De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLARIP 1 VLARIP Vlaanderens REACH Implementatie Peterschapsproject Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider Workshop REACH LNE 18/09/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLARIP 1 VLARIP Vlaanderens REACH Implementatie Peterschapsproject Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider Workshop REACH LNE 18/09/2008."— Transcript van de presentatie:

1 VLARIP 1 VLARIP Vlaanderens REACH Implementatie Peterschapsproject Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider Workshop REACH LNE 18/09/2008

2 2 VLARIP 2 Inhoud •essenscia •Peterschapsproject •VLARIP –doelstellingen –activiteiten –opbouw –bijeenkomsten –Grijze zones •Nieuwe VLARIP projecten

3 3 VLARIP 3 essenscia •Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences –multisectorale koepelorganisatie –3 regionale afdelingen –groepeert 665 ondernemingen waarvan 73% KMO •Missie: Een betere levenskwaliteit voor iedereen Onze wereld staat voor een aantal belangrijke uitdagingen op het vlak van het gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen, de voedsel- en watervoorziening, en de gezondheid van haar bevolking. Chemie en Life Sciences zijn essentieel om een duurzame ontwikkeling van onze wereld te garanderen. Ons innovatief onderzoek is cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen en diensten. Onze sector is de sleutel voor een succesvolle toekomst en een steeds betere levenskwaliteit voor iedereen.

4 4 VLARIP 4 Essenscia: multisectorale koepel Meststoffen Biocides Biotechnologie Distributie chemische en life sciences producten Cosmetica, detergenten, surfactantia,.. Rubber en kunsttoffen Smeermiddelen Pharmaceutica Gewas- en houtbeschermingsmiddelen Organische en anorganische chemie verf, vernis, inkt, kleurstoffen Industriële gasen

5 5 VLARIP 5 Werking essenscia •Binnen essenscia worden de dossiers ook door multidisciplinaire competentiecentra behandeld ongeacht het overheidsniveau. •De 19 beroepssecties van essenscia behandelen specifieke aandachtspunten van hun activiteitssector. •Sterk netwerk op Belgisch en Europees vlak, door een actieve aanwezigheid binnen o.m. CEFIC, VBO, VOKA, UWE …

6 6 VLARIP 6 Ronde tafel Minister Moerman actieplan 4 thema’s : • innovatie • infrastructuur • competitiviteit • maatschappelijk draagvlak 12 actiepunten waaronder de REACH-verordening doelmatig implementeren  Reach competentie-pool

7 7 VLARIP 7 Actiepunt 10 – het resultaat

8 8 VLARIP 8 Waarom een peterschapsproject? •2 nieuwe belangrijke wetgevingen met mogelijke invloed op innovatie: REACH & GHS –Niet iedereen heeft tijd om zich door alle teksten te worstelen –nog steeds veel grijze zones •Zoveel mogelijk KMO’s bereiken •Zoektocht naar een project dat KMO’s praktische & individuele hulp kan geven complementair aan de bestaande werking van essenscia (werkgroepen, commissies, Q&A) •Succes verhalen peterschapsprojecten UNIZO en VOKA •Responsible Care : good practices op vlak van productveiligheid multipliceren, net zoals onze Delta Process Academy vzw Waarom geen peterschapsproject voor REACH en Productveiligheid?

9 9 VLARIP 9 Wat zijn peterschapsprojecten •Netwerk van deelnemers die kennis en ervaring uitwisselen •Regelmatige bijeenkomsten •Begeleid door peters die hun ervaring meebrengen en hun verhaal brengen •Gesteund door de Overheid (3 jaar) –Cofinanciering deelnemers –Cofinanciering essenscia

10 10 VLARIP 10 VLARIPchemie •Voor KMO-leden van essenscia vlaanderen •Groepen van gelijkaardige bedrijven en/of bedrijven in dezelfde waardeketen –Gestart met 4 groepen januari 2008 •Begeleid door peters uit de grote chemie bedrijven •Coördinatie door 2 essenscia projectleiders •Maandelijkse bijeenkomsten (10 per jaar) bij de deelnemende bedrijven •Halfjaarlijkse evaluatie door de peters •Jaarlijks groot evenement met alle betrokkenen

