De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbod BIOgenie derde graad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbod BIOgenie derde graad"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbod BIOgenie derde graad
3 leerboeken voor derde graad, component wetenschappen: BIOgenie 5.2, BIOgenie 5.2/6.2, BIOgenie 6.2 2 leerboeken voor derde graad, component wiskunde: BIOgenie 5.1, BIOgenie 6.1 Handleidingen: BIOgenie 5.1 BIOgenie 5.2 & 5.2/6.2 Ict-ondersteuning Methodesite Kiosk (digitaal boek voor de leerling + i-board voor de leerkracht) i-pack XL

2 Leerplanwijzigingen derde graad – pool wetenschappen
Inhoud ‘Chemische stoffen in organismen' verplaatst 'Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen‘ apart Gasuitwisselingsstructuren bij dieren en planten (V) Homeostase (U) Immuniteit (U)

3 Leerplanwijzigingen derde graad – pool wetenschappen
Timing Duidelijke richtlijnen voor leerinhouden en timing voor drie en vier graaduren Tabel leerinhouden 3 graaduren Tabel leerinhouden 4 graaduren

4 Derde graad (drie graaduren) - 75 lestijden per graad (inclusief toetsen en 6 lestijden practica)
Deel 1 – 25 lestijden (inclusief toetsen en ca. 4 lestijden practica) De cel Functionele morfologie van de cel 10 u Biochemische stoffen in organismen 5 u Processen van stofuitwisseling tussen cellen en het milieu Stof- en energieomzettingen Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen Deel 2 – 25 lestijden (inclusief toetsen en ca. 2 lestijden practica) Stof- en energieomzettingen bij autotrofe en heterotrofe organismen 3 u Stof- en energieomzettingen bij aerobe en anaerobe ademhaling 4 u Voortplanting Biologische betekenis van de voortplanting 9 u Genetisch materiaal en celdelingen Voortplanting bij de mens Deel 3 – 25 lestijden (inclusief toetsen) Genetica Chromosomale genetica 8 u Moleculaire genetica Modificaties en mutaties Gentechnologie Ontstaan en evolutie van soorten 6 u

5 Derde graad (vier graaduren) - 100 lestijden per graad (inclusief toetsen en 9 lestijden practica)
Deel 1 – 50 lestijden (inclusief toetsen en 7 lestijden practica) De cel Functionele morfologie van de cel 10 u + 1 u Biochemische stoffen in organismen 5 u Processen van stofuitwisseling tussen cellen en het milieu 5 u + 1 u Stof- en energieomzettingen Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen Stof- en energieomzettingen bij autotrofe en heterotrofe organismen 3 u Stof- en energieomzettingen bij foto- en chemo-autotrofe organismen (U) 4 u Stof- en energieomzettingen bij aerobe en anaerobe ademhaling Homeostase Homeostase (U) 6 u Immuniteit Bescherming en afweer tegen lichaamsvreemde stoffen (U)

6 Derde graad (vier graaduren) - 100 lestijden per graad (inclusief toetsen en 2 lestijden practica)
Deel 2 – 50 lestijden (inclusief toetsen en 7 lestijden practica) Voortplanting Biologische betekenis van de voortplanting 9 u Genetisch materiaal en celdelingen Voortplanting bij de mens Seksueel overdraagbare aandoeningen (U) Genetica Chromosomale genetica 8 u Moleculaire genetica 3 u + 1 u Modificaties en mutaties 4 u Populatiegenetica (U) 2 u Gentechnologie 4 u + 2 u Ontstaan en evolutie van soorten  Argumenten voor biologische evolutie 6 u Evolutietheorieën Evolutie van de mens Evolutie van organismen (U)

7 Vergelijkende tabel 3 graaduren 4 graaduren 6 lestijden practica
Sommige thema's (of delen van thema's) vallen weg (voor een totaal van 20 lestijden): - Chemosynthese - Homeostase - Afweer - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Populatiegenetica - Evolutie van organismen Sommige thema's (of delen van thema's) als uitbreidingsdoelstelling (U): - Chemosynthese (U) - Homeostase (U) - Afweer (U) - Seksueel overdraagbare aandoeningen (U) - Populatiegenetica (U) - Evolutie van organismen (U) Minder lestijden voor sommige thema’s: - Functionele morfologie van de cel (10 u) - Stofuitwisseling tussen cellen en hun milieu (5 u) - Moleculaire genetica (3 u) - Gentechnologie (4 u) Meer lestijden voor sommige thema’s: - Functionele morfologie van de cel (10+1 u) - Stofuitwisseling tussen cellen en hun milieu (5+1 u) - Moleculaire genetica (3+1 u) - Gentechnologie (4+2 u) Vergelijkende tabel

