De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 6"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 6
donderdag Welkom

2 Even voorstellen Juf Vera maandag, dinsdag en donderdag Juf Joke
Informatie Avond donderdag Even voorstellen Juf Vera maandag, dinsdag en donderdag (na kerst: maandag t/m vrijdag) Juf Joke woensdag en vrijdag (tot kerst)

3 Communicatie Informatie Avond donderdag Wij vinden het fijn als u eerst naar de leerkracht komt. Mocht het nodig zijn, dan kan (in overleg) hulp gevraagd worden aan de IB’er of aan de directie. Leerlingenoverdracht vanuit groep 5. Structurele zorg / instructiegroepen. Nieuwe opzet oudergesprekken

4 Adaptief onderwijs Informatie Avond donderdag Relatie: kinderen willen merken dat ze welkom zijn in de klas. (Goed in je vel zitten, Luisterend oor, Serieus nemen, Complimentjes, Sociaal- emotioneel, Samen werken, Vriendjes, Leefstijl, Ster van de week) Competentie: kinderen willen het gevoel hebben dat ze hun taak aankunnen. (Werken op niveau, Voor vol worden aangezien, Waardering geven, Betrokkenheid, Uitdaging) Autonomie: kinderen willen zelf beslissingen nemen en zelf verantwoordelijkheid dragen.(Zelf beslissingen nemen, Ruimte om zich te ontwikkelen, Betrokkenheid, Inspelen op de ideeën van de kinderen)

5 Informatie Avond donderdag

6 Coöperatief Leren Vijf basiskenmerken
Informatie Avond donderdag Vijf basiskenmerken Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid. Individuele verantwoordelijkheid. Directe interactie. Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden. Evaluatie van het samenwerken.

7 Coöperatief Leren Vijf basiskenmerken
Informatie Avond donderdag Vijf basiskenmerken Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid. De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben bij de samenwerkingsopdracht. Zij weten dat ze elkaar nodig hebben om een activiteit met succes uit te kunnen voeren. De leerlingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, wanneer elk groepslid een bijdrage levert Individuele verantwoordelijkheid. De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep moet na afloop kunnen vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het eindresultaat.

8 Coöperatief Leren Directe interactie.
Informatie Avond donderdag Directe interactie. De opdracht is zo geformuleerd dat deze de leerlingen uitnodigt om veel te praten. Door veel te praten wisselen de leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen aan de beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden. Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden. Een leraar besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden. Evaluatie van het samenwerken. Na een samenwerkingsopdracht kijken de leraar en leerlingen gezamenlijk naar het proces en product van het samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen het samenwerkend leren. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces verlopen is.

9 Coöperatief Leren Samenwerkings- vaardigheden bovenbouw Informatie
Avond donderdag 1. Elkaar aankijken 2. Naar elkaar luisteren 3. Elkaar helpen 4. Materiaal met elkaar delen 5. Zachtjes praten 6. Elkaar aanmoedigen 7. Anderen niet storen 8. Elkaar uit laten praten 9. Elkaar de gelegenheid geven mee te doen 10. Meewerken aan groepsopdracht 11. Taakgericht blijven, aan de taak blijven tot die af is. 12. Anderen complimenten geven 13. Op elkaar wachten 14. Een inbreng durven hebben 15. Bij je groep blijven 16. Elkaars naam gebruiken 17. Duidelijk praten Samenwerkings- vaardigheden bovenbouw

10 1-Zorg Route / Passend Onderwijs
Informatie Avond donderdag Groepsoverzichten Weergave van onderwijsbehoefte Groepsplannen: Clusteren van kinderen op onderwijsbehoeftes Bijv: technisch lezen; 3 niveau groepen Bijv: rekenen: Vooruit toetsen Werken met routeboekje Werken met moeilijker rekenmateriaal (Kien)

