De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie Avond donderdag 15-8-2013 Informatieavond groep 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie Avond donderdag 15-8-2013 Informatieavond groep 6."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie Avond donderdag Informatieavond groep 6

2 Informatie Avond donderdag Juf Vera maandag, dinsdag en donderdag (na kerst: maandag t/m vrijdag) Juf Joke woensdag en vrijdag (tot kerst)

3 Informatie Avond donderdag •Wij vinden het fijn als u eerst naar de leerkracht komt. Mocht het nodig zijn, dan kan (in overleg) hulp gevraagd worden aan de IB’er of aan de directie. •Leerlingenoverdracht vanuit groep 5. •Structurele zorg / instructiegroepen. •Nieuwe opzet oudergesprekken

4 Informatie Avond donderdag •Relatie: kinderen willen merken dat ze welkom zijn in de klas. (Goed in je vel zitten, Luisterend oor, Serieus nemen, Complimentjes, Sociaal- emotioneel, Samen werken, Vriendjes, Leefstijl, Ster van de week) •Competentie: kinderen willen het gevoel hebben dat ze hun taak aankunnen. (Werken op niveau, Voor vol worden aangezien, Waardering geven, Betrokkenheid, Uitdaging) •Autonomie: kinderen willen zelf beslissingen nemen en zelf verantwoordelijkheid dragen. (Zelf beslissingen nemen, Ruimte om zich te ontwikkelen, Betrokkenheid, Inspelen op de ideeën van de kinderen)

5 Informatie Avond donderdag

6 Informatie Avond donderdag Vijf basiskenmerken Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid. Individuele verantwoordelijkheid. Directe interactie. Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden. Evaluatie van het samenwerken.

7 Informatie Avond donderdag Vijf basiskenmerken Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid. De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben bij de samenwerkingsopdracht. Zij weten dat ze elkaar nodig hebben om een activiteit met succes uit te kunnen voeren. De leerlingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, wanneer elk groepslid een bijdrage levert Individuele verantwoordelijkheid. De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep moet na afloop kunnen vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het eindresultaat.

8 Informatie Avond donderdag Directe interactie. De opdracht is zo geformuleerd dat deze de leerlingen uitnodigt om veel te praten. Door veel te praten wisselen de leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen aan de beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden. Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden. Een leraar besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden. Evaluatie van het samenwerken. Na een samenwerkingsopdracht kijken de leraar en leerlingen gezamenlijk naar het proces en product van het samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen het samenwerkend leren. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces verlopen is.

9 •1. Elkaar aankijken •2. Naar elkaar luisteren •3. Elkaar helpen •4. Materiaal met elkaar delen •5. Zachtjes praten •6. Elkaar aanmoedigen •7. Anderen niet storen •8. Elkaar uit laten praten •9. Elkaar de gelegenheid geven mee te doen •10. Meewerken aan groepsopdracht •11. Taakgericht blijven, aan de taak blijven tot die af is. •12. Anderen complimenten geven •13. Op elkaar wachten •14. Een inbreng durven hebben •15. Bij je groep blijven •16. Elkaars naam gebruiken •17. Duidelijk praten Informatie Avond donderdag

10 Informatie Avond donderdag •Groepsoverzichten •Weergave van onderwijsbehoefte •Groepsplannen: •Clusteren van kinderen op onderwijsbehoeftes •Bijv: technisch lezen; 3 niveau groepen •Bijv: rekenen: •Vooruit toetsen •Werken met routeboekje •Werken met moeilijker rekenmateriaal (Kien)

11 Informatie Avond donderdag •Parnassys (Cito geïntegreerd) •Sociaal- emotioneel leerlingvolgsysteem (Kijk!): ingevuld door leerkracht en leerling •Eigen observatie •Leerlingbespreking met IB •Handelingsplan (individueel en groep)

12 Informatie Avond donderdag

13 Informatie Avond donderdag •Toiletgebruik •Werkverzorging •Gedrag •Gym •Computerlokaal •Omgang met elkaar •‘Taakspel’ •Omgang met materialen (geen etui)

14

15 Informatie Avond donderdag maandag donderdag 8.30 kring (vertellen) 8.30 rekenen 8.50 rekenen 9.30 muziek 9.50 fruit eten pauze gymnastiek taal spelling technisch lezen zelfstandig werken begrijpend lezen taal project (topo / engels) wereldoriëntatie (natuur/ak/gs) leefstijl dinsdagvrijdag 8.30 rekenen 8.30 rekenen 9.30 spelling 9.30 stillezen pauze pauze taal (stellen/spreekbeurt/boekenkring) taal technisch lezen wereldoriëntatie (verkeer) zelfstandig werken zelfstandig werken wereldoriëntatie (natuur/ak/gs) gymnastiek handenarbeid/techniek huiswerk schooltv woensdag 8.30 rekenen 9,3 schrijven pauze technisch lezen wereldoriëntatie (natuur/ak/gs) tekenen

16 Computertijd, stellen, werk afmaken, leren plannen, herhaling en verrijking, etc. Informatie Avond donderdag

17 •Andere opzet •Toezicht •Geen vaste computertijden en hulpouders meer •Leerlingen werken zelfstandig aan de computers in de klas en het computerlokaal Informatie Avond donderdag

18 •Geschiedenis •Aardrijkskunde •Natuur Geclusterd aangeboden •Verkeer / Project •Toetsen (plannen / vraagstelling) Informatie Avond donderdag

19 •Groep 5 t/m 8 •Nieuwe methode •Projectmatig Informatie Avond donderdag

20 Nieuwsbegrip >> Aansluiten bij het nieuws >> Filmpje op digibord (Jeugdjournaal) >> Werken volgens een stappenplan >> Aanleren van strategieën >> Aandacht voor woordenschat >> Oefenen op website Informatie Avond donderdag

21 •Maandag – uur •Vrijdag – uur •JIBB •Niet meer verplicht douchen •Bij niet kunnen gymmen graag een briefje van de ouders Informatie Avond donderdag

22 •Klassenhulp (iedere week 3 kinderen) •Spreekbeurt (start na kerst) •Boekenkring (start in 3 e schoolweek) 1. de andere kinderen interesseren voor het gekozen boek 2. het kind zelf te laten wennen aan het spreken voor een groep Informatie Avond donderdag

23 •Doel: Leren om zelfstandig thuis te leren plannen. •Lukt het plannen niet? Help uw kind hiermee. •Het werk wordt door de leerling zelfstandig gemaakt. Hij/Zij mag ouders om hulp vragen. •Elke maandag uur mee naar huis •Elke vrijdag 8.30 uur uiterlijk mee terug naar school •1 bladzijde, wisselend van onderwerp •Aantal weken in boekje mee naar huis, niet vooruitwerken! Informatie Avond donderdag

24 •Kalender •Nieuwsbrief •Website school en klas •Schoolviering 6 juni 2014 • en telefoonnummers (invullijst) •BS ‘t Baken •Telefoon: •Mail: Informatie Avond donderdag

25 Informatie Avond donderdag


Download ppt "Informatie Avond donderdag 15-8-2013 Informatieavond groep 6."

Verwante presentaties


Ads door Google