8 BIOgenie derde graad Pool wetenschappen
BIOgenie leerboek Thema 1 Functionele morfologie van de cel Thema 2 Chemische stoffen in organismen Thema 3 Stofuitwisseling tussen cellen en hun milieu Thema 4 Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen Thema 5 Stof- en energieomzettingen bij autotrofe organismen Thema 6 Aerobe en anaerobe celademhaling Thema 7 Homeostase (U) Thema 8 Bescherming en afweer tegen lichaamsvreemde stoffen (U)

9 BIOgenie derde graad Pool wetenschappen
BIOgenie 5.2/6.2 - leerboek Thema 1 Structuur van chromatine en chromosomen in de cel Thema 2 Doorgeven van DNA tijdens de celdeling Thema 3 Diversiteit in voortplanting Thema 4 Voortplanting bij de mens

10 BIOgenie derde graad Pool wetenschappen
BIOgenie 6.2 – leerboek Thema 1 Chromosomale mechanismen van overerving Thema 2 Moleculaire mechanismen van overerving Thema 3 Modificaties en mutaties Thema 4 Natuurlijke en kunstmatige genoverdracht Thema 5 Evolutie van soorten

11 BIOgenie derde graad Pool wetenschappen
3 graaduren 4 graaduren ofwel 5° jaar 2 u BIOgenie 5.2 leerboek 5e jaar – 2 u BIOgenie 5.2/6.2 leerboek 6° jaar - 1 u BIOgenie 6.2 leerboek 6° jaar 2 u BIOgenie 5.2 / 6.2- leerboek BIOgenie leerboek 5° jaar - 1 u 6° jaar - 2 u

12 Leerplanwijzigingen derde graad – pool wiskunde
(Minimaal) 4 lestijden leerlingenexperimenten Verdiepende doelstellingen bij functies van biomembranen: bloedgroepen, resusfactor, orgaantransplantaties, immuunreacties, transport van stoffen 'Chemische stoffen in organismen' onmiddellijk na 'Bouw van de cel‘ Apart thema over 'Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen‘ Eiwitsynthese geïntegreerd bij andere voorbeelden van stof- en energieomzettingen (fotosynthese-celademhaling)

13 Derde graad (twee graaduren) - 50 lestijden per graad
Deel 1 – 25 lestijden (inclusief toetsen en 3 lestijden leerlingenexperimenten) De cel Bouw van de cel 4 u Biochemische stoffen in organismen 3 u Functies van celstructuren Stof- en energieomzettingen Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen 2 u Voorbeelden van stof- en energieomzettingen: - fotosynthese en celademhaling - eiwitsynthese 5 u Genetisch materiaal en celdelingen 7 u Deel 2 – 25 lestijden (inclusief toetsen en 1 lestijd leerlingenexperiment) Voortplanting bij de mens Biologische betekenis van voortplanten 10 u Genetica Chromosomale genetica 6 u Modificaties en mutaties Gentechnologie Ontstaan en evolutie van soorten

14 BIOgenie derde graad Pool wiskunde
BIOgenie leerboek Thema 1 Functionele morfologie van de cel Thema 2 Chemische stoffen in cellen Thema 3 Functies en belang van biomembranen Thema 4 Rol van enzymen bij stofwisselingsprocessen Thema 5 Stof- en energieomzettingen bij autotrofe organismen Thema 6 Aerobe en anaerobe celademhaling Thema 7 Verloop van de eiwitsynthese Thema 8 Structuur van chromatine en chromosomen Thema 9 Doorgeven van DNA tijdens celdelingen

15 BIOgenie derde graad Pool wiskunde
BIOgenie leerboek Thema 1 Voortplanting bij de mens Thema 2 Chromosomale mechanismen van overerving Thema 3 Modificaties en mutaties Thema 4 Natuurlijke en kunstmatige genoverdracht Thema 5 Evolutie van soorten

16 Didactische ondersteuning
Handleiding Aparte handleidingen bij BIOgenie 5.1 en BIOgenie 5.2 en 5.2/6.2: De handleiding bestaat telkens uit: een jaarplan de antwoorden bij ‘leerstof verwerken’ een meer uitgewerkte versie van de practica uit het leerboek een materiaallijst voor de practica uit het leerboek een uitgebreide selectie extra practica (+ oplossingen), en een bijbehorende materiaallijst een uitgebreide selectie extra evaluatievragen (+ oplossingen) achtergrondinformatie (extra kennis bij een thema) een cd-rom met de illustraties uit het boek een activatiecode voor het leerkrachtengedeelte van de methodesite


Download ppt "Aanbod BIOgenie derde graad"

Verwante presentaties


Ads door Google