11 Leerlingvolgsysteem Parnassys (Cito geïntegreerd)
Informatie Avond donderdag Parnassys (Cito geïntegreerd) Sociaal- emotioneel leerlingvolgsysteem (Kijk!): ingevuld door leerkracht en leerling Eigen observatie Leerlingbespreking met IB Handelingsplan (individueel en groep)

12 In de klas Informatie Avond donderdag

13 Groepsafspraken Toiletgebruik Werkverzorging Gedrag Gym Computerlokaal
Informatie Avond donderdag Toiletgebruik Werkverzorging Gedrag Gym Computerlokaal Omgang met elkaar ‘Taakspel’ Omgang met materialen (geen etui)

14 Groepsafspraken

15 Rooster Informatie Avond donderdag 15-8-2013 maandag donderdag 8.30
donderdag 8.30 kring (vertellen) rekenen 8.50 9.30 muziek 9.50 fruit eten 10.00 pauze gymnastiek 10.15 taal 11.00 spelling 11.15 technisch lezen 11.30 zelfstandig werken 13.30 begrijpend lezen 14.30 project (topo / engels) wereldoriëntatie (natuur/ak/gs) 15.00 leefstijl dinsdag vrijdag stillezen taal (stellen/spreekbeurt/boekenkring) 10.45 wereldoriëntatie (verkeer) handenarbeid/techniek huiswerk schooltv woensdag 9,3 schrijven 12.00 tekenen

16 Zelfstandig Werken Werkwinkel
Informatie Avond donderdag Week- en taakplanner Werkwinkel Computertijd, stellen, werk afmaken, leren plannen, herhaling en verrijking, etc.

17 Computertijd Andere opzet Toezicht
Informatie Avond donderdag Andere opzet Toezicht Geen vaste computertijden en hulpouders meer Leerlingen werken zelfstandig aan de computers in de klas en het computerlokaal

18 Wereldoriëntatie Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur Verkeer / Project
Informatie Avond donderdag Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur Geclusterd aangeboden Verkeer / Project Toetsen (plannen / vraagstelling)

19 Engels Groep 5 t/m 8 Nieuwe methode Projectmatig Informatie Avond
donderdag Groep 5 t/m 8 Nieuwe methode Projectmatig

20 Begrijpend Lezen Informatie Avond donderdag Nieuwsbegrip >> Aansluiten bij het nieuws >> Filmpje op digibord (Jeugdjournaal) >> Werken volgens een stappenplan >> Aanleren van strategieën >> Aandacht voor woordenschat >> Oefenen op website

21 Gymles Maandag 10.00 – 11.00 uur Vrijdag 13.30 – 14.30 uur JIBB
Informatie Avond donderdag Maandag – uur Vrijdag – uur JIBB Niet meer verplicht douchen Bij niet kunnen gymmen graag een briefje van de ouders

22 Belangrijke activiteiten
Informatie Avond donderdag Klassenhulp (iedere week 3 kinderen) Spreekbeurt (start na kerst) Boekenkring (start in 3e schoolweek) 1. de andere kinderen interesseren voor het gekozen boek 2. het kind zelf te laten wennen aan het spreken voor een groep

23 Huiswerk Doel: Leren om zelfstandig thuis te leren plannen.
Informatie Avond donderdag Doel: Leren om zelfstandig thuis te leren plannen. Lukt het plannen niet? Help uw kind hiermee. Het werk wordt door de leerling zelfstandig gemaakt. Hij/Zij mag ouders om hulp vragen. Elke maandag uur mee naar huis Elke vrijdag 8.30 uur uiterlijk mee terug naar school 1 bladzijde, wisselend van onderwerp Aantal weken in boekje mee naar huis, niet vooruitwerken!

24 Informatie Kalender Nieuwsbrief Website school en klas
Avond donderdag Kalender Nieuwsbrief Website school en klas Schoolviering 6 juni 2014 en telefoonnummers (invullijst) BS ‘t Baken Telefoon: Mail:

25 Vragen? Informatie Avond donderdag


Download ppt "Informatieavond groep 6"

Verwante presentaties


Ads door Google