11 11 VLARIP 11 VLARIP Doelstellingen •Informatie, kennis en ervaring uitwisselen  Netwerk door maandelijkse bijeenkomsten  Informatieplatform: Info fiches over cases, wetgeving, … •Bevorderen van de communicatie in de waardeketen  Samenwerking tussen leveranciers en klanten  Blootstelling, substitutie, innovatie, … •Verankeren van duurzame productveiligheid in hun organisatie  integreren in de algemene bedrijfsvoering, zorgsysteem •Aanspreekpunt bij het vinden van juiste diensten  Doorverwijzing  Stimuleren nieuwe en bestaande diensten

12 12 VLARIP 12 VLARIP Activiteiten •Kennis verhogen –Peters en deelnemers brengen hun cases –Vragen beantwoorden & grijze zones bediscussiëren –Informatie vasthouden en uitwisselen tussen de groepen –Behoeften definiëren •Ondernemerschap stimuleren –Realiseren nieuwe samenwerkingsverbanden tussen alle actoren –Opstellen actieplan ifv de doelstellingen (preregistratie, registratie, ontwikkelen alternatieven, …) –Productveiligheidszorgsysteem

13 13 VLARIP 13 VLARIP Opbouw •Projectleiders •Peters •Deelnemers •Groepen en bijeenkomsten

14 14 VLARIP 14 VLARIP Projectleiders 1.Werven van deelnemers 2.Coördinatie van maandelijkse bijeenkomsten 3.Coachen van elk 2 groepen 4.Aanmoedigen tot samenwerking en netwerking 5.Realiseren van de project deliverables (info fiches, websites, tools, PV zorgsysteem) Linda Heughebaert Tine Cattoor Coördinatie: Carl Van der Auwera Secretariaat: Nathalie De Vadder

15 15 VLARIP 15 VLARIP Peters  Hun REACH en PV verhaal brengen  Aanspreekpunt tijdens de bijeenkomsten  Andere initiatieven in functie van hun beschikbaarheid  Erwin Annys (cefic)  Raf Bouckaert (Bayer)  Charles Petré (Solvay)  Jef De Prycker/Eddy Michiels (Agfa)  Jo Vandormael (Tessenderlo Chemie)  Dirk Danneels (Honeywell)  Erik Drijvers (BASF)  Roger Van der Linden (Borealis)  Eddy Erkens (Exxon Mobil)  Anja Van De Velde (Christeyns)  Patrick De Block (Ineos)  Geert De Lathauwer (EOC Surfactants)  André Aarts (Solutia)  Dietrich Sinnaeve (3M)  Caroline Herman (Ajinomoto-Omnichem)

16 16 VLARIP 16 VLARIP Deelnemers •KMO-leden van essenscia –kan ook een Business Unit zijn van een multinational •2 personen per deelnemend bedrijf : beslissingsnemers •1800€ per bedrijf (1170€ met 35% BEA-reductie, bijscholing milieucoördinator) 1.Interessante eigen verhalen brengen 2.Stellen van vragen, voorstellen van thema’s ( buiten de bijeenkomsten aan de projectleiders, niet aan de peters ) 3.Actieve rol spelen in de netwerking ( min. 8 op de 10 bijeenkomsten aanwezig) 4.Organisatie van 1 tot 2 bijeenkomsten in het eigen bedrijf in 3 jaar OPEN SAMENWERKING !

17 17 VLARIP 17 De deelnemers •57 deelnemers verdeeld over 4 groepen •Groepen per sector : –Kunststoffen - Polymeren (groep 1) –Detergenten - smeermiddelen (groep 2) –Coatings – specialty chemicals (groep 4) of per Reach rol : –Registranten – basischemicaliën (groep 3) •Nieuwe deelnemers worden na een startvergadering aan de bestaande groepen toegevoegd. •Indien zinvol worden nieuwe groepen gecreëerd. –Bijkomende sector groep (bv. polymeren opsplitsen, distributie) of Reach rol (bv. downstream users) –Geografisch Deelnemen kan nog altijd. Hebt u collega’s, leveranciers of klanten die u er graag bij hebt, geef ons dan een seintje.

