplanting bij de mens9 u Deel 3 – 25 lestijden (inclusief toetsen) GeneticaChromosomale genetica8 u Moleculaire genetica3 u Modificaties en mutaties4 u Gentechnologie4 u Ontstaan en evolutie van soorten 6 u

5 Derde graad (vier graaduren) - 100 lestijden per graad (inclusief toetsen en 9 lestijden practica) Deel 1 – 50 lestijden (inclusief toetsen en 7 lestijden practica) De celFunctionele morfologie van de cel 10 u + 1 u Biochemische stoffen in organismen5 u Processen van stofuitwisseling tussen cellen en het milieu5 u + 1 u Stof- en energieomzettingenRol van enzymen bij stofwisselingsprocessen5 u Stof- en energieomzettingen bij autotrofe en heterotrofe organismen3 u Stof- en energieomzettingen bij foto- en chemo-autotrofe organismen (U) 4 u Stof- en energieomzettingen bij aerobe en anaerobe ademhaling4 u HomeostaseHomeostase (U)6 u ImmuniteitBescherming en afweer tegen lichaamsvreemde stoffen (U)6 u

6 Derde graad (vier graaduren) - 100 lestijden per graad (inclusief toetsen en 2 lestijden practica) Deel 2 – 50 lestijden (inclusief toetsen en 7 lestijden practica) VoortplantingBiologische betekenis van de voortplanting9 u Genetisch materiaal en celdelingen Voortplanting bij de mens9 u Seksueel overdraagbare aandoeningen (U) GeneticaChromosomale genetica8 u Moleculaire genetica3 u + 1 u Modificaties en mutaties4 u Populatiegenetica (U)2 u Gentechnologie4 u + 2 u Ontstaan en evolutie van soorten Argumenten voor biologische evolutie6 u Evolutietheorieën Evolutie van de mens Evolutie van organismen (U)2 u

7 3 graaduren4 graaduren 6 lestijden practica9 lestijden practica Sommige thema's (of delen van thema's) vallen weg (voor een totaal van 20 lestijden): - Chemosynthese - Homeostase - Afweer - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Populatiegenetica - Evolutie van organismen Sommige thema's (of delen van thema's) als uitbreidingsdoelstelling (U): - Chemosynthese (U) - Homeostase (U) - Afweer (U) - Seksueel overdraagbare aandoeningen (U) - Populatiegenetica (U) - Evolutie van organismen (U) Minder lestijden voor sommige thema’s: - Functionele morfologie van de cel (10 u) - Stofuitwisseling tussen cellen en hun milieu (5 u) - Moleculaire genetica (3 u) - Gentechnologie (4 u) Meer lestijden voor sommige thema’s: - Functionele morfologie van de cel (10+1 u) - Stofuitwisseling tussen cellen en hun milieu (5+1 u) - Moleculaire genetica (3+1 u) - Gentechnologie (4+2 u) Vergelijkende tabel

8 BIOgenie derde graad Pool wetenschappen BIOgenie 5.2 - leerboek Thema 1 Functionele morfologie van de cel Thema 2 Chemische stoffen in organismen Thema 3 Stofuitwisseling tussen cellen en hun milieu Thema 4 Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen Thema 5 Stof- en energieomzettingen bij autotrofe organismen Thema 6 Aerobe en anaerobe celademhaling Thema 7 Homeostase (U) Thema 8 Bescherming en afweer tegen lichaamsvreemde stoffen (U)

9 BIOgenie 5.2/6.2 - leerboek Thema 1 Structuur van chromatine en chromosomen in de cel Thema 2 Doorgeven van DNA tijdens de celdeling Thema 3 Diversiteit in voortplanting Thema 4 Voortplanting bij de mens BIOgenie derde graad Pool wetenschappen

10 BIOgenie 6.2 – leerboek Thema 1 Chromosomale mechanismen van overerving Thema 2 Moleculaire mechanismen van overerving Thema 3 Modificaties en mutaties Thema 4 Natuurlijke en kunstmatige genoverdracht Thema 5 Evolutie van soorten BIOgenie derde graad Pool wetenschappen

