De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT WE GAAN DOEN: Werking en groei van de ziel… vooral: Wat is de ziel? Hoe werkt de ziel? Graag tussendoor je vragen + reacties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT WE GAAN DOEN: Werking en groei van de ziel… vooral: Wat is de ziel? Hoe werkt de ziel? Graag tussendoor je vragen + reacties."— Transcript van de presentatie:

1 WAT WE GAAN DOEN: Werking en groei van de ziel… vooral: Wat is de ziel? Hoe werkt de ziel? Graag tussendoor je vragen + reacties

2 Geestelijke genezing = wedergeboorte Lichamelijke genezing Innerlijke genezing = genezing van de ziel

3 Ons doel is mensen in de hemel te krijgen in plaats van de hemel in de mensen te krijgen Dallas Willard groot gebrek aan inzicht in hoe de ziel functioneert

4 DE ZIEL = alle vermogens in de mens = onze persoonlijkheid = wie we zijn ONZE ZIEL HEEFT EEN EIGEN ANATOMIE (structuur, onderdelen) EN FYSIOLOGIE (bewegingen) ‘Prijst mijn ziel de hemelkoning….’ ‘It is well with my soul…’ ‘Hij verkwikt mijn ziel…’

5 1 Petrus 1:9 ‘de zaligheid der zielen’ Lucas 14:26-27 ‘ja zelfs zijn eigen psyche’ Matteüs 16:24-26 ‘psyche’ 4x 1 Korintiërs 3:10-15 hoe bouw je aan je ziel 1 Petrus 1:22 je ziel wordt gereinigd 1 Petrus 2:11 strijd tegen je ziel 1 Petrus 2:25 Jezus is de hoeder van je ziel 1 Petrus 4:19 in het lijden je ziel overgeven aan de Schepper

6 Het bijbels mensbeeld schepping zondeval doelloos zinloos, leugen leeg, dood hel bekering wedergeboorte hemel doel, betekenis leven, waarheid

7 Waarin is de persoonlijkheid van de christen anders dan die van de niet-christen? - contact met God: Jezus woont in ons - innerlijke harmonie Maar: - per individu werkt dit heel anders, dus je mag mensen niet zomaar met elkaar vergelijken - het is een levenslang proces - het gaat niet automatisch - het is niet magisch Fil. 2:13 Geen roltrap naar de hemel…

8 VERSTAND WIL EMOTIE tastzin smaak reuk gezicht gehoor GOD GEESTGEEST

9 KENNEN WIL EMOTIE SATAN GOD GEESTGEEST VLEESVLEES

10 VERSTAND WIL EMOTIE SATAN GOD VLEESVLEES EESTEEST G

11 VERSTAND WIL EMOTIE SATAN GOD G VLEESVLEES EESTEEST burger- oorlog

12 SATAN GOD G VLEESVLEES EESTEEST Jakobus 4:7-8 kruisigen ECHTE IK onechte ik KENNEN WIL EMOTIE

13 HOE WERKT ONZE ZIEL? ONDERDELEN: KRACHTBRON = (verborgen) reservoir van energie - lichamelijke behoeften - verlangens - hartstochten of begeerten INSTRUMENTEN VAN KENNIS - rationele denken - ontvangende denken (intuïtie en voorstellingsvermogen) BEVEILIGINGSSYSTEEM geweten: houdt wat buiten hoort buiten soms werkt het niet of is het overgevoelig SLEUTEL = DE WIL

14 KENNEN WIL EMOTIE tastzin smaak reuk gezicht gehoor GOD GEESTGEEST B HV B = behoeften V = verlangens H = hartstochten

15 Krachtbronnen van de ziel (zet je in beweging, motiveert, geeft energie) Behoeften: eten, drinken, kleding, voortplanting = goed Verlangens (‘atoomkracht v/d ziel’) goedkeuring, bevestiging, voorspoed, invloed, relaties, kennis = neutraal Hartstochten en begeerten (hoe je je verlangens wilt bereiken) zo beschrijven we mensen meestal: boos, extravert, vriendelijk, etc.= goed of slecht V B H

16 Krachtbronnen van de ziel Behoeften Verlangens Hartstochten en begeerten V B H Doden?? Kruisigen?? BEHEERSEN REINIGEN VERVANGEN

17

18 2 manieren van kennen (de twee hersenhelften) 1.Rationeel kennen, beschrijven 2.Intuïtief kennen, kennen uit ervaring, ontvangend kennen •Open, rechtstreeks •Relationeel •Groeit door ervaring •Echt begrijpen Het tweede komt eerst!

19 Voorstellingsvermogen Niet: het vermogen om het onechte waar te nemen (geleide fantasie) Wel: het vermogen om het onzichtbare waar te nemen (ogen/taal van het hart) - Beelden zijn er vóór woorden - Ze zijn positief, neutraal of negatief gevuld - Goede beelden: Psalm 23 Hebreeënbrief

20 Geweten Beveiligingssysteem: uitwendig hekwerk - Dat wat binnen is moet veilig zijn - Geen indringers binnenlaten: check bij de deur - Goede daden toestaan Kan verkeerd werken: -Het is niet ingeschakeld, zodat er niets gebeurt -Het is overgevoelig: alarm gaat voortdurend af -Het is afgestompt door voortdurend misbruik (bijv. verschil echte schuld en valse schuld)

21 WIL = de sleutel tot ‘worden’ - Het grote verschil met dieren + engelen - Je beweegt voortdurend in de ene of de andere richting - Ons hele wezen werkt samen > kracht - De wil functioneert als keuze tussen ideeën niet als keuze tussen daden - Je moet dus je gedachten disciplineren daar speelt het gevecht zich af - Ons denken goed richten = ware vrijheid!

22 Eerst de anatomie van de ziel Nu iets over de fysiologie (= beweging, groei) 1 Timoteüs 4:8 training Twee soorten bewegingen •Naar beneden en naar binnen •Naar boven en naar buiten echte ontvankelijkheid echte activiteit

23 INTROSPECTIE

24 LOOKING UP AND OUT ‘naar boven en naar buiten kijken’ up 2. Dan kom je in actie 1.Eerst opzien naar God out

25 De ziel in evenwicht Echte ontvankelijkheid •geloof •toe-eigenen van Gods beloften •luisteren naar God •kwetsbaarheid = echte vrouwelijkheid Echte activiteit - gehoorzaamheid - handelen op grond v. beloften -de Heer volgen en dienen -kracht = echte mannelijkheid

26 De ziel uit evenwicht foute ontvankelijkheid - passiviteit -keuzes gebaseerd alleen op gevoel foute activiteit -overactiviteit -keuzes gebaseerd alleen op verstand

27 VEEL INFORMATIE VIND JE IN - Alle boeken van Leanne Payne - Heel je ziel en zaligheid – Dallas Willard - Wat & waarom ik geloof – Martin Tensen - 4 stappen naar een sterke identiteit – Henri Cloud - Ontdek je echte ik – David Benner


Download ppt "WAT WE GAAN DOEN: Werking en groei van de ziel… vooral: Wat is de ziel? Hoe werkt de ziel? Graag tussendoor je vragen + reacties."

Verwante presentaties


Ads door Google