18 18 VLARIP 18 VLARIP bijeenkomsten •Gelegenheid tot voorstelling ontvangend bedrijf •Update REACH & GHS/CLP wetgeving •Feedback seminaries, studiedagen, … •Specifieke thema’s bepaald door de groep –Wetgeving –Cases: •Vaste peters •vlinderpeters •Grijze zones bespreken

19 19 VLARIP 19 Thema’s •REACH-thema’s: –inventaris –intermediairen –CBI & TPR –OR –pre-registratie –SIEF & consortia –registratie –communicatie in de waardeketen –veiligheidsinformatiebladen –blootstellingsscenario’s, risicoanalyses –autorisatie, restrictie, substitutie –handhaving –beschermen van IP binnen REACH –…–… Alle Productveiligheidsthema’s zijn welkom ! Thema’s worden bepaald door deelnemers. •Andere productveiligheidsthema’s –GHS –productnormen en -labels –voedselveiligheid –Product Stewardship –eco-efficiëntie en lifecycle analyse –duurzame processen en producten –…–…

20 20 VLARIP 20 Grijze zones & onduidelijkheden •Stoffen uitgezonderd van registratie (Annex IV & V, NLP) •Afval en recyclage •0,1% regel stoffen in voorwerpen •(Pre-)SIEF – delen van testen tegen aanvaardbare kost •Notificatie ELINCS stoffen •Opstellen blootstellingsscenario’s en uitgebreid veiligheidsinformatieblad •Handhaving •Pre-registratie van stoffen die uitgezonderd zijn van registratie indien registratie hogerop in de keten –Stoffen met bedoelde vrijstelling in voorwerpen –Monomeren –Recycled substances –Re-import •…

21 21 VLARIP 21 Inhoud •essenscia •Peterschapsproject •VLARIP –doelstellingen –activiteiten –opbouw –Vergadering –Grijze zones •Nieuwe VLARIP projecten

22 22 VLARIP 22 nieuwe VLARIP projecten •Bekommernis productveiligheid doorheen de keten –Blootstelling –Communicatie •Vragen bedrijven uit de volledige supply chain •Dienstenaanbod optimaliseren  Nieuwe doelgroepen •Alle bedrijven die chemische producten gebruiken •Dienstenleveranciers  Sectoroverschrijdend •samenwerking met de sectorfederaties: •Peter uit de sector •Sectorspecifieke aandachtspunten •Individuele inschrijving bedrijf

23 23 VLARIP 23 Problematiek eindgebruikers •Scope REACH: uitgesloten sectoren (voeding, farmacie) moeten (soms) wel aan REACH voldoen •definiëring van gebruik en blootstellingsscenario’s ! Confidentiële informatie •Implementatie risicobeheersmaatregelen •Informatieverplichting voorwerpen –verpakkingsmateriaal •Beschikbaarheid chemische producten -> alternatieven stoffen of leveranciers •Handhaving •…

24 24 VLARIP 24 nieuwe VLARIP projecten REACH-Net Vlaamse Overheid is lid van ECRN en steunt daarom het gebruik van REACH- net in Vlaanderen essenscia vlaanderen steunt dit initiatief en zal diensten leveren voor dit samenwerkingsproject VLARIPtextiel samen met onze Fedustria-Centexbel VLARIP Gebruikers peterschapsproject voor downstream users VLARIP Diensten o ndernemerschapsproject rond PV-dienstverlening in Vlaanderen

25 25 VLARIP 25

26 26 VLARIP 26 Vragen? •Tine Cattoor –Tel. 0496 59 36 15 –tcattoor@essenscia.betcattoor@essenscia.be •Linda Heughebaert –Tel. 0496 59 36 36 –lheughebaert@essenscia.belheughebaert@essenscia.be •Carl Van der Auwera –Tel. 0484 61 50 33 –cva@essenscia.becva@essenscia.be •www.vlarip.be


Download ppt "VLARIP 1 VLARIP Vlaanderens REACH Implementatie Peterschapsproject Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider Workshop REACH LNE 18/09/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google