11 3 graaduren4 graaduren ofwel 5° jaar 2 u BIOgenie 5.2 leerboek 5e jaar – 2 u BIOgenie 5.2 leerboek BIOgenie 5.2/6.2 leerboek 6° jaar - 1 uBIOgenie 6.2 leerboek 6° jaar 2 u BIOgenie 5.2 / 6.2- leerboek BIOgenie 6.2 - leerboek ofwel 5° jaar - 1 uBIOgenie 5.2 leerboek 6° jaar - 2 uBIOgenie 5.2/6.2 leerboek BIOgenie 6.2 leerboek BIOgenie derde graad Pool wetenschappen

12 Leerplanwijzigingen derde graad – pool wiskunde •(Minimaal) 4 lestijden leerlingenexperimenten •Verdiepende doelstellingen bij functies van biomembranen: bloedgroepen, resusfactor, orgaantransplantaties, immuunreacties, transport van stoffen •'Chemische stoffen in organismen' onmiddellijk na 'Bouw van de cel‘ •Apart thema over 'Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen‘ •Eiwitsynthese geïntegreerd bij andere voorbeelden van stof- en energieomzettingen (fotosynthese-celademhaling)

13 Derde graad (twee graaduren) - 50 lestijden per graad Deel 1 – 25 lestijden (inclusief toetsen en 3 lestijden leerlingenexperimenten) De celBouw van de cel4 u Biochemische stoffen in organismen3 u Functies van celstructuren4 u Stof- en energieomzettingenRol van enzymen bij stofwisselingsprocessen2 u Voorbeelden van stof- en energieomzettingen: - fotosynthese en celademhaling - eiwitsynthese 5 u Genetisch materiaal en celdelingen7 u Deel 2 – 25 lestijden (inclusief toetsen en 1 lestijd leerlingenexperiment) Voortplanting bij de mensBiologische betekenis van voortplanten10 u Voortplanting bij de mens GeneticaChromosomale genetica6 u Modificaties en mutaties2 u Gentechnologie2 u Ontstaan en evolutie van soorten 5 u

14 BIOgenie derde graad Pool wiskunde BIOgenie 5.1 - leerboek Thema 1 Functionele morfologie van de cel Thema 2 Chemische stoffen in cellen Thema 3 Functies en belang van biomembranen Thema 4 Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen Thema 5 Stof- en energieomzettingen bij autotrofe organismen Thema 6 Aerobe en anaerobe celademhaling Thema 7 Verloop van de eiwitsynthese Thema 8 Structuur van chromatine en chromosomen Thema 9 Doorgeven van DNA tijdens celdelingen

15 BIOgenie 6.1 - leerboek Thema 1 Voortplanting bij de mens Thema 2 Chromosomale mechanismen van overerving Thema 3 Modificaties en mutaties Thema 4 Natuurlijke en kunstmatige genoverdracht Thema 5 Evolutie van soorten BIOgenie derde graad Pool wiskunde

16 Handleiding •Aparte handleidingen bij BIOgenie 5.1 en BIOgenie 5.2 en 5.2/6.2: •De handleiding bestaat telkens uit:  een jaarplan  de antwoorden bij ‘leerstof verwerken’  een meer uitgewerkte versie van de practica uit het leerboek  een materiaallijst voor de practica uit het leerboek  een uitgebreide selectie extra practica (+ oplossingen), en een bijbehorende materiaallijst  een uitgebreide selectie extra evaluatievragen (+ oplossingen)  achtergrondinformatie (extra kennis bij een thema)  een cd-rom met de illustraties uit het boek  een activatiecode voor het leerkrachtengedeelte van de methodesite http://biogenie.deboeck.com http://biogenie.deboeck.com Didactische ondersteuning


Download ppt "•3 leerboeken voor derde graad, component wetenschappen: BIOgenie 5.2, BIOgenie 5.2/6.2, BIOgenie 6.2 •2 leerboeken voor derde graad, component wiskunde:"

Verwante presentaties


Ads door Google